Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1411. Sognepræster i Østofte,

Fuglse Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift.

Rh. 1/575; M. S. 2-b/25; L. P. B. 23; Lkm. 2/593; Kbg. 1716.
Anm. Kirken i Bandholm indviet 16/12 1874.
———————————

1. (1527). Peder Paaske Wellejus; [† c. 1542 (mon ikke Sp. i Saxkjøbing?); lærd].

FR s. 378.

2. 1542. Jørgen Christensen, f. c. 20; Pr. 47; ~ Bodil . . . ; see J. Jørgensen, r. Cap. her; [† 24/6 1593; redelig og nidkjær; Lgst.].

DanKir bd. 8, s. 865-66 (se nedenfor).

3. 1591. Hans Madsen Bruun; Pr. 07–20; ~ Marine . . . , f. c. 64, var endnu enke 2/7 22, † Torkildstrup Pg. 21/6 38; 2 ~ Jacob Jørgensen, Bgmstr. i Slag.; see Peder H. B. i Torkildstrup; [† 1612; hans Navn paa Kirkeklokken 1596; Hustrus Lgst. i Torkildstrup K.].

KS 6:3 (1939-41), s. 180 (Rettertinget); DanKir bd. 8, s. 865 (se nedenfor), s. 1146 (Torkilstrup kirke).

4. 1612. Jacob Jacobsen Wolf af Aasum, f. Oslo c. 86; St. i Leiden 09; Pr. 11/11 39; see Mads J. W., r. Cap. her; Ivar J. W. i Nykjøbing-L.-E.; [† •/2 1653].

Helk I, s. 429.

5. 25/2 1653, stadfæstet af Rettertinget 9/7 [Sorø 51] Mag. Bertram Bertramsen Buchwald, f. Haderslev 22; F. B. Caspersen B, Slotsfoged; St. Kbh. 40, i Wittenberg 42; Mag. Kbh. 8/5 49; ~ Ellen Clausdtr. Plum, f. 32; F. Dr. jur. C. P., Prof.; see Claus B. B. i Sørbymagle-K.; [† •/7 1669].

KUM I, s. 156, 217 (»Bertramus Buchwold Hatersleviensis/Bertramus Buchwolt«); Achelis I, nr. 2045; HT-Sadolin s. 547-48; KS 6:3 (1939-41), s. 180-181 (Rettertinget).

6. 30/7 1669, o. 18/8, Mikkel Madsen Wibe, f. 37; Stedfader Friderich Roestoff; St. Kbh. 60; (Vigersted-K. 29/8 68*); vist 1 ~ . . . . Petersdtr. Müller af Slag. St. Mik. K.; vistnok 2 ~ Elisabeth Jørgensdtr. Lundt; (Sstr. t. Laurits J. L. i Thoreby og t. Oluf J. L. i Veggerløse); F. J. Lauritsen L., Bgmstr. i Nykjøb. p. F.; M. Elisabeth Jørgensdtr.; 2 ~ Etm.; [† c. •/3 1670].

KUM I, s. 281 (»Michaël Matthiæ Wibe«); SB s. 185; Danske Kancelli: Sjællandske Registre 29/8 1668, opsl. 243; Fynske Registre 30/7 1669, opsl. 254; HT-Sadolin s. 547-48; PT 3:5 (1896), s. 36.

7. 20/3 1670. Valentin Carstensen Folchener, f. 42; St. Nykjøb./Sorø 60; ~ F. E.; mindst 1 S., 1 D.; see Etm.; D. V. Ernst, r. Cap. her; Fr. Jessen i Idestrup; H. C. Nielsen i Nebbelunde-S.; [† 1695].

KUM I, s. 288 (»Valentinus Castanæus Folcherus«); SB s. 196; Danske Kancelli: Kaldsbrev; HT-Sadolin s. 548.

8. 8/6 1695. Holger Jacobsen Tryde, f. Skaane 56; F. J. Jørgensen (Haderslev) (Morbdr. t. O. J. Lundt i Veggerløse), maaskee af Moltrup-B. el. Gl. Haderslev, Sp. i Tryde, Skaane; St. Lund 79; ~ F. D. Anna Valentinsdtr. Carstensen (Folchener?), f. 76, † 27; see Valentin H. T. i Sandby-V.; (Holger E. T. i Birkerød); [† 1727; gav (85) 100 Sldr. til Herridslev Hosp.].

KUM II, s. 90 (»Oligerus Iacobi Trydensis«); Achelis I, nr. 1995 (faren); Caw IV, s. 139; E. Brejls skifteuddr.: Nykøbing Falster byfoged, nr. 35.

9. 20/5 1721**. Poul Moth Mathiesen Thestrup* af Dalby-S., f. 11/11 96; St. pr. 15, Bacc. 16; C. 21/6 18, l.; udenlands; Pr. 51–61; Cons.-Rd. 7/1 63; ~ 9/3 40 Anna Riegelsen, E. e. R. Jensen, f. c. 17, † Saxkjøb. 86; F. Andreas R., Kbmd. i Nakskov; M. Karen Holm; 1 B.; [† 1774; besad et fornøiet Sind, jordisk Formue, et godt Helbred og forlængede sine Dage ved et ordentligt Levnet].

KUM II, s. 391, 397 (»Paulus Moth Thestrup«, 19 år gl.); Strøm 3, s. 45.

10. 1774 [Sandby 2/9 64] Johan Arent Eilersen Dyssel af Vrensted-T., f. 26/6 26; St. Fdbg. 44; C. 5/8 47, n.; r. cap. Landet-R.-Aa., o. 5/9 55; (Tved i J. 26/8 57*); Nustrup 26/5 58; Østofte 11/7 60*; ~ Andrea Cathrine Frandsdtr. Thestrup, f. 36, † 16; F. Kmrd. F. Mathiesen T. (af Dalby-S.) til Øllingesøgd.; M. Margrethe Riegelsen; 1 S., 2 D.; see Etm.; (S. Skouboe i Vigsnæs; A. Boje i Stadager-K.); [# 1789; † 28/11 95; meget studeret; blind i de sidste Aar; W. 1/269; Kirkegaardsmonument].

Strøm 3, s. 45; PT 11:3 (1942), s. 15; DanKir bd. 8, s. 866 (se nedenfor).

11. 25/9 1789 [p. Cap.* 16/7 88, o. 24/9] F. S. Frants Thestrup Dyssel, f. Nustrup 24/1 63; St. Kbh. 81; C. 30/6 84, h.; Pr. . . ; ~ 6/6 89 Birgitte Cathrine Elisabeth Hjort, f. 10/10 72, † 15/11 02; F. Jørgen Andreas H., Skibscpt.; M. Marie Cathrine Skive; 2 S., 3 D.; 2 ~ 14/10 03 F. Sstr. Karen Hjort, † 21; 2 S.; [† 14/7 1818; fik betydelige Midler med sine Hustruer, men døde uformuende, thi han var ingen god Huusholder; derimod god Ldmd., udmærket Hippolog, godmodig og hjælpsom; anseet for en god Prædikant; Kirkegaardsmonument].

Achelis II, nr. 7100; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Strø hrd. nr. 35; Maribo amt, Fuglse hrd. nr. 95; DanKir bd. 8, s. 866 (se nedenfor).

12. 26/8 1818 [Stokkemarke 19/4 11] Peter Kofod Ancher af Od. St. Knuds K., f. 4/8 84; St. Od. 02; C. 25/4 06, l.; Pr. 17/9 26; Amtsraad 26/3 42; R.* 18/2 46; # Pr. 1/4 (1/7) 48 og i Fuglse Herred 6/6 (2/7) 51; 1 ~ 10/8 11 Anna Johanne Wilhjelm, f. 25/9 89, † 30/4 32; F. Jstrd. Mathias W., Forv. p. Gjorslev; M. Beate Aagesen; 1 S., 3 D.; 2 ~ 30/5 34 Lovise Augusta Thaning, f. 7/7 93; F. Kmrd. Terkel T., Forv. v. Vemmetofte Klosters Gods; M. Elisab. Dorthea Cathr. Lyngbye; 2 D.; see S. Wulf i Rorup-G.; [# 1857; † Nykjøb. p. F. 1/2 67; akkurat og ivrig, tilsidst blind; E. 1/14 og S. 1/17; gav Vinkande og Daabsfad til Kirken 57; Kirkegaardsmonument].

DanKir bd. 8, s. 862, 863, 866 (se nedenfor).

13. 15/12 1857 [Fuglse-K. 5/5 55] Henrik Posselt, f. Nestved 21/1 07; F. Henrik Abraham P. af Ulderup, Rgmtchir. ved det sjællandske Rytter- (siden Landseneer-) Rgmt.; M. Birgitte Dorthea Hornemann; St. Kbh. 24; C. 23/10 29, l.; Lærer v. Waisenhuset i Kbh. 9/7 31; Cat. Nybg. 4/6 34, o. 2/7; Sp. Holeby-B. 10/2 41; Pr. 6/6 (2/7) 51 – 8/12 61 (1/1 62); 1 ~ 31 Helene Schmidt, f. Aarh. 28/9 06, † 14/7 48; F. Christen Hansen, Avlsbruger; M. Christiane Sørensdtr.; 1 S., 4 D.; 2 ~ 14/1 50 Anna Karense Adelaide Hansen af Ønslev-E., f. Todbjerg 27/10 17, † 5/8 52; 1 D.; 3 ~ •/3 56 Engeline Kirstine Laurence Theil af Fuglse-K., f. 11/6 25; (59) 2 D.; see K. R. E. Sidenius i Søby p. Ærø; [† 6/3 1870; „begavet Taler, human Tilsynsmd., elskelig Personlighed“; opførte i Holeby et Huus paa 6 Fag ved Kirken og Skjænkede Kaldet samme tilligemed en liden Lund; E. 2/579 og S. 2/642].

14. 18/6 1870 Christian Sidenius; see Nykjøb.-S.

———————————

 

 

No 1412. Sognecapellaner (ved Rescr. 2/3 1742 residerende) i Østofte.

[Fuglse Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift]

Rh. 1/577; M. S. 2-b/25; Lkm. 2/595.
———————————

1. 15 . . Oluf Hansen.

2. 15 . . Peder Espensen.

3. 15 . . Oluf Simonsen.

4. 15 . . Hans Jepsen el. Ipsen Maas; [1571 Taagerup; see der].

5. 1572. Rasmus Rerav; [1573 Vigsnæs; see Rødby-R.].

6. c. 1573. Peder Hansen; [1577 Fæmø; see der].

7. 1577. Christen Knudsen Digsmed; [frasagde 1582; see Kjerte].

8. 1582. Jochum Jørgensen, Søn af Sp. Nr. 2.

9. (1587). Jens Rasmussen; maaskee St. Od. 84.

FS nr. 61 (»Johannes Erasmi«).

10. (1608. 10). Hans Skov.

11. E. f. B. 4/9 1616. Jacob Pedersen Slagelse; St. i Kbh. (11); [fmtl. † el. forflyttet 1617].

F-P s. 269 (»Jacobus Petri Slavlosiensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 114 (»Jacobus Petri Slaglosianus«, 26 år gl.).

12. E. f. B. 4/9 1617. Peder Adsersen Assens; [1619 Askø; see der].

13. o. 16/3 1619. Peder Hansen Middelfart; [1620** Slemminge-F.; see der].

14. o. 22/11 1620. Albert Samuelsen Schrøder; [k. 6/11 1621 Snesere; see der].

15. o. 1/4 1622. Peder Hansen Bruun; [1623 Torkildstrup; see der].

16. o. 31/8 1623 [Rtr. Nakskov 3/9 21] Jørgen Lauritsen, maaskee af Ønslev-E., f. Falster c. 98; St. 20.

KUM I, s. 39 (»Georgius Laurentii Falstrius«); KS 3:5 (1884-86), s. 139 (»Georgius Laurentii«, 23 år gl.), s. 120 (»Georgius Laurentij«, 26 år gl.).

17. (1630). Peder Bogense (Bogonii); maaskee St. Od. 26; ~ 7/11 30 . . . ; Biskop H. Mikkelsen var tilstede.

KUM I, s. 75 (»Petrus Christiani Bogonianus«).

18. o. 9/2 1651. Mads Jacobsen Wolf, en Søn af Sp. Nr. 4, f. 23; St. Kjøge 45; ~ 57 Anna Pedersdtr.; 1 D.; 2 ~ Etm. (i Skaane): David Neermand († 95), som hun overlevede; [1656 Fulltofta i Skaane; † •/3 1680; efter Faderens Død udnævnt til hans Etm. 16/3 53, men Patronen, Falk Gjøe, gjorde Indsigelse, og Hr. Mads tabte].

KUM I, s. 195 (»Matthias Iacobi Wolfius Loll.«); KS 3:5 (1884-86), s. 138, (»Matthias Jacobi Volphius«, 26 år gl.); 4:2 (1891-93), s. 684; 6:3 (1939-41), s. 180-181 (Rettertinget); PT 12:2 (1947), s. 16; Caw. III, s. 27.

19. o. 23/12 1660. Otto Pedersen, f. Brøndslev i Skaane; vist St. Hlh. 52; ~ Karen . . . , levede 1710; [fmtl. † el. forflyttet c. 1688].

KUM I, s. 240 (»Ottho Petri Scanus«); Hlh., s. 49.

20. 1688, o. 10/3 89, Jens Hansen Krog; (maaskee Bdr. t. Peder H. K. i Haarlev-H.); St. Nykjøb./Sorø 60; ~ . . . . ; 2 ~ H. C. Nielsen i Nebbelunde-S.; [† 1712].

KUM I, s. 290 (»Ioannes Iohannis Crogius«); SB s. 196; KS 5:3 (1905-07), s. 732; PT 1:4 (1883), s. 293 (Bircherods Dagbøger).

21. 8/4 1713 [Rtr. Nysted 00] Daniel Valentinsen Ernst, en Søn af Sp. Nr. 7, f. 73; St. Vdbg. 92; C. 4/4 13, n.; ~ Ellen Johanne Albertsdtr. Rhold af Nysted-H., f. 27/5 85; B.; 2 ~ Etm.; see D. C. Runge i Errindlev-O.; [b. 14/8 1721; blev kaldet hertil, uagtet Attestatsen manglede; maatte pligtskyldigst op til Examen, men blev 24/1 13 erklæret immaturus; tillige Degn].

KUM II, s. 190 (»Daniel Valentini Folcherus«); LF-Degne s. 173-174.

22. 4/10 1721. Sone Jacobsen Pop, f. Mariager (Maribo?) 7/6 90; St. Maribo 14; C. 27/9 18, n.; 1 ~ 29/6 22 F. E., † 30; 2 ~ Catharina Marie Riegels; 1 D.; [† 1756; god Øeconom].

KUM II, s. 387 (»Zono Iacobi Pop«, 20 år gl.).
(5/4 1750*. J. Schjelleup; see Laastrup-S.)

23. 29/10 1756, o. 17/12, Hans Hornemann Berntsen Suhr, tillige Degn; [17/2 1758 Hunseby; see der].

(12/3 1762*. J. Borchsenius; see Holeby-B.)

24. 25/3 1758, o. 8/4, Mag. Peder Bering Thomsen Gjørup; [10/12 1783 V. Ulslev; see der].

25. 10/12 1783, o. 8/1 84, Hans Grønlund; [1792 V. Ulslev; see der].

26. 3/8 1792 [r. Cap. Brenderup-O. 16/9 91] Andreas Nicolai Kirchhof; [22/3 1793 Hedensted-D.; see der].

27. 18/4 1793, o. 17/7, Eggert Christopher Gjørup af V. Ulslev, f. her 27/7 60; St. Nakskov 79; C. 20/1 92, h.; [† 1794].

28. 26/9 1794, o. 22/10, Ove Julius Scheebye; [21/6 1815 V. Ulslev; see Stokkemarke].

Nedlagt efter Rescr. 30/9 1803.

———————————

 

 

No 1412b. Capellaner pro loco i Østofte.

[Fuglse Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift]

Anm. Capellanen boer i Bandholm.
———————————

1. 9/1 1870 [Cap. p. p. Vestenskov-K. 19/9 64, o. 12/12] Carl Bendix Koch; [29/5 1875 Dragstrup-S.; see der].

2. 13/9 1875 [Cap. p. p. Gjerlev-E. 22/3 73, o. 30/4] Christian Theodor Thomsen af Skivholme-S., f. 22/9 45; St. Aarh. 66; C. 22/1 72, h.2; ~ Aarh. Frue K. 29/3 74 Agnes Elisa Walther, f. Rand. 1/11 52; F. Joh. Leon. W., Duguerretyp.; M. Elise Fred. Birg. Hahn; hun er Pleiedtr. af Kbmd. V. A, Hahn i Aarh.; (78) 1 S., 1 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Østofte Kirke, s. 848-867.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Østofte Sogn s. 657-668, Præsterne: s. 662).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Østofte Sogn s. 569-579, Præsterne: s. 575). PDF-udgave.