Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1056. Sognepræster til St. Peters Kirke og fra 4/3 1684 til Hospitalet i Slagelse.

[Slagelse Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/38; Lkm. 1/739; M. 132; Kbg. 1645.
Anm. Fra 16/7 1722 til 71 el. 72 vare Præsterne tillige Slotspræster paa Antvorskov.
———————————

0. (1532). Peder Jensen.

FR s. 411.

1. (1542). Anders Hintze.

2. (1562. 74). Jens Pedersen Lerche; Pr. . .

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

3. (1592). Jens Ibsen Weile; vist St. i Kbh. (49); Pr. . . ; [† 1617].

F-P s. 91 (»Johannes Jacobi Veileius«).

4. 1617 [Hør. Helsingør 25/8 02 – 29/9 06] Poul Theophilsen (Neovinus), f. Kbh.; St. i Kbh. (01); [† 1619].

F-P s. 176 (»Paulus Theophili Hafniensis«); KS 2:5 (1869-71), s. 150; HEB s. 230.

5. o. 24/11 1619 [Rtr. her . . .] Mag. Niels Strangesen, f. Kbh.; St. Kbh. 13, Bacc. 16; Mag. Kbh. 10/5 19; Pr. . . ; ~ . . . Nielsdtr. Frantsen af Veile-H.; [† 1627].

KUM I, s. 12, 24 (»Nicolaus Strangius Hafniensis«); PT 8:6 (1927) s. 186.

6. k. 1/7 1627, o. 13/7 [Rtr. Helsing. 26] Mag. Anders Jensen Aalborg el. Hals, f. Aalbg. 91; F. J. Andersen Hals, Rdmd.; M. Johanne Pedersdtr.; St. Sorø 20; udenlands: St. i Wittenberg 21, i Leipzig 22; Mag. Kbh. 20/5 23; Rtr. Kjøge c. 23; Pr. 10/6 40; 1 ~ . . . . ; 2 S.; 2 ~ (30) Mette Jensdtr. Svane; E. e. 1) Knud Madsen Rdmd. i Veile, 2) Niels Frantsen i Veile-H.; F. J. Lagesen, Rdmd. i Ribe; M. Dorothea Hansdtr. Svane; 2 S., 1 D.; see J. A. Hals i Førslev-S.; [† 1654].

KUM I, s. 40, 60 (»Andreas Ioannis/Iani Alburgius«); Helk I, s. 233; SB s. 135; KS 3:2 (1877-80), s. 694; 4:3 (1893-95) s. 190, 193 (provst); PT 8:6 (1927) s. 189; S&D 2016:2, s. 10-13, 15; Kopskatten 1645, opsl. 82.

7. o. 19/4 1654 [Crtr. Roesk. 18/6 42] Mag. Caspar Jørgensen Hammermüller, f. Slangerup 13/5 13; St. Roesk. 34; udenlands 39–41; Mag. 43; Pr. 57–58; ~ 20/1 56 Magdalene Nielsdtr. Klausmann; F. N. K., Handelsmd. i Kbh.; M. Mechtele Motzfeldt, Søster til Griffenfelds Moder; see P. Müller til Slag. St. Mikkels K.; Etm.; [† 14/11 1682; W. 1/392; N. 220].

KUM I, s. 121 (»Casparus Georgii Slangendorp.«); Kopskatten 1645, opsl. 99 (Roskilde, ugift).

8. 20/2 1677*. Jens Pedersen Munch af Egtved-Ø. (eft. Hertz en Søn af P. J. M. ved Kirken udenfor Kbhs. Nørreport); tillige P. til Slag. Hosp. 4/3 84, d. Egtved 24/11 50; St. Fdbg. 69; ~ 4/10 82 F. D. Mechtele (Megtille) Casparsdtr. Hammermüller, f. 26/7 57, † 2/5 99; see Niels el. Nicolai J. M. i Tyrsted-U.; [† 8/5 1693; W. 2/93; N. 403].

KUM II, s. 14 (»Ianus Petri Munchius«); VejAar 1916, s. 209 (Præsterne i Egtved-Ø.).

9. 2/5 1693, o. 2/6, Mag. Mathias Hansen Cassel (ikke Cossel) af Stokkemarke, f. 63; St. Slag. 81; Mag. Kbh. 16/5 94; ~ Kbh. 22/11 93 Anne Frederiksdtr. Eisenberg; (Sstr. t. Anne Sophie F. E. ~ J. L. Ursin i Nakskov-B.); F. F. Pedersen E., Bfgd. i Kbh.; M. Anna Dideriksdtr. (Moster t. B. J. Sechmann t. Aalbg. Bud. K.); 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [b. 2/4 1696].

KUM II, s. 108, 200 (»Matthias Ioh. Cassel«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 23; PT 8:2 (1923), s. 162; 9:1 (1928), s. 259, 264; Seidelin I, Tavle til s. 88.

10. 2/4 1696 [Hør. Sorø 28/10 91] Mag. Johan Clemensen Bartsker (Barscher); [13/3 1697 Slag. St. Mikkels K.; see der].

11. 27/9 1697 [Rtr. Ringsted 94] Mag. Peder Jacobsen Paulin; [1707** Ringsted-B.; see Roesk. Dk.].

12. 11/11 1707, o. 7/12, Mag. Foch Albertsen With af Kbh. Trin. K., f. Sverborg 21/6 77; St. pr. 92, Bacc. 93; C. 25/4 95, h.; Alumnus p. Borchs Coll. 11/3 96 – 11/1 00; Mag. Kbh. 1/6 98; Pr. 28; ~ 4/6 16 Anna Cathrine Benedicte Nielsdtr. Randulph af Kbh. Hel. G. K. (F. blev Biskop i Bergen), f. 89, † 59; 1 S., 4 D.; see Niels R. F. W. i Taarnby; Etm.; [† 3/11 1729; forsaae sig som Student med Leiermaal og havde ondt ved, at blive Præst].

KUM II, s. 187, 193, 235 (»Fochardus/Foccho Alberti With«); Borchs K. nr. 33.

13. 24/2 1730, o. 29/3, Christian Sørensen Ørsted af Haraldsted-A., f. Ærøskjøb. 2/5 95; St. Slag. 14, Bacc. 15; C. 9/5 18, l.; ~ 1/8 43 F. D. Barbara Albertine Fochsdtr. With, d. 28/6 17, † 5/4 93; 13 B., hvoraf 5 S., 2 D. levede 93; see Jacob A. C. Ø. i K. Helsinge-D.; [† 8/5 1761].

KUM II, s. 386, 390 (»Christianus Ørsted«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 198.

14. 21/8 1761 [Miss. i Grld. 52–60] Rasmus Bertelsen Bruun, f. Kjøge 25; St. Kjøge 44; C. 15/11 49, n.; ~ Kbh. 7/7 52 Magdalene Cathrine Windekilde af Torup, f. 20 (30?), som overlevede ham; 1 D.; [† 17/1 1771; W. 3/117; N. 98; Eptph.].

DanKir bd. 5, s. 231 (se nedenfor).

15. 6/3 1771, o. 22/3 [Cat. Kbh. Holmens K. . . .] Carl Vilhelm Lund, f. Nakskov 28/3 43; (Halvbdr. t. Anna N. L. ~ M. M. Lessøe, r. Cap. i Maribo-H.); F. Niels L., Tolder, siden Bgmstr.; M. Catharine Marie Clausdtr.; St. Nakskov 60; C. 4/9 65, n.; ~ Kbh. 5/4 71 Ingeborg Cathrine Godsche, b. 7/8 01; [† 12/3 1801].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 211; Nakskov byfoged nr. 2268, 1983; Kbg. Slag. St. Pet. (1771-1816) opsl. 160.

16. 22/5 1801 [r. Cap. Slag. St. Mikkels K. o.s.v. 22/2 99, o. 3/5] Hans Bastholm, f. Kbh. 2/8 74; F. Dr. th. Chr. B., siden kgl. Conf.; M. Ingeborg Foss Rosenstand Goiske; St. pr. 89; C. 17/1 93, l.* (prompte et copiose); udenlands 93–97; R.* 28/1 10; D.-M. 28/6 40; ~ Hors. 6/9 99 Anna Jacobine Beyer, f. Ringkjøb. 10/11 78; F. Valentin Nicolaisen B., Veiermstr. og Kirkeværge (Bdr. t. Else Margrethe B. ~ L. N. Mancin, r. Cap. i Horsens); M. Kirstine de Fine Montagne; u. B.; [# 12/10 1846; † Kbh. 14/6 56; ikke aandriig, men lærd; saare agtværdig; B. D. G. 1/199; E. 1/80 og S. 1/83].

Nygaards sedler: Hustrus dåb, hustrus fars søskende.

17. 12/10 1846 [p. Cap.* 2/6 30, o. 8/7] Christian Henrik Biering Benzon, f. Stubbekjøb. 30/9 99; F. Niels B., Kbmd. og Postmester; M. Eva Kirstine Mandix; St. Nykjøb. 18; C. 11/7 28, h.; ~ Kbh. Trin. K. 12/11 30 Annette Severine Marcelline Bang, f. 10/9 03, levede 68 i Kbh.; F. Ass. Gødert Terkelsen B., Fuldm. i Rentekammeret; M. Henriette Jacobine Kreutzfeldt; 1 S., 1 D.; see Niels B. i Flade-D.; [† 19/7 1853].

18. 7/1 1864 [Næsby-T. 17/6 46] Georg Christian Mechlenburg Branner, f. Kbh. 26/5 11; F. Benjamin Fred. B., Klædefabrikeur; M. Clementine Charlotte Monefeldt; St. v. W. 28; C. 13/1 34, l.; Adj. Hlh. 34; Cat. Nakskov 28/10 37; 1 ~ Maribo 28/12 37 Mariane Petrine Feilberg, f. p. Lindholmgd. 27/3 07, † 30/11 57; F. Kmrd. Christian Peter F., Landvæsenscomm. og Proc.; M. Johanne Nicoline Møller; 1 S., 3 D.; 2 ~ 17/10 60 Louise Vilhelmine Hertel, f. 7/3 36; F. Andr. Nic. H., Eier af Stanghøigd.; M. Vibecke Jacobine Christiane Hertel af Ballerup-M.; 3 S., 4 D.; [# 26/11 1884; E. S. 1/231].

———————————

 

 

No 1057. Sognecapellaner til St. Peters Kirke og Hospitalet i Slagelse.

[Slagelse Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift]

Hundrup: Lærerstanden ved Slag. Skole 13.
Anm. Disse Capellaner fikk ingensinde Titel af residerende.
———————————

1. 3/9 1729 [Hør. og Cant. her 26] Peder Helt Jensen Rachløv; [6/6 1732 r. Cap. Korsør-T.; see der].

2. 29/8 1732, o. 5/11, Godske Nielsen From; [26/7 1754 r. Cap. Slag. St. Mikkels K.; see der].

3. 4/11 1754. Just Michael Aagaard, f. Kbh. 1/9 29; F. Oluf Hansen Aa., kbmd. i Kbh.; M. Anna Elisabeth Tvede; St. Kbh. 47; C. 8/12 50, h.; [† 7/3 1755; Lgst.].

DanKir bd. 5, s. 234 (se nedenfor).

4. 14/7 1755, o. 6/8, Severin Christensen; [30/7 1762 Fp.; see Rerslev-Ve.].

5. 4/4 1766, o. 18/4 [Hør. Slag. 65] Christian Johansen (Hansen) Lund, f. Vexebo Skole 6/2 34; F. J. L., siden Degn i K. Helsinge; M. Helene Holm; St. Slag. 57; C. 28/11 61, h.; [† el. befordret c. 1785].

———————————

 

 

No 1058. Ordinerede Catecheter i Slagelse.

[Slagelse Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 18/8 1830, o. 13/10, Peter Frederik Nielsen; [25/4 1837 Jelling-H.; see Frørup].

2. 26/8 1837, o. 15/9, Thorald Leuning; [15/12 1850 Skjørpinge-F.; see der].

3. 18/2 1851, o. 9/4, Carl Peter August Kofod; [23/10 1856 Verst-B.; see Todbjerg-M.].

4. 26/2 1857 [Cat. Lemvig 2/5 52] Jonas Christian Richter; [16/12 1862 r. Cap. til Slag. St. Mikkels K. o.s.v.; see der].

Nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5 Sorø amt, udg. af Nationalmuseet 1936. Slagelse S. Peders Kirke, s. 219-235, Slagelse Hospitalskirke, s. 236-240.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (3)

No 64. Slotspræster paa Antvorskov.

[Slagelse Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift]

H. 9/80; M. 137.
Anm. Antvorskov nær Slagelse blev anlagt som kloster ca. 1170 af Johanniterordenen. Ved reformationen omdannede Kong Frederik 2. klosteret til et kongeligt slot. Det blev gradvist revet ned, og de sidste rester forsvandt i 1816. I dag fremstår klostret som en ruin. Kirken blev lukket 1684 og de kirkesøgende henvistes til St. Peters Kirke i Slagelse.
———————————

1. 15 . . Frants Mogensen; St. Od. 47; Læsemester; [† 1560].

FS nr. 36 (»Franciscus Magni«); F-P s. 26.

1b. 15 . . Mag. Bertel Andersen; [† 1564; (Rørdam: Univ. Hist. 1/327); han var Lector, neppe Præst].

DanKir bd. 5, s. 628 (se nedenfor); KUH bd. 1, s. 327.

2. k. 1/4 1599. Søren Jensen Bjerg; [c. 1609 Høve-F.; see der].

3. 1609. Mag. Christen Christensen Winther; [† Slagelse 2/3 1621; W. 2/604; N. 669].

4. 1621 [r. Cap. Slag. St. Mikkels K. 15] Mag. Niels Jensen Corsøer; [1626** Slagelse St. Mikkels K.; see der].

5. o. 19/3 1626. Søren Hegelund; [•/10 1629 maaskee Skjærbæk; see der]

6. o. 30/5 1627. Ebbe Jensen Bruun; [E. f. B. 1/5 1640 Gimlinge; see der].

7. o. 4/6 1640 [tillige Rtr. Slag. fra 35] Mag. Knud Hansen af Kbh. Nic. K., f. Kbh. 06 (F. blev Biskop i Od.); gik i Skole i Bremen; St. i Kbh. 24; Mag. Kbh. 24/5 31; Crtr. Kbh. 24/5 s. A.; ~ 40 Karen Hermansdtr.; 2 ~ Etm.; [† 23/2 1647; W. 1/503; N. 223; Lgst. i Slagelse St. Mikkels K.].

KUM I, s. 63, 106 (»Canutus Iohannis f. E schola Bremensj.«); KS 2:1 (1857-59), 503 (»Knud Hansen«); DanKir bd. 5, s. 214 (Slagelse S. Mikkels kirke).

8. o. 4/3 1647. Mag. Elias Eliesen Eisenberg; [29/4 1649 Kallundborg; see der].

9. o. 29/8 1649. Mag. Erik Eriksen Pontoppidan; [1665 Kjøge-Ø.-L.; see der].

10. o. 7/5 1665. Mag. Preben (Predbjørn) Hansen Wandal; [14/3 1684 Korsør-T.; see der].

Slottet blev øde 1685, istandsat 172022; derefter
til St. Peters K. i Slagelse til 1771–72.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Antvorskov Klosterkirke, s. 609-629.