Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1465. Uge,

Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1693; Kirkesproget er dansk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. c. 1568. Laurits Henriksen (Laurentius Henrici), f. c. 30; see Etm.; [† 1613; (Krafft. 401 L. 11–12; J. 436)].

2. 1613. Hans Eskelsen Lohmann (Fardrupius), f. i Farup c. 85; St. i Kbh. 12; ~ F. D. . . . Lauritsdtr.; see Etm.; Johannes L. i Magstrup-J.; [† 22/6 1651; Lgst.; (Krafft. 401; J. 436; O. H. Moller. X. Note 2, Note 8; V. f. K. 2 R. IV. 231); Achelis I, nr. 1262; KUM I, s. 6 (»Iohannes Escheri Ripensis«); DanKir bd. 22, s. 1852].

3. 1651 [Kværs 47] F. S. Eskel Hansen Lohmann, f. c. 21; St. Ribe 38; p. Cap.* 46; ~ 28/2 47 Marina Nisdtr.; F. Nis Petersen i Lydersholm, Burkal S.; see Etm., siden i Starup-G.; Johannes E. L. i Ensted; Nicolaus E. L. i Magstrup-J.; [† 31/5 1674; (J. 436. 1446; O. H. Moller. X. Note 8; Unsterb. Sterbl. II. 153); Achelis I, nr. 2005; KUM I, s. 148 (»Escherus Iohannis Holsat.«)].

4. 1674. F. S. Friedrich Eskelsen Lohmann; [1693 Starup-G.; see der].

5. 1693. Valentin Hübschmann af Aabenraa, f. 9/11 49; St. i Kiel 68, i Wittenberg 71; ~ F. D. Maria Catharina Friederichsdtr. Lohmann af Starup-G., f. •/8 80, † eft. 68; see Etm., siden i Bjolderup; [b. 19/11 1722; (J. 436; O. H. Moller. X. Note 8 og Note 18; V. f. K. 2 R. V. 455); Achelis I, nr. 3034].

6. 1722 [p. Cap.* 21] Christian Posselt; [1739 Bjolderup; see der].

7. 1740. Nicolaus Nissen, fmtl. af Holbøl, f. 21/11 10; St. i Rostock 29, i Greifswald 30; C. 35; ~ Anna Sophie Paulsdtr. Boldig af Beftoft; [b. 17/8 1777 (72?); (J. 436; R. 473 L. 12–11 n.); Achelis I, nr. 5227].

8. 1777. Samuel Lützen, f. Nybøl (T.), 17/12 37; F. fmtl. Otto Hinrich L., Sp. ss.; M. Kirstine Margrethe Petræus af Felsted; St. i Kbh. 66; see Otto H. L. i Løit; [† 27/7 1805; (J. 436; M. 154); Achelis II, nr. 6638].

9. 1806. Johann Hagen; [1818 Skodborg; see Nybøl (S.)].

10. 1818 [p. Cap. Høier 17] Poul Poulsen, f. Høier 7/2 87; F. Poul P., Damaskvæver; St. Haderslev t. Kiel 09; C. Gottorp 13; [† 10/6 1828; (J. 436 f.; M. 154; Wulff. 32; Had. Joh. 55; Pr.-Ber. 1818 S. 54, 1829 S. 156); Achelis II, nr. 8090].

11. 1829. Peter Christiansen Schmidt; [1833 Bylderup; see Skodborg].

12. 1833. Jens Peter Petersen; [1834 Kliplev; see der].

13. 1834 [Adj. Diak. Broager 33] Peter Andresen Beyer; [1838 Tinglev; see der].

14. 22/5 1838. Friedrich Petersen; [29/4 1846 Notmark; afsat 48 af d. provisoriske t. R.; see Ulderup].

15. 1846. Nis Petersen Høck; [1864 Varnæs; see der].

16. c. Sp. 9/8 1865. Jørgen Michaelsen; [23/1 1866 Bjolderup; see der].

17. 17/8 1866 [p. Cap. Skjævinge-G. 12/11 64, o. 7/12] August Heinrich Johannsen, f. Hjoldelund, Bredsted Pr., 30/10 36; F. Peter Fred. J., Klokker og Skllrr. i Bredsted; M. Helene Cathr. Lorenzen; St. Flensbg. 56; C. 22/6 63, h1.; ~ Uge 3/7 67 Vilhelmine Petersen, f. Petersborg, Uge S., 9/1 46, † 15/4 78; F. Peter Andr. P., Gd.- og Mølleeier; M. Botilde Lorentzen; [9/8 1871 Fol; 16/7 84 Felsted; # 1905; † 27/12 08; (Achelis II, nr. 10102; Elvius s. 657-58)].

18. 1871. Friedrich Wilhelm August Stute; [1878 Halk; (Had-His, Uge)].

19. 10/2 1879 [Hooge 23/11 75] Hans Hinrich Priess, f. Langenrade, Pløn, 3/11 46; C. 72; adj. Min. Grumtoft 8/11 74; ~ Henriette Charlotte Pauline Bliedung, f. 50; [15/4 94 Cat. og Hospp. Elmshorn; # 1918; (Had-His, Uge)].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 10A: Haderslev stifts historie, Den sønderjyske del, red. af Anders Pontoppidan Thyssen, Århus 1977-85, Uge.
Danmarks Kirker, Bd. 22 Åbenrå amt, udg. af Nationalmuseet 1959. Uge Kirke, s. 1845-1853.
Jørgensen, H. P.: Uge Sogn. Et Grænsesogn igennem 1500 Aar. Haderslev, Modersmaalets Trykkeri, 1951.