Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1218. Tyregod og Vester,

Nørvangs Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

K. 4/91; M. S. III., L. P. B. 395; Lkm. 6/232; Kbg. 1713.
Anm. Præsten boer i Tyregodlund.
———————————

1. 15 . . Rasmus Nielsen Bredal; [15 . . Hør. Veile; siden Rtr. ss. og Sp. Vinding; see der].

1b. (1569. 84). Niels Mikkelsen; ~ (69) Maren Jensdtr., E. e. . . . ; F. J. Nielsen (i Thy?); [fik 3/11 73 Forleningsbrev paa Afgiften af Kronens part af Tienden af Vester Sogn; 1579–80 havde han Strid med Oluf Madsen, Bgmstr. i Holstebro. Han skal være Bdr. til Jens Vibe, Rdmd. i Kbh. og Farbdr. til Bgmstr. Mikkel Christiansen Vibe i Kbh., som fra 1577 boede i Hr. Nielses Hus].

KS 3:2 (1877-80), s. 212; 6:2 (1936-38), s. 226; KB 1573, bd. 5, s. 345-346; ON-Kbh. III, s. 200 og 231; Viborg Landstings Dombog 1569-I, 6/8 1569 (f. 173-175).

1c. o. 30/7 1598. Claus Sørensen Nykirke af Ø. Nykirke-G.; St. i Kbh. (94); ~ 3/6 99 Anne Pedersdtr. af Hee-N.; mindst 1 S.; [var her endnu 1619; Sønnen Peder (»Petrus Claudii Tyregow«) var i Sorø Skole 1616-1623, maaskee den »Petrus Claudii Cimber« der 1625 blev imm. ved Kbh. Univ. fra Odense Skole (KUM I, s. 72)].

KoM, s. 347 (»Clavdius Severini Nykiercke«); SB s. 136; KS 5:2 (1903-05), s. 557; 2:6 (1872-73), s. 549; Hegelund I, s. 316, 330; II, s. 191, 198.

2. (1639). Jørgen Hansen Arp, f. Kolding; St. Aarh. 29; ~ Margrethe Lauritsdtr., som levede 64; [levede 1661, † før 64; fik 10/2 39 en Gd. i Vesterlund, istedetfor en anden Pg., Odderbæk; Han led meget under Svenskekrigen: „Der er mig fattige mand, Jørgen Arp, frataget og berøvet al min formue, nemlig alle mine heste og hopper, alt mit fæ og kvæg, og ikke beholdt et nød uden 6 får, som jeg har købt af Polakkerne for en rigsdaler, alt mit korn tærsket og utærsket, og ikke beholdt en skæppe at lade så i jorden, alle mine og min hustrus klæder, så vi ikke havde det, vi kunne skjule os i. Og frem for alt er mine tvende sogne ganske ruineret, forarmet og udplyndret, så jeg ikke kan bekomme i dette år af mit annexsogn en tønde rug og to tønder byg. Dertil kommer, at de svenske polakker har afklædt mig til min blotte skjorte, slået mig, pint mig med strikke om hovedet, så blodet er udgået af mine øjne. Jeg har siddet for en blottet sabel på mine bare knæ, og de skældte mig ud for at være en luthers kætter og andet mere, som ikke denne gang kan beskrives. Men det barbariske folk, polakkerne, rykkede alt op med rode, hvilket jeg med egen hånd underskrevet testerer og vidner. Thyregod præstegård d. 12. oktober 1660.”].

KUM I, s. 96 (»Georgius Iohannis Arpius Coldingensis«); Kh. 1661, s. 133; Nørvang Herreds Tingbog, 22. marts 1664, fol. 27b; Jensen og Jessen, s. 14 (se nedenfor).

3. E. f. B. 25/7 1661. Jacob Christensen Tistrup; St. Aarh. 56; [† c. •/11 1676].

KUM I, s. 261 (»Iacobus Christierni Tistrup«); Nygaards sedler: Død.

4. 25/11 1676. Ove Knudsen Sander; St. Aarh. 57; ~ (87) Kirsten Nielsdtr. af Lunde-Ou., f. c. •/8 48, † Vorgod 2/6 26, E. e. N. C. Worgod og H. M. Trane i Vorgod-V.; 1 D.; see i P. T. Blichfeldt i Vorgod-V.; [levede endnu 1700, † før 1705].

KUM I, s. 273 (»Ovenus Canuti Sandrius el. Sandius«); Danske kancelli: Kaldsbrev; Kbg. Vorgod (1709-1817) opsl. 5 (enkens død); Nygaards sedler: Hustru, 1699, enkens død; FAaW, s. 21; PT 1998, s. 256.

5. 13/3 1700** [p. Cap. Skarrild-A., i. 14/12 94] F. St.s. Christen Nielsen Worgod af Vorgod-V., f. c. 69; St. pr. 89; ~ 05 . . . . ; [b. 17/10 1713].

KUM II, s. 170 (»Christiernus Nicolai Worgodius«); Danske Kancelli: Kaldsbrev; Kbg. Give (1700-1800) opsl. 19 (hustru som fadder 22.04 1705: »H: Christens Kiereste i Tyrregode«; PT 9:1 (1928), s. 276 (Bircherods Dagbøger); Hammerum Herreds Tingbog 1695.

6. 12/1 1714 Søren Christensen Borch af Fred. Trin. K., f. 16/10 85; St. Fred. 03; C. 9/10 09, h.; ~ Tyregod 7/8 14 Anne Helmersdtr. Meyer, f. N., † Billund (nu Bøllund, Give S.), 29/1 27; (Sstr. t. Cathrine H. M. ~ F. C. Sylve og S. H. Ammidsbøll i Flade-D. og Faster t. Anne M. ~ J. B. Bilhardt i Ø. Nykirke-G.); u. B.; [b. 10/12 1721].

KUM II, s. 284 (»Severinus Borrichius«, 17 år gl.); Sixhøj nr. 641; Danske Kancelli: Kaldsbrev, ansøgning; Nygaards sedler: Vielse; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 13.

7. 18/7 1722. Hans Pedersen Bering af Hjarup-V., f. 18/2 97; St. pr. 16, Bacc. 17; C. 15/1 20, l.; ~ Cathrine el. Karen Madsdtr. Humblet af Sest, f. 99, b. 24/12 69; 5 S., 1 D.; see Etm.; Mathias H. B. i N. Omme-B.; [† 10/2 1769; eiede (59) Vester K. og lod den bepryde; havde i 1745 Strid, bl.a. om Skolevæsenet i Vester Sogn, med den ubehagelige og trættekjære Herre til Nørbæk, Assessor Jens Jørgen Holgersen Bredahl af Klovborg-T.-G.; han og Hustru gav 43 Daabsfad til Vester K.; Lgst.].

KUM II, s. 400, 406 (»Iohannes Beringius«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Anst hrd. nr. 18, 25; Jensen og Jessen, s. 15-17, 139-141 (se nedenfor); DanKir bd. 17, s. 2516, 2518, 2533, 2546 (se nedenfor).

8. 24/10 1760**, o. 26/8 61, F. S. Niels Galthen Hansen Bering, f. •/12 29; St. Aarh. 51; C. 13/3 55, n.; [begik Leiermaal med en gift Kone, og blev removeret, endnu medens Faderen levede; see Balling-V.].

9. 22/9 1769, o. 17/11 [Skoleholder ved Søetatens fattige Børns Skole (69)] Christian Jensen Paludin (Paludan), f. Kragholm paa Langeland, Skrøbelev S., d. 2/7 30; F. J. Christiansen; M. Anna Jørgensdtr.; St. pr. Rudkjøb. 55; C. 11/12 60, n.; Cat. Kbh. Holmens K. 61; 1 ~ . . . . ; u. B.; 2 ~ (68) Cathrine Maria Stochdorff, f. c. 26 el. 29, † Frausing, Hinge S., 14/2 93; u. B.; [b. 9/8 1790; han og Hustru gav 74 Sygesæt til K.].

KUM III, s. 152 (»Christiernus Paludin«, 24 år gl.); Kbg. Skrøbeleb (1685-1796) opsl. 118; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Lysgård hrd. nr. 67; Svendborg amt, Langelands nørre hrd. nr. 36; Nygaards sedler: Lærer, 1787, enkens død; Jensen og Jessen, s. 18-23 (se nedenfor); DanKir bd. 17, s. 2509 (se nedenfor).

10. 17/12 1790 [Hirtsholmene 21/12 87, o. 30/4 88] Laurits Svindt Feld af Vammen-B.-L., f. 30/3 50; St. Aalbg. 73; C. 10/10 83, n.; Skoleholder i Udby-Ø. i Sjælland, hvor han blev Lærer for to af Johan Grundtvigs Sønner, der i 87 fulgte med ham til Hirtsholmene; i Tyregod var han 92-98 Lærer for den yngre Broder, den senere Biskop N. F. S. Grundtvig (Kbh. Vartov K.); O.; [† 20/4 1803; han beskrives som »præget af mild kristelig alvor, og vandt et godt Eftermæle både som præst og menneske«; han var derimod en meget dårlig økonom, i 1795 måtte der holdes tvangsauktion i præstegården for at indfri den store gæld].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 41; Jensen og Jessen, s. 24-32 (se nedenfor).

11. 24/6 1803, o. 26/10 [Lærer ved Waisenhuset i Kbh. 96–00] Søren Ancher Winther; [22/7 1814 Dannemarre-T.; see der].

12. 7/7 1815 [p. Cap. Ø. Nykirke-G. 23/10 12, o. 7/5 13] Mathias Rahbek; [2/2 1836 Linaa-D.; see der].

13. 31/5 1836, o. 9/8 [c. Adj. Hors: 1/3 30; Adj. ss. 15/2 34] Carl Christian Nicolai Balle; [15/2 1845 Vesterbølle-Ø.; see Nebsager-B.].

14. 27/4 1845 [p. Cap. Astrup-T.-H. 23/5 37, o 1/7] Janus Køster; [27/2 1858 Østbirk-Y.; see der].

15. 10/5 1858 [p. Cap. Grinderslev-G.-T. 13/4 51, o 12/6] Jens Leth Møller af Grinderslev-G.-T., f. 27/4 23; St. Vibg. 39; C. 14/1 45, l.; ~ 2/10 58 Nathalie Elisabeth Nødschou, f. 26/11 35, † Kbh. 6/6 68; F. Eier af N. Holmgd. og Strandingscomm.; 2 S., 2 D.; [† pludseligt 16/4 1864].

Jensen og Jessen, s. 60-61, 141-142 (se nedenfor); Sixhøj nr. 1706.

16. 30/6 1864 [p. Cap. Magleby i S. 16/7 56, o. 15/10; Hjelpep. Astrup-R. 62-63, Marslev-B. 64] Carl Marcus Schmidt (selv Smidt), f. Kbh. 1/3 27; F. Andr. S., Brbr. og Ldmd.; M. Marie Elisab. Neergaard; St. Kbh. 45; C. 27/2 52, h.1; Huslærer; Hjelpekat. i Grenaa 55-56; ~ Tyregod 20/5 69 Magdalene Henriette Christiane Jacobsen, f. Nørgd. v. Vibg. 17/6 43; F. Joh. Fred. J., Propr. og Cand. Pharm.; M. Jul. Marie Knudstrup; B.; [21/6 1877 Tjustrup-H.; siden i Eiby-D.; havde i Tyregod Strid med Sogneraadet om Skolevæsenet].

Jensen og Jessen, s. 62-64 (se nedenfor); Elvius s. 524.
(24/8 – 22/9 1877. L. J. Jensen; see Laurbjerg-L.)

17. 24/9 1877, o. 16/11 [Lærer v. Nybg. Bgrsk. 29/7 72] Hans Leon Wlademir Harald Biering af Svindinge, f. Langaa 26/6 46; St. Od. 65; C. 24/1 72, h1.; 1 ~ 2/11 73 Anna Christine Søtoft af Norup, f. 15/6 50, † 5/10 76; 1 D.; 2 ~ 22/5 78 Frederikke Lucie Thomasine Laurentze Koch af Horbelev-F., f. Skjærbæk 4/6 44, † 21/1 81; 3 ~ 29/5 83 Meta Margrethe Frederikke Jenny Boas, f. Baadsgd., Høislev S., 21/11 62, † 1953; Pleiedtr. af Ole Christopher Boas i Stubbekjøb.; F. Vilh. B., Propr.; M. Ane Bodil Jespersen; [19/7 1880 Bogø, # 1919; † 1923].

Elvius s. 66; Jensen og Jessen, s. 65 (se nedenfor).
———————————

Afskrift ved Villy M. Sorensen, München.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2017. Thyregod Kirke, s. 2491-2528, Vester Kirke, s. 2533-2554.
Jensen, Poul Erik og Peter N. Jessen: Thyregod – Vester sogne. Træk af skole- og kirkehistorien, Thyregod 2008.
Sorensen, Villy M.: Præsteliste Thyregod og Vester.
Værge, Ejlif: Laurids Felds lærdom? Vejle Amts Aarbog 1985, s. 68-76.
Værge, Ejlif: Om to auktioner i Thyregodlund præstegård. Vejle Amts Aarbog 1986, s. 114-121 (Om Laurids S. Feld).
Dahl, Aage: Et glemt Skud på Slægten Balle’s Stamtræ. Vejle Amts Aarbog 1961, s. 37-51 (Om C. C. N. Balle).
Jørgensen, Carl: Thyregod Sogns bebyggelse gennem Tiderne til 1864, Forfatterens Forlag, Sejrup, Thyregod, 1927. (Sognepræsterne s. 76-82).
Krusborg, Johannes: Thyregod Sogn, Jelling Bogtrykkeri, 1980. 313 s. se specielt s. 9-14.
Bjerre, Ejnar: Thyregod Gårdhistorie, ca. 25 ringbind, Give Lokalarkiv. Se specielt ejerlavet Thyregodlund matr. nr. 1 præstegården.