Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1280. Veiby og fra 1612 Tibirke,

Holbo Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/105; L. S.*; L. P. B. 418; K. M. 55; Lkm. 1/152; M. 52; Kbg. 1814.
Anm. Som Sp. i Tibirke 1562 nævnes Niels Jensen; (1610) Mikkel Rasmussen, see Tibirke.
———————————

1. 15 . . Arfast el. Arphaxad Pedersen; havde været Munk.

2. 15 . . Ib Nielsen.

3. 15 . . Jens Chrysostomus; see Etm.

4. (1584. 1610). F. S. Chrysostomus Jensen; Pr. (10); [fmtl. † c. 1612].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; 2:5 (1869-71), s. 148.

5. 1612 [Tibirke (84)] Mikkel Rasmussen; [† c. 1617; formedelst Sandflugt blev Tibirke saa forarmet, at det blev Annex til Vejby].

KS 2:4 (1867-68), s. 404 (i Tibirke); 2:5 (1869-71), s. 147 (i Tibirke); DanKir bd. 2, s. 1280, 1314 (se nedenfor).

6. c. 1617. Søren Bertelsen; maaskee St. 13; ~ (45) Maren Lauritsdtr.; (mindst) 1 S., 2 D.; see Etm.; [† 1646].

KUM I, s. 9 (»Severinus Bartol. Arhus.«); Kopskatten 1645, opsl. 35.

7. 8/2 1646 [p. Cap.*, o. 4/12 44] F. S. Laurits Sørensen Weibye, f. c. 18; St. Fdbg. 40; ~ 47 Dorothea Mathiasdtr. Vessel af Karlslunde-K., f. c. 28; B.; 2 ~ Karlslunde? 56 Bodil Eriksen; 2 ~ Etm.; see J. P. Bagge her; [† 1660; Portrait i Kirken].

KUM I, s. 157 (»Laurentius Severini«); KS 2:1 (1857-59), s. 511 (»Laurids Sørensen Veybye«, 26 år gl.); DanKir bd. 2, s. 1307-08, 1313 (se nedenfor); Kopskatten 1645, opsl. 41.

8. o. 14/6 1660. Søren Arentsen Bøtcher (Snand) af Snoldelev; St. Roesk. 51; ~ 6/10 61 F. E.; 1 S., 2 D., hvoraf 1 D. levede 77; 3 ~ Etm.; [† 1671].

KUM I, s. 233 (»Severinus Arnoldi«); »see S. S. Weibye, r. Cap. i Kolding o.s.v.« udgår, se E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 640.

9. 17/4 1671. Arnold Christensen Hammermüller, f. c. 30; St. Roesk. 55; ~ 10/3 72 F. E.; [† c. 1686; Portrait i Kirken].

KUM I, s. 256 (»Arnoldus Christ. Hammermollerus«).

10. 27/4 1686. Jens Pedersen Bagge; St. Roesk. 75; ~ 10/2 87 Anna Lauritsdtr., maaskee en Dtr. af Nr. 7; 3 S., 5 D.; [† •/6 1714].

KUM II, s. 57 (»Ianus Petri Baggæus«).

11. 28/8 1714 [p. Cap.* (10)] Severin Hansen Holm, f. Kbh. 10/9 89; (Bdr. t. Gundel H. H. ~ C. N. Almontan i Strø); F. H. Mikkelsen H., Brygger i Kbh.; M. Marie Clausdtr. Olrog; St. Sorø 09; C. 23/1 13, l.; ~ Snodstrup 30/1 15 Inger Svendsdtr. Falkenberg, † Helsingør 30/9 47; 3 S., 1 D.; [† •/4 1724].

KUM II, s. 339 (»Severinus Holm«, 20 år gl.); SB s. 230; E. Brejls skifteuddr.: Københavns borgret nr. 263; PT 7:2 (1917), s. 139.

12. 5/8 1724 [Anholt 30/7 23, o. 22/10] Conrad Jochumsen Fers af Selde-Aa., f. 91; St. Kbh. 11, Bacc. 13; C. 18/9 14, h.; ~ 18/4 25 Cathrine Nissen, † 28/11 62; [b. 16/5 1730].

KUM II, s. 355, 380 (»Conradus Fers«, 21 år gl.).

13. 22/8 1730, o. 9/9 [Skoleholder i Sjælld.] Marcus Nielsen Schiwe, f. Skive 24/2 84; F. N. Christensen d.y, Skipper og Bgr.; M. Maren Marqoursdtr.; St. Vibg. 06; Huslærer i Fuur Pg. (07. 08); C. 18/9 14, l.; ~ . . . . ; 2 D.; [b. 6/4 1753].

KUM II, s. 313 (»Marcus Nicolai«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 780.

14. 10/5 1753 [Aastrup-S. 1/7 45, o. 25/8] Jørgen Jensen Gad, f. Svendbg. 17; F. J. Hansen, Færgemand, Kbmd. el. Skipper (maaskee begge Dele); M. Maria Pedersdtr.; St. Svendbg. 35, Bacc. 36; C. 12/5 38, h.; Cat. Kbh. Garn. K. 42; Pr. 73; 1 ~ Svendbg. Nic. K. 22/9 45 Christiane Rosenberg, † 46; F. Bgmstr. i Svendbg.; 1 S.; 2 ~ •/8 47 Anna Margrethe Melchiorsdtr. Brolund, † 4/11 52; F. M. B., Bgmstr. i Ærøskjøb.; 2 S., 3 D.; 3 ~ 17/12 53 Elisabeth Hansdtr. Hammer af Helsinge-V., f. 6/12 34, † Hasle p. Bornholm 2/10 08; 8 S., 9 D.; (altsaa med dem alle 3: 23 Børn); see Heino G. G. i Everdrup; Johan P. G. i Magleby p. M.; Elieser G., Andenpræst t. Roesk. Dk.; M. N. Hammer i Helsinge-V.; C. Winsløw i Povelsker; (Christen P. G. i Stouby-H.; J. G. Olsen i Vammen-B.-L.); [† 28/12 1786. Der fortælles, at han, tvivlraadig om, hvilket Stammenavn han for sin Optagelse ved Universitetet vilde antage, besluttede, at slaae op i sin Bibel og lade denne afgjøre Spørgsmaalet. Practisk dygtig og nidkjær].

KUM II, s. 564, 568 (»Georgius Gad«, 21 år gl.); Kbg. Svendbg. Nic. K. (1736-1814), opsl. 133 (vielse).

15. 16/3 1787 [Tingsted 7/3 81] Svend Mikkelsen Egerod, f. Særslev i Sjælld., 12/11 37; F. M. Svendsen E., Muurmstr.; M. Anna Jensdtr.; St. Slag. 58; C. 12/12 63, n.; P. p. St. Croix 5/5 69, o. s. D.; ~ 13/9 69 Anniche Plockross, f. Kbh. 45, † 30/10 27; F. Niels Christ. P., Sverdfeger(1); M. Else Marie Hegelund; 8 B.; [† 26/6 1792; Lgst.].

DanKir bd. 2, s. 1310 (se nedenfor).

16. 24/8 1792 [Blidstrup 9/9 63] Jørgen Holst, f. Sillerup v. Haderslev 24; F. Jørgen H.; M. Elisa Torring; St. Aalbg. 44; C. 24/10 52, n.; p. Cap. Vordingborg-K. 14/11 60, o. 5/12; Fp. i Holsteen 29/3 62; ~ Kbh. Holm. K. 16/3 64 Bodil Christine Rattgen, f. Nysted 8/1 36, b. 6/12 93; F. Adolf Mathæus R., Kbmd. i Nysted; M. Søster Greve; u. B.; [† 15/12 1803; havde en god Lov paa sig].

PT 1986, s. 181, 187; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Holbo hrd. nr. 57.

17. 17/2 1804 [Esbønderup-N. 4/8 97] Niels Georg Sørensen; [16/4 1819 Gundslev; see der].

18. 3/9 1819 [Ø. Linnet 8/5 01] Stephan Møhl, d. Kold. 15/1 68; F. Niels M., Uhrmager; M. Hedvig Pedersdtr. Trane; St. Kold. 87; Hør Ribe 90; C. 23/4 95, h.; R. m. Apr. 26/3 13; ~ 02 Anna Cathrine Nissen, f. Ribe 25/7 80; F. Fred. N., Org. i Ribe; M. Sophie Kirstine Matzen; 9 B.; see Knud Eskild M. i Ølstykke; [† 1/1 1826].

19. 19/5 1826 [Karrebæk 20/2 01, o. c. 26/2] Ole Brasen, f. S. Kirkeby 5/1 74; F. Niels Olufsen B. af S. Kirkeby-A., Degn; M. Maren Saxtorf Levine Benzon Svejmar; St. Nykjøb. 92; C. 24/1 99, l.; 1 ~ Kbh. 28/6 01 Caroline Frederikke Augusta Ibsen, f. 26/6 78, † Karrebæk 4/8 11; F. Jens I., kgl. Kammerfoureer; M. Dorothea Cathr. Balle; 1 S., 5 D.; 2 ~ 5/1 12 Anna Marie Korn af Vallensved, † 12/12 52; 3 S., 2 D.; see Jens A. B. i Skjelskør; Carl P. B. i Bloustrød-L.; [† 30/12 1829; Lgst.; 1. Hustrus Lgst. i Karrebæk; N. 87; E. 1/198 og S. 1/232].

DanKir bd. 2, s. 1310-11 (se nedenfor); bd. 5, s. 1098 (Karrebæk kirke).

20. 19/3 1830 [Od. St. Hans K. 3/10 21] Erik From; [28/2 1834 Vordingborg-K.; see der].

21. 4/4 1834 [Barrit-V. 28/2 21] Dr. phil. Jeremias Müller, f. Rand. 15/2 83; F. Dr. med. Peter Andersen M., Hospitalslæge; M. Anna Hedvig Tegder af Skjødstrup-E.; St. Rand. 99; C. 20/4 04, l.; udenlands 06–09; Dr. ph. 13/7 11; Sp. S. Omme-H. 5/9 14, o. 11/11; 1 ~ Veile 7/5 15 Birgitte Cathrine Hutfeldt Kragballe, f. Veile 1/11 93, † 18/1 44; F. Christian Maltha K. af Odder, By- og Herredsskrvr. samt Postmstr.; M. Anna Marg. Lemvigh; 7 S.; 2 ~ Hørby 46 Augusta Mathilde Middelthon, f. i Norge, levede 68; u. B.; see Christian M. M. i Kippinge-B.; Anton A. G. M. i Hjermind-L.-H.; [† 17/4 1848; Lgst.; N. 409; E. 2/341 og S. 2/455].

Nygaards sedler: 1. vielse, børn i S. Omme, børn i Barrit; DanKir bd. 2, s. 1311 (se nedenfor).

22. 3/7 1848 [Vestervig-A. 27/5 42] Michael Frederik Blichfeldt (Blichfeld) af Vreilev-H., f. 27/4 95; St. Aalbg. 15; C. 11/1 20, l.; p. Cap. Kbh. Trin. K. 29/6 21, o. 4/7; ved Aalbg. Bud. K. 3/7 22; Cat. Hjørring 20/4 25; Sp. Visby-H. 30/11 27; Pr. 2/7 42; ~ 11/8 22 Marie Kirstine Kamman, f. 25/3 99; F. Jac. K., Snedkermstr. i Roesk.; M. Maren Bruhn; 8 S., 3 D.; see Michael F. K. B. i Balling-V.; [# 13/11 1858].

23. 18/1 1859 [Lyksborg i Sl. 1/2 51] Carl Christian Jensen, f. Kbh. 11/3 16; F. Kmrd. Jens J., Contoirchef p. Generaltoldkammeret; M. Magd. Jacobsen; St. pr. 33; C. 14/1 40, h.; Adj. Hlh. 41–42; udenlands 42–47; Lærer ved Petri K. Realsk. 47; c. Slotsp. Lyksborg 30/11 50, o. 1/12, fast ans. 1/2 51; 1 ~ Berlin 7/5 47 Aline Louise Niedlich, f. Berlin 1/6 09, † 26/2 76; F. Ludw. Bernh. N., Kbmd. i Berlin; M. Dorthea Louise Christine Würst; 1 S, 1 D.; 2 ~ Kbh. 30/4 77 Laura Emilie Mathea Bille, f. Helsingør 8/6 33, † 17/4 1912; F. Holger Adolph B., Toldcontr. i Aarh.; M. Karen Dorth. Fred. Meidell; [# 15/11 1885; † Kbh. 25/4 95; Pg. br. 71].

Elvius s. 565; G-HF II, s. 366-367; DanKir bd. 2, s. 1280 (se nedenfor).
———————————

Noter:

(1) »Sverdfeger« = Sværdfeger: opr. håndværker, som polerer, pudser sværd og haandvåben. Senere haandværker, som forsyner kaarde- og sværdklinger med fæster. Også fabrikant og forhandler af sidevaaben.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1967. Vejby Kirke, s. 1280-1313, Tibirke Kirke, s. 1314-1336.
 
 
 

Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1280b. Tibirke,

Holbo Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

Kbg. 1814.

1. (1546). Niels Jensen; [vist † c. 1572; havde 2 Slegfredsønner, Frands og Jens, som han 28/1 1546 kuldlyste ved Asserbo Birketing (i Holbo Hrd.)].

DD VIII, s. 488; KS 6:3 (1939-41), s. 176 (Rettertinget).

2. (1584. 10) Mikkel Rasmussen; [c. 1612 Veiby-T.; see der].

Formedelst Sandflugt blev Sognet saa forarmet, at det 1612 blev Annex til Veiby.

Ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1967. Tibirke Kirke, s. 1314-1336.