Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 911. Rerslev og fra 4/8 1747 Vedby (Ruds-),

Løve Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/148; K. M. 75; Lkm. 4/882; M. Nr. 497; M. 47; Kbg. 1814.
Anm. Vedby, som af og til var forenet med Rerslev til 1681, var siden et Pastorat for sig til ovenanførte Tid; see Vedby.
———————————

1. 1517. Christopher Hansen; [† 1542].

DanKir bd. 4, s. 974 (se nedenfor).

2. 1542. Hans Nielsen; [† 1562].

3. 1562 [Ruds Vedby 42] Oluf Lauritsen; see Etm.; [† 1591; gav Kalk og Disk til K. 1592].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; DanKir bd. 4, s. 970 (se nedenfor).

4. 1591. F. S. Laurits Olufsen; tillige Ruds Vedby 97; [† 1631; hans Initialer paa Prædikestolen 1629].

KS 2:5 (1869-71), s. 148; DanKir bd. 4, s. 972-73 (se nedenfor).

5. 1631 [r. Cap. Slag. St. Mikkels K. 13/11 30] Daniel Bartholomæussen Krop; St. Kbh. 26; Skp., o. 25/4 27; ~ (45) Borette Andersdtr.; [† 1660; hans Navn paa Kirkeklokken 1657].

KUM I, s. 75 (»Daniel Bartholini Neapolitanus«); PT 8:6 (1927), s. 189, 191; Kopskatten 1645, opsl. 39; DanKir bd. 4, s. 975 (se nedenfor).

6. 1660 [p. Cap.*, o. 22/7 58] Anders Jørgensen (Faxe); fra 1670 tillige Ruds Vedby; vist St. Slag. 51; ~ Kirsten . . . , levede 98; [† 1681].

KUM I, s. 235 (»Andreas Georgij Chytræus«).

7. 21/5 1681. Knud Hansen, f. Kbh.; F. H. Knudsen, Bgr.; vist St. Fdbg. 71, Bacc. 77; 1 ~ 83 (Bev. 20/3) Kirstine Lauritsdtr. Hammer af Lynge-B.; 2 ~ c. 15 Anna Margrethe Cortsdtr. Plum, † •/12 32; F. C. P., Bgmstr. i Kjøge; 1 S., 2 D., som toge Moderens Navn; [† •/3 1726; hans Initialer paa Prædikestolen 1688].

KUM II, s. 27, 71 (»Canutus Iohannis/Iohannides«); DanKir bd. 4, s. 973 (se nedenfor).

8. 5/4 1726 [Pedersborg-K. 10] Niels Hansen Heining; Pr. 30; [26/3 1733 Ruds Vedby; see Faareveile].

9. 8/5 1733, o. 15/7, Mathias Herman Christensen Læssøe, f. Skjelskør 17/4 02; F. C. Pedersen L., Bkdmr. p. Troldholm, Contr. og Rdmd. i Skjelskør; M. Ellen Madsdtr. Høfding af Tjæreby; St. Sorø 25, Bacc. 26; C. 5/12 29, l.; Pr. 16/3 58; 1 ~ 28/11 33 F. D. Sophie Christine Nielsdtr. Heining af Faareveile, f. Pedersborg 14, † 23/6 47; 3 S., 4 D.; 2 ~ 31/7 48 Anne Margrethe Kirstine Grønberg p. Mørkegaard, af M. Bjergby-B., † Jyderup 18/4 69; 2 D.; [† 7/9 1764].

KUM II, s. 470, 476 (»Matthias Hermannus Lessovius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Løve hrd. nr. 20; Tuse hrd. nr. 53; Skælskør byfoged nr. 153.

10. 22/6 1764** [Fp. 30/7 62] Severin Christensen, f. Holbæk 9/8 1718; F. Cmcrd. C. Christensen, Rdmd., Proc.; M. Johanne Marie Gravenhorst; St. Kjøge 40; C. 20/9 43, n.; p. Cap. Slag. St. Petri K. 14/7 55, o. 6/8; ~ 27/2 56 Frederikke Axelsdtr. Lund af N. Søby-H., f. 32, boede 80 i Slagelse; [† 8/5 1771].

KUM III, s. 2 (»Severinus Christiani«, 22 år gl.); PT 14:4 (1962), s. 167, 168-169 (Lund).

11. 21/6 1771, o. 25/9, Frederik Randrup; [6/8 1777 Bregninge-B.; see der].

12. 20/8 1777, o. 26/11, Jens Brinch; [1/10 1790 Følleslev-S.; see der].

13. 17/12 1790 [Fp. 88, o. 22/10; Skp. 89] Jørgen Christian Svitzer; [6/10 1809 Hersted Ø. og V.; see Brøndby V. og Ø.].

14. 6/2 1810, o. 4/4, Johan Nielsen Vogt, f. Bragernæs 31/3 81; F. N. V., Foged i Nordfjord, Bergens St.; M. Abigael Monrad; St. Kongsbg. 99; C. 18/4 09, l. egr.; 1 ~ Louise Nørager, † 16/3 12; F. Skibscpt.; 2 B.; 2 ~ 16/6 12 Henriette Elisabeth Lorentzine Juhl af Førslev, † i Norge 46; her 2 S., 2 D.; [# 5/7 1820; s. A. Sp. i Thune og Vartei, Christiania St.; Pr. 38; † 59].

15. 25/11 1820 [Seierø 18/8 09] Thomas Thostrup af Steenløse-V., f. Kbh. 70; St. Kbh. 89; C. 16/7 99, h.; Skp. 27/6 00, o. s. D.; ~ Ane Marie Boje fra Kbh.; u. B.; [† 31/5 1829; brav; Mindetavle i Ruds Vedby K.].

DanKir bd. 4, s. 1020 (se nedenfor).

16. 25/8 1829 [Allesø-B. 29/8 23] Herman Peter Gudme af Ærøskjøb., f. 5/3 77; St. Vibg. 94; C. 25/4 99, h.; p. Cap. Skaarup og Lærer v. Sem. ss. 13/4 08, o. 20/7; r. Cap. Skaarup-T. 17/1 12; ~ Kbh. 27/5 17 Marie Cathrine Toldberg, f. 18/11 93; levede 68 i K. Lyngby; sindsvag, † 22/7 72; F. Hans T., Hofjuveleer; M. Christence Brinch af Kundby; 4 S., 2 D.; see Joachim G. i Pedersker; Iver H. G. i Skjern; [† 17/11 1853; Pg. br. Pintsedag 33; Monument p. Kgd.].

Sixhøj nr. 1506; DanKir bd. 4, s. 977 (se nedenfor).

17. 28/2 1854, o. 26/4 [s. Adj. Sorø 7/1 34, Adj. ss. 14/10 s. A.] Carl August Hansen, f. Kbh. 6/11 07; F. Christ. Henrik H., Possementmgr.; M. Caroline Emilie Jacobsen (Bustol); St. v. W. 26; C. 1/11 31, l.; Insp. v. Søndagssk. i Admiralgaden i Kbh. 25/5 27; 1 ~ Kbh. Hel. G. K. 20/5 48 Dorothea Margrethe Friderichsen, f. 6/5 14, † 22/9 50; F. Prof.; 2 ~ Roesk. 22/11 51 Thecla Marie Foss, f. Nakskov 14/11 21; F. Jstrd. Laurits F., senest Bgmstr. i Roesk.; M. Fred. Agnethe Smith; 1 S., 4 D.; [† 13/5 1863; stræbte med al Flid, at efterkomme sine Pligter mod Menighed og Commune].

18. 10/8 1863 [Vindeby 15/6 43] Ole Johan Peter Gørtz, f. Aalbg. 22/2 12; (Bdr. t. Johanne S. G. ~ H. V. Krog-Meyer i Snoldelev-T.); F. Ole Jørgen Peter G., Cpt. ved 3die jydske Infant. Rgmt.; St. Kbh. 29; C. 14/7 37, h.; p. Cap. Ballerup-M. 27/4 39, o. 17/5; ~ 31/8 43 Martha Lina Engelhart af Ballerup-M., f. Christiansand 28/4 08.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1982. Reerslev Kirke, s. 959-979, Ruds Vedby Kirke, s. 981-1024.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1272. Vedby (Ruds),

Løve Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. 47; M. S. 1-a/148; Kbg. 1814.
———————————

1. 1542. Oluf Lauritsen; [1562 tillige Rerslev; see der].

2. (1584. 1610). Henrik Nielsen; see J. H. Vedby i Slemminge-F.

KS 2:4 (1867-68), s. 404; 2:5 (1869-71), s. 148.

3. o. 31/8 1631. Niels Pedersen Slagelse; [1641 Karise-A.; see der].

4. E. f. B. 17/3 1641 [p. Cap. Gladsaxe-H., o. 26/5 37] Villum Sørensen, f. Kbh.; St. i Rostock 33, i Kbh. s. A.; ~ Frue K. 25. S. e. Trin. (c. 41?) Margrethe Gertsdtr. (el. Knudsdtr.); (45) 2 B.; 2 ~ Etm.; [† 3/10 1652; Eptph.].

KUM I, s. 114 (»Vilhelmus Severini, Rostochij deposuit«); PT 8:6 (1927) s. 193 (»Villem Sørensen Kiøbenhavn«); KS 2:1 (1857-59), s. 506 (»Vilhelm Sørensen Hafn.«); Helk I, s. 399; Kopskatten 1645, opsl. 39; DanKir bd. 4, s. 1007 (se nedenfor).

5. o. 10/12 1652. Johan Sørensen, maaskee af Kallundbg., f. Kallundbg.; vist St. Slag. 41; ~ F. E., † c. 80; [† 1670].

KUM I, s. 165 (»Iohannes Severini Calundanus«); DanKir bd. 4, s. 1007 (se nedenfor).

Igjen til Rerslev.

6. 1681. Peder Vernersen Mandal; [1682 Glumsø-B.; see der].

7. 1682 [Hør. Sorø 22/11 80] Jørgen Rasmussen Hammer af Hammer-L., f. 19/2 56, (d. 5/3); St. Hlh. 76, Bacc. 78; ~ 9/8 83 Anna Frantsdtr. Hallenberg, f. Kbh. 11/2 59; F. Frans Povelsen H.; M. Anna Christensdtr.; 3 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; [† 5/2 1695; Eptph.].

KUM II, s. 67, 80 (»Georgius Erasmi Hammerus«); KS 3:3 (1881-82) s. 128; DanKir bd. 4, s. 1008-09 (se nedenfor).

8. 12/3 1695. Peder Jacobsen Holm; [6/6 1732 Gjedsted-F.; see der].

9. 21/3 1733 [Rerslev 5/4 26] Niels Hansen Heining; [28/6 1737 Faareveile; see der].

10. 19/7 1737, o. Od. 30/10, David Hansen Plesner; [29/10 1741 Jyderup-H.; see der].

11. 9/2 1742, o. 6/6, Frederik Hugo Christensen; [12/5 1747 Landet-R.-Aa.; see der].

Derefter fra 11/8 1747 stadigt forenet med Rerslev.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1982. Ruds Vedby Kirke, s. 981-1024.