Forside Forkortelser Arends’ kilder Afskrift i Arends’ format

No 1459. Starup og Grarup,

Haderslev Herred, Amt og stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1592 (÷ 1597–1635).
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . (maaskee Cap.*) Iver Ancharius; ~ Botilla; see Johannes A. her. Iflg. O. H. Moller skal han ikke have været P. i Starup-G. og maaskee ikke været ~ Botilla, men været dennes Svigersøn; see Johannes A., Nr. 3 her; [(R. 294; Giessing II, 1. S. 264; O. H. Moller X. 12. L. 1–4)].

2. (1533. 54) [Cap.*? . .] Ivar Ravn (Corvinus); fmtl. ~ Botilla . . . ; see Etm.; (Jens R. i Bjært); [(J. 168; R. 294; O. H. Moller. X. 12 L. 4–17)].

3. (1574). [Cap.* (54)] Mag. Hans Anchersen (Ancharius), f. Starup c. 27; F. fmtl. Ivar A., Sp. el. Cap. her; St. Rostock 48; Mag. ss. 52; ~ F. D. Rachel Ivarsdtr. Ravn, f. c. 33, † 16/9 11; see Etm.; [† 20/1 1602; Eptph.; (J. 168; R. 294 ff.; O. H. Moller X. 11 f.; Hegelunds Kal. 1611 16/9; Rost. Matr.; Had. Joh. 27; Giessing II, 1 S. 264 f.; Lautrup 74 L. 6–8; Achelis. I. 49; Bloch: Fyens Gejstl. I. 2 S. 418 ff. (Efterk.); Sj. Aarb. 1906. S. 121; V. f. K. 2 R. VII. 502); Achelis I, nr. 159; Hegelund I s. 94, 401, 573; II s. 61, 232, 303; DanKir bd. 20, s. 432].

4. 1602 [Cap.* c. 95] F. S. Mag. Paul Hansen Anchersen (Ancharius); St. Rostock 88, Wittenberg 88; Mag. ss. 23/3 91; l ~ Starupgd. 29/6 95 Catharina Friedrichsdtr., f. c. 77, † 7/8 99; F. Fr. Foese (Frese), Husfoged i Wandling, Haderslev; 3 S.; 2 ~ Ribe 12/12 02 Marine Pedersdtr. Hegelund af Ribe Dk., f. Ribe 23/11 84, † 10/5 60; 5 S., 7 D.; see Hans (Johannes) A. i Aabenraa, P. Jacobsen i Ris; 2 Etm.; Sønnen Peder Hegelund A., f. 29/1 18, blev Sp. i Lyngdal, Christiansands Stift; Datteren Maren P. A., f. 28/9 21, ~ Cort T. Wegner af Kbh. Nic. K., (F. blev Biskop i Stavanger), Sp. i Mandal, Norge; Sønnen Hans P. A., f. 4/12 03, † 4/6 55, blev Sp. i Øster Hoby, Ingelstad Hrd., Skaane, (see Poul H. A. i Hasle-R., Martha H. A. i Neksø-B. og Maren H. A. i Ø. Larsker-G.); (var ikke som af Giessing angivet F. t. Søren Paulsen i Egtved); [† 1634; Lgst.; (J. 168; R. 296; Hegelunds Kal. 1595, 1602, 1611, 1612; C. lit. I. 18; O. H. Moller. X. 8–11; Giessing II:1, S. 265; Bloch: Fyens Gejstl. II. 2 S. 419 f.; Had. Joh. 29; Rost. Matr.; Witt. Matr.); Achelis I, nr. 763 og 766; Maren Cortsdatters slektsopptegnelser. Årsskrift 60 for Agder historielag. Kristiansand 1984, s. 122-126; Hegelund I s. 165, 270, 393, 413, 499, 610, II s. 170; DanKir bd. 20, s. 434; PT 15:2 (1967-68), s. 187-88, 199].

5. 1634. Peder Baltzersen, f. Haderslev c. 09; St. i Kbh. 27, Rostock 32; Pr. . .; Cons.Ass. . . . ; ~ F. D. Rachel Poulsdtr. Ancher, f. 17/4 13; 2 ~ Etm.; [† 9/5 1655; (J. 155, 168; R. 296; Had. Joh. 33; Rost. Matr.; O. H. Moller X. 10; Giessing II, 1. S. 265); Achelis I, nr. 1697; KUM I, s. 86 (»Petrus Balthasaris Haterslebius«); Hegelund I s. 610].

6. 1656. Jacob Clausen Caspergaard af Vonsbæk, f. 16/8 30; St. Christiania til Kbh. 49; Franeker 51; Pr. . .; ~ 7/2 56 F. E., † 13/5 93; (F. t. Claus J. C. til Todbøl, som blev adlet 1748); [† 6/2 1693, b. 21/2; (J. 168; R. 296; Trap: Slesv. 51; Nyt dansk Adelslex. 57.; Sj. Aarb. 1905 S. 108); Achelis I, nr. 2326].

7. 1693 [Uge 74] Friedrich Eskelsen Lohmann af Uge; St. Kiel 72; ~ Helena Hagensdtr., f. 56, † 31; see V. Hübschmann i Uge; Etm.; [† 1698; (J. 168, 436; R. 297 f.; O. H. Moller. X. Note 8); Achelis I, nr. 3160; PT 1994, s. 43].

8. 1699. Sebastian von Saldern (Sallern), f. Aabenraa 17/2 71; (Bdr. t. Cathrine B. v. S. ~ R. Petræus Bedsted); F. Caspar v. S., Bgmstr. og Amtsforv.; M. Cathrine Margrethe Stahl; St. Jena 91, Kiel s. A.; ~ 00 F. D. Eleonora Friedrichsdtr. Lohmann, f. 15/7 82, † 10/4 67; 3 S. 4 D.; see 2 Etm.; B. Cramer i Heils-V.; [† 25/4 1748; Eptph.; (J. 168; R. 298; O. H. Moller. X Note 8; Sl. Kb. Ud. 169; Sj. Aarb. 1906 S. 121 (Epitaph.); Z. f. Schl.-H. G. XXX. 221–25; Nied. F.-G. XII. 145); Achelis I, nr. 3804; DanKir bd. 20, s. 432-33; Bed-1600 s. 8].

9. 1748 [Cap.* 30] F. S. Caspar von Saldern (Sallern), f. Starup 1/7 03; St. i Kiel 22; opholdt sig i Kbh. i 6 Aar og »blev stor Mathematiker«, tentamen 29; ~ Anna Arnoldsdtr. Berens, † før 73; F. Kmrd. A. B.; (F. t. Arnold v. S., kgl. Ridefoged i Tyrstrup Hd.); [# 1773; † 77; (J. 169; R. 299; Had. Joh. 43; Sl. Kb. Ud. 170; V. f. K. 2 R. VII. 502; Z. f. Schl.-H G XXX. 222 f.; Nied. F.-G. XIII. 9); Achelis I, nr. 4974].

10. 27/10 1773. Andreas Wetche, f. Haarslev i Fyen 24/8 42; St. Odense 64; ~ 11/5 74 F. Bdrdtr. Conradine Eleonora v. Saldern, f. Kbh. 21/7 56, † 4/1 15; F. Oberstlieutn. Friedr. v. Saldern af Starup-G. (Nr. 8); M. C. Helene Ployart.; 4 B.; [† 20/1 1820; (J. 169; M. 43; Pr.-Ber. 1822 I. 95; Z. f. Schl.-H. G. XXX. 224 (Hustruens Slægt); Richter); PT 14:6 (1965), s. 137; DanKir bd. 20, s. 436].

11. 1820 [Vonsbæk 09] Christian Ludvig Janssen; [1829 Gl. Haderslev; see der].

12. 1830. Andreas Johann Boysen af Gl. Haderslev, f. Nieblum p. Føhr 1/12 82; St. Haderslev 02; Univ. Prismedalje 06; Adj. v. Randers Sk. 06; C. 15; Subrtr. Slesvig 17; 1 ~ 5/8 07 Catharine Marie Christensdtr. Hee af Borup-H., d. 30/4 77, † 1/4 10; 2 ~ Anna Maria Magdalena Dewaldt, f. 30/3 93, † 29/1 29; F. Johan Adam D., Musqueterer; M. Christina . . . .; [† 21/10 1850; (J. 169; M. 43; Fr. B. I. 81; Had. Joh. 54; Lüb. & Schr. 63; Alb. I. 75; Ersl. I. 19, S. I. 219.; Hundrup: Lærerstand. i Randers. 79; Vahl. I. 153); Achelis II, nr. 7940].

13. 23/12 1850. Ludvig Christian Müller; [† 5/6 1851; see Bjørnsholm-M.].

14. 12/1 1852 [St. Thomas og St. Jan 43] Julius Ferdinand Tolderlund; [afsat 1864; 7/12 66 Middelfart; see der].

15. c. Sp. 8/8 1864. Harald Emil Heinrich Daniel Bruun v. Neergaard; [26/10 1864 c. Sp. Kliplev; see Aller].

16. 26/10 1864 (kaldet af d. t. R.) [c. Sp. Halk 12/9 64] Johann Christian Jacobsen, f. Lundtoft, Kliplev S., 2/8 25; F. Christ. J., Ldmd.; M. Mette Petersen; St. Haderslev t. Kiel 47, Bonn 49; C. Koblenz 51; St. Kbh. 52; C. 24/1 53, l.; c. Lærer ved Haderslev Joh. 53; Cat. Kbh. Frederiks tydske K. 14/6 1854, o. 25/10, tillige c. Sp. v. Kbh. Petri K. •/11 54 – 8/5 55; c. Sp. t. Kbh. Frederiks K. 59 og 60; Sp. Bøl, Gottorp Pr., 10/5 61; ~ 6/2 53 Helena Christine Maria Iwersen, d. 24/5 14; F. Hans I., Skibscpt. i Sønderbg.; M. Catharina Jacobsen; [# 1894; † Wacken 27/4 98; (W. II. 210; M.-H. II. 387; M. 44, 583; Elv. 657; Had. Joh. 8. 69; Alb. I. 383; Volb. II; K.- u. S.-bl. 1898 S. 72; Ostang. Pr. K. 38); Achelis II, nr. 9842].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Maren Cortsdatters slektsopptegnelser. Årsskrift 60 for Agder historielag, 1984. Kristiansand, s. 122-126. (Om Poul Hansen Anchers to hustruer, børn og forfedre)
Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Starup Kirke, s. 397-438, Grarup Kirke, s. 439-448.