Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 517. Hvirring, Hornborg og til 13/4 1742 Tamdrup,

Nim Herred, Skanderborg Amt, Aarhuus Stift.

K.; L. P. B. 199; L. S. 1/10; P. 36; L. S. v. W.; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 2/102; Kbg. 1659 (÷ 1695).
Anm. Nim og Underup hørte efter Reformationen til Hvirring. Nim blev et eget pastorat før 1566 og fik Underup som Annex i 1566.
———————————

0. 15 . . Peder Lauritsen; ~ . . . . , som overlevede ham; B.; [† 1566; skal have været den første P. efter Reformationen].

KB bd. 4 (1566-70), s. 117; DanKir bd. 16, s. 5226 (se nedenfor).

1. c. 1564. Peder Jensen, f. Borup, Kattrup S. 40; Pr. c. 68; see Etm.; [† 1603; Lgst.].

DanKir bd. 16, s. 5261 (se nedenfor).

2. 1604. F. S. Christen Pedersen Hvirring; vist St. i Kbh. (98); ~ Elisabeth Andersdtr.; mindst 2 S.; 2 ~ Etm.; see C. C. Hvirring her; [† c. 1630; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 14/2 1604; Pg. br. 2 Gange under Kejserkrigen 1629; Lgst.].

F-P s. 158 (»Christianus Petri Hvirring «); KS 5:2 (1903-05), s. 553; 3:2 (1877-80), s. 755; 3:2 (1877-80), s. 744 (»Christianus Petri Hveringius«); AarbAarh 1957, s. 21 (se nedenfor); DanKir bd. 16, s. 5259, 5261 (se nedenfor).

3. 1630 [Aaby-H. og Crtr. Aarh. 30] Mag. Søren Pedersen Sommer af Hornslet, f. c. 02; St. Od. 22, Bacc. 24; St. i Wittenberg 25; Mag. 8/5 30; Pr. 11/9 50; ~ 31 F. E.; [dræbt i Kirken af Polakkerne, eller reven ud af K., bunden mellem deres Heste og med mange Torturer piint tildøde, hvorefter de lode ham ligge paa Marken; † 1659; Pg. br. 34].

KUM I, s. 55, 67 (»Severinus Petri Sommerus«); P-Aarh. f. 3b, opsl. 6; Helk I, s. 385; AarbAarh 1957, s. 21 (se nedenfor).

4. o. 21/9 1659 [Rtr. Hors. 56] F. Sts. Mag. Claus Christensen Hvirring (Hvering); St. Aarh. 41, Bacc. 46; Mag. Kbh. 29/5 55; Pr. 59, o. 26/5 60; 1 ~ Horsens 13/4 62 Kirsten Torkildsdtr., f. c. 28, † 26/8 64, E. e. Jens Sørensen i Hors.; F. T. Jensen Velløf; 1 S., 1 D.; 2 ~ Hvirring 1/11 66 Birgitte Hansdtr. Lottrup af Gudbjerg; 2 D.; [† 1668; Eptph.; Lgst.].

KUM I, s. 165, 199, 255 (»Claudius Christierni Hveringius«); P-Aarh. f. 5a, opsl. 7, 17b, opsl. 20; AarbAarh 1957, s. 21 (se nedenfor); Nygaards sedler: Børn, 1. vielse, 2. vielse; E. Brejls skifteuddr.: Horsens byfoged nr. 303; DanKir bd. 16, s. 5258, 5259 (se nedenfor).

5. 2/6 1668, o. 26/6 [Rtr. Faaborg] Seier Andersen Bonde; M. Inger Pedersdtr. Rhode († Rand. 11/11 87); St. Rand. 61; Rtr. Saxkjøb. . . . ; ~ 21/12 68 Øllegaard Hansdtr. Borchorst fra Frederiksgave, b. Hvirring 15/6 23; 2 S., 1 D.; [† 1696; han skrev alle sine Prædikener paa Latin; Eptph.].

KUM I, s. 300 (»Victorinus Andreæ Bondius«); P-Aarh. f. 49b, opsl. 53; »see A. S. Bondo i Dalbyneder-R.-S.« udgår; AarbAarh 1957, s. 7 (se nedenfor); DanKir bd. 16, s. 5258 (se nedenfor).

6. 3/10 1696, o. 4/12, Hans Knudsen Agger, f. Kbh.; St. Kbh. 90, Bacc. 91; ~ Ingeborg Jensdtr. Borchardt af Tranebjerg; 2 D.; [† 6/3 1716].

KUM II, s. 173, 180 (»Iohannes Aggerus«).

7. 11/5 1716 [Hammel-V.-S. 20/8 06, o. 8/10] Jacob Jacobsen Bagger af Kjøng i F., f. 73; St. Nybg. 92; Rtr. Kjerteminde 10/9 00; C. 03, h.; Pr. . . ; ~ Kjerteminde 16/9 16 Karen (Cathrine) Hansdtr. Holm, f. 10/10 88, † 10/3 51; ammerpige hos Grevinde Øllegaard Gersdorf til Frijsenborg; 1 S., 1 D.; 2 ~ Hans Ottesen Langemach, Bgmstr. i Kallundbg.; see Jacob J. B. i Kundby; [† 21/11 1717; som Rtr. i Kjerteminde: „en meget duelig og aarvaagen Mand, elsket og æret af Alle“; han var saa umaadelig fed, at han maatte lade sig køre fra Præstegaarden til Hvirring Kirke i en ganske lav Chaise].

KUM II, s. 190 (»Iacobus Kyngius«); Strøm 1, s. 79-81; AarbAarh 1957, s. 7 (se nedenfor); DanKir bd. 4, s. 3219-21, 3282 (Kalundbg. Frue K.).

8. 18/2 1718 [Barrit-V. 9/3 00] Ove Hansen Guldberg af Guldbjerg-S., f. 1/6 71; St. pr. 89; C. 91; Hør. Bogense 93; V.-Rrt. ss. 94; r. Cap. Bogense-S. og Rtr. Bog. 23/4 98; 1 ~ Marie Elisabeth Hansdtr. Brangstrup, f. c. 74, † 22/4 23; (mindst) 6 S., 2 D.; 2 ~ Kerteminde 16/12 23 Barbara Reutze af Ryslinge, † 7/12 58, E. e. Aage Pedersen Syv, Kbmd. i Kjerteminde; u. B.; see Hans O. G. i Ringsted-B.; Jørgen C. O. G. i Karrebæk; A. K. Jensen i Lundum-H.; Dines O. G. i Gylling; Vitus O. G. i Haarslev-J.; Niels O. G. p. Askø; (P. M. Vogelius i Kbh. Hel. G. K.; H. J. C. Høegh i Gjentofte; J. C. J. Møller i Karrebæk); [† 19/2 1732; han blev 13/10 1728 underkastet Kirkens Disciplin for en Forseelse ved Nadverens Uddeling; var Morfader til den berømte Statsminister af samme Navn].

KUM II, s. 170 (»Ovenus Aurimontanus«); PT 2013, s. 198; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Vindinge hrd. nr. 21, Odense amt, Båg hrd. nr. 38; Wads sedler: Aa. P. Syv; AarbAarh 1957, s. 7-14, 20 (se nedenfor); F. Winther: En slægt Norup fra Ribe, 2017.

9. 10/5 1732 [r. Cap. Vordingborg-K. 26/6 31, o. 8/8] Ole Severin Didriksen Krefting, f. Løistrup (Løgstrup) v. Viborg 16/12 02; F. D. Sørensen K., Herredsfoged (prætor); M. Cecilie Steensdtr. Fasche; St. Nykjøb. p. F. 20; Cabinetsp. hos Statscantsler Holst . . . ; ~ Tønning 28/6 35 Else Marie Madsdtr. Rosenberg, f. c. 07, b. Horsens 29/3 77, var fattig; F. M. Tønnesen R., Bgmstr. i Svendbg.; M. Johanne Christence Jensdtr. Kjær (Sstr. t. E. J. Kjær i Tønning-T.); 3 S., 4 D.; see Didrik S. O. K., r. Cap. i Vestervig-A.; [† 16/3 (el. 10/2) 1742].

KUM II, s. 433 (»Olaus Severinus Krefting«, 20 år gl.); Nygaards sedler: Børn, enkens død; E. Brejls skifteuddr.: Svendborg byfoged nr. 398, Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Nim hrd. nr. 2; AarbAarh 1957, s. 14-20 (se nedenfor).

10. 13/4 1742 [r. Cap. Veile-H. 1/4 40, o. 21/9; tillige Sp. Vinding 6/10 41] Peder Lauritsen Holst af Vegerslev-V., f. Skade Pg., Klovborg, 5/3 00; St. Sæby(?) 18; C. 30, h.; V.-Pr. 58; Pr. 23/10 60; ~ Christiane Sophie Franch; 4 S., 2 D.; see Laurits H. i Oxbøl; [† 5/6 1762; gav 52 Korgitter til K.; fik 57 lov til paa egen Bekostning at nedtage Prædikestolen fra sin Plads »over Chors Dørren«, idet det var ‘et for højt Sted for hans svimle Hoved’].

KUM II, s. 420 (»Petrus Laurentij Holst«, 18 år gl.); PT 12:6 (1951), s. 6; DanKir bd. 16, s. 5243, 5250-52 (se nedenfor).

11. 30/7 1762 [Klovborg-T.-G. 2/6 58**, o. 6/10] Mourits Mejer Jespersen Thygesen af Vinkel-R., f. Fallesgde. Pg. 27; St. Fdbg. 49; ~ Kbh. Trin. K. 8/10 60 Agathe Elisabeth Rasmusdtr. Stage af Snodstrup, f. 36, † 30/1 68; 5 B.; [† 4/5 1778; Lgst.].

DanKir bd. 16, s. 5260 (se nedenfor).

12. 3/6 1778 [Klovborg-T.-G. 8/10 62] Morten Frandsen Woldum, f. Vinderslevgd. 7/5 31; St. Rand. 51; C. 55, n.; Pr. 74; Pr. her 85–94; 1 ~ Anna Clara Madsdtr. Spentrup, f. 7/6 43, † 7/5 72; F. M. Pedersen S., Brbr. i Kbh.; M. Mette Fuglede; 1 S., 2 D.; 2 ~ Hvirring 7/11 88 Ane Friborg, f. c. 36, † Hvirring 20/12 94, E. e. E. K. N. Thorup i Løsning-K.; (see J. Funder i Storring-S.-G.); [# 20/11 1795; † Aarh. 27/10 97].

Nygaards sedler: 2. hustrus død.

13. 18/12 1795, o. 16/3 96, Hans Gram Bechmann; [# 15/11 1811 og flyttede til Rask, som han eiede; 3/3 1819 Raarup; see der].

14. 7/2 1812 [Linnerup-H. 14/8 01] Christian Julius Wittendorff, f. Fredensborg 29/9 66; F. Peter Andreas W., Slotscant. paa Fredensborg, siden Klokker og Cant. i Kbh.; M. Christiane Dorothea Sophia Runchel af Sengeløse; St. Helsing. 86; C. 30/4 93, h.; (p. Cap. Asminderød-G.-F. 94); Skp. s. A.; Sp. Jegindø 6/3 98; 1 ~ Fredensbg. 19/2 96 Christiane Cathrine Passow, † 06; u. B.; 2 ~ 09 Birgitte Kirstine Plesner af Raarup, f. 11/8 80, † 11/8 36; 2 S., 1 D.; [† 26/5 1835].

Kbg. Kbh. Hel G. K. (1735-1813, V.), opsl. 89; Fredensborg slot (1733-1814), opsl. 17 (ny udg.); Sengeløse (1741-1795) opsl. 92.

15. 21/8 1835 [Mov 27/2 22, o. 15/5] Niels Fritz af Mygind-K.-S., f. 4/1 91; St. Rand. 08; C. 9/7 16, l.; R.* ved sit 50 Aars Jub. 11/6 72; ~ 16/10 24 Karen Kirstine Færch, d. Nibe 25/3 02, † 12/6 72; F. Søren F., Propr.; M. Birgitte Sophie Bierre; 5 S., 5 D.; see Georg F. i V. Tørslev-S.; [# 5/3 1873; † Sølund v. Skanderbg. 12/6 74].

16. 29/5 1873. Christian Daniel Conradsen; see Nautrup-S.-V.

———————————

 

 

No 518a. Sognecapellan i Hvirring, Hornborg og Tamdrup.

———————————

1. 1/7 1712, o. 22/7, Stephan Stephansen Sunds el. Alan af Sunds, f. 18/5 75; St. Ribe 97; var der endnu da Embedet blev deelt.

KUM II, s. 229 (»Stephanus Stephani Alanus«); Nygaards sedler: Konf. af kaldsbrev som pers. kap. 31/10 1732.
———————————

 

 

No 518b. Capellaner pro loco i Hvirring-Hornborg.

Anm. Cap. boer i Hornborg.
———————————

1. 23/5 1874 [Cap. p. p. Smidstrup-S. 13/10 73, o. 17/10] Ludvig Theodor Mygind; [9/4 1877 Tamdrup; see der].

2. 11/6 1877 [Cap. p. p. Stouby-H. 10/12 75, o. 21/12] Vilhelm Ludvig Larsen, f. Kbh. 13/6 50; F. Etrd. Lars Christ. L., Bgmstr.; M. Lov. Chr. Helveg; St. v. W. 69; C. 23/6 74, l.; ~ Kbh. Frue K. 9/5 76 Thyra Lorenzen, f. Chrhvn. 30/10 52; F. Edv. L., Vexelmægler; M. Amalie Tholstrup; (77) 1 S.; [6/8 1879 r. Cap. Kbh. St. Johs. K.].

———————————

Afskrift ved R.Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1996-2002. Hvirring Kirke, s. 5225-5272, Hornborg Kirke, s. 5297-5298, Tamdrup Kirke, s. 5043-5176.
Elkjær, Sigurd: Præsten Ove Hansen Guldberg (1671-1732). Årbøger fra Historisk Samfund for Århus Stift, 1924, s. 49-60.
Elkjær, Sigurd: Hr. Ove og Hr. Ole. Efter et manuskript af degnen Herlov Dalhoff. Årbøger fra Historisk Samfund for Århus Stift, 1957, s. 5-22.
Elkjær, Sigurd: Peder Holst. Efter et manuskript af degnen Herlov Dalhoff. Årbøger fra Historisk Samfund for Århus Stift, 1957, s. 173-184.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1160. Tamdrup,

Nim Herred, Aarhuus (tidligere Skanderborg) Amt, Aarhuus Stift.

K. 4/6; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/105; Kbg. 1659 (÷ 1695).
Anm. Tamdrup var tidligere Annex til Hvirring og Hornborg. Præsten boer i Kjørup.
———————————

1. 13/4 1742 [Skjolde 13/1 41, o. 24/3] Peder Jensen Kjerulff, d. Sulsted 25/5 02; (Bdr. t. Thomas J. K. i Rye-S.); F. J. Nielsen i Vestbjerg, Sulsted S.; M. Gjertrud Laursdtr.; St. Aalbg. 24; Skoleholder i Slots-Bjergby 31–37; ~ Kbh. Garn. K. 1/5 43 Charlotte Amalie Helt, † Kjørup 6/9 55; u. B.; [† 18/9 1751].

KUM II, s. 462 (»Petrus Kiærulf«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Nim hrd. nr. 15; KlitKS s. 185-86, 191-92.

2. 19/11 1751. Hans Bodsen (Boetzen) Iversen Colding af Veilby-H., d. 8/2 23; St. Od. 42; C. 2/6 46, n.; ~ Hors. 22/10 55 Else Busch, d. Hors. 2/5 36, † Kjørup, b. Tamdrup 5/6 08; F. Mattias Johansen B., Murmstr. og Bgr. i Horsens; M. Katrine Elisabeth Steen; 3 S., 7 D.; see Johan H. C. i Gislev-E.; Etm.; (E. Saabye i Lading-F.-S.);[b. 20/1 1785; Lgst.].

Nygaards sedler: Dåb, børn, begr., hustrus dåb, hustrus forældre, enkens begr.; »see J. P. Bering i Magleby-H.« udgår; DanKir bd. 16, s. 5151 (se nedenfor).

3. 18/3 1785, o. 13/4, Jens Pedersen Borgen af Møborg-N., f. 12/9 57; St. pr. 78; C. 24/1 82, n.; ~ Tamdrup 18/10 85 F. D. Elisabeth Sophie Colding, d. 20/4 60, † 13/4 38; u. B.; [† 27/2 1832; Lgst.].

Nygaards sedler: Vielse, hustrus dåb, 1801; DanKir bd. 16, s. 5152 (se nedenfor).

4. 4/6 1832 [Hammel-V.-S. 25/10 20] Niels Frederik Basse, f. p. Frijsenborg 15/4 85; (Bdr. t. Erhard C. B. i Hjembæk-S.); F. Niels Nielsen B., Forv. p. Billeskov, siden Godsforv. p. Frijsenbg.; M. Christiane Charlotte Melchior; St. Hors. 04; C. 19/7 10, h.; p. Cap. Skorup-T. 22/11 11, o. 24/1 12; Sp. Rørbæk-G. 15/4 18; c. Pr. 17/4 26; Pr. i Gjern Herred 4/5 27; ligeledes her 31/3 42 – 3/10 45; ~ Karrebæk 12/7 18 Johanne Christiane Sophie Faber af Marvede-H., d. Kousted 15/12 88, † 15/5 40; 1 S., 1 D.; see P. F. J. Funder i Bregninge-B.; [# 9/6 1860; † p. Kbhs. Communehosp. 29/3 68].

Kbg. Karrebæk (1814-22) opsl. 92 (vielse); PT 12:1 (1946), s. 144, 149, 151-52.

5. 24/8 1860 [Gjøl 29/10 53, o. 23/11] Søren Kattrup, f. Ribe 26/6 09; (Bdr. t. Nis C. K. i Voldum-R.); F. Rasmus Sørensen K., senest c. Toldkass. i Hjerting; M. Maren Brorsen; St. pr. 31; C. 29/10 40, h.; Lærer ved Nicolai Kirkesk. i Kbh. 43; Overlærer ss. 46; ~ Frederiksberg 14/2 41 Johanne Henriette Leopoldine Jensen, f. Frederiksberg 28/4 13, † Rutsker, Bornholm 27/1 98; F. Niels J., Saffiansfabr., M. Charl. Lovise Mantzius; 3 S., 2 D.; [# 29/1 1877; † 1/5 s. A.; E. S. 2/17].

Elvius s. 511; Kbg. Frederiksberg (1834-45) opsl. 354 (vielse); Kbg. Rutsker, Bornholm (1892-1900) opsl. 144 (enkens død).

6. 7/4 1877 [Cap. p. l. Hvirring-H. 23/5 74] Ludvig Theodor Mygind af Gosmer-H., f. Lem 24/9 41; St. Hors. 61; C. 23/6 68, h1.; Cap. p. p. Smidstrup-S. 13/10 73, o. 17/10; Pr. Voer og Nim HH. 24/11 96; ~ Taulov 20/6 76 Else Marie Davidsen af Taulov, f. Hlh. 20/4 55, † Silkeborg 19/8 1925; 1 S; [12/3 1896 Karrebæk; # 14/3 1913; † 22/4 1924].

Cai Mygind: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens, udg. 1967, s. 133-134, 138-139.
———————————

Afskrift ved R.Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1996-2002. Tamdrup Kirke, s. 5043-5176.