Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1516. Sønder Løgum (Süderlügum),

Kær Herred (Karrharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1682; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1551. Laurentius Montanus* (Berg); see Etm. [† 1601; (J. 473)].

2. 1601. F. S. Petrus Montanus (Berg); [† 1605; (J. 473; Krafft. 401 L. 6)].

3. 1606 [Diak. Aabenraa c. 02] Georgius Johannis Gerhardi, f. Aabenraa; Sorø Sk. 87; St. i Kbhvn. (97); [fmtl. † c. 1623; (Krafft. 401; J. 249, 473; Disciplene i Sorø Skole 1586–1603 S. 13; Hist. S. & St. III. 348); Achelis I, nr. 936; F-P s. 134 (»Georgius Geerhardi«); SB s. 104].

4. o. 18/12 1623. Hans (Clausen) Claudius af Emmerlev, f. 13/11 01; St. i Rostock 20, i Kbh. 21; ~ Gydha . . . . ; 2 S., 2 D.; see Etm.; [† 1649; (Krafft. 401; J. 473; Sl. Kb. Ud. 161 (Stamt.)); Achelis I, nr. 1475; KUM I, s. 51 (»Iohannes Clavdij Emmerlefuius«); SdjyAarb 1942 (se nedenfor); PT 11:4 (1943), s. 188, 189].

5. 1649. F. S. Peter Hansen Claudius; St. Ribe t. Kbh. 47, Bacc. 48; ~ 9/9 49 Anna Carstensdtr., f. 9/4 31; (Sstr. t. J. C. Fabricius i Løit og t. Herlich C. S.~ R. Reimers i Bedsted); F. C. Jensen, Kbmd. Kæmner i Tønder; M. Gyde Frodesdtr. Schmidt; 4 S., 3 D.; see Etm.; Hans C. i Klangsbøl; [# 1682; † 6/8 84; (J. 473; Sl. Kb. Ud. 161 f. (Stamt.)); Achelis I, nr. 2264; KUM I, s. 207, 214 (»Petrus Claudii Holsatus«); SdjyAarb 1942 (se nedenfor); PT 11:4 (1943), s. 189, 190-91].

6. 1682. F. S. Claus Petersen Claudius, f. 8/5 56; St. i Kiel 74; 1 ~ 21/4 86 Catharina Johannesdtr. Mauritius af Hostrup, f. 1/5 69, † 19/3 93; 2 D.; 2 ~ Anna Margaretha Matthiasdtr. Johannsen, d. Meldorf 27/12 75; F. M. Johannsen, Landfoged i Meldorf; M. Elisabeth Stacke; 4 S. 5 D.; see J. M. Hegelund i Brarup; Christian D. C. t. Flensbg. St. Nic. K.; H. Esmarch i N. Haksted; Matthias C., r. Cap. i Nordborg; J. Fries, Diak. i Nybøl (T.); [† 18/9 1720; (J. 473; Sl. Kb. Ud. 162 f. (Stamt.); Sj. Aarb, 1906 S. 172; V. f. K. 2 R. V. 457 L. 9); Achelis I, nr. 3238; SdjyAarb 1942 (se nedenfor); PT 11:4 (1943), s. 191, 192-93; 12:3 (1948), s. 196].

7. 20/7 1721. Petrus Petræus af Felsted, f. 21/4 87; St. i Jena 06, i Kiel 09; vist 1 ~ Anna Margaretha Hansdtr. af Humtrup; 2 ~ 17/8 29 Catharina Margaretha Riese, vist af Foretoft; [† 22/1 1735; (J. 473; V. f. K. 2 R. V. 457; Nied. F.-G. XII. 166); Achelis I, nr. 4391].

8. k. 1735, i. 36 [p. Cap. Lindholm c. 33] Andreas Ambders* af Vesterland p. Sild, f. 31/3 05; St. i Kiel 24; C. Rendsburg 30; (fmtl. Vikar i Dedsbøl 34-36); ~ Anna Marie Petersdtr. Holst af Stenbjerg, f. •/10 14, † 76; see Andreas V. A. i Viskinde-A.; [† 13/7 1787; (W. III. 597. L. 18; J. 473. 511; O. H. Moller. XIII. Note 2; J. Brodersen 416-19); Achelis I, nr. 5049].

9. 14/12 1787 [Dedsbøl 70] Andreas Christian Claudius af Flensbg. St. Nic. K., f. 30/10 28; St. Flensborg t. Halle 48; C. Flensburg 66; ~ F. E. i Dedsbøl: Helene Jesdtr., † 19/12 99; F. J. Hansen i Chr. Albrechts Kog; u. B.; [# 16/2 1798; † 23/12 99; (J. 473. 511; Sl. Kb. Ud. 163 (Stamt.); J. Brodersen 419 f.); Achelis II, nr. 5902; PT 11:4 (1943), s. 194].

10. k. 26/4 1798 [Hjoldelund 89] Hans Carstensen*, f. Tønder 19/11 59; F. Thomas C., Rtr. Tønder; St. i Kbh. 82; p. Cap. i Arrild 86; (see E. H. Carstensen i Idestrup); [† 28/10 1836; (J. 473. 750. 1527; M. 429; Elv. 242 L. 1-2; J. Brodersen 420); Achelis II, nr. 7139; KUM III, s. 389 (»Iohannes Carstensen«, 23 år gl.)].

11. 9/5 1837 [Stedesand 16/8 31] Ambrosius Marcus Wilhelm Nissen; [afsat 1850; Institutforst. Segeberg 54; see Nr. 14 her].

12. 1850 [Lærer v. Jellinge Seminar 49] Christian Frederik Müller af Gram, f. Fol 5/1 18; St. Ribe t. Kbh. 36; C. Kbh. 42; Lærer v. Rødding Folkehøiskole 44; Sproglærer i Hamburg 46; Huslærer 48; ~ Catharina Marie Carstens, † 14/8 56; [† 15/5 1857; (M. 429 f.; Fr. B. III. 150; Elv. 230; St. fra Ribe 34; Richter); Achelis II, nr. 9437].

13. 1858 [Hjoldelund 52] Jens Christian Emil Reimuth, f. Kiel 17/9 18; St. 38; C. Kbh. 46; Huslærer p. Billeskov v. Assens; [# 1864; † 13/10 75; (M. 430. 458; Fr. B. III. 158; Volb. 58; K.-K. 1862 S. 23; Richter)].

14. 1864 [Institutforst. Segeberg 54] Ambrosius Marcus Wilhelm Nissen af Øsby, f. Aabenraa 5/7 98; St. i Kiel 20; C. Gottorp 26; Huslærer hos Ahlmanns i Graasten (30); Stedesand 16/8 31; P. her 9/5 37, afsat 50; [† 24/4 82; (J. 473. 499; M. 427. 429 f.; Fr. B. I. 83; Wulff. 43; Volb. 58; K.- u. S.-bl. 1881 S. 198); Achelis II, nr. 8510; Fr.B. I, s. 83

———————————

 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 2, s. 473.
Smith, Jonathan: Præsteslægten Claudius. Sønderjyske Årbøger, 1942, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 257-267.