Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 738. Linnet (Øster-),

Frøs Herred, Haderslev Amt, Ribe Stift.

Rh. 441; K. 4/584; M. S. III.; Lkm. 6/88; Kbg. 1735.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1a. (1529. 38). Niclas (Niels) Madsen.

1b. (1579). Laurentius Martini, fra Bredsted; St. Wittenberg 69; ~ Apollonia . . . .; [fmtl. † c. 1580; var Niels Madsens Efterfølger].

KS 3:1 (1874-77), s. 740; Achelis I, nr. 445.

1 (c.) 1580 [St. Laurentii p. Før 69, afsat 79] Andreas Beyerholm; [1587 afsat formedelst endeel Exorbitanter; paany ansat c. 1591; see nedenfor]

1d. c. 1587. Anders (Andreas) Gromsen (Grummesen); [1591 Farup; see der].

1 (e). c. 1591 [P. her 80, afsat 87] Andreas Beyerholm, f. Skadst v. Tønder; St. Laurentii p. Før 69, afsat 79; [levede endnu 1619; Hegelund 5/3 1579: »Hr. Anders Bejerholms Hænder dryppede af Blod paa Riberhuss Schriffuerstwe«; Ole Degn: » ... sad i Fruerstuen på Riberhus og vidnede i en sag og svor, og i det samme blev begge hans hænder fulde af blod, både på ydersiden og indersiden«].

Hegelund I s. 138; II s. 85; KS 2:6 (1872-73), s. 551; OD-LR, s. 32, 42, 147, 190.

1f. 1623. [vist Diak. Kettinge 16, o. 24/11] Mag. Henrik (Lucasen?) Splitte (Split, Spleth el. Splete), f. 86; p. skole i Hamburg 03, St. i Kbh. 05 og 09 (Kommunitetet); [† c. 1656?].

Achelis I, nr. 1108; F-P, s. 232 (»Henricus Splete Holsatus«); KS 3:5 (1884-86), s. 119 (»Henricus Lucæ Splette«, 30 år gl.).

2. o. 3/10 1656 [Hør. Ribe 1/4 53] Poul Madsen Trans, f. Trans v. Ribe; St. pr. 52; Hør. Ribe 1/4 53; ~ . . . Pedersdtr.; (Sstr. t. Gregers P. i Gadbjerg-L.); F. P. Gregersen, Rdmd. i Ribe; M. Bodil Madsdtr.; see Etm.; Johannes P. T. i Hjerpsted; [† 1707?; Pg. br. 59].

KUM I, s. 236 (»Paulus Matthiæ«); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 187; OD-RFR II, s. 197-198; Nygaards sedler: Hører (»Paulus Matthiæ Transius«).

3. 25/4 1681**. Laurits (Lars) Madsen Ravnsøe* af V. Nykirke-F.; St. Ribe 76, Bacc. 77; ~ F. D. Kirsten Poulsdtr. Trans; see Poul L. Trans i Skrydstrup; Mads L. R. i Aulum; [afstod Kaldet til Etm. 1734; † 1736].

KUM II, s. 65, 73 (»Laurentius Matthiæ Rafnsøe Spandet«); Danske Kancelli: Kaldsbrev; Nygaards sedler: Afståelse.

4. 17/12 1734, o. 24/2 35, Marcus Jacobsen Buch af Skodborg, f. 30/3 08; St. pr. Sommersted 24; C. 14/9 28, l.; ~ 36 Helene (Magdalene) Christiane Pedersdtr. Kragelund af Gram, f. Fol 18; 12 B.; see H. J. Birch i Middelfart-K.; Peder M. B. i Stubbekjøb.-M.; Jacob M. B., r. Cap. i Helsing. St. Mariæ K.; Michael L. M. B. i Lundforlund-G.; [† 4/5 1764].

KUM II, s. 461 (»Marcus Iacobi Bucchius«, 17 år gl.); Achelis I, nr. 5056; Nygaards sedler: Kaldsbrev.

5. 20/7 1764 [Henne-L. 23/8 54] Andreas Samsing Mathiesen Fibiger; [24/11 1769 Fanefjord; see der].

6. 26/1 1770 [p. Cap. Hjortlund-K. 3/2 69, o. 17/3] Christian Jespersen Foersom; [25/11 1778 Hjortlund-K.; see Hygum].

7. 25/11 1778 [Hjortlund-K. 8/11 41, o. 12/1 42] Peder Nielsen Thun*, f. Ribe 25/12 08; F. N. T., Kobbersmed; M. Helene Pedersdtr.; St. Ribe 29; Hør. Ribe 32; C. 13/6 35, h.; 1 ~ 8/2 43 Kirstine Sophie Jørgensdtr. Lang af Deibjerg-H., f. 5/1 25, † 2/2 47 (Eptph. i Hjortlund K.); 2 D.; 2 ~ Elisabeth Andreasdtr. Lange af Halk, f. 21, † 58; 4 S.; see C. J. Foersom i Hygum; N. H. Thorup i Guldager; (N. B. Nissen i Sneum-T.; H. D. Friis i Veile-H.; N. K. Lang i Vilslev-H.); [# 16/4 1783; † 16/8 s. A.; W. 2/488 og 3/794; N. 615].

DanKir bd. 19 (1979), s. 3340-41 (Hjortlund Kirke).

8. 16/4 1783 [Vreilev-H. 6/7 74, o. 26/8, afsat 22/7 78] Knud Eskildsen Dochedal, f. Aalbg. 30/1 30; F. E. Knudsen D., Værtshuusholder; M. Sinned Marie Truelsdtr.; St. Aalbg. 49; C. 14/10 54, n.; ~ Ribe 18/12 83 Sophie Kirstine Matzen, E. e. Organist Fred. Nissen; F. Mathias M., senest Eier af Volkjær Mølle; M. Cathrine Marie Lange; 7 B.; [† 18/1 (28/1?) 1801. Kom i Vreilev under Tiltale, fordi han vilde fragaae sit Løfte om, at ægte Bodil Hansdtr. fra Aalbg., hvem han 22/2 75 havde givet Forskrivning om, enten at ægte hende eller give hende 2000 Rdlr.; blev 22/7 78 dømt, at have sit Embede forbrudt; men ved sær kgl. Naade fik han 18/11 s. A. Bevilling paa, at maatte befordres til et andet Stift].

9. 8/5 1801, o. 25/8 [Hør. Ribe 90] Stephan Møhl; [3/9 1819 Veiby-T.; see der].

10. 7/4 1820 [Cat. Roesk. 25/5 16, o. 3/7] Nis Poulsen, f. Bramdrup, Ødis S., 13/3 78; F. Ancher P., Ldmd.; M. Anna Jepsen; St. Haderslev 98 (privat inscriberet); C. 7/7 03, l.; ~ Mette Ravn Blichfeldt af Vreilev-H., f. 28/11 94, † 23/9 40; 1 S., 1 D.; [† 18/4 1853].

Achelis II, nr. 7815.

11. 10/7 1853 [Hviding 17/7 40] Frederik Ludvig Theodor Gottlieb af Finderup, f. 28/1 02; St. Roesk. 21; C.14/7 29, h.; p. Cap. Sæby-H. 26/5 30, o. 29/5; Nykjøb.-R. 28/9 31; Hjelpep. Slag. St. Mikkels K. 32; Strøby-V. 33; p. Cap. St. Hedinge-H. 31/7 35; Sp. S. Omme-H. 16/5 37; ~ Finderup 11/9 33 Henriette Marie Georgia Erichson af Gjerslev, f. 19/7 07; see F. P. V. G. i Bølling-S.; [Afsat 20/5 1867 af den tydske Regering formedelst Eedsnægtelse; † Roesk. 28/12 67; „Retskaffen og godhjertet“; see J. H. 5/32].

DanKir bd. 20 (1954), s. 701 (se nedenfor).

12. c. Sp. 27/7 1868. F. S. Frederik Petersen Vincens Gottlieb [6/4 1869 Skads og Hjerpsted; see Bølling-S.].

13. 1869 [Huslærer i Hütten 60] Fedder Edlef Julius Vogel, f. Flensborg 16/7 35; F. P. M. V., Kbmd.; St. Altona t. Kiel 54, i Erlangen 56; C. Flensbg. 60; [1880 Lysabild; # 1908; † Flensborg 19/2 1919].

Achelis II, nr. 10037.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Øster-Linnet Kirke, s. 690-703.