Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1495. Foretoft (Fahretoft),

Bøking Herred (Bökingharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1699; Kirkesproget var tydsk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1594). Laurentius Boysen; [1596 N. Løgum og Løgumkloster; see der].

2. 1596. Richardus Sonnicius (Sønnichsen, »Hr. Riggel«); St. i Greifswald 92; [† 11/10 1634, omkom med alle sine Husfæller under Stormfloden; (J. 519; Krafft. 403; Greifsw. Matr.); Achelis I, nr. 829].

3. 1635 [Ilgrof p. Norstrand 32] Peter Feddersen, f. Hamm p. Nordstrand; St. i Rostock 24, i Wittenberg 28; [1642 Tating; † c. 1670; (J. 519. 654. 829 f.; Krafft. 407; Voss. 178; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 1597].

4. 1642 [Odenbøl 36] Henrich Howidt, fra Hadeln; Diak. Odenbøl; P. Stintebøl 19-34; [† 1654; (J. 519. 656. 1307; Krafft. 407)].

5. o. 25/10 1654. Boëthius Petri (Petersen), f. i Foretoft; St. i Kønigsbg. 48; [† 7/2 1699; (J. 519; Køn. Matr. I. 500); Achelis I, nr. 2302].

6. 1699 [Galmsbøl 86] Hinrich Riese, f. Itzehoe 54; St. i Jena 75, i Kiel 80; ~ Tønder 89 Katharina . . . . ; (mindst) 1 S., 2 D.; see Nr. 8 her; Stephan D. R. i Galmsbøl; P. Petræus i S. Løgum; [† 1718; (J. 519; 523; Nied. F.-G. XII. 117)].

7. 1718. Johann Thomsen, f. Møgeltønder 21/1 89; F. Christian Th., Birkefoged; St. i Jena 08; ~ Catharina . . . , der overlevede ham; (mindst) 1 S.; [† 1/9 1730; (J. 519; V. f. K. V. 459; Nied. F.-G. XII. 167); Achelis I, nr. 4472, (5616 søn)].

8. 14/1 1731. Cay Diedrich Krebs (d.æ.) af Rødenæs, f. 28/2 05; St. i Kiel 24; ~ Anna Christina Hinrichsdtr. Riese, en Dtr. af Nr. 6 her; (mindst) 3 S.; see Nr. 10 her; Detlef P. K. i Galmsbøl; [† 15/6 1763; (J. 519; Ersl. S. II. 99 Note b.); Achelis I, nr. 5035, (II 6535, 6586 sønner)].

9. 1763 [Fp. . . ] Andreas Thomsen; [1768 Sørup; see der].

10. 1768. Cay Diedrich Krebs (d.y.), en Søn af Nr. 8, f. 27/6 44; St. Altona t. Kbh. 66; ~ Catharina Jess fra Christian Albrechts Kog; 2 ~ Etm.; [† 25/6 1775; (J. 519; Had. Joh. 47); Achelis II, nr. 6636; KUM III, s. 267 (»Cajus Didericus Krebsius, Fahretoffta Tonderanus«, 22 år gl.)].

11. 1776. Lorenz Peter Steffensen, d. Tønder 5/9 40; F. Jonas Steffens, Fiskal; St. i Kbh. 63; ~ F. E.; 3 ~ S. Lützen i N. Haksted; [† 30/4 1786; (J. 519); Achelis II, nr. 6542; KUM II, s. 240 (»Laurentius Peter Stephensen«)].

12. 1787. Broder Brodersen; [1794 Nybøl (T.); see der].

13. 28/5 1795. Christian Kallmer; [1797 Bjolderup; see der].

14. 11/11 1797. Nicolaus Bundhund; [29/4 1812 Arnæs; see Kværn].

15. 16/10 1812, i. 13, Lassenius Petersen af Høist, f. 25/9 74; St. Flensbg. t. Kiel 93; C. Gottorp 03; [† •/3 1815; (J. 519; M. 387; Wulff. 26; Pr.-Ber. 1816 S. 211); Achelis II, nr. 7570].

16. 27/9 1815. Christian Feddersen; [3/9 1822 Nybøl (T); see N. Haksted].

17. 28/5 1823. Lorents (Laust) Jessen; [19/8 1834 Ødis; see der].

18. 7/4 1835. Jacob Brix, f. Notfeld, S. Brarup S., Gottorp Pr., 16/11 01; F. Detlef B. Ldmd.; St. Husum t. Kiel 21, i Berlin 23; C. Gottorp 26; [22/10 1836 S. Brarup-L., Gottorp Pr.; # 50; † Brynderis, S. Brarup S., 19/11 1851; (J. 519. 1188; M. 387. 609; Fr. B. I. 92; Wulff. 43; Volb. 44; Ostang. Pr.-K. 34); Achelis II, nr. 8583; Fr.B. I, s. 92].

19. 28/3 1837. Simon Friedrich Desler; [14/2 1845 Kværn; see der].

20. 4/7 1845 [Cap. Hollingstedt 42] Johannes Eichner; [1867 Jørl; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 2, s. 519.