Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 997. Serup og fra 2/10 1558 Lemming,

Hids Herred, Viborg Amt, Aarhuus Stift.

M. S. III.; Aarh. M.; P. 28; K. 3/322; S. i K.; Lkm. 5/395; Kbg. 1716.
Anm. Fra c. 1560 boede Præsten i Stougaard.
———————————

1. 15 . . Peder Hvas (Hvadtz).

2. 15 . . Jens Christensen Hadderup, vistnok af Haderup; [† c. 1560].

3. c. 1560. [Rtr. Rand. . . ] Jens Simonsen* ; Pr. (84. 10); ~ Karen Christensdtr., levede 25; [var her vist endnu 1610, da en anden mødte „udi Provstens Sted, efterdi han for Alderdoms og Skrøbeligheds Skyld ikke selv kan møde“; 8/5 1560: »Aabent Brev om Udlæggelse af en Præstegaard til Serup Kirke. Hr. Jens Simensen, Sognepræst til Serup Sogn, har berettet, at Kong Christian III [i 1555] har udlagt fra Alling Kloster „al Præstegaarden udi Serup, som kaldes Stougaard, som er to Parter af samme Gaard“, til Præstegaard smstds., men nu gjør Johan Høcken, Embedsmand paa Alling Kloster [Svostrup S., Hids Hrd.], ham Hinder derpaa og har for nogen Tid siden paa Silckeborg Slot indgaaet en Kontrakt med den daværende Sognepræst, at Johan Høcken skulde udlægge nogen anden Rente, hvilken Kontrakt han ikke vilde holde efter hin Sognepræsts Død. Stougaard skal nu udlægges til Præstegaard efter Kong Christian III’s Brev, og Johan Høcken skal tage den Gaard, som Hr. Jens nu bor i, til Alling Kloster«].

KS 3:2 (1877-80), s. 207; 5:2 (1903-05), s. 552; KB bd. 2 (1556-60) s. 400.

4. (1619) [Cap.*, o. 02] Jørgen Nielsen Brandstrup* af Vindum; St. i Kbh. (01); vistnok Pr. (19); ~ Else Christensdtr. Hadderup af Haderup; 13 B.; see C. J. Seerup i Glenstrup; N. J. Seerup i Hobro-S.; N. J. Seerup til Ribe Dk.; B. L. Wedel, r. Cap. til Ribe Dk.; C. Jensen i Haderup; H. Lauritsen i V. Tørslev-S.; [† 1662; Eptph.].

F-P s. 173 (»Georgius Bransdrup«); KS 5:2 (1903-05), s. 552; 3:2 (1877-80), s. 757.

5. o. 22/12 1657**. Manderup Christophersen Houlbjerg (Hovelberg), vistnok af Houlbjerg-G.; St. Kjøge 47; 1 ~ Karen Jørgensdtr.; 1 S., 1 D.; 2 ~ Maren Pedersdtr., levede 90, † c. 92; 2 S., 2 D.; [† 1682].

KUM I, s. 207 (»Mandrupius Christophori«); P-Aarh. f. 17a, opsl. 19; Hids herreds tingbog (1681-82), f. 161, 7/11 1682; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 1026.

6. 16/9 1682, o. 24/11, Rimbolt Rimboltsen Schytte, f. c. 47; St. Vibg. 67; ~ Vibg. Sortebr. K. 15/2 72 Johanne Melchiorsdtr., levede 87; F. maaskee Melchior Skolemester i Vibg.; 2 ~ 87 (trolov.) Niels Pedersen Vendel; [† •/8 1686].

KUM I, s. 341 (»Rembertus Remberti Schyth«); Sixhøj nr. 456; P-Aarh. f. 56a, opsl. 59 (»Rimboldus Rimboldi«); FAaW, s. 26; Hids herreds tingbog (1686-87), f. 183b-185a, 25/10 1687.

7. 11/12 1686, o. 10/12, Arnt Jensen Printzler af Ø. Tørslev-D., f. c. 66; St. Rand. 83; ~ Grønbæk 27/7 87 Maren Ottesdtr. af Grønbæk-S., levede 26/5 95; mindst 1 S., 1 D.; see A. P. Thorning p. Gjøl; [† 1695; var 87 i Slagsmaal med Fs Enke og hendes Fæstemand Niels Pedersen Vendel].

KUM II, s. 125 (»Arnoldus Iani Prentzler«); P-Aarh. f. 57b, opsl. 61; E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 626; FAaW, s. 15 og 26. Han var kun en gang gift, hvorfor Johanne M. Winde ~ P. A. Thorning i Torning-K. udgår; Hids herreds tingbog (1686-87), f. 183b-185a, 25/10 1687.

8. 30/7 1695, o. 30/8 [Hør. og Cant. Aarh. 91] Anders Jensen Hvas, f. Aarh. 10/8 65; F. J. Andersen H., Insp. over Dks. Gods; M. Karen Frantsdtr.; St. Aarh. 85; Pr. 6/5 11; 1 ~ Aarh. Dk. 12/5 96 Anna Elisabeth Johansdtr. Rhodia af Aaby-H., f. Aarh. 10/8 65, † 12/8 31; 3 S., 1 D.; 2 ~ Kirstine Maria Mangor, vist af Taarup-K.; see Erik C. G. A. H. i Søndbjerg-O.; Jens A. H., r. Cap. i Flade-G.-F.; Etm.; [† 31/3 1735; gav 27 Alterkande, Kalk og Disk til Serup K. og 100 Rdlr. til Fattige].

KUM II, s. 135 (»Andreas Iani Hwas«).

9. 28/8 1734*, o. 20/5 35, Ulrik Christian Frederiksen Schnell af Thisted-T., d. 9/11 08 (06); St. Thisted 24; C. 20/1 28, n.; Pr. 12/10 46; ~ 29/7 35 F. D. Magdalena Cathrine Andersdtr. Hvas, f. 06 el. 08 el. 12, b. 7/4 75; 3 S., 3 D.; [† 19/3 1784].

KUM II, s. 460 (»Ulricus Schnellius«, 18 år gl.).

10. 26/5 1784 [p. Cap. Torslev-L. 7/4 79, o. 11/6] Thomas Aaboe; [26/6 1801 Grønbæk-S.; see der].

11. 30/10 1801, o. 2/12, Thomas Schatt Rørdam; [25/10 1805 Ondløse-S.; see Tølløse-Aa.].

(9/5 – 8/8 1806. R. G. Müller; see Astrup-T.-H.).

12. 8/6 1806 [Ø. og V. Alling 9/5 s. A.] Anton Frederik Christian Lauritsen; [15/6 1832 Voldum-R.; see der].

13. 7/9 1832, o. 12/10, Peter Villiam v. Wylich; [7/3 1837 Nestelsø-M.; see Greve-K.].

14. 16/5 1837, o. 30/6 [Lærer v. Drengesk. i Frelsers Arbeidsh. •/12 29] Christen Bondrop, f. N. Sundby 16/6 03; F. Niels B., Ldmd. og Smaahandler; M. Birgitte Christensdtr. Møller; St. Aalbg. 23; C. 29/4 29, h.; (12/2 – 20/3 1852 Hinge-V.); O.; [# 31/7 1874; 3/11 s. A. smukke Gaver; vil stifte et Legat for Trængende i Sognene].

15. 14/10 1874 [Cap. p. p. Aarby 19/1 67, o. 27/3] Christian Ohnsorg Holbek, f. p. Bygholm, Hatting S., 15/11 33; F. Niels H., Godsforv., senere Eier af Albæk, Suldrup S.; M. Vilh. Cathrine Steenstrup af Ebeltoft-D.; St. Chrhvns. Bgdsk. 52; opgav formedelst 7–8 Aars Øiensvaghed Studeringerne i 7 Aar, opholdt sig af Helbredshensyn i England, Skotland, Frankrig og Tyskland tildels som Landmand; C. 24/6 64, l.; Lærer v. v. W. 65; Alumnus p. Borchs Coll. 29/11 65 – 29/1 67; ~ Frederiksberg 21/5 67 Ludovica Frederikke Marie Thune af Gauerslund-V., f. 23/2 37; (78) 2 S., 2 D.; [28/4 1879 Snoldelev-T.; # 16/5 1905; const. P. v. Kbh. Abel Cathrines Stiftelse 1/1 1906; † 22/1 1912].

Borchs K. nr. 718; Elvius s. 471-472; G-HF II, s. 151-152.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.