Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 566. Jyderup og Holmstrup,

Tusse Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

H. 9/52; L. P. B. 362; M. S. 1-a/173; K. M. 190; Lkm. 1/1018; M. 80; Kbg. 1776.
———————————

1. 1527. Mads Pedersen; [† 1547; fik 2/7 1540 tillagt nogle Jorder til Pg.].

DKR s. 130.

2. 1547. Laurits Pedersen el. Jensen; [afsat 1561 formedelst Skjørlevnet; 19/9 1551: fik »Brev paa nogle Jorder paa Juderup Mark, som han har i Leje, nemlig 1 Fjerd. Jord, som hører til Botterup Kirke, 1 Fjerd. Jord, som ligger til Bierbye Kirke, og nogle Stykker Jord , som han selv har i Værge, at beholde, saa længe han har Juderup Kirke«; 10/10 52: »Brev til Hans Bernekov, at, da der bruges meget Afguderi i Holmstrup Kirke og der ofres Gæs, Lam og Høns samt tilbedes Billeder, skal han personlig med det første begive sig derhen og udtage alt det Afguderi, som findes i Kirken; han skal tage Kirkenøglen fra den, som har den, og levere den til Sognepræsten, for at han selv kan aabne og lukke Kirkedøren, naar det skal ske«].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 72, 190.

3. 1562. Laurits Nielsen; [† 1596].

KS 2:4 (1867-68), s. 406.

4. 1596. Mads Pedersen; see O. M. Jyderup i Viskinde-A.; [† 12/7 1618].

KS 2:5 (1869-71), s. 151.

5. o. 29/7 1618. Jacob Jensen Rørbye, f. c. 80; ~ (36) Karen Olufsdtr., som overlevede ham; see Etm.; [† 3/5 1644].

PT 8:6 (1927) s. 185; KS 2:5 (1869-71), s. 156 (Arsherreds Provstebog); Kopskatten 1645, opsl. 14.

6. o. 8/6 1644. F. S. Mads Jacobsen Jyderup, f. c. 18; St. Slag. 39; [† 1676].

KUM I, s. 152 (»Matthias Iacobi Iüderup«); KS 2:1 (1857-59), s. 510 (»Matthias Jacobsen Juderup«, 26 år gl.).

7. 27/5 1676. Andreas Nielsen (Lundsgaard), vist af Ørslevkloster; St. Vibg. 74; ~ 83 (Bev. 23/5) Maren Lauritsdtr.; F. Laurs Pedersen, Sporemager p. Chrhvn.; [† 1687].

KUM II, s. 46 (»Andreas Nicolai Lundsgardus«); Sixhøj nr. 552.

8. 23/7 1687. Mads Jensen Blanx; St. Nybg. 84; [† 13/4 1696].

KUM II, s. 133 (»Matthias Joannis Blanxius«).

9. 12/5 1696. Peder Jensen Torup, d. Vibg. 6/5 64; (Tvillingbdr. t. Anne J. T. ~ L. O. Wroue t. Vibg. Sortebr. K.); F. J. Pedersen T., Bgr. og Vinhdlr. i Vibg.; M. Anne Mikkelsdtr. Schmit; St. Vibg. 85; ~ Kbh. 18/3 97 Magdalene Povelsdtr. Dønnich, f. c. 79; F. P. D., Kræmmer i Kbh.; M. Magdalene Wigant; 1 S.; 2 ~ Etm.; [† 24/6 1705].

KUM II, s. 138 (»Petrus Iani Torupius«); Sixhøj nr. 646; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 12, 21; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 1658.

10. 22/12 1705. Mag. Just Sidenborg Bertramsen From af Selde-Aa., f. 19/12 77; St. Vibg. 95; Mag. 06; Pr. 11; ~ F. E., † Skamstrup 15/4 50; 1 S., 3 D.; see H. P. Storm i Sønderup-N.; S. S. Wesseltoft i Svallerup; [† 12/10 1741].

KUM II, s. 211 (»Justinus Frommius«); Sixhøj nr. 705; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 12, 21.

11. 28/10 1741 [Ruds Vedby 4/7 37, o. Od. 30/10] David Hansen Plesner af Skjellerup-E., f. 5/6 06; St. Od. 25, Bacc. 26; C. 31; Pr. . . ; ~ Birgitte Møller, E. e. L. Wissing i Værslev-J., † 9/8 68; u. B.; [† 20/8 1778].

KUM II, s. 470, 476 (»David Plesner«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 68.

12. 3/6 1778 [p. Cap.* 4/12 76, o. 11/7] Hans Philip Gøtzsche*, f. Saltø 19/5 52; F. Henrik G., Forv.; M. Christiane Frederikke Hansdtr. Plesner af Skjellerup-E.; St. Hors. 70; C. 27/5 73, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 75 – 1/12 76; R.* 9/7 27; 1 ~ 79 Sophie Amalie Mathæusdtr. Plesner af Ørsted i J., f. 50, † 7/11 93; 9 S., 2 D.; 2 ~ Valløby 28/7 95 Petronelle Christiane Geisler, f. c. 71, † Kjøng Pg. i F. 21/12 55; F. Mathias G., Kromd. i Bromølle Kro, Holmstrup S.; M. Karen Christiansdtr. Fabricius; 3 S., 7 D., altsaa i Alt 21 B.; see David G. i Faareveile; Christian C. G. i Ærøskjøb.; Henrik F. G. i Gjerslev; Henning C. G. i Finderup; Hans F. G. i Søby-S.-H.; J. A. Bache i Græsted-M.; C. Storch i Kjøng i F.; Gottfred E. G. i Fensmark-R.; J. L. Rohmann i Rønninge-R.; L. P. Bang i Haarby; [† 6/3 1829; E. 1/543 og S. 1/626; Pg. br. •/4 07; Monument paa Kgd.].

Borchs K. nr. 364; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 100; DanKir bd. 4, s. 751, 752 (se nedenfor).

13. 6/6 1829, o. c. 28/6, Jens Assenius Bache; [14/8 1859 Græsted-M.; see der].

14. 22/10 1859 [Dybe-R. 12/6 43] Hans Jacob Kornerup, f. Præstø 14/7 02; F. Rasmus K., Kbmd.; M. Margrethe Cathrine Bruun; St. Roesk. 21; C. 16/10 26, h.; Sp. Aadum 3/8 32, o. 29/10; ~ 23/4 33 Henriette Hansine Biering, f. 2/6 07; F. Fred. Christ. B., Forp. af Horbelev Pg., siden Eier af Taarebæk, tilsidst Insp. v. Sorø Amts Syge- og Fattighuus til 1846; M. Marie Koch af Horbelev-F.; 5 S., 3 D.; see H. P. C. Koch i Damsholte; [† 8/12 1861].

15. 16/2 1862 [Farup 30/1 41] Bent Lindhardt*, f. Holkenhavn 30/8 04; F. Lindhardt Holgersen, siden Kbmd. i Nybg.; M. Sara Andersen; St. Nybg. 22; C. 1/11 31, h.; p. Cap. Ørbæk 12/9 32, o. 12/10; Medhj. i Gislev-E.; Cat. Ribe 15/11 36; Folkethingsmd. (Ribe A. 3) 27/5 53 indtil det Ørstedske Ministeruims Afgang; R.* 7/8 82; ~ Kjøge 10/6 37 Nicoline Johanne Thomasine Prom, f. Kjøge 25/11 06, † Aggersvold 25/11 1906; F. Jstrd. Lars P., Amtsforv. v. Tryggevælde Amtstue; M. Christine Schwartz; 5 S.; see Vincens Charles L., cd. th. 75/1; [# 31/12 1888; † Aggersvold 1/2 94].

Elvius, s. 250, 252; G-HF I, s. 481.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1982. Jyderup Kirke, s. 731-754, Holmstrup Kirke, s. 1789-1856 (udg. 1986).