Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 87. Aversi og Testrup,

Tybjerg Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

Hertz 9/5; L. S.; M. S. 1-a/117; L. P. B. 344; K. M. 199; Lkm. 1/633; M. 105; Kbg. 1737.
———————————

1. 1554. Hans Nielsen; [† 1577].

2. 1575. Villads Mogensen, f. c. 35; 1 ~ c. 76 F. D.? Anna Hansdtr.; 3 S., 3 D.; 2 ~ c. 00 Maren Nielsdtr. af Følleslev-S., † Nestved 1/12 24; 4 S., 2 D.; see N. Villadsen i Skjelskør; [† 19/10 1621; Lgst.; Eptph. over Hustruen i Nestved St. Peters K.].

KS 2:4 (1867-68), s. 406; 2:5 (1869-71), s. 151; PT 1:3 (1882), s. 265; DanKir bd. 6, s. 604 (se nedenfor), s. 107-108 (Næstved S. Peders kirke).

3. o. 6/1 1622 [Rtr. Ringsted (20)] Hans Hansen Buch, f. Nestved; St. Nestved 15, Bacc. 20; ~ Lykke . . . , som overlevede ham; (mindst) 1 S.; [† c. 1645; W. 1/187; N. 102].

KUM I, s. 21 (»Iohannes Iohannis Buchius Nestuedensis«), s. 43 (»Iohannes Iohan. Bucchius, scholæ Ringstad. rector«); PT 8:6 (1927) s. 187; Kopskatten 1645, opsl. 67.

4. 12/1 1645, o. 5/2, Peder Pedersen Gad; (Bdr. til Eiler P. G. i Terslev-Ø. og t. Dorethe P. G. ~ J. H. Grønbech i Høielse); F. P. Nielsen G., Ridefoged p. Gisselfeld; M. Dorothea Jensdtr.; St. Hlh. 37; ~ . . . ; mindst 1 D.; see C. P. Hvalsøe i Skuldelev-S.; [† 1650].

KUM I, s. 138 (»Petrus Petri Gad«); PT 6:2 (1911), s. 215-17; 8:2 (1927), s. 55.

5. 1650. Thomas Clausen Jæger af Taarnby; St. Kbh. 40, Bacc. 42; [† 1666; siges o. Chr. Himmelfartsdag (11/5) 48; Pg. afbr. 15/4 59 af de Svenske. Fik (25/6 61) 1 Rdlr. af hver Kirke i Stiftet (Nye khist. Saml. 5/339)].

KUM I, s. 155, 174 (»Thomas Claudii Iegerus.«).

6. 10/8 1666, o. 5/10 [Rtr. Korsør] Henrik Hansen Hag; [afsat 1674 formedelst utidig Iver, havde af Hevn afholdt Nogle fra Sacramentet, desuden havde han forarget Mange ved Skjælden, Larmen og Banden; Skp.; 9/12 1682 Seierø; see der].

7. 21/7 1674. Søren Rasmussen Lund; f. Lund i Skaane 8/7 41; (Bdr. t. Jacob R. L. i S. Jernløse-S. og t. Hans R. L. i Ousted-A.); F. R. Sørensen Treschow, kgl. Majestæts Commissarie-Skriver, Canonicus og Vicarius i Lunde Capitel; M. Dorothea Andersdtr.; St. pr. 60; ~ 76 (Bev. 24/6) Anne Pedersdtr; 2 S., 1 D.; [† 7/4 1690; Lgst.].

KUM I, s. 284 (»Severinus Erasmi Lundensis«); PT 2:5 (1890), s. 87-88; DanKir bd. 6, s. 604-05 (se nedenfor).

8. 12/5 1690. Peder Sørensen Hintzholm; St. Ribe 85; 1 ~ Anna Pedersdtr. Loumann, Skifte 1/8 07; 2 ~ 09 Susanne Abigael Hammer, f. c. 86, † 13/10 56; [† 1712].

KUM II, s. 137 (»Petrus Severini Hintzholmius«).

9. 9/4 1712 [p. Cap. Hasle-B. 92] Jens Jacobsen Faber af Hasle-B.; St. Ringsted 94, Bacc. 99; ~ Kirstine Svendsdtr. Krog, f. i Skaane, † Aversi 30/6 49; [† 26/1 1736].

KUM II, s. 199, 245 (»Ianus Faber/Ianus Iacobi Faber«).

10. 24/2 1736, o. 25/4, Hans Christian Hansen Nimb af Rødby-R., f. Thoreby 24/3 03; St. pr. 28, Bacc. 30; C. •/5 32; 1 ~ Sophie Cathrine Esthenbach, f. c. 06, b. 25/4 42; 1 D.; 2 ~ Christine Ludvigsdtr. Heerfordt af Hasle-B., f. 21; [# 1753 formedelst Armod og urolige Tanker; hans Forhold i det Hele meget ulykkelige; † 69].

KUM II, s. 500, 516 (»Iohannes Christianus Nim«, 24 år gl.).

11. 2/10 1750*, o. 16/3 53, Thomas Mandix Evens; [26/7 1765 Besser-O.; see der].

12. 26/7 1765, o. 9/10, Niels Jochumsen Horster, f. Christiania •/12 35; F. Tolder; M. Elisab. Smith; St. Christiania 57; C. 61; 1 ~ Lene Maria Jørgensdtr. Møller, f. c. 38, b. 17/7 66; (Sstr. t. Henrica J. M. ~ O. I. Liwyn i Ørsted-D.); F. J. M.; M. Mette . . . ; 2 ~ 3/4 67 Helvig Anna Tryde; 3 S., 1 D.; [8/6 1770 Næs, Gol, Hemsedal og Flaa i Hallingdalen, Aggershuus St.; † 73].

KUM III, s. 168 (»Nicolaus Horster«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 40.

13. 8/6 1770 [Næs i Hallingdal 26/1 70] Marcus Rasmussen Lampe, f. Bergen •/12 27; F. R. L., Skipper; M. Karine Lax; St. Bergen 51; C. 54, n.; Skp. 24/10 60, o. 5/12; siden Skpr. p. den kgl. Flaade; ~ Kbh. Holmens K. 15/6 70 Else Cathrine Borchsenius f. Holbæk 18/9 28, † Frederiksberg 16/11 04, E. e. Frants Ulsted, Herredsfoged i Stevns og Fakse HH. og Bfgd. i St. Hedinge; (Sstr. t. Villads G. B. i Huusby-V.); F. Gabriel Esaias B. af Sevel, Kbmd. i Holbæk, Ridefgd. p. Sæbygd. og Aastrup; M. Ingeborg Nielsdtr. Hammendrup; 1 D.; [† 2/1 1798].

Kbg. Holmens K. (1767-78 V) opsl. 90 (vielse); Kbg. Frederiksberg (1797-1813) opsl. 145 (enkens begr.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, Sokkelund hrd. nr. 35; Københavns byting, samfrende nr. 298; Borchsenius, Christian: Slekten Borchsenius, Oslo 1965-72, s. 9, 10; Kbg. Holbæk (1700-42) opsl. 180 (hustrus dåb).

14. 16/2 1798 [Ulsø-B. 5/7 93 ] Mag. Hans Kofoed* af Clemensker, f. 8/9 63; St. Fdbg. 83; Cand. philol. 85; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 29/2 88 – 28/2 93; C. th. 24/4 92, l.*; P. t. Alm. Hosp. og Abel Cathrines Boliger 22/2 93, o. 5/4; ~ 13/7 93 Christine Sophie Munk, f. Kbh. 23/6 73, † 13/1 42; F. Etrd. Morten M., Bgmstr.; M. Karen Barfred; 4 S., 8 D.; see Edvard S. K. i Værum-Ø.; John D. B. K. i Brenderup-O.; P. B. C. Suhr i Hørby; (C. C. S. C. de Simonsen i Nykjøb.-L.-E.); [† 23/6 1846; „fribaaren og uafhængig; lærd og dygtig, nøiagtig og samvittighedsfuld, men afmaalt“; B. D. G. 1/195; kyndig i flere Professioner; E. 2/46 og S. 2/77].

Borchs K. nr. 418.

15. 31/8 1846 [Ulsø-B. 8/12 38] Hans Peter Ovesen Balle, f. Nordborg 15/4 10; F. Kgrd. Joh. Otto August B. af Kjetterup-G., Districtschir.; M. Anna Sophie Ovesen; St. Hlh. 29; C. 23/4 35, l.; Lærer v. Waisenhuset •/1 36; r. Cap. Besser-O. 23/8 36, o. 20/10; Amtsraadsmedlem 59; ~ 4/11 36 Nancy Henriette Jacobine Schack, f. Kbh. 3/5 15; F. Etrd. Gregers S., Kammeradv.; M. Anna Sophie Kirksteen; 8 S., 6 D.; see Nicolai E. B., cd. th. 64/2; [† 2/3 1879; E. S. 1/56].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Aversi Kirke, s. 598-606; bd. 5 Sorø Amt, udg. 1936, Teestrup Kirke, s. 601-608.