Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1431. Gammel Haderslev,

Haderslev Herred og Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1662.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1545. Mikkel Knudsen; vist ~ Cathrine . . . , † 25/2 90; [† 8/4 1574; Lgst.; (Meddelelse fra Arkivet i Aabenraa); PT 14:6 (1965), s. 131; KS 3:1 (1874-77), s. 739; DanKir bd. 20, s. 231].

2. 1575 [Haderslev Hosp. 69] Bertel Sørensen (Svenonis); maaskee St. i Rostock 64 el. 67; ~ Dorothea . . . , † 23/10 15; 2 ~ 03 H. Marquardi i Hammelev; see Etm.; L. L. Krøger i Aastrup; J. Andersen i Fol; [† 1601; (J. 158; R. 266; Nachr. v. B. M. 1765 VII.; K.-S. 3 R. I. 739; V. f. K. 2 R. VII. 459. 500 f.); PT 14:6 (1965), s. 136].

3. 1602. F. S. Knud Bertelsen; ~ 1/5 03 Gjertrud . . . ; F. »Fredris« p. Tyrstrupgd.; [levede 1610; (V. f. K. 2 R. VII. 501)].

4. 161 . . [Hør. Haderslev 99] Knud (Canutus) Ellingius; maaskee St. i Kbh. (97); St. i Rostock 98; i Wittenberg 00; [(Achelis. II. 435); Achelis I, nr. 950; PT 7:6 (1921), s. 137; F-P s. 152 (»Canutus Holsatus«)].

5. (1613). Georg Jacobsen, vist af Lintrup-H.; ~ Kirstina Christophersdtr. Boldich; F. C. B., Bgmstr. i Haderslev; (see H. J. Tryde i Østofte); [† 1642; (J. 158; R. 267; Lautrup 48; P.-T. 9 R. V. 132 L. 7–5 n.)].

6. c. 1642. Morten Jørgensen Hoyer af Halk, f. 16; St. i Rostock 34; ~ Kirstine Ranfus; 2 ~ Etm.; [b. 15/7 1659; (J. 158; R. 267; Rost. Matr.; Nachr. v. B. M. 1765 VII.); Achelis I, nr. 1895].

7. 1660. Ivar Jensen Ravn af Bjært, f. Haderslev; St. Haderslev t. Wittenberg 56; ~ F. E.; see Etm.; Jørgen I. R. i Farup; Niels I. R. i Fjellerup-G.; [† 21/2 1690; (J. 158; R. 267; Witt. Matr.; Had. Joh. 36; Nachr. v. B. M. 1765 VII.); Achelis I, nr. 2627].

8. 1690 [Cap.* 88] F. S. Jens Iversen Ravn, d. 24/6 66; St. i Kiel 83, i Kbh. 86; Pr. . . ; ~ 2/12 90 Christina (»Trulle«) Simonsdtr. Eisbøl, f. c. 66, † 25; F. S. Hansen E., Herredsfgd. i Tyrstrup H.; M. Mette Steffensdtr.; 2 ~ Etm.; [† 10/8 1713; (J. 155. 158; R. 267 f.; Had. Joh. 39 (No. 218); Giessing. III. 203 L. 2–1 n.; Nachr. v. B. M. 1765 VII.; Sl. Kb. Ud. 233. 226; V. f. K. 2 R. VII 480 f.; Achelis. II. 215 f. 292); Achelis I, nr. 3524; KUM II, s. 143 (»Iensenius Corvinus Haderslebiensis«)].

9. 10/10 1713. Anton Johansen Monrad af Aastrup, f. 14/12 85; St. Haderslev t. Rostock 05, i Wittenberg 09, i Kbh. 10; C. Kbh. 15/12 s. A.; 1 ~ 22/11 14 F. E., b. 18/9 25; 2 ~ 11/6 27 Johanne Dorothea Laugesdtr. Wedel af Nustrup, f. 3/11 08, † 6/5 43; see Etm.; Johannes M. i Ø. Snede; [† 20/7 1745; (J. 158; R. 268; Fr. B. III. 106; Had. Joh. 41; Rost. Matr.; Nachr. v. B. M. 1765 XIII.; Giessing. III. 203; Vahl. XIV. 120; Sl. Kb. Ud. 186 L. 14–13 n. 223 f.); Achelis I, nr. 4360; KUM II, s. 353 (»Antonius Monrad, Haderslebia-Cimber«); PT 1984, s. 124; Kbg. Åstrup (1675-1726) opsl. 283 (kaldsbrev) opsl. 293 (1. vielse)].

10. 1741**. Peter Bertelsen, f. Rost, Arrild S., 12/10 13; F. Lorens B., Herredsfgd. i N. Rangstrup; M. Anna Cathar. Johansdtr. Monrad af Aastrup; St. Haderslev t. Jena 33, i Kbh. 35; C. Haderslev 38; 1 ~ 21/7 47 F. D. Dorothea Christine Antonsdtr. Monrad, f. 16/6 31, † 11/9 49; 2 ~ 6/11 50 Elisabeth Jensdtr. Todberg, f. c. 22, † 2/5 79; F. J. P. T. t. Dybvad og Knudseie, Hjørring A.; M. Margrethe Foss; [† 28/2 1753; (J. 158; R. 268; Had. Joh. 44; Nachr. v. B. M. 1765 XIII.; Giessing. III. 204; Vahl. XIV. 123; Sl. Kb. Ud. 23 L. 18–19. 180 L. 16–19. 224 (Børn); P.-T. 8 R. IV. 342); Achelis I, nr. 5367; KUM II, s. 566 (»Petrus Bartholinus, Roestensis Holsatus«)].

11. 1753 [Cant., Cat. og Vesperpræd. p. Vallø 42] Knud Pedersen Dalwitz, f. Kbh. 8/11 21; F. P. D.; M. Karen . . . ; St. Kbh. 39, Bacc. 40; C. 47; ~ Haderslev 17/5 54 Sine (Sidonia) Bergen; F. Hans Lauritsen B., Skipper i Stege; M. Acthe (Agte) Olufsdtr. (2 ~ Laurits Hemmingsen Hald); u. B.; [† 13/12 1767; (J. 158; R. 269; D.-P.; Nachr. v. B. M. 1765 XIII.; Sl. Kb. Ud. 225; P.-T. 8 R. VI. 98); KUM II, s. 599, 610 (»Canutus Dalwiz«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Stege byfoged nr. 179, 312; PT 8:6 (1927), s. 98.].

12. 1768 [Diak. Sønderborg 60] Johann Peter Krahe af Ødis, f. 18/11 30; St. Haderslev 50; C. 52; Huslærer hos Major Toxverd i Haderslev 53-54; Cap. p. p. Stenderup 57; Vesperpræd. i Tønder 60; Cons.-Ass. 72; 1 ~ 29/7 60 Regine Dorothea Petersdtr. Wøldike af Haderslev, f. 2/6 34, † 12/4 77; 2 ~ 4/11 77 F. Sstr. Catharina Magdalena Petersdtr. Wøldike, f. 43, † 17/3 80; 3 ~ 5/12 80 Christiana Sophia Antonsdtr. Bertelsen af Tyrstrup-H.; [† 29/6 1789; (W. III. 704; J. 158. 201. 322; R. 269; Had. Joh. 45; Giessing III. 207; Schl.-H. Anz. 1760 S. 354; Sl. Kb. Ud. 1. 225); Achelis II, nr. 5983; KUM III, s. 105 (»Johannes Petrus Krahe,« 20 år gl.); PT 1978, s. 199].

13. 1790 [Diak. t. St. Johs. p. Før 80] Jacob Boysen af Arrild, f. Spandet 17/8 53; St. Tønder t. Kiel 74; C. Gottorp 78; 1 ~ Elisabeth Catharina Jørgensdtr. Henrichsen; F. J. H., Sp. t. St. Johs. p. Før; M. Christine Nomsen; 2 ~ 25/11 02 Anne Catharina Nielsdtr. Møller af Ringkjøb.-R., f. 67; see Andreas J. B. i Starup-G.; [† 21/12 1828; Lgst.; (J. 158. 567; M. 17; Had. Joh. 48; Kordes 31; Lüb. & Schr. Suppl. 727; Pr.-Ber. 1826 S. 385; Vahl. I. 30; Sl. Kb. Ud. 236. 240 (Børn).); Achelis II, nr. 6835; DanKir bd. 20, s. 231].

14. 1829 [Starup-G. 20] Christian Ludvig Janssen, f. Kbh. 17/5 el. 18/5 78; F. Etrd. Chr. J. (B.-L.); M. Sophie Amalie Steemann; St. pr. Kbh. 95; C. 01; Fp. 05; Sp. Vonsbæk 09; Pr. 40–48; R.* 47; ~ •/3 07 Mette Marie Margrethe Hoskiær, f. 10/10 85, † 19/7 59; see H. H. Møller i Barløse; [† 8/12 1854; (J. 158. 169. 177; M. 17. 43. 57; Fr. B. I. 43; Volb. 2 f.; Pers. Saml. I. 277 (Stamt.); Lautrup. 38); KUM III, s. 473 (»Christian. Ludov. Iansen,« 17 år gl.)].

15. 12/11 1855 [Haderslev 11/12 50] Hans P. Kofoed-Hansen; [1864 afsat af den t. Reg.; # 28/10 s. A. af den d. Reg.; see Thoreby].

16. 1864 [Wetzlar 51] Hans Peter Prahl af Tønder, f. Vedsted 3/5 08; St. i Kiel 30; C. Gottorp 35; Sp. Ø. Løgum 40; Øsby 48; c. Pr. 48; afsat 50; Pr. 64; ~ 6/11 40 Botilla Cæcilia Schaikier, f. 16/4 15, † 23/11 78; F. Hans v. S., Teglværkseier; M. Margar. Hedw. Henningsen; [† 12/12 1869; (M. 17. 32. 142; Fr. B. I. 106; Wulff. 55, II. 15; Volb. 3; Alb. II. 215; P.-S. I. 141 f. (Stamt.); K.- u. S.-bl. 1891 No. 20; Pr. Saml. 236 ff.); Achelis II, nr. 9092].

17. 1870 [Tyrstrup-H. 65] Christian August Valentiner, tillige Dirctr. for Præstesem.; f. Flensborg 28/7 1815; F. Christian Augugust V., Kbmd., siden i Tromsø; M. Maria Sophia Sybrandt; St. Flensborg t. Kiel 35; Berlin 37; C. Gottorp 40; Sp. Rinkenæs 46; Tyrstrup-H. 49, afsat 50; Semdirctr. i Bernburg, Anhalt, 52, tillige c. Sp. t. St. Nic. K. ss. 56; Sp. og Pr. i Coswig, Anhalt, 60; c. Sp. og Pr. i Tønder 64; c. Sp. t. Flensbg. St. Nic. K. 64; ~ 15/5 46 Helene Marie Ahlmann; see C. L. A. Obbarius i Hammelev; [† Haderslev 12/12 1891; (M. 17. 50. 151. 228. 364; Fr. B. I. 119; Wulff. 61, II. 24; Volb. 10; Alb. II. 496; Gedenkbl. St. Nic. 19; Die Heimat. 1926 S. 27; B.-L.); Achelis II, nr. 9373; Had-His, s. 340].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Gl. Haderslev Kirke, s. 220-233.