Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 90. Ballerup og Maalev,

Smørum Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

L. S. 1/40; M. S. 1-a/76; L. P. B. 445; K. M. 141; Lkm. 1/43; M. 33; Kbg. Ballerup 1797, Maalev 1796.
———————————

1. 18/11 1536. Laurits . . . ; [† c. 1566].

DKR s. 29.

2. o. 1566. Jens Bertelsen; M. siger, at han var Hr. Laurits’s Capellan i nogle Aar; [† c. 1600].

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

3. o. 1600. Torben Jensen Kiøbenhaffn, f. c. 66; ~ 01 Salome Melchiorsdtr., f. c. 59, † 35; 1 D.; see Etm.; [† 14/3 1643; valetudinarius (svag) i 33 Aar (M.); hans Navn i forb. med et Pulpitur 1612; Lgst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 150; DanKir bd. 3, s. 615, 618 (se nedenfor).

4. k. 5/4 1643 [p. Cap.*, o. 23/8 10 (el. 15)] Hans Christophersen af Brøndby V. og Ø., f. c. 87; vist St. i Kbh. (07), fik s. A. sine Testimonia fra Univ.; ~ F. D. Anne Torbensdtr., f. c. 01, † 17/10 59; 11 B., hvorav 2 overlevede Forældrene; see C. H. Ballerup i Ledøie-S.; [† 6/8 1659; Lgst. c. 25 over (mindst) 7 af hans Børn; Lgst.].

F-P s. 222 (»Johannes Christophori«); KS 2:1 (1857-59), s. 508 (»Hans Christophersen, forhen Cap. i Ballerup och Maaløe«); 3:1 ( 1874-77), s. 743; 4:3 (1893-95) s. 340 (slægtstavle); DanKir bd. 3, s. 618 (se nedenfor).

5. 1654 [p. Cap.* 51] Anders Gregersen Sidelmann; St. Kbh. 41, Bacc. 42; Pr. 76; ~ Anne Thomasdtr., † c. 91; F. T. Jacobsen, Bgmstr. i Helsing.; M. Elsebeth Johansdtr.; [† 1681; Kisteplade].

KUM I, s. 164, 174 (»Andreas Gregorij Sidelmannus«); DanKir bd. 3, s. 619 (se nedenfor).
(Udgår her, var fmtl. p. Cap.) 6. 16 . . Rasmus Hansen, ikke i M. S., men i L. P. B., f. c. 03; [† 21/7 1676; dersom det er rigtigt, synes der at mangle 1].

7. 17/9 1681. Corfits Nielsen, f. Kallundbg.; St. Kbh. 73; ~ Kirsten Lauritsdtr. Witlev, f. 65; (Sstr. t. Marie L. W. ~ H. J. Stampe i Hammer-H.-S.-A.); F. L. Nielsen, Brygger i Kbh.; M. Maren Lauritsdtr.; 2 ~ Etm.; [† 1688; Kisteplade].

KUM II, s. 38 (»Cornificius Nicolai Calundanus«); KbhMet s. 667 ; DanKir bd. 3, s. 619 (se nedenfor).

8. 9/10 1688. Mag. Peder Hansen Hylling af K. Hyllinge-L., f. 59; St. Kbh. 81; Mag. 00; ~ 89 F. E., † 29/10 36; 13 B.; see P. A. Hald i Idom; [† 24/7 1728; Kisteplade].

KUM II, s. 107 (»Petrus Hylling«); DanKir bd. 3, s. 619 (se nedenfor).
(23/3 1726*. Johannes v. Essen).

9. 23/8 1728. Mag. Peder Johansen Dorscheus af Kbh. Frue K., f. 7/6 99; St. Hlh. 16, Bacc. 17; C. 8/12 18, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 27/2 19 – 30/7 23; Mag. Kbh. 30/7 22; udenlands; Pr. 36; ~ Kbh. Frue K. 22/2 29 Anne Brostrupsdtr. Albertin, f. Kbh. 7/8 08, † 8/2 64; (Sstr. t. Cathrine B. A. ~ J. J. Sadolin i Ramløse-A. og t. Riborg B. A. ~ J. J. Dorscheus i Egebjerg); F. Cclrd. B. Pedersen A.; M. Charlotte Amalie Christensdtr. West el. Westesen; u. B.; [† 16/5 1772; fandtes død om Morgenen; W. 3/922; N. 139].

KUM II, s. 398, 406, 449 (»Petrus Dorschæus«, 17 år gl.; »Petrus Dorschæus«, colleg. Medicei alumnus«); Borchs K. nr. 135; Kbg. Kbh. Frue K. (1722-24 V) opsl. 33 (vielse); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. nr. 63, 46.

10. 9/7 1772 [r. Cap. Helsing. St. Olai K. 12/3 51, o. 12/5] Holger Jochumsen Halling, f. Taarnby p. Amager 1/8 18; F. J. H.; Degn; M. Margrethe Elisabeth With; St. Helsing. 37, Bacc. 38; C. 1/8 45; ~ 53 Birthe Christine Mossin af Tversted-U.-B., E. e. Christian Harboe, Vice-Rdmd. i Helsing., f. 10/11 22, † 19/7 94; 1 S.; [† 16/1 1799; Eptph.].

KUM II, s. 584, 589 (»Oliger(us) Halling«, 19 år gl.); DanKir bd. 3, s. 616-17 (se nedenfor).

11. 17/5 1799 [Kallundborg 26/6 82] Dr. th. Rasmus Fleischer af Egeslevmagle, f. 10/2 44; St. Roesk. 61; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 11/9 65 – 11/9 70; C. 28/8 66, l.; D. p. C. og Mag. 68; Sp. Skibtved, Aggershuus St., 4/2 73; Dr. th. 90; ~ Anna Sophie Høhling, † 13/6 16; F. Conducteur i Ingenieur-Corpset; 1 S., 2 D.; (see J. A. Mølsted i Jungshoved); [† 6/5 1804; bekjendt som Philolog; „stor Disputator, men ingen heldig Taler“ (Falsen); W. 3/214; N.].

Borchs K. nr. 322; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 1033.

12. 2/11 1804 [Veile-H. 11/4 88, o. 9/9] Mag. Jens Riddermann Schjøth, f. Kbh. 23/11 55; F. Fred. Henrik S., Kvarteermand paa Holmen; M. Anna Sophie Riddermann; St. Kbh. 73; C. 26/2 77, l.; Mag. 13/7 80; Rtr. Rand. 27/6 81; Pr. 91; ~ 24/9 81 Eva Cathrine Ebbesen, f. Kbh. 22/8 62, † Fred. 31/7 47; F. Pet. E., Læge; M. Anna Cathr. Petersen; 3 S., 9 D.; (see G. S. Knæckenborg i Kollerup-V.); [† 7/6 1816; N. 531; E. 3/55 og S. 3/62; Mindetavle].

DanKir bd. 3, s. 618 (se nedenfor).

13. 18/11 1816 [Vordingborg-K. 25/1 05] Jørgen Lund Hertel af Fjelsted-H., f. Lumby 9/7 64; St. Od. 84; C. 3/4 87; Fensmark-R. 9/9 91, o. 21/9; Rønnebæk-O. 28/12 92; R. m. Kbh. Sp. 18/10 15; 1 ~ Kbh. 18/5 92 Anna Magdalena Müller; F. Conditor, f. c. 75, b. Rønnebæk 26/1 98; 3 S.; 2 ~ Kbh. 1/2 98 Vilhelmine Magdalene Haffner, d. Kbh. 11/11 77, † ss. 16/11 35; F. Oberstlieutn. Reinhold Jac. v. H.; M. Wibeke Marg. Wildenrath; 4 S., 2 D.; see Hans V. H. i Moltrup-B.; August W. H. i Haarslev-J.; (G. C. M. Branner t. Slag. St. Pet. K.; M. P. Bryndum i Vandborg-F.); [† 16/3 1831; E. 1/645 og S. 1/779; Mindetavle].

Carlsen, Franziska: Noget om og fra Rønnebæk Sogn. Kbh. 1861. s. 179-181 (pdf); DanKir bd. 3, s. 617 (se nedenfor).

14. 4/6 1831 [Karise-A. 10/4 22] Hans Engelhart, f. Solum 17/9 75; F. Simon Jacob Hansen E., Forv. p. Gimsø Kloster, siden Consumtionsinsp. i Drammen; M. Marthe Nielsdtr. Møglestue; St. pr. 92; C. 24/4 98, l.; r. Cap. Arendal 18/6 02; r. Cap. Christiansands Dk. og Oddernæs 17/6 03; Sp. ss. og Stpr. 5/11 11; ~ Kbh. 20/5 03 Caroline Cathrine Hedvig Fabricius af Raklev, f. 30/8 78, † 18/1 67; 3 S., 2 D.; see O. J. P. Gørtz i Rerslev-Ve.; [† 30/9 1842; „skikkelig og godmodig, men aandsfraværende; diletterede i Mineralogie og Oldhistorie“ (B. D. G. 1/153)].

S. H. Finne-Grønn: Arendals Geistlighed. Christiania 1897, s. 71-72.

15. 3/12 1842 [Torkildstrup-B. 28/9 31] Hans Jørgen Giessing af Bogense-S., f. St. Vorde 3/5 84; St. Aalbg. 01; C. 9/7 04, l.; c. Adj. Vibg. 3/9 06; Overlærer ss. 13/8 14, # 20/3 15; Sp. Herslev-V. 28/2 16, o. 17/5; R.* 26/6 40; Medlem af (den aldrig sammenkaldte) Communal-Commission 26/8 49; Formand for Huusmands-Hoveriafløsningen i Kbh. Amt 18/8 50 og 10/11 53; ~ 8/11 16 Sophie Kirstine Raben, f. Haderslev 29/8 94, † Lyngby 19/3 59; F. Jens Pet. R., Bgr. og Eier af Frørupgd. v. Haderslev; M. Elisab. Cathrine Ingwersen; 4 S., 7 D.; see Søren S. G. i Høirup, Ribe St.; Peter H. H. G. i S. og N. Onsild; [† 22/3 1854; E. 1/195 og S. 1/558].

16. 24/6 1854 [Aarh. Dk. 3/11 45] Michael Henrik Ludvig Dahlerup, f. Hillerød 17/8 02; F. Hans D., Veifiskal, Hospforst. og Postmstr.; M. Vilh. Marie Birch; St. Fdbg. 19; C. 29/10 24, l.; c. Adj. Fdbg. 25; Adj. ss. 6/7 26; Sp. Vindblæs-D. 26/11 28, o. Aarh. 21/1 29; Gjerlev-E. 1/1 39; Pr. Gjerlev, Onsild og Nørhald HH. 19/1 39; Stiftspr. Aarh. 3/11 45; R.* 6/10 52; ~ Fdbg. 14/5 29 Susanne Marie le Sage de Fontenay, f. Hillerød 25/3 05; (Sstr. t. Ernst A. l. S. de F. i Udbyneder-K.); F. Kmrd. Caspar Frederik l. S. de F., Consumtionsinsp. i Hillerød; M. Karen Margrethe Hansen; 4 S., 2 D.; see Caspar F. D. i Damsholte; (P. N. Petersen i Alslev-H.); [# 29/12 1877; boer i Kbh.].

Elvius s. 54.

17. 6/4 1878 [Snodstrup 28/7 73] Isak Christian Koch; see Følleslev-S. Cap. p. l.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1944. Ballerup Kirke, s. 603-619, Maaløv Kirke, s. 620-631.