Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 248. Farup (Fardrup),

Kalslund Herred, Haderslev Amt, Ribe Stift.

K. 642; Rh. 466; R. M. 17/6 1766; M. S. III.; Lkm. 6/84; L. S. v. W.; Kbg. 1695.
Anm. Farup henlagdes 31/6 1683 til Ribe Cathrine Kirkes res. Capellanie.
 
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. (1569). Peder Pallesen; F. Palle (Palne) Pedersen, Succentor v. Ribe Dk.; [† 22/2 1590; hans Søn Peder blev halshuggen 9/1 1583].

Hegelund I s. 154, 207; II s. 96.

2. 1591, i. 12/12 s. A. og 1/1 93 [Ø. Linnet c. 87] Anders Grummesen (Gromsen); see Etm.; [† 25/4 1601; Lensmanden Hans Blome nedlagde forgæves Protest mod hans Udnævnelse].

Hegelund I s. 226, 237, 364; II s. 144.
(Udgår her, var næppe Sp. 3. 1601 [p. Cap.*] Niels . . . ; ~ F. D. Ingeborg Andersdtr., som dagligen slog ham; men han tog Revanche, ved at gjenemhegle hende fra Prædikestolen; [† c. 1606].)

4. o. 19/8 1601. Laurits Hansen Weibøl; Pr. . . ; ~ Farup 25/10 01 Kirsten Severinsdtr., en Sstrdtr. af Rdmd. Thomas Bonum i Ribe; [† 25/6 1649; led stor Skade ved Vandfloden 34].

Hegelund I s. 370, 373; II s. 215.

5. 1649 [p. Cap.*, o. 24/5 1648]. Andreas Pedersen Riber, f. Ribe; F. P. Eriksen, Væver; M. Anna Christine . . . ; St. Ribe 40; Pr. c. 68; ~ Kirsten Willumsdtr., levede 74; [† c. 167*].

KUM I, s. 162 (»Andreas Petri Ripensis.«).
(6. p. Cap.* c. 1657 Søren . . . ; L. S. v. W. har Peder Pedersen efter A. P. Riber; (St. i Rostock 43); maaskee have de begge været her som Capellaner for denne.)
                    Achelis I, nr. 2148 (»Petrus Petersen Holsatus«).

7. 23/12 1669*, o. 5/1 71 [Hør. Ribe 1/3 70] Niels Poulsen Bruun af Horsens, f. c. 43; St. Hors. 63; ~ Ingeborg Christensdtr.; F. C. Hansen; [† 25/5 1673].

KUM I, s. 314 (»Nicolaus Pauli Brunius«).

8. 4/6 1673, o. 17/7 [p. Cap. Korsør-T.?] Jørgen Jørgensen Kors(ør) (Crucisoranus), f. Korsør; St. Slag. 53; 1 ~ Dorothea Frederiksdtr. Winding, † 63; 2 ~ (77) Vibeke Kjeldsdtr. af Ulvborg-R., E. e. B. J. Warde i Jerne-S.; 3 ~ (før 95) Gunder Hansdtr. Windfeld, f. Farup; F. Hans W. i Farup; 2 ~ Etm.; see J. J. Farup, r. Cap. i Ølsemagle; [afstod Kaldet 1695; † 15/10 s. A.].

KUM I, s. 244 (»Georgius Georgi«); Achelis I, nr. 4170 (sønnen Jørgen); E. Brejls skifteuddr.: Ringkøbing byfoged nr. 756A; Nygaards sedler: Afståelse.

9. 13/4 1695, o. 25/4, Jørgen Iversen Ravn (Rafn, Raufn) af Gl. Haderslev, f. 16/2 69; St. Haderslev t. Rostock 87, Wittenberg 88, i Kbh. 93; C. Kbh. •/12 93, n.; Pr. 14/10 33; 1 ~ 13/2 96 F. E., † i Barselseng 16/4 03; 3 S., 2 D.; 2 ~ 12/3 05 Anna Marie Simonsdtr. Eisbøl, f. Haderslev 80, † 1/3 59; F. S. Hansen E., Herredsfoged i Tyrstrup Herred; M. Mette Steffensdtr.; 5 S., 4 D.; (see J. J. Rafn i Vedersøe); [† 16/10 1734; eiede Lundgaard; Pg. br. 31].

KUM II, s. 199 (»Georgius Raben Hatterslebiensi[s]«); Achelis I, nr. 3655; Danske kancelli: Kaldsbrev; Kbg. Farup (1695-1791), f. 182a, opsl. 181 (1. hustrus død); Nygaards sedler: Børn.

10. 10/12 1734, o. 23/2 35, Adam Mortensen Thillerup; [15/8 1738 r. Cap. Kjerteminde-D.; see der].

11. 25/8 1738 [r. Cap. Kjerteminde-D. 1/8 38] Augustinus Nielsen Henriksen; [6/4 1753 Rise-M.; see Idestrup].

12. 7/9 1753 [r. Cap. Skogn, Trondhj. St., 23/4 45] Carsten Volquartz; [30/3 1770 Kolding; see der].

13. 30/3 1770, o. 22/6 [Aman. Ribe 63] Laurits Grundahl; [21/4 1786 Ribe Dk.; see der].

14. 30/6 1786 [Ribe Hosp. 9/2 80, o. 1/3] Frederik Baggesen Ussing* af L. Lyngby-Ø., f. 1/5 53; St. Ribe 71; Hør. Ribe 73; C. 3/2 77, h.; ~ 9/6 80 F. E. i Ribe Sophie Magdalene Eggertsdtr. Brygmann, f. 17/1 50, † 18/11 99; 1 S., 3 D.; [† 25/2 1829].

15. 5/6 1829 [Nordby p. F. 3/5 05] Hans Christian Clausen, f. Svendborg 14/10 66; F. Claus Jac. C., Kbmd.; M. Ingeborg Brandt; St. pr. 84; C. 3/11 90, h.; p. Cap. Adserballe 5/10 92, o. 6/10; Svanninge 1/2 93; S. Kirkeby-A. 17/10 94; r. Cap. St. Laurentii p. Før 2/8 99; ~ 99 (93?) Johanne Cathrine Ferslev af Bjerreby, † 12/9 23; u. B.; [† 6/10 1840; N. 122; E. 1/288 og 1/320].

16. 30/1 1841 [Cat. Ribe 15/11 36] Bent Lindhardt; [16/2 1862 Jyderup-H.; see der].

17. 24/4 1862 [Ulsnæs, Flensborg Provsti, 7/1 53] Theodor Sextus Kühnel; [27/5 1868 Haarlev-H.; see der].

18. 3/8 1868 [c. P. Høist 19/7 50, Sp. ss. 16/9 s. A.; susp. af den preuss. Regjering 14/2 67 formedelst Edsnægtelse, afsat 20/5 s. A.] Sabinus Høxbroe (Høgsbro) af Rødding-S., f. 15/7 19; St. Ribe 38; C. 23/10 43, h.; p. Cap. S. Vissing-V. 28/12 44, o. 14/3 45; Todbjerg-M. 31/3 47 – 11/7 50; 1 ~ Beftoft 19/11 50 Christence Kirstine Müller af Gram, f. 12/5 21, † 6/6 55; 1 S.; 2 ~ Herslev 28/12 67 Hansine Henriette Andrea Bay, f. Vissenbjerg 15/2 35; F. Niels Hanssen B., Møller i Vissenbjerg, tidl. Skibsfører; M. Ane Marie Jørgensen; (68) 1 S.; [15/9 1879 Bjerreby; # 93; † Frederiksberg 13/10 1897].

Achelis II, nr. 9528; Elvius s. 60.

19. 21/11 1879 [p. Cap. Tørring-H. 27/8 76, o. 7/4] Niels Karl Kristian Tranberg, f. Kjærbøl, Farup S., 27/10 43; F. Terman T., Exam. jur., Eier af Dortheashvile; M. Dorth. Vindfeld; St. Ribe 63; C. 29/6 75, h1; ~ 31/3 76 Anna Sigride Friis, f. Kbh. 7/9 52; F. Carl Edv. F., Malermstr.; M. Ragnhild Bjarnesen fra Island; [# 1913; † 10/11 1916; Beboerne i hans Fødesogn Farup androge omtrent enstemmig om at faa ham til Sognepræst].

Achelis II, nr. 10382; Elvius s. 115.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 19 Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1994-2003. Farup Kirke, s. 3310-3344.