Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 482. Horbelev og fra 23/11 1695 (eft. Rescr. 17/4 1688) Falkerslev,

Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Loll.-Falsters Stift.

B. F. G. 1/166 og 1/189; Rh. 2/66 og 2/71; M. S. 2-b/51; Lkm. 2/746; Kbg. 1699.
Anm. Falkerslev var tidligere et Pastorat for sig med Horreby til Annex fra 1650.
———————————

1. k. 13/3 1533. Mikkel Ibsen.

2. (1549). Hans Jacobsen.

3. (1584. 1610). Niels Hansen; hans Navn paa Kirkeklokken 1595.

DanKir bd. 8, s. 1443 (se nedenfor).

4. 161 . Peder Lauritsen Bogense; St. 08; ~ Margrethe Jacobsdtr. (Getzoræus) af Veggerløse; B.; 2 ~ Etm.; see L. P. Horbelev i Sandby; H. J. Krog og C. J. Wibe i Aastrup; [† 13/10 1619; Lgst.].

FS nr. 695 (»Petrus Laurentii Bogonianus«); HT-Sadolin s. 518, 520 (se nedenfor); DanKir bd. 8, s. 1444 (se nedenfor).

5. o. 9/12 1619. Hans Theophilusen Sadolin* af Aastrup, f. Moseby c. 96; St. Sorø 15; Pr. 24/6 55; ~ F. E., † 10/3 78; 3 S., 5 D.; see J. D. Damsberg i Falkerslev; N. H. Munk t. Helsing. St. Olai K. 1 r. Cap.; Etm.; H. H. Bruun d.y. i Taagerup-T.; [† 9/5 1674; hans Navn paa Altertavlen c. 1640; Lgst.].

KUM I, s. 22 (»Iohannes Theophili Sadolinus«); KS 3:5 (1884-86), s. 116 (»Johannes Theophili Sadolinus«, 24 år gl.); 5:3 (1905-07), s. 711; SB s. 127; HT-Sadolin s. 516-554 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 3; EM 7, s. 138; DanKir bd. 8, s. 1436-38, 1444 (se nedenfor).

6. 15/4 1674 [p. Cap.*, o. 29/9 67] F. S. Jacob Hansen Sadolin, f. 28; St. Fdbg. 51, Bacc. 54; C. 55; Pr. 91; ~ 75 Anna Jesdtr. af Nykjøb.-S., f. •/7 57, b. Nykjøb. 2/12 23, (2 ~ Hans Jacobsen Torp, kbmd. i Nakskov); 4 S., 1 D.; see Jes J. S. i Ramløse-A.; J. S. Busch i S. Kirkeby-A.; [† 1/5 1701; god, ærlig og redelig; Lgst.].

KUM I, s. 230, 252 (»Iacobus Iohannis Sadolinus«); HT-Sadolin s. 518, 519, 550-554 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 29j; DanKir bd. 8, s. 1444-45 (se nedenfor).

7. 3/5 1701 [Skp. 4/5 00] Knud Andersen Assens, f. Assens 14/12 67; F. Rdmd.; St. Od. 90; C. 30/4 92, illum.; ~ Karen Nicolaisdtr. Helt af Thorslunde-I., f. 80; 5 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see Iver K. A. i Gamborg; O. L. Brasen i S. Kirkeby-A.; (F. S. Jahn i Kjølstrup-A.); [† 10/3 1712].

KUM II, s. 174 (»Canutus Assenius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Sømme hrd. nr. 28.

8. 9/4 1712 [Hør. Nakskov 05] Mag. Peder Simonsen Aarhuus af Halsted-A., f. 4/6 86; St. pr. 96 (!); C. 10; Mag. Kbh. 4/5 12; ~ Horbelev 4/5 13 F. E.; 2 D.; 3 ~ Etm.; [† 27/4 1716. Man forundrede sig, da han 10 Aar gammel blev Student, over hans Lærdom; men, som de tidligt modne Frugter falde snart af, saaledes gik det og ham med mange Flere, der ere for meget tvungne i Ungdommen. Hans Nattevaagen og Studier svækkede hans Helbred, baade Hjerne og Øine].

KUM II, s. 218, 378 (»Petrus Arhusius (10 annorum)«, 10 år gl. »Petrus Aarhuus Simonis fil.«); Kbg. Horbelev (1701-70), opsl. 82 (vielse).

9. 3/8 1716. Mag. Hans Christopher Hansen Elers*, f. Nykjøb. p. F. 29/11 92; F. H. E., Bgmst.; M. Sophie Amalie Hansdtr. Rosenfeld; St. Nykjøb. 11; C. 13; Mag. 16; ~ Horbelev 10/8 17 F. E., b. 28/10 46; 2 D.; [† 26/8 1766; dygtig og nidkjær; gav Oblatæske og Vinkande til K. 1748; Lgst.].

KUM II, s. 355 (»Iohannes Christophorus Elers«, 23 år gl.); Kbg. Horbelev (1701-70) opsl. 84 (vielse); DanKir bd. 8, s. 1440, 1445 (se nedenfor).

10. 8/4 1765** [r. Cap. N. Vedby-A. 2/7 51, o. 14/1 52] Hans Peter Koch*, f. Aastrup i Sl. 31/3 23; F. Jeppe Hansen K., Degn; M. Cathr. Magd. Wiis; St. Haderslev 44; C. 10/12 48; 1 ~ 23/6 52 Sophie Christiane Frederiksdtr. Thjellesen, † N. Alslev 26/4 56; (Moster t. C. H. Dahlstrøm ~ H. C. Wandel i Græse-S.); F. F. Poggenberg T., Færgemand v. Gaabense, N. Vedby S.; M. Cathrine Hedvig Kej; 1 S., 1 D.; 2 ~ 17/5 57 Lucie Olsen, f. 41, † 16/4 97; F. Kbmd. i Saxkjøb.; 7 S., 11 D.; see Etm.; J. M. Hertz til Roesk. Dk.; P. O. Bugge i Fred. Trin. K.; (Hans P. C. K. i Damsholte; F. F. Biering i Svindinge; H. J. Kornerup i Jyderup-H.); [† 20/4 1806; almindeligt agtet som en hædelig, alvorlig og kraftig Præst].

KUM III, s. 47 (»Ioannes Petrus Kochius«, 21 år gl.); Achelis II, nr. 5779; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 140, Falsters Nørre hrd. nr. 61; Kbg. N. Alslev (1681-1796) opsl. 240 (1. hustrus begr.).

11. 1/4 1808 [r. Cap.* 98, o. 18/7] F. S. Hans Christopher Ehlers Koch*, f. 4/3 74; St. Nykjøb. 90; C. 13/7 95, l.; Cons.-Rd. 28/10 36; ~ Kbh. 2/7 00 Laurenze Marie Buntzen, f. Kbh. 19/2 81, † S. Kirkeby 23/1 54; F. Johan B., Dispacheur og Mægler; M. Anna Bolette Sandgaard; 7 S., 4 D.; see Johan B. K. her; Hans P. G. K. og P. A. H. Jürgensen i N. Vedby-A.; Hans C. E. K i Gjerrild-H.; [† 18/7 1847; „et strengt, bydende Udvortes, men en retsinding Charakteer“; B. D. G. 1/210; E 2/44 og S. 2/70].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 140.

12. 7/10 1847 [Stubbekjøbing-M. 14/1 29] Jørgen Lemvig Fog af Idestrup, f. Sørbymagle 9/4 90; St. pr. 06; C. 13/1 12, l.; Cat. Nykjøb. 26/6 16; ~ 31/8 21 Charlotte Eleonore Rosen, f. 28/4 99, levede 68 i Nykjøb.; F. Christian R., Toldinsp.; M. Elisabeth Kirstine Sletting; 2 S., 4 D.; [† 10/1 1856].

13. 10/4 1856 [Skjærbæk 26/6 42] Johan Buntzen Koch, en Søn af Nr. 11, f. 3/4 04; St. Nykjøb. 21; C. 12/1 26, l.: c. Adj. Nykjøb. s. A.; Adj. ss. 25/11 s. A.; Sp. Høirup, Ribe St., 4/6 30, o. Maribo 1/7; ~ 2/7 31 Petera Pouline Taarning, f. 17/12 06, † 25/11 49; F. Niels Poul T., Degn i Butterup; M. Dorthea Elisabeth Koch, en Datter af Nr. 10; 4 S., 4 D.; see H. L. W. H. Biering i Tyregod-V.; [† 4/6 1877; agtværdig og dygtig; E. S. 2/71.]

14. 31/8 1877 Hans Christopher Elers Koch; see Gjerrild-H.

———————————

No 483. Sognecapellaner i Horbelev og Falkerslev.

B. F. G. 1/200; Rh. 2/74.
———————————

1. 18/12 1767, o. 19/2 68, Hans Henrik Müller; [10/6 1768 Brøndshøi-R.; see Kbh. Hel. G. K. r. Cap.].

2. 23/5 1798, o. 18/7, Hans Christopher Elers Koch; [1/4 1808 Sp.*; see der].

Nedlagt efter Rescr. 30/9 1803

———————————

Afskrift ved R. Rostrup

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Horbelev Kirke, s. 1431-1446, Falkerslev Kirke, s. 1447-1455.
Barfod, Immanuel: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 2 bd. Udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Nykjøbing paa Falster, 1851 (bd. 1) og 1854 (bd. 2). Horbelev-F.: bd. 1, s. 166-168 og 189-201.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1794. (Horbeløf Sogn s. 103-104, Præsterne: s. 127-133).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1859, (Horbelev Sogn s. 66-69, Præsterne: s. 67-69, 71-74). PDF-udgave.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 240. Falkerslev og fra 1650 Horreby,

Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, dengang Fyens Stift.

B. F. G. 1/168 og 1/172; Kbg. Falkerslev 1699, Horreby 1632.
———————————

1. (1549). Niels Hansen.

2. 1567. [r. Cap. Nyborg . . ] Jørgen Madsen; maaskee St. 59; see Etm.; [levede 1584].

FS nr. 326 (»Georgius Matthiæ«).

3. (1603). F. S. Mads Jørgensen Damsberg; maaskee St. 87; ~ Karine . . . ., † •/2 40; 4 S.; see Etm.; [† c. 1629].

FS nr. 543 (»Matthias Georgii«); HT-Sadolin s. 521.

4. o. 5/7 1629. F. S. Jørgen Madsen Damsberg, f. 03; St. Od. 24; 1 ~ Birgitte Christensdtr. af Humble, † 1/2 45, i Barselseng med Tvillinger; 2 S.; 2 ~ 24/9 45 Maren Hansdtr. Sadolin af Horbelev, f. 14/3 23, † 21/11 63, Skifte 22/2 69; 1 S., 2 D.; see Mads J. D. i Idestrup; Peder J. D. i Karleby-H.-Ø.; C. A. Schandorff i Nebbelunde-S.; [b. 30/5 1677].

KUM I, s. 65 (»Georgius Matthias«); KS 3:5 (1884-86), s. 123 (»Georgius Matthiæ«, 26 år gl.); HT-Sadolin s. 519, 524, 526, 533, 535, 538, 540; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 1.

5. i. 1. S. e. Trin. 1677 [p. Cap.* 29/11 66**, o. 28/9 67] F. S. Mads Jørgensen Damsberg; [26/10 1695 Idestrup; see der].

Derpaa blev efter Rescr. 17/4 1688 Falkerslev Annex til Horbelev,
Horreby ligeledes til Karleby.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Falkerslev Kirke, s. 1447-1455, Horreby Kirke, s. 1413-1422.
Barfod, Immanuel: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 2 bd. Udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Nykjøbing paa Falster, 1851 (bd. 1) og 1854 (bd. 2). Falkerslev og Horreby: bd. 1, s. 168-169 og 172-73.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1794. (Horeby Sogn: s. 97-98, Præsterne: s. 98; Falqversløf Sogn s. 104-106, Præsterne: s. 106).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1859, (Falkerslev Sogn s. 69-71, Præsterne: s. 70-71; Horreby Sogn: s. 47-48). PDF-udgave.
Rørdam, Holger Fr.: Hans Theophilisen Sadolins Dagbog fra det 17de Aarhundrede. Historiske Samlinger og Studier, Bd. 1, Kjøbenhavn 1891, s. 516-554.