Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 966. Rødding og Skrave,

Frøs Herred, Haderslev Amt, Ribe Stift.

L. S. v. W.; M. S. III.; Rh. 450; K. 3/555; Lkm. 6/77; Kbg. Rødding 1797, Skrave 1748.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 1525. Mag. Thomas Knudsen Hygom; [k. 8/4 1527 Hygum; see der].

2. c. 1527. vist F. Bdr. Søren (Severin) Knudsen; see Etm.; [† 1541; antoges, at kunne mane].

Kinch II, s. 10.

3. 1541. [Cap.* 33] F. S.? Niels Sørensen (Severinsen); [† 1581; see N. khist. S. 6/521-22].

4. (1578) [p. Cap.* c. 60; Cap.** 9/5 67] Søren Knudsen; [† 15/7 1602, b. 17/7; findes ikke hos Rh.].

Hegelund I s. 384; II s. 223; KS 2:6 (1872-73), s. 521-522.

5-6. o. 28/10 1602. Peder Andersen Lintrup af Lintrup-H.; see Etm.; [var her 1619; † c. 1659(?); ikke hos Rh.]

Hegelund I s. 390, 391, 604; II s. 227; KS 2:6 (1872-73), s. 550.

7. (1647). F. S. Anders Pedersen; St. Ribe 37; [ihjelslagen 1659 af de fjendtlige Tropper, hvilke han tilligemed Præsten i Skodborg angreb i Røddinggaards Skov. Stedet kaldes endnu Præstekilden; blev 1647 udlagt som Fader til Anna Pedersdatters Barn, men svor sig fri fra Anklagen].

KUM I, s. 138 (»Andreas Petri Rødingius«); Achelis I, nr. 1965; Ribe-LM 1635-1664, opsl. 94 (1647: »Her Anders i Rødding«).

8. E. f. B. 30/9 1659 [vist V.-Rtr. Ringkjøb. 59] Mads Poulsen, f. Od.; St. Od. 47; Hør. Ribe 20/1 58; ~ Anna . . . , f. c. 04, † 5/12 83(?); see Etm.; [† 1681 el. 84 paa Vognen, da han vilde reise i Sygebesøg].

KUM I, s. 205 (»Matthias Pauli Otthoniensis«).

9. 11/11 1674**, E. f. B. 18/2 75, Mikkel Mogensen Gauerslund af Gauerslund, f. c. •/1 41; St. Kbh. 62; ~ 18/6 76 Else Olsdtr., f. 2/1 44, † 27/2 15; F. Bager i Od.; 4 S., 2 D.; see Etm.; [afstod Kaldet 1694; † 18/6 1702; Eptph.].

KUM I, s. 310 (»Michaël Magni Gaverslvndius«); DanKir bd. 20 (1954), s. 714-15 (se nedenfor).

10. 14/7 1694. Christian Jørgensen Boysen af Beftoft-T., f. 11/10 66; St. Haderslev t. Kiel 83, Wittenberg 85, i Kbh. 92; C. i Kbh. 92; ~ 10/7 95 F. D. Karen Mikkelsdtr. Gauerslund, levede endnu 40; 6 S., 8 D.; see Etm.; Mikkel C. B. i Lintrup-H.; [vist # 1736 († 31/1 36?), levede endnu 38].

Achelis I, nr. 3591; KUM II, s. 186 (»Christianus Boëthius«); Danske Kancelli: Kaldsbrev; PT 1981, s. 69, 74-75.

11. 22/12 1734**, o. 24/2 35, Ditlev Mathiesen Blangsted, f. Harresøgd., Givskud S., 26/1 06; F. M. Hansen B., Byfgd. i Veile; M. Margaretha Wandal; St. Ribe 28; C. 11/12 32, n.; ~ 35 F. D. Anna Jacobine Christiansdtr. Boysen, † 45; 7 S.; 2 ~ 46 Anna Else Hegelund Madsdtr. Schjerning af Høirup, f. 31/12 18, † 1/2 73; 1 S., 3 D.; see Mads S. B. i V. Nykirke-F.; C. J. Høhne i V. Vedsted; Johannes B. i Sandby; A. C. Dyssel og L. T. C. Pontoppidan i Hygum; [† 6/1 1770].

KUM II, s. 497 (»Dethlevus Matthiæ Blanchsted«, 22 år gl.); DanKir bd. 20 (1954), s. 715 (se nedenfor).

12. 23/2 1770 [r. Cap. Skjærbæk 29/4 68] Niels Tøxen; [12/1 1787 Nustrup; see der].

13. 2/2 1787 [Diac. v. Mariæ K. i Haderslev 24/8 84] Frederik Lorentzen af Ulkebøl, f. Brockdorff, Wilster Marsk, 12/1 45; St. pr. til Halle 62, i Kbh. 68; C. 27/9 68, n.; Sp. Frøslev-M.17/9 72, o. 3/12, susp. 75; Vorbasse-G. 26/11 77; ~ 15/8 74 Vibekke Sophie Schmidt af Frøslev-M.; 3 S. ; [† 12/9 1797; i Vorbasse sagde man om ham, at han var drikfældig, og Beboerne i Grene klagede over ham, men fik Intet ud deraf; Biskoppen roste ham ved en Visitats 1782 og ønskede ham et mere værdigt Embede].

KUM III, s. 283 (»Fridericus Lorentzen, Holsatus«); Achelis II, nr. 6499; Johannes Brus s. 39 (Om Grene sogn).

14. 29/12 1797 [r. Cap. Veile o.s.v. 16/9 91, o. 7/12] Dr. phil. Hans Høxbroe, f. Kold. 17/10 64; (Bdr. t. Anna Cathrine H. ~ B. Giørtz i Nustrup); F. Peter H., Kbmd.; M. Anna Beate Møller; St. Kold. 81; Cand. phil. 13/3 84, l.; C. 22/1 87, l.; Hør. Kbh. s. A.; Mag. art. og Dr. philos. 30/9 90; Pr. 4/8 04; Apr. 10/7 12; (Brøndby V. og Ø. 7/6 – 7/11 20); 1 ~ Thorstrup 8/6 92 Claudiane Sabine Sølling af Thorstrup-H., f. Grindsted 13/8 69, † her 11/12 14; 5 S., 2 D.; 2 ~ Nustrup 11/8 15 Karen Christine Marie Arentzen af S. Vissing-V., f. p. Tunø 28/9 88, † Høist 5/1 55; 3 S.; see Christopher S. H. i N. Felding-T.; C. C. E. Langhorn i Herredskirke-L.; Sophus M. H., Cand. th. 48/2; Sabinus H. i Farup; [† 20/12 1828; Pg. br. 1810; N. 282; E. 1/738 og S. 1/893].

KoldStud s. 165-167, 381-82.

15. 25/3 1829 [Cat. Nyborg 20/11 16, o. 17/1 17] Johan Hempel, f. Faabg. 12/9 84; F. Chr. H., Distrchir. og Postmstr.; M. Sophie Erreboe; St. pr. 02; C. 4/4 08, h.; Lærer ved Opfostringshuset i Kbh. 13; ~ 16 Magdalene Petersen, † Haderslev 14/12 57; 1 S., 1 D.; [# 29/4 1861; † Haderslev 28/8 75].

16. 30/6 1861 [Nørup-R. 17/7 40, o. 9/9] Hans Christian Janus Nicolai Balthazar Krarup Sveistrup af Nørup-R., f. Maltbæk 26/1 15; St. Kold. 32; C. 11/7 39, l.; Folkethingsmd. for Ribe Amts 4. Valgkreds 26/2 53; ~ 2/10 40 Ane Marie Thomsen, f. Aarh. 22/1 19, † 9/1 1903; F. Villum T., Kbmd. og Skipper; M. Maren Sveistrup (hans faster); 2 S.; see Poul T. S. i Harte-B.; [afsat 20/5 1867 af den preussiske Reg. formedelst Eedsnægtelse; 20/11 1870 Veien-L.; R.* 90; † 31/7 93; E. S. 3/314; Portrait i Læborg K.].

DanKir bd. 19, s. 2931 (Læborg kirke).

17. c. Sp. 1867, fast ansat 68 [Ubjerg 41, tillige Vikarp. i Aventoft 64–68] Hans Heinrich Göttge, f. Tønder 17/9 10; F. Lorenz G., Blikkenslager; St. Flensborg t. Kiel 31; C. Gottorp 36; [† 7/7 1880].

Achelis II, nr. 9163; Arends I, s. 302: M.-H. I. 146; M. 95. 296. 367; Fr. B. I. 108; Wulff. 56, II. 16; Alb. I. 260; K.-K. 1832 S. 23; (Arends’ litteraturforkortelser).

18. 21/9 1880. Jørgen Michaelsen; se Bjolderup.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Rødding Kirke, s. 704-717, Skrave Kirke, s. 718-728.