Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1152. Taagerup og fra 1635 Thorslunde,

Fuglse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

Rh. 1/521; M. S. 2-b/19; L. P. B. 26; Kbg. 1658.
Anm. Thorslunde var tidligere Annex til Fuglse.
———————————

1. (1543). Peder Rasmussen; Pr. . . .

2. 15 . . Christen Madsen Nørskov; [† 1571; var tillige Degn; tækkede selv sine Huse og gjorde selv sine Spader og Skovle; gav 22 Bøger til Kirken].

3. 1571 [r. Cap. Østofte . . . ] Hans Jepsen (Ipsen) Maas af Gamtofte; St. Assens 65; see Hans M. her; [† P. 17/8 1584; lærd og agtværdig].

FS nr. 446 (»Johannes Maas Asnensis«); F-P s. 53.

4. i. 13 Trin. 1584 [r. Cap. Middelfart-K. s. A.] Jens Hansen Bruun af Brenderup; [† P. 13/10 1584].

5. 1584 [vist Rtr. Nakskov 79] Hans Olufsen Ravn; maaskee St. 70; [† 1602; maatte 86 skille sig ved et Fruentimmer af et ondt Rygte, som var hos ham].

FS nr. 471 (»Johannes Olavi«).

6. 1602. Peder Gregersen; [† 1611; meget begrædt].

7. 1611. Hans Maas, maaskee f. her; [† 1614; om ham læses følgende „artige“ Riim: „Saa hastig døde Hr. Hans Maas; – Han var i Lærdom ingen Gaas, – For Munden satte han ei Laas, – Han evig skal have vor Roes“].

8. 1615 [r. Cap. Od. Frue K. (14)] Anders Henriksen Weíle; St. i Kbh. (08); [† 1624].

F-P s. 235 (»Andreas Henrici Vellejus«).

9. 1624 [p. Cap.*, o. 6/7 23] Hans Hansen Bruun d.æ., f. c. 97; St. Od. 21; Pr. 23/6 53; ~ (38) Karen . . . ; see J. H. Bogense og H. H. Skjelskør i Holeby-B.; Etm.; Z. H. Bruun i Vindeby; [† 1655].

KUM I, s. 54 (»Iohannes Iohan. Brunovius«); KS 3:5 (1884-86), s. 120 (»Johannes Johannis«, 26 år gl.); 4:2 (1891-93), s. 683; PT 11:6 (1945), s. 51 (Poul Danchels Optegnelser).

10. o. 12/4 1655, F. S. Hans Hansen Bruun d.y., f. 27; St. Fdbg. 51; ~ 16/9 58 Abigael Hansdtr. Sadolin af Horbelev, f. 27/4 37; 1 S., 3 D.; see J. J. Stadager i Stadager-K.; Etm.; [† 4/10 1685; god Ldmd.; anlagde en god Have og plantede mange Piletræer; Lgst.].

KUM I, s. 230 (»Iohannes Brunovius«); KS 5:3 (1905-07), s. 710; HT-Sadolin s. 520, 531, 542, 544, 548; DanKir bd. 8, s. 676 (se nedenfor).

11. 3/3 1685**. Mag. Hans Clausen Sidenborg, d. Vibg. 2/2 57; (Bdr. t. Villads C. S. i Levring-H., t. Dorothea C. S. ~ M. Carstensen p. Fuur og t. Inger C. S. ~ B. H. From i Selde-Aa.); F. C. S. Kbmd. og Rdmd.; M. Anna Villadsdtr.; St. Vibg. 74; Mag. 12; 1 ~ 5/11 85 F. D. Margrethe Hansdtr., E. e. J. J. Stadager i Stadager-K., † 11; 3 S., 3 D.; 2 ~ 20/7 12 Anna Marie Lauritsdtr. Lundt af Thoreby, levede endnu 52, E. e. Claus Frederiksen Suhr, kgl. Pensionarius(1) paa Fuglsang og Prierskov; 2 S., 1 D.; see Hans H. S. i Lidemark-B.; [† 1728].

KUM II, s. 47 (»Iohannes Sidenburg«); Sixhøj nr. 565; E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 916, 1282; Gejstl. sk. i Maribo amt, Fuglse hrd. nr. 4, Musse hrd. nr. 32; DanKir bd. 8, s. 168 (Rødby Kirke).

12. 27/3 1728 [Aman. Od. . . .] Mathias Hansen Müller, f. Od. 20/1 00; F. Bundtmager; St. Od. 17; C. 21/9 23, l.; ~ 6/11 28 F. Stdtr. Frederikke Cathrine Clausdtr. Suhr, f. 09, b. Maribo 19/3 93; F. Claus Frederiksen S., Forp. p. Fuglsang; M. hans 1ste Hustru Anna Sophie Jessen; 5 S., 4 D.; [† pludseligt 14/7 1765, under et Besøg paa Hvidkilde, i Vognen hos sin Kirkepatron; Cfrrd. Lehn(2); riig og veldædig; gav 50 Rdlr. til Sognenes Fattige].

KUM II, s. 408 (»Matthias Iohannis Møllerus«, 19 år gl.).

13. 5/9 1765 [Avernakø 4/8 52, o. 6/10] Stephan Caspersen Schade, f. Roesk. 24/2 21; F. C. Pedersen S., Oeconom og Rdmd.; M. Elisabeth Birgitte v. Essen; St. Roesk. 43; C. 5/8 48, n. ~ 24/9 52 (51?) Amalie Rosine Jensdtr. Thanck af Rønne-K., f. Herlufmagle c. 20, † 80; 2 S., 1 D.; see Caspar S. i Nykjøb.-L.-E.; M. O. Asmussen og P. C. Asmussen i Tem; (John S. S. i Grimstrup-Aa.; S. Heegaard i Skjævinge-G.); [† 11/10 1780].

KUM III, s. 33 (»Stephanus Schade«, 22 år gl.).

14. 22/11 1780 [r. Cap. Thoreby 22/3 75] Frants Rosenstjerne Nielsen Krag af Magleby p. L., f. 8/9 33; St. pr. Od. 51; C. 4/11 58, h.; Prædikestudent i Tommerup-B. (69); r. Cap. Kjettinge-B. 31/8 70, o. 21/9; Pr. 89; ~ 16/11 70 Sophie Vorndran Brøchner, f. Randers c. 42, b. 19/8 11; F. Morten Jensen B., Farver; M. Karen Thomasdtr. Gesius; 7 B., hvoraf 3 S., 2 D.; hun stiftede 69 et Legat for Tommerup Sogn, da hun i sin Angst i Pgden. en Nat i et skrækkeligt Sneefog 3die Juledag ventede ham hjem fra Od.; [† 7/8 1799; god Ldmd.; indhegnede Jorderne med Gjærder og Grøfter].

E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 759; Gejstl. sk. i Maribo amt, Fuglse hrd. nr. 103; PT 9:2 (1929), s. 115 (Slægten Krag).

15. 29/11 1799 [p. Cap. Slagslunde-G. 2/3 98, o. s. D.] Eggert Christopher Schnabel Randrup, f. Slag. 65; F. Rasmus S., Kbmd., siden Degn i Korup-U.; M. Caroline Augusta Friborg; St. Slag. 83; C. 12/1 97, n.; ~ 22/4 03 Birgitte Sophie Schwartzkopf af Skovlænge-S.-G., f. 2/8 72, † paa Høibygd. 6/12 52; 1 S., 4 D.; see Mathias S. R. i Tingsted; [† 15/1 1831; mindes med Høiagtelse; ombyggede Pgden; N. 480].

16. 3/6 1831 [Christiansø 17/12 28, o. 13/3 29] Hans Marcus Møller, f. p. Marieborg p. Møen 3/4 02; F. Andreas Poulsen M., Godsforv.; M. Vibekke Gjertrud Christine Mackeprang; St. v. W. 20; C. 20/7 27, l.; ~ 25/3 29 Sophie Elisabeth Schou, f. Kundby 14/9 02, † Kbh. 7/11 90; F. Jørgen Ludvig S., Branddirct.; M. Anna Elisabeth Hansen; 4 S., 2 D.; [† 9/8 1844, efter et langt og smertefuldt Sygeleie; B. D. G. 1/172].

AaDB, s. 116.

17. 14/10 1844, o. 29/11 [c. Adj. Fdbg. 29/9 40; Adj. ss. 12/6 41] Thor Johan Christian Heramb; [19/8 1848 Errindlev-O.; see der].

18. 8/2 1849 [Søby-S.-H. 6/8 39] Anton Christopher Bertelsen; [17/11 1859 Kjøng i S.; see der].

19. 27/1 1860 [Vigsnæs 16/10 50] Hans Medor Laurits Jessen af Thorslunde-I., f. Marienborg v. Vdbg. 21/9 13; St. Vdbg. 31; C. 7/11 37, *l; Cat. Maribo 22/10 43, o. Kbh. 22/11; ~ Kbh. 44 Egertha Marie Rauch, f. 20/10 23; F. Carl Joseph R., Org. v. Kbh. Holmens K.; M. Ida Charlotte Busch; 6 S., 3 D.; [† 16/1 1876].

20. 5/4 1876. Caspar Marius Frederik Høegh; see Hurup.

———————————

Noter:

(1) kgl. Pensionarius = Forpagter af Krongods.
(2) Poul Abraham Friherre Lehn (1732-1804) til Højbygaard og Berritsgaard (1757), Hvidkilde og Lehnskov (1760), Orebygaard, Musse H., Sakskøbing Landsogn og Lungholm, Fuglse H, Olstrup S. (1784), Baronierne Lehn og Guldborgland, - 1761 Konferensråd 1774 Kammerherre.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Taagerup Kirke, s. 659-677, Torslunde Kirke, s. 678-688.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Taagerup Sogn s. 603-609, Præsterne: s. 606; Thorslunde Sogn: s. 609).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Taagerup Sogn s. 519-525, Præsterne: s. 521; Thorslunde Sogn: s. 525). PDF-udgave.