Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1197. Torning og til 17/8 1787 Karup, (St. Mariæ K., i stor Anseelse i den cath. Tid), samt fra 1817 Lysgaard,

Lysgaard Herred, Viborg Amt, Aarhuus Stift.

K. 4/36; P. 32; Aarh. M.; M. S. III.; Lkm. 5/433; Kbg. Torning og Karup 1695, Lysgaard 1763.
Anm. T. Kirke skal være bygget af Stenene fra 2 andre, hvoraf den ene i Ungstrup, den anden, Graa Kirke, bygget paa det Sted hvor Svend Grathe (Graa) 1157 blev slagen.
———————————

1. 15 . . Peder Melchiorsen; see Etm.; [† 15 . . ; havde været Munk].

2. 1552. Melchior Andersen, maaskee f. Fyn; maaskee St. 45; see Etm.; P. M. Thorning i Gjødvad-B.; [† 1602].

FS nr. 559 (»Melchior Andreæ«); F-P s. 25; KS 3:2 (1877-80), s. 207.

3. 1597**. F. S. Mikkel Melchiorsen; see M. M. Torning i Durup-T.; [fmtl. † c. 1602; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1597].

KS 3:2 (1877-80), s. 741.

4. c. 1602. Erik Sørensen, vist af Hinge-V.; [braverede med sin Styrke, udæsket (•/7 1606) af Otto Skram; viklede dennes Kaarde ind i sin Præstekjole, tog ham den af Haanden og dræbte ham, hvorefter han maatte flygte, kom i svensk Tjeneste og mange Aar efter i Feidetid til Torning, hvor han skrev under Bladet paa et Bord, som længe var i Pgden.; Prøveskrift for Biskop Jens Gjødesen i Aarh. 1602].

KS 3:2 (1877-80), s. 745 (»Ericus Severinus Hingius«); Hegelund I, s. 462; II, s. 259.

5. 1606. Anders Pallesen (Palladius), f. her; F. Bonde; St. 96; Insp. paa Valkendorfs Coll. 03-04; skal være løben fra Ploven, for at studere; [† 1659].

F-P s. 192 (»Andreas Palæmonius Cimber«); KS 3:1 (1874-77), s. 278.

6. k. 1642. Anders Pedersen Wittrup el. Wattrup, f. c. 10; St. Vibg. 33; C. 36; Pr. c. 61; see Etm.; D. A. Thorning i Vium-L.; A. A. Thorning i Høibjerg-E.; [† 1683].

KUM I, s. 113 (»Andreas Petri Wattrupius«); Sixhøj nr. 30.

7. 26/9 1674**, o. 26/2 75, F. S. Peder Andersen Thorning; St. Slag. 72; 1 ~ Barbara Thøgersdtr. vist af Skallerup-V.; 2 ~ Johanne Marie Winde; see Anders P. T. paa Gjøl; Herman P. T. i Jetsmark; Hans P. T. i Nebsager-B.; [† 1706; god Hebræer; skulde have været Prof.].

KUM II, s. 31 (»Petrus Andreæ Torning«); P-Aarh. f. 52b, opsl. 56; KlitVen s. 263; Hans hustru var ikke enke efter A. J. Printzler i Serup-L., se FAaW, s. 26.

8. 3/4 1706, o. 19/5, Jacob Bertramsen From af Selde-Aa., f. 7/4 79; St. Vibg. 95, Bacc. 98; 1 ~ Elisabeth Sophie Spleth, † 1/5 40; 2 S., 2 D.; 2 ~ Birgithe Madsdtr. Buch, † Oddermark, Torning S., 11/9 51; u. B.; see A. D. Torning i Vium-L.; [† 1752; havde fortjent mere Godt af Menighederne, især af Ungdommen, end de Fleste erkjendte; besad dengang sjelden Færdighed i det Franske; boede tilsidst paa Ødemark i Sognet].

KUM II, s. 211, 294 (»Iacobus Bertrami Frommius«); Sixhøj nr. 712; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Lysgård hrd. nr. 15, 24.

9. 3/4 1750**. Morten Windfeldt, f. 16; St. Ribe 35, Bacc. 38; C. 27/11 41, l.; Pr., i. 15/10 66; 1 ~ Hors. 13/9 52 Anna Andersdtr. Bræstrup, E. e. Erik Hofgaard, b. 30/11 53; u. B.; 2 ~ Else Cathrine Steensen, f. p. Aunsbjerg c. 32; F. Cmcrd. St. Jørgensen; M. Marie Cathr. Rasmusdtr. Balslev; 2 B.; 2 ~ A. Levring i Grønbæk-S.; [† 27/9 1773].

KUM II, s. 562, 569 (»Martinus Windfeld«, 20 år gl.).

10. 11/10 1773 [Høibjerg-E. 31/8 59, o. 5/10] Ole Christensen Sadolin af Vibg. Sortebrødre K., f. 13/10 32; St. Vibg. 53, Bacc. 54; C. 23/9 55, h.; ~ 60 Cecilie (Sidsel) Dorothea Braad; F. Simon Sominsen Braad, Hospitalsforst. i Horsens; M. Anne Christensdtr. Hurtigkarl (Sstr. t. Niels C. H. Grønbæk-H. og t. Maren C. H. ~ C. C. Bagger i Ølsted-T.); i Høibjerg 1 S., 6 D.; see J. H. Petersen i Dover-V.; [† 23/2 1787].

KUM III, s. 130, 136 (»Olaus Sadolin, Christiani fil.«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1188; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt Hids hrd. nr. 12; PT 1997, s. 91-92, 96.

11. 19/10 1787, o. 24/10, Christen Gundorph, f. Venge 12/11 52; F. Christopher Hansen, Skovfgd. i Søballe, Venge S.; M. Marie Jensdtr. Møller; St. Aarh. 73; C. 11/11 77, n.; ~ Torning 26/9 90 Dorothea Marie Bøgh af Kjerteminde-D., f. 30/8 68, † Ebeltoft 11/6 34; 3 S., 3 D.; [† 20/6 1819].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Lysgård hrd. nr. 73; Nygaards sedler: Forældre, vielse, børn, 1801.

12. 20/10 1819 [c. Adj. Rand. •/3 10; Adj. ss. 14/4 s. A.; # 11; Forp. i Randlev Pg.] Steen Steensen Blicher; [14/9 1825 Spentrup-G.; see der].

13. 25/11 1825, o. 1. Onsdag i Fasten (8/2) 26 [Adj. Rand. 26/7 20] Christian Peter Christensen; [15/3 1831 Sjelle-S.-L.; see Gadstrup-S.].

14. 22/7 1831 [p. Cap. Haarby 2/6 28, o. 18/7] Jacob Christian Jacobsen; [20/3 1850 Pjedsted-G.; see der].

15. 24/4 1850 [Cat. Skjelskør 30/6 45] Nis Christian Kattrup; [5/7 1860 Voldum-R.; see der].

16. 19/9 1860 [Dollerup-F.-R. 13/11 52] Theodor Bache; [5/10 1868 Vellev; see der].

17. 9/12 1868 [p. Cap. Skuldelev-S. 28/3 55, o. 25/4; past. vic. Ferslev-V. 68] Hans Nicolai Holten af Skuldelev-S., f. 22/4 29; St. Chrhvns. Bgdsk. 48; C. 13/6 54, h1.; ~ 11/4 56 Marentine Smith, f. Krogsdal 18/2 30; F. Cclrd. Troels S., senest By- og Herredsskriver i Varde; M. Sophie Dorothea Krarup af Gjerlev-D.; (68) 4 S., 2 D.; [† 5/2 1871; E. S. 1/848].

18. 25/4 1871, o. 10/6, Ernst Christian Schebel, f. Bregentved 15/4 35; F. Johs. S., Gartner og Slotsforv. p. Marienlyst v. Helsingør; M. Marie Elisab. Wetterberg; St. Fdbg. 54; C. 27/6 59, l.; foretog 63–64 en Reise til Italien; Alumnus p. Borchs Coll. 18/1 65 – 18/1 66; O.; [† Kbh. 23/3 1873. „Hans Interesser vare væsentligt literaire, og paa dette Omraade har han leveret virkeligt fortjenstlige Ting, som navnligt have staaet i "Dansk Maanedsskrift".“ see D. T.].

Borchs K. nr. 715; Elvius s. 528 (han var ugift).

19. 18/6 1873 [Taarup-K.-B. 17/6 70] Christian Ole Stephan Spleis; see Vibg. Dk.-A.-T. r. Cap.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.