Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1071. Snodstrup,

Ølstykke Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/82; K. M. 229; Lkm. 1/79; M. 49; L. S. v. W.; Kbg. 1645.
———————————

1. (1540). Peder Pedersen.

2. (1572). Peder Andresen; [† 1578; blev ved Landemødet 72 forligt med sin Cap. Hr. Niels, hvem det lovedes, at blive hjulpen til et christeligt Kald].

3. c. 1578. Laurits Hansen Ostrup, f. c. 39; Pr. (84); 1 ~ . . . ; 2 ~ c. 90 Karen Rasmusdtr. af Lynge-U.; 2 ~ Etm.; see H. Larsen her; [† 2/5 1599; Eptph.].

KS 2:4 (1867-68), s. 406; DanKir bd. 2, s. 2325 (se nedenfor).

4. c. 1599. Laurits Pedersen (Scanus), f. c. 68; St. i Kbh. (94); ~ 99 F. E.; 3 ~ Nr. 6; [† 9/5 1613; Inskr. paa Daabsfadet 1602: »Dette bechen hafver Karren Rasm(us) Dater H[er] Rasmvsis Dater i Lvnge gifvit til Sn[ostr]op kircke d.. hendis dater Karren L. .rs Datter blef chrisnet anno 1602« Eptph.].

F-P s. 139 (»Laurentius Petri Scanus«); KS 2:5 (1869-71), s. 152; DanKir bd. 2, s. 2318, 2325 (se nedenfor).

5. c. 1613 [Rtr. Slag . . . .] Hans Larsen, maaskee en Søn af Nr. 3; ei hos M.

6. k. 2/5 1620?. Hans Simonsen Hoff af Vigerslev-V.; St. Od. 17; ~ Karen Rasmusdtr., E. e. Nr. 4; see Etm.; J. N. Sommer i N. Næraa-H.; [† 30/5 1648].

KUM I, s. 29 (»Ioh. Simonis«).

7. k. 14/6 1648 [p. Cap.*, k. 17/11 47] Peter Johansen Hovi (Hoff?), f. Kjerteminde c. 11/7 19; St. Hlh. 39; Pr. 10/10 63 (57?); ~ •/11 48 F. Sstr.? Margrethe Simonsdtr. Hoff af Vigerslev-V., f. c. 10, som overlevede ham; see H. H. Windekilde jun. i Steenløse-V.; [† Snodstrup 27/9 1679, »han haffde været her Præst og Provst udj 32 Aar«; hans Navn paa Alterkalken 1648 (Peter Johansen); Eptph.; Lgst.].

KUM I, s. 151 (»Petrus Iohannis Hovius«); Hlh. s. 36; KS 3:3 (1881-82), s. 83-84; Publiserte i 1656 et digt til »Kongelig Majestêts Vel-betroede Skibs-Capitein Peder Pedersøn Kerteminde, Min fornemme Ven oc gamle Skole-Broder«; »F. S.« udgår. Han er uden tvivl født i eller nær Kerteminde, der han gik i latinskole; Kbg. Snostrup (1645-1806), opsl. 128 (død); DanKir bd. 2, s. 2316, 2324-25, 2326 (se nedenfor).

7b. 1679. Christen Christensen Hegelund, f. ca. 53; F. C. Michelsen H., f. i Ebeltoft, Handelsmd. i Troms, Norge (»Skjervøykongen«); M. Karen Andersdtr.; St. Bergen 74, Bacc. 77; ~ Anne Olsdtr. Henne Møller, f. c. 51, † Haavig i Avaldsnes c. 35; 3 S., 6 D.; [13/4 1689 Avaldsnes, Christiansands Stift; † •/6 95; Eptph. opsat i Snodstrup 1689 til Minde om deres 6 døde Børn].

KUM II, s. 48, 71 (»Christiernus Hegelund«); NKB 4, s. 353; PT 1:6 (1885), s. 133; Kbg. Snostrup (1645-1806), opsl. 37, 38, 39, 41, 42, 43; Skifte p. Avaldsnes 1695; Oluf A. Løwold: Præstehistorier og sagn fra Ryfylke. Stavanger 1891, s. 65; Guttorm Friis: Skjervøykongen. Håløygminne, bd. 5 (1937-1940), s. 481-494, samt bd. 6 (1941), s. 33-36; DanKir bd. 2, s. 2325-26 (se nedenfor).

8. 6/4 1689 [p. Cap.* 87] Jørgen Pedersen Hvalsøe (Hval) af K. Hvalsø-S.; St. Roesk. 66; 1 ~ 72 Anna Sophie Sørensdtr. Luft, f. c. 49, † 21/10 83; (mindst) 1 S., 1 D.; 2 ~ 89 Anna Clausdtr. Olrog, f. 61 (Moster t. Barbara E. H. B. ~ M. C. Sytkam i Aars-H.); F. C. O., Brygger i Kbh.; M. Mette Nielsdtr.; 2 ~ Hans Rasmussen Lange fra Roesk.; [† 10/1 1715; Eptph. over 1. Hustru i Hvalsø K.].

KUM II, s. 334 (»Georgius Valsovius«); PT 8:5 (1926), s. 178; DanKir bd. 3, s. 838 (Kirke-Hvalsø kirke).

9. 25/3 1715 [Chinap. 29/11 09] Jesse Jacobsen Sadolin; [16/6 1727 Ramløse-A.; see der].

10. 14/7 1727 [Hør. Fdbg . . . .] Rasmus Jensen Stage, f. Tranderup p. Ærø 31/8 93; F. J. Hansen S., Hsmd.; M. Dorothea Rasmusdtr.; først Degn, siden Tjener hos Rtr. Schade i Roesk.; St. Roesk. 19, Bacc. 20; C. 8/9 21, h.; ~ Kbh. Hel. G. K. 3/8 28 Maren Hansdtr. Klunker, f. 99, † Hvirring 10/12 66, E. e. Hans Bullerup, p. Cap. i Søllerød; 3 S., 4 D.; see Jens R. S. i Fjellerup-G.; Johan A. R. S. i Junget-T.; M. J. Thygesen i Hvirring-H.; [† 17/2 1757; Eptph.; Enkens Lgst. i Hvirring K.].

KUM II, s. 425, 429 (»Erasmus Stage«, 26 år gl.); Achelis I, nr. 4879; DanKir bd. 2, s. 2325 (se nedenfor), bd. 16, s. 5260 (Hvirring kirke).

11. 8/7 1757, o. 8/9, Johan Pedersen Kruuse; [10/4 1762 Kregome-V.; see der].

12. 3/9 1762, o. 8/10 [Hør. Hors. 43] Mathias Larsen Bech; [16/6 1779 Skjærbæk; see der].

13. 16/6 1779 [p. Cap. Vordingbg.-K. 12/10 70, o. 19/10] Iver Hansen Sepstrup, f. Skive 2/2 31; F. H. Iversen S., Skomgr.; M. Christiane Poulsdtr.; St. Vibg. 53; C. 8/3 57, n.; ~ Hillerød 18/10 80 Anna Marie Lottrup; F. Jens L., Bfgd. i Hillerød; 1 S.; [† 21/4 1812].

KUM III, s. 131 (»Ivarus Ioannes Sepstrup«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1194.

14. 23/10 1812, o. 18/12 [Cat. Kbh. Holmens K. 22/10 09] Peter Galthen; [15/4 1837 Steenløse-V.; see der].

15. 24/6 1837 [Farstrup-L. 17/3 24] Johan Christian Brangstrup; [5/8 1849 Jyllinge-G.; see der].

16. 30/9 1849 [Tunø 26/9 45, o. 22/10] Laurits Mathias Emil Hald af Aarh. Frue K.-Aa., f. Kjetterup 24/7 06; St. Aarh. 25; C. 12/7 36, l.; ~ 7/7 46 Marie Augustine Drebold, f. Kbh. 17/3 17; F. Heinrich Thomas D., Malermstr.; M. Marie Christine Krook, svensk af Fødsel; u. B.; [# 6/5 1873; 14/9 s. A. Bordopsats; boer i Kbh].

17. 28/7 1873. Isak Christian Koch; 6/4 1878 Ballerup-M.; see Følleslev-S. Cap. p. l.

18. 22/6 1878 [Veiby-S. 14/7 74] Richard Petersen, f. Glostrup 28/4 38; F. Ferd. Edv. P., Fuldm. v. Kbhs. Amtshuus; M. Karen Mar. Toftegaard; St. Haderslev 56; C. 1/7 63, h2.; Cap. p. p. Udbyneder-K. 12/10 67, o. 7/12; ~ 11/12 64 Johanne Margrethe Petri af Hagested-G., f. Meelby 15/1 35; (78) 3 S., 4 D.; [1886 Grevinge; # 1904; † ss. 3/8 1905].

Achelis II, nr. 10072.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1975. Snostrup Kirke, s. 2307-2328.