Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1051. Skuldelev og Selsø,

Horns Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/185; K. M. 59; Lkm. 1/254; M. 69; Past. Holtens Manuskript; Kbg. 1737.
———————————

1. 15 . . Knud . . .

2. 15 . . Jens . . .

3. 15 . . Niels . . .

4. (1584. 1610). Jens Quist.

KS 2:4 (1867-68), s. 404; 2:5 (1869-71), s. 148.

5. (1645). Rasmus Jensen; maaskee St. Randers 33; Pr. (45); ~ c. 24 F. D.? Ellen Jensdtr.; B.; [fmtl. † c. 1653; hans Navn paa Kirkeklokken 1648].

KUM I, s. 114 (»Erasmus Ioannis«); Kopskatten 1645, opsl. 116; DanKir bd. 2, s. 2592 (se nedenfor).

6. k. 10/12 1653 [p. Cap.*, o. 20/7 53] Cort Pedersen Hvalsøe af K. Hvalsø-S.; St. Roesk. 47; 1 ~ Gjertrud Rasmusdtr., † 16/8 62; 2 ~ 4/10 65 Dorothea Pedersdtr. Gad af Aversi-T.; [† 2/6 1682; Lgst.; Eptph.].

KUM I, s. 205 (»Conradus Petri Hualsø«); PT 8:2 (1927), s. 55 (Bkrd. Dgbg.); DanKir bd. 2, s. 2594, 2595 (se nedenfor).

7. 6/6 1682. Arnold Hofgaard; [31/5 1683 Nykjøbing-R.; see der].

8. 5/6 1683. Mag. Laurits Hansen Helsing, fmtl. af Helsinge-V.; St. Kbh. 75; Mag. Kbh. 11/5 06; ~ 29/1 06 Vendele Helverskov, f. c. 63, † 26; F. Mag. Hans Christensen H., Bgr. i Kbh.; M. Vendele Jørgensdtr. Mathiesen; u. B.; [† c. 1709].

KUM II, s. 56, 310 (»Lavrentius Ioannis Helsingius«); KbhMet s. 674 (»Laurentius Iohannes Helsing.«); PT 6:5 (1914), s. 197; 15:6 (1972), s. 220, 262-64.

9. 22/6 1709. Mag. Hans Hansen Mossin; V.-Pr. 23; Pr. 27; [22/6 1731 Kbh. Trin. K.; see Kjøge-Ø.].

10. 30/7 1731, o. 31/10, Peder Nielsen Alrøe af Hem-H.-D., f. 1/7 91; St. Vibg. 09; C. 11/6 14, l.; O.; [† 11/7 1753; Pg. br. c. 36; han boede siden 2 Aar i Degnehuset, da det var spaaet, at Pgden. skulde brænde paany; Eptph.].

KUM II, s. 341 (»Petrus Alrø«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 809; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Horns hrd. nr. 15; DanKir bd. 2, s. 2593 (se nedenfor).

11. 3/8 1753, o. 28/8, Niels Jørgensen Hütter (Hytter), f. Kbh. 29/3 17; F. J. H., Skræder; M. Anna Sybille Renern(!); St. Kbh. 40; C. 10/7 43, h.; 1 ~ Kbh. Hel. G. K. 21/11 53 Kirsten Pedersdtr. Herch, f. 18, b. 22/3 70; (Sstr. t. Lorents P. H. i Aars-H.); F. P. H., Parykmgr. i Kbh.; M. Anne Marie Glatved; u. B.; 2 ~ Kbh. Frue K. 12/9 70 Diderikke Birgitte Høyer, f. 46, † 82; F. Henrik Carstensen H. p. Kultorvet i Kbh.; u. B.; [† 4/8 1775].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Horns hrd. nr. 31, 34 og 43; Ålbg. amt, Års hrd. nr. 74.

12. 20/9 1775, o. 3/11, Poul Christian Hansen Sinding; [29/5 1782 Bjerregrav-Aa.-T.; see der].

13. 26/6 1782 [Herslev-G. 20/2 76] Christian Christiansen Schouboe, f. Fuglebjerg 28/3 36; F. C. S., Cpt. ved det fyenske nationale Inf.-Rgmt.; M. Dorothea Cathrine Holst (2 ~ H. B. Steenberg i Vorgod-V.); St. pr. Vibg. 52; C. 12/9 57, n.; Sp. Vildbjerg-T. 25/5 64, o. Vibg. 15/8; Herslev-G. 15/4 73*; ~ Gunderslev 8/6 65 Ide Margrethe Schive, f. 42, † Kbh. 26/4 20; F. Peder S., Degn i Hornslet; M. Anne Kirstine Nielsdtr. Bonsach; B.; [† 17/2 1787].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Horns hrd. nr. 53; Randers amt, Ø. Lisbjerg hrd. nr. 35 og 48; Kbg. Gunderslev 1645-1803 opsl. 176; IBB, Hind herred, Vildbjerg.

14. 8/6 1787, o. 1/7, Mag. Peter Olivarius Bugge; [29/10 1790 Vandsø, Christiansands Stift; see Fred. Trin. K.-V.].

15. 17/12 1790 [Roager 30/6 86] Niels Peter Aggerup af Hyllested-V.-H., f. Vallensved 55; St. Slag. 75; C. 27/4 78, h.; Hør Roesk. 83; Pr. i Hviding hrd. 89; ~ 21/6 87 Christiane Elisabeth Klöcker, d. 6/6 59, † 3/5 97; (1 ~ . . . Jensen; 2 ~ Christopher Knoblauch, Magazinforv.); F. Abraham K., Urtekrmr.; M. . . . Rohn; u. B.; Stdtr. ~ A. J. Rødberg i Ferslev-V.; [# 6/4 1827; † Ferslev 16/12 38].

16. 7/6 1827, o. 25/6, Hans Christian Holten, f. Kbh. 18/2 00; F. Nic. Abraham H., Mægler, senere Medlem af Statsgjældsdirectionen(1), Eier af Krabbesholms Gods og Lindegaarden, tilsidst Directeur for Øresunds Toldkammer og Geheimeconfrd.; M. Joh. Catharine Kirstine (Christine) Mangor; St. pr. 17; C. 15/7 23, l. egr.; udenlands 24–25; Medlem af Holmens Menigheds Skolecommission 11/2 26; Pr. 29/10 50 – 9/4 63; R.* 30/7 67; ~ 9/9 27 Anna Holten, f. Lyngby 23/9 01, † 15/1 52; F. Hans Severin H., Lect. i Physik, Lærer for Arveprinds Frederiks Børn(2), samt Bibliothekar; M. Juliane Marie Wittendorff; 4 S., 3 D.; see Hans Nicolai H. i Torning-L.; [† 18/6 1873; „Nidkjær og human i Opfyldelsen af sine Pligter“. See Berl. Tid. 73/113; Mindetavle; E. 1/696 og S. 1/847; Pg. br. 1 Pintsedag (30/5) 41].

DanKir bd. 2, s. 2594 (se nedenfor).

17. 15/9 1873. Odin Wolf Tidemand; 19/12 1878 Forst. for Jonstrup Seminarium; see Kregome-V.

———————————

Noter:

(1) Statsgjældsdirectionen: før ministerialreformen 1848 sorterede statens økonomiske forvaltning under en række instanser som bl. a. Finansdeputationen og Statsgældsdirektionen, der behandlede sager angående de kongelige ejendomme og de udestående fordringer. Alle afløst 1848 af Finansministeriet.
(2) Arveprins Frederik (1753-1805) var søn af Frederik 5. og Juliane Marie. Arveprins Frederik var i begyndelsen af 1770’erne et samlingspunkt for oppositionen mod J. F. Struensees styre. Arveprinsen var imidlertid både svag og udygtig som politiker. Han blev 1774 gift med Sophie Frederikke af Mecklenburg-Schwerin (1758-94). Der var fire børn i ægteskabet: Juliane Sophie, Christian VIII, Louise Charlotte og arveprins Ferdinand.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 2 Frederiksborg Amt, udg. af Nationalmuseet 1975. Skuldelev Kirke, s. 2575-2598; Selsø Kirke, s. 2599-2634.