Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1343. Viskinde (Viskinge) og Aunsø,

Skippinge Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/464; K. M. 128; L. S. v. W. 10; Lkm.; M. 142 b.; Kbg. 1685.
———————————

1. 15 . . Niels Hansen; see Etm.; [† 15/9 1559; Gravramme].

DanKir bd. 4, s. 1892 (se nedenfor).

2. 1559 [p. Cap.*] F. S.? Jørgen Nielsen; [† 1601; hans Fornavn paa Kirkeklokken 1578; Gravramme].

KS 2:4 (1867-68), s. 403 (Ars hrd.); DanKir bd. 4, s. 1889, 1892 (se nedenfor).

3. 1601 [p. Cap.*] Søren Sørensen; ~ Mette . . . , f. c. 81; 2 ~ Nr. 5; see B. Sørensen p. Seierø; [† 1622].

KS 2:5 (1869-71), s. 146; s. 156 (Arsherreds Provstebog).
(Udgår her. Blev ord. til p. Cap. i Aversi-T. 4. o. 5/10 1619**. Laurits Jonsen Aalborg.
        PT 8:6 (1927) s. 186.

5. o. 18/9 1622 [Rtr. Kallundbg. 19] Marcus Knudsen, f. Kbh.; St. Stetin 18, Bacc. 20; ~ Mette . . . , E. e. Nr. 3, og † 26/5 43; see S. Marcussen paa Seierø; [† 24/8 1637; nævnt 1628 paa en Liste over drikfældige Præster i Sjællands Stift].

KUM I, s. 34, 43 (»Marcus Canutius Hafniensis. Ex gymnasio Stetinensi commendatus«); PT 8:6 (1927) s. 187; KS 2:5 (1869-71), s. 156, 157 (Arsherreds Provstebog); 2:6 (1872-73), s. 385.

6. k. 15 Trin. (3/9) 1637, o. 6/10, Oluf Madsen Jyderup af Jyderup-H.; St. Slag. 34; Pr.; ~ Rørby 17/9 39 Cathrine Pedersdtr. Rørbye af Rørby; 6 S., 2 D.; see Etm.; J. O. Dyrhoff i Vigerslev-V.; P. O. Dyrhoff i Gamborg; [† •/1 1668; Eptph.].

KUM I, s. 122 (»Olaus Matthiæ Iuderup«); PT 8:6 (1927) s. 194; KS 2:5 (1869-71), s. 158 (Arsherreds Provstebog); DanKir bd. 4, s. 1891, 1893 (se nedenfor).

7. 5/2 1668, o. 11/3, F. S. Mads Olufsen; St. Kallundbg. 60; ~ 16/2 69 Elisabeth Bertelsdtr., Skifte 22/3 86; (see M. Dyrhoff i Vilstrup); [† 1680].

KUM I, s. 292 (»Matthias Olai Wischinius«); SjDegn s. 183.

8. 8/9 1680 [Asmuntorp og Tofta i Skaane 48] Niels Pedersen Hundorph; maaskee St. Lund 38; Cap. og Hospp. i Landscrona, o. 4/9 46; 1 ~ Ingeborg Andersdtr., f. c. 26, † 14/2 58; 2 ~ Kirsten Christensdtr., † 03; [† 1686].

KUM I, s. 143 (»Nicolaus Petri Hallandus«); Danske Kancelli: Kaldsbrev, ansøgning; Caw. III s. 298.

9. 21/1 1682*. Peder Olufsen Schytte; St. Roesk. 77; Pr. 06 ell. 07; ~ Kbh. Frue K. 26/11 85 Margrethe Frantsdtr., vist b. Sorø 18/12 30; see Oluf P. S. i Vallekilde-H.; [† 29/10 1729; Lgst.].

KUM II, s. 74 (»Petrus Olai Scythius«); Kbg. Sorø (1719-51) opsl. 41 (»Hr. Oluff Schyttes Moder«); DanKir bd. 4, s. 1891-92 (se nedenfor).

10. 7/12 1716**. F. S. Oluf Pedersen Schytte; [29/8 1722 Vallekilde-H.; see der].

11. 30/7 1728** [p. Cap.*, o. 7/11 27] Jørgen Ogelbye (Ugelbye), f. 14/7 97; St. 17, Bacc. 18; C. 4/12 19, l.; Viskinde-A. 20/10 23*; ~ Anne Preen, E. e. Jacob Knudsen Vinding, Degn i Tersløse-S., b. 2/11 63; F. Peder Ernstsen P., Degn i Sæby-H.; M. Dorthe Andreasdtr. Skytte; 1 D.; [† 9/9 1757; Altertavlen med Tilbehør br. 45].

KUM II, s. 407, 414 (»Georgius Ogelbye«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Alsted hrd. nr. 47; Holbæk amt, Løve hrd. nr. 11.

12. 21/10 1757, o. 28/10 [Degn i Ørting-F. c. 50] Bendix Saxo, d. Ørting 31/7 18; F. Niels Christensen, Degn i Ørting-F.; M. Maren Justsdtr.; St. Hors. 42; C. 3/8 45, n.; Uby 2/6 58*; ~ Anna Møller, b. 23/4 71; u. B.; [† 13/11 1770].

KUM III, s. 25 (»Benedictus Saxo«, 24 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Skippinge hrd. nr. 35; Kbg. Ørting (1694-1779) opsl. 25 (dåb); Nygaards sedler: Forældre.

13. 27/4 1771 [p. Cap. Kallundbg. 12/10 70, o. 19/10] Hans Amundin; [10/10 1782 Svallerup; see der].

14. 18/12 1782, o. 7/2 83, Andreas Ambders f. Sønder Løgum, Tønder Herred, 1/3 49; F. Andreas A., Sp. ss.; M. Anna Marie Holst; St. pr. t. Kiel 69; C. Rendsborg 71; C. i Kbh. 18/10 82, h.; ~ Svallerup 25/7 86 Christiane Sophie Rauberg af Uby, E. e. P. Ottesen i Refsnæs, b. her 6/11 00; [† mente captus 1/8 1807; lod hele Pstgdens. Mark indhegne med Steendige og tog sig meget af Avlingen; Lgst.].

DanKir bd. 4, s. 1892 (se nedenfor).

15. 20/11 1807 [Nørholm-R. 6/6 00] Gottfred Heineth, f. Vestergd., Humble Sogn, 16/7 69; (Bdr. t. Hans D. H. i Veggerløse, t. Anna G. H. ~ O. Fabricius t. Kbh. Frelsers K. og t. Marie E. H. ~ J. H. Dame i Uby); F. Hans Ditlev H., Forp. p. Vestergd., Humble S.; M. Frederikke Hansen; St. Roesk. 90; C. 26/7 98, h.; p. Cap. Helsinge-V. 4/4 00, o. 25/4; ~ Roesk. 30/10 00 Else Susanne Gjøe af Høie-Taastrup, f. 24/9 73, † 12/10 16; 1 S.; see Antonin H. i Aastrup; [† 19/9 1838; Monument paa Kgd.].

DanKir bd. 4, s. 1895 (se nedenfor).

16. 1/1 1839 [N. Søby-H. 19/9 28] Niels Christian Tobias Lange, f. Kbh. 9/4 82; F. Jens L., Smed; M. Magd. Wirth; St. Od. 00; C. 9/10 06, h.; p. Cap. Od. Hosp. K.-P. 21/5 13 o. 30/6; Cat. Ærøskjøb. 3/9 19; Sp. Vindblæs-D. 7/8 22; ~ 30/8 16 Engelke Charlotte Schmauck, f. 13/11 93, † Hals •/5 74; F. Ulrik Fred. S., Gartner p. Frederiksgave; M. Ane Kirstine Østerbye; 3 S., 1 D.; see Carl V. L. i Hals; [† 23/5 1852; Monument paa Kgd.].

DanKir bd. 4, s. 1895 (se nedenfor).

17. 13/8 1852 [Nidløse 7/11 41, o. 15/12] Hans Christian Rask, Halvbroder til den saa berømte Prof. Rasmus Chr. R., f. Brendekilde 5/1 05; F. Niels Hans Christ. R., Huusmd. og Skræder; M. Cathr. Henriksdtr.; var ved Bondegjern. til sit 18. Aar; St. Kbhs. Bgdsk. 28; C. 28/2 33, l.; Lærer v. Kbhs. Bgdsk. 33; Alumnus p. Borchs Coll. 9/4 34 – 9/4 38; Æresmedl. af det islandske literære Selsk. 12/4 56; ~ Kbh. Frelsers K. 19/4 42 Elisabeth Sophie Høyer, f. Od. 5/11 18; F. Cpt. v. Kongens Livkorps Søren Maurits Fedor v. H., Kassr. v. Od. Sk.; M. Martha Marie Knudsen; 1 S., 2 D.; [† 29/10 1875; lærd, dygtig og elskelig. Almindeligt afholdt af Alle, som kom i Forbindelse med ham; Monument paa Kgd.; E. 2/629 og S. 2/745].

Borchs K. nr. 546; Elvius s. 592; DanKir bd. 4, s. 1895 (se nedenfor).

18. 28/2 1876. Frederik Bagger Helms; see Kbh. Frue K. 2 r. Cap.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1986. Viskinge Kirke, s. 1857-1900, Avnsø Kirke, s. 1901-1922.