Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1)

No 4. Aaby og, til c. 1641, da det fikk Skeiby og Lisbjerg til Annexer, Hasle,

Hasle Herred, Aarhuus Amt og Stift.

P. 19; K. 2/488; M. S. III.; Kbg. 1765.
Anm. Aaby og Hasle vare først henlagte til Lectoratet i Aarhuus og bleve vistnok i Reglen besørgede af Lectorerne selv, tillige Malling indtil c. 1655. Af saadanne Lectorer kjendes:
———————————

1. 1553 [Prof. i Pædagogik og Dialektik c. 51] Mag. Laurits Jacobsen (Jepsen) Oldorp Fynboe, tillige Kannik, f. i Ollerup c. 17; ~ c. 54 . . . . ; 9 S., 4 D.; see Hans J. O. t. Aarh. Frue K.; [1576 Cantor ved Aarh. Dk.; † 21/7 1601; Lgst. i Aarh. Dk.].

KB bd. 1 (1551-55) s. 406; DanKir bd. 16, s. 824 (Århus Domk.).

2. 1582. [Lect. Aarh. (84)] Mag. Hans Pedersen Horsens, f. Hors. 45; St. i Greifswald 72-73; Rtr. Hors. (78); Mag. i Wittenberg 1/9 79; St. i Leipzig 80; Pr. (08. 10); Kannik (98); ~ c. 82 Karen Lauritsdtr.; 7 S., 5 D.; [† 13/7 1617; hans Navn paa Altertavlen 1598; Lgst. i Aarh. Dk.; W. 3/368].

KS 3:2 (1877-80), s. 207; 3:3 (1881-82), s. 342-344 (se nedenfor); 5:2 (1903-05), s. 552; Helk I, s. 254; DanKir bd. 16, s. 1436-39 (se nedenfor), s. 824, 908 (Århus Domk.).
 

I Aaret 1618 blev Conrectoratet i Aarhuus oprettet, hvortil Aaby og for en kort Tid Hasle henlagdes.

3. 1618. Mag. Christen Pedersen Tistad; St. 12, Bacc. 14; St. i Rostock 15; Mag. Kbh. 10/5 19; [1620 Prof. i Physik og Geometri i Lund; „Vir eruditus; poeta quoque non infimi spiritus“ (Lkm.); W. 2/495].

KUM I, s. 5, 15 (»Christian. Petri Cimber/Christiernus Petri Tystadiensis«); Helk I, s. 400.

4. 1620. Mag. Søren Andersen Morsing el. Schytte, f. Nykjøb. p. M. 11/11 85; F. A. Sørensen, Bgmstr.; St. Aalbg. 10 og 13; udenlands 16–19, St. i Rostock 18; Mag. Kbh. 1/5 27; 1 ~ c. 22 Marie Andersdtr. i 25 Aar, f. c. 79, † P. 14/3 47; 1 S., 2 D.; 2 ~ Margrethe Pedersdtr., f. c. 96, † 64; [1629 Lector i Theol. og Kannik i Aarh.; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 19/12 20; † 52; Lgst. i Aarh. Dk.].

F-P s. 264 (»Severinus Andreæ Morsianus«); KS 3:2 (1877-80), s. 752 (»Severinus Andreæ Morsingius Schyttius«); Helk I, s. 372-373; DanKir bd. 16, s. 827 (Århus Domk.).

5. 1629. Mag. Lars Nielsen Fog; [1630 Feldballe-N.; see der].

6. 1630. Mag. Søren Pedersen Sommer; [1630 Hvirring-H.-T.; see der].

7. 1630. Mag. Niels Andersen Holm (Vadomius); [1635 Aalbg. Frue K.; see der].

8. 1635. Mag. Christian Melchiorsen Borchgrevinck; [1641 Hornslet; see der].

9. 1641. Mag. Niels Nielsen Krog; [16/1 1647 Rtr. i Aarh.; 58 tillige Sp. i Veilby; see der].

10. o. 1648, tillige succederende Rtr. [Rtr. i Horsens 39] Mag. Anders Nielsen Regel, fmtl. af Arninge, f. p. Loll. 15; Elev i Nakskov Latinskole 28; St. Lund 35; Mag. Kbh. 26/5 47; 1 ~ M. F. D.; 1 S.; 2 ~ Margrethe Mogensdtr. Schov, † 13/8 61; (Sstr. t. Maren M. S. ~ J. Madsen i Søby-S.-H. og t. N. A. Holms hustru i Aalbg. Frue K.); F. M. Mogensen S., Bgmstr. og Kbmd. i Randers; M. Mette Akselsdtr. Aand; 1 S., 1 D.; see Mogens A. R. i Borup-K.; Etm.; [† 23/12 1661; Lgst. og Gravflis i Aarh. Dk.].

KUM I, s. 130, 204 (»Andreas Nicol. Regelius Lolland«, »Andreas Regelius, rector sch. Hottersnensis«); Perlestikker s. 197; E. Brejls skifteuddr.: Viborg byfoged nr. 277; Gejstl. sk. i Århus amt, Hasle hrd. nr. 66; PT 1: 4 (1883) s. 65 (magistre); 1990 s. 71; DanKir bd. 16, s. 828, 833, 902 (Århus Domk.).

11. 31/12 1661 [Crtr. i Od. 60] Mag. Johan Jørgensen Rhodius af Kettinge r. Cap., f. 6/1 25; St. Od. 44; C. 45; Bacc. 46; Hør. Aarh. 18/9 50; Mag. Kbh. 27/6 61; Vice-Rtr. her 28/9 70; 1 ~ 29/9 62 F. D.? Cecilie Andersdtr., f. i Aarh., † 3/2 64; 1 S.; 2 ~ Hornslet 6/8 65 Magdalene Christiansdtr. Borchgrevinck af Hornslet, f. 22/7 45, † Hornslet 22/5 72; 1 S. 2 D.; 3 ~ 24/10 77 Cecilie Frantsdtr. Rosenberg; (Halvsstr. t. Hans F. R. i V. Vedsted, t. Ingeborg F. R. ~ N. P. Astrup i Veirum og t. Mette F. R. ~ N. J. Seerup i Hobro-S.); F. Mag. F. R., Biskop i Vibg.; M. Anne Poulsdtr. (Grum) Aastrup (Ostrup); 1 D.; see Jørgen H. R. her; B. J. Junghans her; A. P. Hvass i Serup-L.; [† i Vibg. 8/6 1679; Lgst. i Aarh. Dk.; W. 2/265].

KUM I, s. 184, 199, 301 (»Iohannes Georgii Rhodius«); PT 5:5 (1908), s. 265 (2. hustrus biografi), 5:6 (1909), s. 176 (hans biografi), 9:3 (1930), s. 210 (Rosenberg); FAaW, s. 22; DanKir bd. 16, s. 829, 900 (Århus Domk.).

12. 17/8 1679. Mag. Lars Larsen Aarhuus, f. Aarh.; F. Bgr.; St. Aarh. 60, Bacc. 64; Mag. Kbh. 29/6 82; [1685 Rtr. i Aarh.; † 6/7 92].

KUM I, s. 282, 322 (»Laurentius Laurentij Arhusius«), II, s. 113.

13. 1685 [Hør. Aarh.] Mag. Jens Nielsen Mundelstrup, f. Mundelstrup 4/4 57; »fra ringe herkomst«; St. Aarh. 74; Mag. Kbh. 17/6 86; (2/7 92 Aarslev-T.); 1 ~ Ingeborg Marie Jespersdtr. Hutfeld; (Sstr. t. Christen J. H. i Tved, t. Anne J. H. ~ J. C. Friis og N. P. Galthen i Feldballe-N., t. Anders J. H. i Braband-K., t. Niels J. H. i Holme-T. og t. Mette M. J. H. ~ C. B. Suhr og P. J. Poulsen i Saxild-N.); F. J. Nielsen H., Bgmstr. og Ass. i Aarh.; M. Sidsel Christensdtr. Clementin; 2 ~ Cecilie (Sidsel) Jensdtr. Müller, f. c. 64, † 15/12 47; (Sstr. t. J. J. Müller i Dover-V.); F. J. Jacobsen M., Handelsmd. i Århus; M. Anna Christensdtr. Spliid; 4 B.; see Jens J. M. t. Aarh. Frue K.; [2/7 1692 Rtr. i Aarh.; † 3/1 01; lærd; Lgst. og Kisteplade i Aarh. Dk.; W. 2/96].

KUM II, s. 47, 144 (»Ianus Nicolai/Ianus Nicolai Mundelstrup«); PT 5:6 (1909), s. 168-69, 173; DanKir bd. 16, s. 774, 899 (Århus Domk.).

14. o. 7/12 1692 [Hør. Aarh. 88] Mag. Jørgen Hansen Rhodius, Søn af Nr. 11, f. Aarh. c. 66; St. Aarh. 83; C. 29/7 86, l.; Mag. 96; ~ Aarh. 25/4 93 Mette Henriksdtr. Blichfeld af Aarh. Frue K., f. 2/7 71, † 22/12 21; 2 S., 2 D.; [1701 Rtr. Aarh., entl. 28; † 13/5 31; gav 1715 Pengetavle til K.; W. 2/263].

KUM II, s. 122 (»Georgius Iohannis Rhodius«); FAaW, s. 22.

15. 1701 [Hør. Aarh. 93] Mag. Bagge Jørgensen Junghans, f. Kold. 19/8 63; (Bdr. t. Malthe J. J. i Møgeltønder); F. J. J., Tolder; M. Thale Malthisdtr.; St. Kold. 84; C. 15/9 87, illum.; Huslærer; Mag. 04; ~ F. Sstr. Elisabeth Hansdtr. Rhodius, f. Aarh. 17/5 72, † 19/3 32; [† 2/2 1717; „Vir fuit doctus et felix poeta, pædagogus quoque celebris“].

KUM II, s. 133 (»Baggæus Georgij Iunghans«); KoldStud s. 182-183; PT 5:6 (1909), s. 175-176 (hustrus biografi); DanKir bd. 16, s. 1447 (se nedenfor), s. 900 (Århus Domk.).

16. o. 28/5 1717 [Hør. Aarh. 09] Mag. Jens Jensen Mundelstrup; [21/1 1729 Aarh. Frue K.; see der].

17. 1/4 1729, o. 21/9, Mag. Hans Hansen Hammer; [1/4 1740 Helsinge-V.; see der].

Derefter ved Rescr. 29/4 1740 lagt til Capellaniet ved Frue K. i Aarh.; siden ved Rescr. 24/11 1764 til Sognepræste-Embedet ss.; senest 3/12 1845 igjen forenet med det res. Capellani ved Frue K.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1976. Åby Kirke, s. 1429-1452, Hasle Kirke, s. 1495-1518, Skejby Kirke, s. 1369-1386, Lisbjerg Kirke, s. 1387-1427.
Rørdam, H. Fr.: Optegnelser om kirkelige Personer i Aarhus i 16de Aarh. af M. Hans Pedersen Horsens, Kirkehistoriske Samlinger 3:3 (1881-82), s. 342-34.