Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1509. Klangsbøl (Klanxbüll),

Viding Herred (Wiedingharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1701; Kirkesproget var tydsk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Hinrich . . . ; [(J. 534)].

2. 15 . . Marquard . . . ; [(J. 534)].

3. 15 . . Nicolai . . . ; [(J. 534)].

4. 1548 [Nykirke (T.) . . ] Jochim . . . ; [† c 155.. ; (J. 534, 541)].

5. c. 1550. Rasmus (Erasmus). . . ; [fmtl. † el forflyttet 1557; (J. 534)].

6. 1557 [Diak. Emsbøl c. 56] Richard Petri, f. Stedesand c. 35; St. Husum t. Rostock 55; [† 1568; (J. 530. 534 f.; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 222].

7. 1569. Johann Rediger (Rhedinger), f. Minden i Westfalen; [† 3/4 1591; (J. 535; B.-L.)].

8. 1592. Marcus Rhode, f. Lunden i Ditmarsken c. 63; see Etm.; [† 25/8 1623; (J. 535; Krafft. 402)].

9. 1623 [Diak. Horsbøl 22] F. S. Johannes Rhode (Rode); St. i Rostock 18; see Marcus R., Diak. i Horsbøl; [† 1655; (J. 533. 535; Krafft. 402; Rost. Matr.; K.-S. 5 R. V. 578); Achelis I, nr. 1221, han var næppe student i Giessen 1610, da denne var fra Ditmarsken].

10. 1656. Lorents (Laurentius) Bensen (Bentzen, Nummensen); f. i Volgsbøl, Nordstrand; F. Benne Nummesen, Land-Commissær; M. Christine Boysdtr.; St. i Rostock 56; ~ . . . . Christophersdtr. Schwiechel af Horsbøl; [b. 6/10 1676; (J. 535; Schl.-H. Anz. 1761 S. 441 Note); Achelis I, nr. 2642].

11. 1677. Hans (Johannes) Petersen Claudius af S. Løgum, f. 3/6 51; St. i Kiel 68; C. Kiel 70; ~ Engeborg . . . , † 17/12 91; u. B.; [† c. 1681; (Sl. Kb. Ud. 162 L. 13-14); Achelis I, nr. 3021; PT 11:4 (1943), s. 190; 12:3 (1948), s. 196].

12. 1682. Petrus Petræus (Finke), f. Tønder 18/11 58; (Bdr t. Caspar P. i Høier); F. Friedrich Petersen (el. Finke), Kbmd. i Tønder; M. Marina Peters; St. i Rostock 71, Kiel 74, i Leipzig 76, i Kbh. 78; ~ 13/7 82 Gide . . . . , f. 55, † 28/3 36; [b. 28/4 1701; (J. 535); Achelis I, nr. 3143; KUM II, s. 81 (»Petrus Petersøn Tønderensis«)].

13. 1701. Søncke Sibbersen, f. Vaigd., Risum S.; St. i Kiel 84, i Altdorf 84, men blev udvist s. A. efter at have besvangret Christine Møller; ~ 7/11 02 Anna Catharina Rechel; F. Simon R., P. i Husum; M. Anna Casparsdtr. Danckwerth; u. B.; [b. 7/4 1705; (J. 535; Krafft. 208); Achelis I, nr. 3558].

14. 1706. Johan Carstens, f. Flensbg.; F. Carsten Hansen, Kbmd. i Felsted; St. i Wittenberg i 4 Aar; 1 ~ . . . . , † 2/1 16, tidl. Kammerjomfru hos Hertuginne Frederika Amalia af Gottorp; 2 ~ Mettha Elisabeth Franzke, f. 27/8 00; F. Cai F.; (mindst) 1 S.; 2 ~ Etm.; see Cajus C. t. Vesterland p. Sild; [b. 26/1 1729; (J. 535; V. f. K. 2 R. V. 462)].

15. 1729. Thomas Caspar Tychsen af Ravsted, d. 15/11 88; St. i Kiel 09, i Kbh. 24; ~ 29 F. E.; 3 ~ Etm.; [† 25/8 1730; (J. 535); Achelis I, nr. 4495; KUM II, s. 459 (»Thomas Casparus Thychsen«, 36 år gl.)].

16. 1731. Diedrich Arendts, f. Karlum 11/10 02; F. Jacob A., Herredsfgd. i Kær H.; M. Sophia de Brücker; St. i Jena 23; 1 ~ 31 F. E., † 2/7 41; 2 ~ 48 Anna Johansdtr. Tychsen af Haderslev, f. •/8 17, † 13/10 65; (mindst) 1 S.; 2 ~ Hans Ditlefsen, Kniplingshandler i Tønder; [† 17/6 1753; (J. 535; Sl. Kb. Ud. 159 L. 8; Nied. F.-G. XII. 248; Klangsbøl Kb.); Achelis I, nr. 4999].

17. 1754. Sibbern Muhl, f. Rødenæs 24/2 19; F. Andreas M., Lensfgd.; M. Magdalena Sibbernsdtr. Carstens fra Bombøl; Privatlærer i Halleske Waisenhus; St. i Halle 40, i Kbh. 44; C. Rendsburg 45; ~ 16/10 55 Anna Fabricius af Emsbøl, † 6/11 63; [# 1782; † Nykirke (T.) 5/12 1785; (J. 535); Achelis I, nr. 5617; KUM III, s. 38 (»Sigebertus Muhl«)].

18. 1782. Andreas Petersen Schmidt, f. Høist 1/2 56; F. Peter Rasmussen S., Smed; M. Anna Elisabeth Andreses; St. Tønder t. Kiel 76; C. Gottorp 81; O.; [# 1785 som sindsyg; † 9/4 1786; (J. 535; Wulff. 3); Achelis II, nr. 6918].

19. 1786 [Hører i Kiel 83] Peter Lorenzen; [10/11 1794 Klægsbøl; see der].

20. k. 11/5 1795, i. 7/9, Johan Hoyer Quedens af St. Laurentii p. Før, f. Syderende 10/1 61; St. i Kbh. 81; C. Gottorp 91; ~ 2/10 95 Maria Johansdtr. Harboe af Hoptrup, som overlevede ham; [† 10/2 1833; (J. 535; M. 406; Pr.-Ber. 1834 S. 92); Achelis II, nr. 7083; KUM II, s. 381 (»Ioh. Hoyer Qvedens«)].

21. 8/10 1833. Johannes Petersen, f. V. Bov, Burkal S., 20/5 02; F. Christian P., Gdmd. i V. Bov; M. Kirsten Adolphsdtr.; St. i Kiel 24; C. Gottorp 28; O.; [† 19/6 1856; (J. 535; M. 406; Fr. B. I. 89; Wulff. 45); Achelis II, nr. 8730; Fr.B. I, s. 89].

22. 1856. Harro Feddersen, f. Ulvesbüll 6/12 25; F. Friedrich F., P. i Garding; M. Martha Lorenzdtr. Brick; St. Husum t. Kiel 45, i Bonn 47; C. Flensbg. 53; ~ 10/3 57 Marie Esmarch, f. 15/6 28, † 2/3 1906; F. Ernst E., Bgmstr. i Segeberg; M. Elsabe Woldsen; [1865 Drelsdorf; † 5/5 1901; (M. 406, 455; Wulff. II. 34; Alb. I. 210; K.-K. 1862 S. 21; Viertelj. f. Heraldik. XI. 402); Achelis II, nr. 9777].

23. 1866 [Bredsted 66] Gustav Emil (Justus E.) Brag; [1868 S. Hygum; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 2, s. 534-35.