Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1444. Høist (Høisted),

Slogs Herred, Tønder Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1590; Kirkesproget er dansk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. c. 1519. Jürgen Hermann; maaskee fra Flensborg og St. i Rostock 06; [# el. † 152 . ; (J. 410; Rost. Matr.)].

2. (1529). Frederik (Frik) . . . ; [# el. † c. 1544; (J. 410)].

3. 1544 [Hør. Ribe 37; Rtr. ss. 42] Peder Thomsen, f. Ribe 09; F. T. Thomsen; ~ Catharina . . . , b. 16/11 02; see Etm.; Thomas P. i Burkal; [† 23/10 1592; (J. 410); PT 9:5 (1932), s. 227; Hegelund I s. 155, II s. 96].

4. 23/10 1592 [Cap.* 16/11 89**] Johannes Jensen Prætorius (I), f. Bedsted 61; (Morbdr. t. J. L. Boysen i Hellevad-E.); F. Jens Jepsen, Herredsfgd. i S. Rangstrup; St. i Kønigsberg 82, i Rostock 88; 1 ~ F. D. Catharina Petersdtr., † 8/2 08; 1 S.; 2 ~ Høist 16/10 08 Metta . . . , f. 70, b. Høist 17/3 59; 3 S., 1 D.; see Etm.; E. Lauritsen i Bylderup; [† 14/12 1645, b. 22/12; hans Navn paa Alterkalken 31; (Krafft. 399; J. 410; Køn. Matr. I. 76; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 637; PT 9:5 (1932), s. 226–27; 1984, s. 113; DanKir bd. 21, s. 1578 (se nedenfor)].

5. 14/12 1645 [Cap.*, o. 3/6 37*] F. S. Johannes Prætorius (II), f. 21/5 11; St. Od. 34; ~ Høist 9/6 39 Ellen Terstensdtr., f. c. 20; F. vist T. Ouesen, Gdmd. i Ulstrup; M. . . . Bertramsdtr.; 1 S.; see Etm.; [† 4/12 1686; (Krafft. 399; J. 410); KUM I, s. 121 (»Iohannes Iohannis Prætorius«); PT 9:5 (1932), s. 227 ff.; Bed-1600 s. 3].

6. 4/12 1686 [p. Cap.* 67] F. S. Johannes Prætorius (III), f. 10/7 40; St. i Rostock 64, i Kiel 65; ~ 69 Dorothea Apollonia Oporinus, f. 44, † 1/12 24; F. Johan Conrad O., Cantor p. Femern; M. Rachel Uchermann; 3 S., 3 D.; see Etm.; Stephan H. P. i Hammelev; [# 1702?; b. 3/10 1703; (J. 410; B.-L. IV. 621 L. 6–5 n.); Achelis I, nr. 2903; PT 9:5 (1932), s. 227 ff.; Bed-1600 s. 8].

7. 1702 [Cap.* 93] Nicolai Enevoldsen Ewald af Bylderup, f. 58; St. Fdbg. 78, i Kiel 79; ~ 6/6 94 F. D. Mette Magdalena Johansdtr. Prætorius, f. 16/5 71, b. 15/11 29; 4 S. 6 D.; see Enevold E., P. p. Waisenhuset i Kbh.; Etm.; [# 1732; † 16/11 33; (J. 411; B.-L. IV. 621 L. 9–6 n.; Nordfr. Ver. XIII. 36 Note 2; J. Brodersen. 354 ff.); Achelis I, nr. 3360; KUM II, s. 87 (»Nicolaus Enwaldi«); PT 9:5 (1932), s. 223-26; 1981, s. 135].

8. 1732 [Cap.* 1/8 s. A.] Esben Petersen Hørup, d. Hørup 16/5 96; F. P. Hansen Snogbæk, Degn i Hørup; M. Eleonora Esbensdtr. af Hørup Diak.; St. pr. 18; C. Rendsburg; ~ Høist 25/11 32 F. D. Mette Magdalene Nielsdtr. Ewald, f. 2/8 10, † Høist 12/1 69; 2 S., 1 D.; [† 8/12 1737, b. 8/1 38; Lgst.; (J. 411; J. Brodersen. 466); Achelis I, nr. 4850; KUM II, s. 415 (»Esbonus Petrides«, 22 år gl.); PT 9:5 (1932), s. 225-26; DanKir bd. 21, s. 1581-82 (se nedenfor)].

9. 1739. Jens Nielsen Ussing, f. Korning S. 13/2 11; (Bdr. t. Bagge N. U. i L. Lyngby-Ø. og t. Jens L. N. U. i Greis-S. og Halvbdr. t. Clemens N. U. i Løsning-K.); F. N. Jensen, Stiftsskriver og Eier af Ussinggd. og Merringgd., Korning S.; M. Anne Jensdtr. Bagge; St. Ribe t. Kiel 28, i Kbh. 30; C. Kbh. 35; St. i Jena 36; O.; [afsk. 1742 p. Gr. af Morb. mental. (dvs. sindssvag); † eft. 1770; (J. 411; D.-P.); KUM II, s. 524 (»Ianus Nicolaides Ussing, Ripensis«, 20 år gl.); Helk II, s. 269; E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1276, 679, 671; Havreballegård og Stjernholm amter nr. 11].

10. 1742. Nicolaus Knutzen; [1760 Archidiak. Tønder; see Sp. ss.].

11. 1760 [Præd. p. Augustenborg 57] Peter Petersen Hoeck; [7/4 1770 Ulkebøl; see der].

12. 1770. Hans Petersen, f. Haistrup, Bylderup S., 35; F. Peter Hansen, Gdmd. el. Forp. ss.; M. Gude Hansen; 1 ~ Høist 4/8 1771 Marie Petersen (Termansen); F. Lars P. p. St. Tønde, Hostrup S.; 2 ~ Høist 30/4 05 Anna Cathrine Hansdtr. Nansen, f. Klægsbøl 81, † Friedrichstadt 11/3 17; F. H. N.; M. Anna Lassen; mindst 1 S., 2 D.; [† 14/5 1809; (J. 411; M. 316)].

13. 1810 [Diak. Hennsted, Ditmarsken, 04] Ludolph Conrad Bargum; [1825 Tyrstrup-H.; see der].

14. 1825 [Skads 19] Lorenz Michael Bjørnsen af Oxenvad-J., f. Skodborg 29/11 91; St. Haderslev t. Kiel 12; C. Gottorp 15; ~ Jels 28/5 20 Christine Bothilde Koch, f. Jels 28/1 01, † 24/8 49; F. Nis Andersen K., Eier af Jelsgd.; M. Margr. Eleonora Posselt; [† 10/10 1849; (J. 396. 411; M. 316. 354; Fr. B. I. 58; Had. Joh. 56; Wulff. 33); Achelis II, nr. 8149].

15. c. Sp. 19/6 1850, fast ansat 16/9 [p. Cap. S. Vissing-V. 28/12 44, o. 11/3 45; Todbjerg-M. 47–50] Sabinus Høgsbro; [susp. 14/2 1867 af den preuss. Regjering formedelst Edsnægtelse, afsat 20/5 s. A.; see Farup].

16. 1867. Johannes Alexander Jonas Momsen; [1874 Burkal; see der].

17. 1874. Hermann Wilhelm Dose, f. Oldenswort 18/2 45; F. Jakob Friedrich D., P. i Kating (el. Tating); St. Kiel 64; [1882 Steppinge-F.; # 1919; † Christiansfeld 24/8 1927; Achelis II, nr. 10414].

———————————

 

 

No 1444. Diakon (Sognekapellan) i Høist (Høisted),

[Slogs Herred, Tønder Amt, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1590.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1506. Claus (Nicolaus) Jensen, tillige Degn fra 1519; f. i Tønder; F. Jens Schmidt fra Flensborg, siden i Tønder; M. Wibeke . . . , fra Stapelholm; ~ Marina . . . ; 2 S., 4 D.; (see P. Fabricius i Varnæs); [† 1564; (J. 410 f.; O. H. Moller XIII. No. 37; V. f. K. 2 R. IV. 217 Note 4); SdjyAarb 1963, s. 167-168].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Højst Kirke, s. 1568-1583.
Dahl, Aage: Bidrag til Johannes Ewalds Slægtshistorie. Personalhistorisk Tidsskrift, 9:5 (1932), s. 215-247.