Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 306. Gauerslund og fra 1807 Vinding,

Holmans Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

L. S.*; L. P. B. 89; K. 2/12; M. S. III; L. S. v. W.; Lkm: 6/194; Kbg. Gauerslund 1743, Vinding 1651.
Anm. Vinding, tidl. til det res. Cap. i Veile, blev efter Rescr. 12/8 03 i Aaret 1807 Annex til Gauerslund; see Vinding.
———————————

1a. (1522). Poul Pedersen.

1b. (1541). Thomas Jensen; F. Hans Lauritsen i Middelfart.

KS 6:2 (1936-38) s. 470.

1c. 1567**. Bertel Jensen.

1d. o. 11/1 1570. Jens Madsen Buch af Egtved-Ø.; St. i Kbh. (67); [var her endnu 1619].

KS 5:2 (1903-05), s. 556 og 2:6 (1872-73), s. 549; F-P s. 58 (»Johannes Matthiæ Bock«); Hegelund I s. 60, II s. 36; Green, s. 207.

1 (e). 16 . . Jacob Knudsen*, f. 1568; St. 88; [† 1657].

FS nr. 348 (»Jacobus Canuti Andorph«); F-P s. 110.

2. (1637**). Mogens . . . . ; ~ Malene Jensdtr. af S. Omme-H.; see M. M. Gaverslund i Rødding-S.; J. M. Gauerslund i Andsager.; A. M. Gauerslund i Vedsted.

3. o. 20/3 1653**. Rasmus Jensen, f. Jylland; St. Sorø 45; ~ Christine Nielsdtr.; 2 ~ Etm.; [† c. 1671; Pg. br. i den svenske Krig. I Ansøgningen til Kongen om Hjælp (Novbr. 60) skriver han bl. Andet: „ Og formedelst jeg ikke vilde forlade, men heller salveret Hs. Mj.s Pg., om det havde været muligt, er jeg fattige Mand mange Gange bleven afklædt, huggen, stukken og slagen; men maatte dog omsider, efter at alle mine Sognefolk vare forjagede, med min fattige Hustru og mange Smaabørn, løbe udi Skov, Morads og Skjul, indtil vi om Nattetid udi største Livsfare kom til Vejle, hungrige og nøgne, og maatte længesiden af Hungersnød være omkomne, dersom gode Venner ikke havde forbarmet sig over os, og os noget til Underholdning af Medynk meddeelt.” Fik ved Kongebrev 21/11 s. A. 1 Rdlr. af hver Kirke i Ribe Stift, som nogenlunde befandtes at være ved Magt (Ny khist. Saml. 5/125)].

KUM I, s. 195 (»Erasmus Iani Cimber«); SB s. 164.

4. 23/7 1670*, E. f. B. 31/3 71, Anders Jespersen Høst el. Holst, f. Veile; F. J. Andersen, Bgmst. i Veile; St. Hlh. 62; Pr. 31/5 82; ~ 22/7 91 F. E.; [† 1698; var lam siden Kbhs. Beleiring, da han blev saaret].

KUM I, s. 307 (»Andreas Caspari Wellejus«); Hlh. s. 60.

5. 2/8 1698. Peder Hansen Korseberg (el. Korseborg, Kaarsberg), i 12 Uger, af St. og L. Fuglede, d. Kjøge 6/9 71; St. Kjøge 88; [† 1698].

KUM II, s. 162 (»Petrus Iohannis Crucimontanus«); Kbg. Køge (1668-86), opsl. 62 (dåb).

6. 10/1 1699. Hans Prebensen Wandel (Gaverslund) af Korsør-T.; St. Ribe 89, Bacc. 90; ~ Maren Hansdtr. Paludan af Jetsmark; 2 S., 5 D.; 2 ~ Etm.; see Hans H. W. i Magleby p. M.; [† 1710].

KUM II, s. 168, 172 (»Iohannes Præb.Wandalinus«).

7. 4/7 1710. Jørgen Hansen Fædder (Amager), f. c. 86; (Bdr. t. T. H. Amager i S. Broby og t. Karen H. A. ~ P. H. i Brandt i Gjelsted-R.); F. H. Thomsen, Eier af Amagergd. i Vigerslev sogn; M. Maren Jørgensdtr.; St. Od. 04; Pr.; 1 ~ F. E.; vist u. B.; 2 ~ Pjedsted 28/6 18 Barbara Cathrine Christensdtr. Achthon af Ørsted-D. (M. Ellen Edinger), † før 42; 2 S., 2 D.; 3 ~ Cathrine Simonsdtr., d. Almind 2/7 00, † Brønsted Mølle, Gauerslund S. •/6 45, E. e. Bertel Iversen Stub († 34), Hattemgr. i Kold., siden Eier af Brøndsted Mølle; F. S. Sørensen d.æ. i Dons, Almind S.; M. Anne Sørensdtr.; vist u. B.; see Hans Christ. J. F. i Smidstrup-S.; P. J. Aabye i Særslev; [† 1743; eiede Brøndsted Mølle i G. Sogn].

KUM II, s. 294 (»Georgius Ioh. Feder.«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Holmans hrd. nr. 1, 2, 8; Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 96; Koldinghus amt nr. 383 (3. hustru); Nygaards sedler: 2. Vielse, børn; PT 9:3 (1930) s. 56 (Edinger).

8. 11/5 1743 [Blære-E. 5/12 38, o. 25/2 39] Thiis Martin Ovesen Steenberg af Hedensted, f. 28/12 10; St. Ribe 29; C. 18/12 34, h.; ~ 8/6 41 Barbara Helene Hansdtr. Allerup af Ringkjøb.-R., f. 16/3 22, † 7/7 60; 5 S., 5 D.; 2 ~ 20/4 59 Karen Svingsdtr.; see Hans A. S. her; J. Thune i St. Jørgens-S.; Ove T. S. i Knebel-R.; H. H. Bützow i Ø. Starup-N.; [† 3/8 1760].

KUM II, s. 513 (»Thias Martinus Steenberg«, 19 år gl.); Strøm 3, s. 92.

9. 22/ 12 1760 [Ø. Starup-N. 17/2 47] Jens Nielsen Blicher af Rødding-L.-P., f. 11; St. Od. 31; C. 38, l.; p. Cap. Svendborg Nic. K.-T. 27/4 39, o. 20/5; r. Cap. Kbh. d. Garn. 9/6 41; (Verninge 28/4 45*); 1 ~ c. 46 Pouline Thomasine Jørgensdtr. Gantzel af Glostrup, f. 9/9 25, b. 7/7 53; 4 S., 1 D.; 2 ~ Gyde Kirstine Nielsdtr. Gudme af Herslev-V., f. 23/2 27, † 7/2 62; 1 S., 3 D.; 3 ~ Gauerslund 3/12 62 Anna Holst, f. Aalbg.; F. Nikolaj Holst, Sejlmager i Aalbg.; M. Gertrud Gundesdtr. Torup; u. B.; see Diderik C. B. i Borup; Niels B. i Randlev-B.; Jørgen G. B. i Vorning-K.-H.; Peter D. B. i Spentrup-G.; Niels G. B. her; [b. 19/4 1765; meget vel studeret; flittig; veg næsten aldrig fra sit Studerekammer og sin Skrivepult; tillige from, sagtmodig, inderlig god].

KUM II, s. 532 (»Ianus Blicherus«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 429; Kbg. Glostrup (1737-80), opsl. 15 (attest i anl. trolovelse); Nygaards sedler: Børn i Ø. Starup, børn i Kolding, 1. hustrus begr., 2. hustrus fødsel, 3. vielse; PT 10:1 (1934) s. 202 (2. hustrus død).

10. 7/6 1765 [Bredstrup 13/1 64] Hans Rasmussen Schousboe, f. p. Skovsbo i Fyen •/1 24; F. R. Knudsen; St. Od. 48; C. 19/11 50, n.; Cap. p. St. Croix 17/8 55; Compastor ss. 57; ~ Ørsted i F. 24/9 55 Ida Sophie Clausdtr. Borgen af Dalum-S., f. 7/10 29; b. Veile 1/5 12; 1 D.; see Etm.; [b. 16/7 1785].

11. 25/6 1772*, o. i Aarh. 26/3 77, Hans Allerup Steenberg, f. her 16/3 45; St. Hors. 65; C. 26/6 71, h.; Pr. 97; 1 ~ 16/7 73 F. D. Anna Margrethe Hansdtr. Schousboe, f. 17/7 56, † 14/5 88; 4 S., 2 D.; 2 ~ Oliva Bang, F. Laur. B., Ldmd. i Hemb, S. Vissing Sogn; M. Inger Sophie Cathr. Hvid ; 3 S., 2 D.; see Hans B. S. i Førslev-S.; [# 19/2 1817 med R. s. Apr.; † Skanderborg 20].

12. 19/2 1817 [Harte-B. 98] Niels Gudme Blicher, en søn af Nr. 9, f. Ø. Starup 2/5 55; St. Fred. 74; C. 80, h.; Sp. Harte-B. 13/4 87*; Veierslev-A.-T. 15/6 92, o. 12/9; Søften-F. 6/3 95; Pr. 96; Pr. i Brusk Herred 04; Apr. 10/6 14; R.* 1/11 28; ~ Anna Marie Brøchner af Spentrup-G., f. 26/1 75; † 29/11 45; 5 S., 4 D.; see Hans B. B. i Vitten-H.-H.; S. H. A. Raaschou i Søborg-G.; Søren W. B. i Ø. Starup-N.; J. Jelstrup i Gjødvad-B.; Peter B. B., Cand. th. 13/1 43; [† 20/12 1832; „Var en sjældent dygtig og begavet Præst, yndet og elsket af Enhver, som han kom i Berøring med, og stod som et fremragende Medlem blandt den begavede og virksomme blicherske Slægt“. See J. H. 7/314].

VejAar 1947, s. 86 (Harte Sogns Historie).

13. 2/5 1833 [Taulov 11/4 28] Jacob Thune af St. Jørgens-S., f. Vigsnæs 22/1 91; St. Od. 07; C. 20/7 12, l. egr.; c. Adj. Kbh. 11; Adj. ss. 29/8 15 – 29/3 17; Sp. Harte-B. 21/7 17, o. 29/8; c. Pr. 7/6 33 for Elbo, Holmands, Brusk og Jerlev HH.; R.* 28/6 40; Amtsraad 26/3 42; 1 ~ Ousted 3/1 19 Ursula Jensine Christine Nørgaard, d. Ledreborg 22/4 95, sep. . . . ; † Kbh. 23/12 55; F. Cclrd. Pet. N., Bkdommer og Landvæsenscomm.; M. Anna Cathrine Gjerlev; 2 D.; 2 ~ 4/5 29 Christiane Terkiline Hviid, f. Kold. 26/1 00; F. Oberst Poul Math. Hviid af Kbh. Holmens K., Eier af Hvidsminde; M. Anna Kirstine Bruun; 1 S., 5 D.; see C. O. Holbek i Serup-L.; [† 16/3 1855; E. 3/381 og S. 429].

VejAar 1947, s. 87-89 (Harte Sogns Historie).

14. 2/9 1855 [Herslev-V. 4/1 32] Jørgen Gad* af Roesk. Dk. r. Cap., f. Rø 14/9 99; St. Fdbg. 16; C. 14/4 21, h.; Sp. Østerø, Fær. 1/12 24, o. 11/3 25; Cons.-Rd. 28/6 47; R.* ved sit 50 Aars Jub. 1/12 74; ~ 18/8 26 Frederikke Dorothea Kornerup, f. Roesk. 26/2 00, † 17/6 72; F. Jacob K., Kbmd., M. Maria Elisabeth Bruun; 3 S., 3 D.; see Frederik V. G. i Frederiks-K.; Christen P. G. i S. Broby; [† 3/7 1879 som næstældste Præst i Danmark; E. S. 1/533].

Fær, s. 7-8; VejAar, 1911, s. 94-140 (se nedenfor).
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Iversen, Karl: Om Præsten Consistorialraad Jørgen Gad. Efter Overlevering i Herslev, men dog væsentlig efter hans Datter Sophie Gads Optegnelser. Vejle Amts Aarbog 1911, s. 94-140.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1336. Vinding,

Holmands Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

K. 4/423; Kbg. 1651.
Anm. Vinding blev, uvist fra hvilken Tid, maaskee 1578 ell. 1602, forenet med Rectoratet i Veile; fra 1741 med det res. Capellanie i Veile og fra 1807 med Gauerslund.
———————————

1. 1526. Niels Bredal*; see Etm.; [† eft. 1576; havde været Munk i Sortebrødre Kloster i Veile].

2. 15 . . [Hør. Veile . .] F. S. Rasmus Nielsen Bredal; Sp. Tyregod-V. før 69; see Peder R. B. i Egense; Jens ell. Johan R. B. i Ollerup; Anders R. B. i Rudkjøb.-S.; Niels R. B. i Veilby i F.; Mads R. B. i Vigersted; [† 20/8 1602].

3. 1578**. Poul Andersen Colding, tillige Rtr.; [drog 1581 til Kbh.; 83 Skanderborg-S.-S.; see der].

4. 1581**. Jens Farsen Riber, tillige Rtr.; [1584 Veile-H.; see der].

5. 1585**. Jørgen Gregersen, tillige Rtr.; f. Veile; F. Barbeer; [skal 1591 være bleven Præst i Fyen nærved Odense, men er ikke funden].

6. 1591**, o. 9/4 95, Anders Bredal; [1602 r. Cap. Veile-H., see der].

7. o. 28/10 1602. Hans Mortensen Buch af Skibet; [† c. 1612; det siges, at i hans Tid blev Kaldet perpetueret til Veile Skole og fra den Tid bleve Rektorerne ordinerede. Derefter synes det, at de anførte Rektorer ikke have været Præster tillige, men maaskee dog prædiket af og til i Vinding].

Hegelund I s. 248, 391; II s. 227.

8. 21/11 1603, o. 20/6 04, Søren Stephansen; [1607 Jelling-H.; see der].

Hegelund I s. 412, 423; II s. 238.

9. 1607, o. 13/12, Søren Nielsen, f. Givskud; vist St. i Kbh. 07; ~ Bodil Poulsdtr.; F. P. Nielsen, Bgmstr. i Veile; [† 4/12 1626].

F-P s. 230 (»Severinus Nicolai Hypschodius«); Hegelund I s. 485, 488; II s. 268; KS 5:2 (1903-05), s. 556 og 2:6 (1872-73), s. 549.

10. 1627 [Aman. Ribe . . .] Jørgen Pedersen Lemvig, [c. 1629 Jelling-H.; see der].

11. o. 21/10 1629. Niels Christensen af Ousted-T., f. Sneptrup; St. Sorø 22; [† c. 1644].

KUM I, s. 53 (»Nicolaus Christierni Snepdrupius«); SB s. 139.

12. o. 29/8 1644 [vist. Hør. Fdbg. 34–41] Mads Nielsen Ryberg af Middelfart-K.; St. Od. 32; ~ Krogsbølle 1/6 45 Ellen Lauritsdtr.; B.; [† 1679; hans Børns Lgst. i Veile K. 1654].

KUM I, s. 110 (»Matthias Nicolaj Rybiergh«); Kbg. Krogsbølle (1637-65) opsl. 48 (vielse); DanKir bd. 17, s. 170 (Vejle Skt. Nikolaj kirke).
27/9 1670. (Cap.?) Knud Sørensen; vist St. Nestved 61; ~ F. D. Sidsel Madsdtr. Ryberg, levede 92.
            KUM I, s. 299 (»Canutus Severini Wellejus «); Nygaards sedler: Kaldsbrev.

13. 8/12 1679, o. 18/2 80, Peder Hansen Oldenburg, f. Kbh.; St. i Wittenberg 70, i Kbh. 72; ~ 81 (Bev. 27/10) Kirsten Nielsdtr.; 2 ~ Etm.; [† 29/7 1690; blev susp., fordi han klagede over, at Biskoppens Søns Stifsøn voldeligt havde overfaldet hans Kjøresvend paa Landeveien; efter Kong Chr. Vtes. Brev 29/10 81 paany indsat; nedlagde Rectoratet 1686].

KUM II, s. 36 (»Petrus Iohannis Oldenburg«); Helk II, s. 207.

14. 30/8 1690, o. 23/9 [Hør. og V.-Rtr. Veile . . .] Jesper Andersen Rosteen* (Roest) af Grimstrup-Aa., f. 23/3 66; St. Varde 82; C. 85; ~ F. E.; 2 S., 1 D.; [† 23/7 1745; T. 226; Lgst. i Veile K.].

KUM II, s. 117 (»Casparus Andreæ Rostenius«); DanKir bd. 17, s. 171, 182 (Vejle Skt. Nikolaj kirke).

15. 26/9 1732**, o. 23/1 33, Oluf Hansen Bagger; [20/10 1741 Thorstrup-H.; see der].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.