Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 595. Kjettinge og fra 5/10 1695 Breigninge,

Musse Herred, Maribo Amt, Lolld.-Falsters Stift.

Rh. 1/395; M. S. 2-b/35; L. S.; Lkm. 2/668; L. P. B. 30; Kbg. 1664.
Anm. Bregninge var tilforn Annex til Herridslev, men ved Rescr. 17/4 1688 bestemtes, at det skulde forenes med Kjettinge.
———————————

1. (1543). Mag. Christen (Christiern); afsat fordi han vedblev med Helgenernes Paakaldelse.

2. 15 . . Anders Clausen Vildere.

3. 15 . . Mads Christensen; ~ . . . ; 2 ~ Etm.; [† 1572].

4. 1572 [„vogtede lykkeligen Christi Hjord i Sorø 66, Od. og Nysted“ (rimeligviis altsaa p. Cap.)] Søren I. Bøg, f. Fyen 35; 1 ~ c. 73 F. E.; 2 ~ c. 80 Mette Rasmusdtr., f. Od. c. 50; 8 B.; 2 ~ Etm.; [† 29/3 1607. Blev saa forvildet ved Studering, at han bitterligen græd, hver Gang han med Sacramentet skulde Nogen betjene, og at Man med mange Overtalelser maatte lokke ham i K.; var vist en velmenende Lærer, men hans Absolution var meget imod den luth. Kirkes Anordninger; see Rh. 1/396 om hvorledes han skriftede sin Møller („hvor ofte har Du stjaalet fra mig?“); Lgst.].

DanKir bd. 8, s. 1096, 1098 (se nedenfor), samt Nysted kirke, s. 198-99.

5. 1607. Peder Clausen; maaskee St. 00; ~ F. E., † 30/5 19; [† 1625; lod Prædikestolen opsætte 10].

FS nr. 671 (»Petrus Claudii«); F-P s. 169 (»Petrus Claudii Lolandus«); DanKir bd. 8, s. 1096 (se nedenfor).

6. o. 26/6 1625 [Rtr. Svendbg. 21/1 24] Mag. Peder Andersen Bredal af Rudkjøb.-S., f. 00; St. Od. 20, Bacc 22; C. 26/1 25; Mag. 28/5 33; 1 ~ Karen(?) Jensdtr. fra Rudkøbing (Sstr. t. Anna Jensdtr. ~ A. Hansen i Ryde-G.); (mindst) 1 S.; 2 ~ Vdbg. 21/10 32 Margrethe Andersdtr. Arreboe af Vordingbg.-K.; 3 ~ Nykjøb. 24/10 52 Ingeborg Jacobsdtr., E. e. Peder Pedersen Horbeløv Rtr. i Nykjøb.; (Sstr. t. Christen J. i Veggerløse, t. Magdalene J. ~ J. Jessen i Nykjøb.-S., t. Sophie J. ~ J. L. Falster i Stadager-K. og Halvsstr. t. Johanne Villumsdtr. Rogert ~ E. A. Bredal til Kbh. Frelsers K.); F. J. Christensen, Bgmstr. i Nykjøb. p. F.; M. Magdalene Jensdtr. (E. e. Villum Andersen Rogert, Kbmd. sst.); B.; 3 ~ Etm.; see Niels P. B. i Idestrup; Hans P. B. i Saxkjøb.; sønnen Peder P. B., f. c. 26, St. Hlh. 46, var p. Cap. her, o. 30/6 50, blev Cap. t. Trondhj. Vor Frue K. 52, Sp. ss. 57, † 64; Jacob P. B. i Longelse-F.; Sønnen Jens (af 1. ægtesk.) blev Bgmstr. i Ringkjøb.; (E. C. Lesle i Vorgod-V.); [† 10/2 1660].

KUM I, s. 41, 56 (»Petrus Andreæ Langlandinus/Petrus Bredallinus Langlandinus«), s. 116 (»Dn. Petrus Bredallinus, paroeciæ Kettinganæ Lollandorum pastor«); SB s. 163; KS 3:5 (1884-86), s. 140 (»Petrus Andreæ«, 23 år gl.), s. 121 (»Petrus Andreæ«, 25 år gl.); HT-Sadolin s. 527; H. F. Rørdam: Mester Anders Christensen Arrebos levnet og skrifter, 1857, bd. 2, s. 302; STD, s. 27-28, 32; Hlh., s. 44; Ole K. Rasmussen: Hvem var præsten Peder Fabiansen W. Bredal i Dover & Veng?, se artikelsiden; O. K. Rasmussen: Borgmester Jens Bredals hustru i Ringkøbing, Helvig Borchardsdatter, se artikelsiden; O. K. Rasmussen: Om biskop Erich Bredal, mv., 2021, se artikelsiden; Th. Hauch-Fausbøll: Slægten Hasselbalch, Kbh. 1930, s. 7, 8-11 (om 3. hustru).

7. o. 10/8 1660 [Rtr. Nysted 54] Rasmus Simonsen Alrøe af Alrø, f. 27; St. Sorø 48; ~ F. E.; 1 S., 1 D.; 4 ~ Etm.; see i A. E. Beyerholm i Saxkjøbing-M.; [† 11/1 1664; Pg. br. 1/9 60].

KUM I, s. 210 (»Erasmus Simonis Alrodius«); KS 5:3 (1905-07), s. 731; SB s. 163; HT-Sadolin s. 538; Th. Hauch-Fausbøll: Slægten Hasselbalch, Kbh. 1930, s. 9-10.

8. 1664 [p. Cap. Errindlev-O. 61] Gert Eriksen Bremer*, f. Nakskov 29; (Bdr. t. Niels E. i Veggerløse); F. E. Nielsen, Rdmd. i Nakskov; M. Gjertrud Hermansdtr.; St. Hlh. 50; Hør. Nakskov . . ; 1 ~ 64 F. E., † 14/9 80; 3 S., 2 D.; 2 ~ 82 Anna Hansdtr. Hammer af Tirsted-S.-V.; 1 S.; see Rasmus G. B. i Vollerslev-G.; [b. 4/6 1705; Pg. br. 66; Lgst.].

KUM I, s. 225 (»Gerhardus Erici«); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 502; Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 44, Falsters Sønder hrd. nr. 14; PT 11:6 (1945), s. 48 (Poul Danchels Optegnelser); Th. Hauch-Fausbøll: Slægten Hasselbalch, Kbh. 1930, s. 10-11; DanKir bd. 8, s. 1099 (se nedenfor).

9. 23/3 1700** [Rtr. Nysted 91] Mag. Lorents Christophersen Bildsøe, f. Slag. 66; F. C. B., Kbmd. og Rdmd.; St. Slag. 83, Bacc. 87; Mag. 06; ~ 26/6 06 Anna Sophie Olufsdtr. Lundt af Veggerløse, † Maribo 8/11 49; 7 B.; see Poul M. L. B. t. Kbh. Holmens K.; H. C. Jessen i Halsted-A.; F. F. Støedt og C. C. Wiinholt i Horslunde-N.; (L. J. C. Benzon i Vestenskov-K.; L. P. Ancher t. Od. St. Knuds K.); [† 1/1 1736].

KUM II, s. 123, 151 (»Laurentius Christophori Møller/Lorentius Christophori Bildsovius«).
(19/8 1724*. A. Dishington; see Feiø.)
(12/2 1736. C. Poulsen; see N. Vedby-A.)

10. 9/7 1736 [Tirstrup-F. 30/5 32] Steen Danielsen Winther af S. Kirkeby-A., f. 20/7 98; St. Nykjøb. 17; Hør. Kbh.; C. 11/6 20, l.; p. Cap. Valle i Sætersdal, Christiansands St., 23; 1 ~ Elisabeth Kirstine Edvardsdtr. Storch (Sstr. t. P. N. Saabyes Hustru i St. Jørgens-S.), † Nysted 30; F. E. S., P. i Valle; M. Birgitte Mogensdtr. Rasch; 2 ~ 15/7 33 Nille Christiane Jacobsdtr. Buch af Aalsø-H., f. 01, † 68; med begge 3 B.; see Daniel W. i Hasle-F.; C. P. Rud i Ø. Ulslev-G.; [† 1763].

KUM II, s. 409 (»Steno Danielis Winther«, 22 år gl.); PT 3:2 (1893), s. 317; NST 5, (1936), s. 281.

11. 30/3 1763 [Verninge 12/3 51*, o. 2/4 56] Hans Nielsen Friis, f. Od. 9/4 19; F. N. F., Farver; M. Anna Marie Comin; St. pr. 39; C. 43; Kjettinge-B. 30/3 53*; ~ Kbh. Ingeborg Cathrine Restorf, f. Hors.; u. B.; [† •/3 1788; besad stor Formue].

KUM II, s. 608 (»Iohannes Friis«, 21 år gl.); Verninge, s. 152.

12. 25/4 1788 [r. Cap.* 18/6 77, o. 18/7] Steen Balslev af Tommerup-B., f. Almind 6/9 52; St. Od. 71; C. 73; Hør. Od. . . ; 1 ~ Errindlev 30/10 78 Dorothea Margrethe Eggertsdtr. Brygmann, f. 20/1 55, d. Chrbg. Slotsk. 23/1 s. A., † 87; (Sstr. t. Anna Sophie E. B. ~ N. P. Saabye i Errindlev-O., t. Charlotte E. B. ~ L. C. P. Busch i Landet-Aa.-R. og Bdrdtr. t. H. P. Brygmann i Thoreby); F. E. Christopher B., Hofskrvr. hos Dronning Sophie Magdalene; M. Marie Pedersdtr. Smidt; 4 S., 4 D.; 2 ~ Kjettinge 16/10 89 Jacobine Marie Boje (Boye), d. Dronninglund 14/10 53, b. Kjettinge 27/1 91; (Sstr. t. Elisabeth C. B. ~ R. A. Listo i Døllefjelde-M.); F. Nicolai B., Forv. v. Dronninglund; M. Maren Juul; u. B.; see Etm.; [# 20/11 1816; † 14/5 25].

Hans 1. hustru var ikke »af Thoreby«, se skifteprot. Køge byfoged (1766-90), f. 445a-449a , opsl. 241 (skifte efter hustrus moder); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 195, 221; Kbg. Errindlev (1764-1815) f. 10a, opsl. 13 (1. vielse); Kettinge (1751-93) opsl. 48 (2. vielse), opsl. 89 (2. hustrus begr.); Chrbg. Slotsk. (1755-76), opsl. 10 (1. hustrus dåb); Nygaards sedler: 2. hustrus dåb.

13. 22/1 1817 [Adj. Fred. 22/10 08; Adj. Nykjøb. 6/11 10] F. S. Laurits Balslev, f. 9/12 81; St. Nykjøb. 99; Hør. Nykjøb. 03; C. 11/10 06, l.; ~ 12 Cathrine Hedvig Borch af Nakskov-B., d. 9/6 85, † Kbh. 24/1 67; 1 S., 4 D.; [† 29/11 1834].

14. 18/2 1835 [Slemminge-F. 5/6 33] Carl Christian Krøyer af Grenaa-G., f. Branderup 29/1 93; St. Aarh. 11; C. 12/1 19, l.; Sp. Christiansø 17/12 19, o. 4/2 20; Barløse 26/9 28; ~ Søllerød 24/9 20 Lovise Ophelia (Mentzler) Knudsen, f. Kbh. 1/11 02, † 23/2 68; 1 S., 5 D.; [† 22/2 1845; B. D. G. 1/177].

AaDB s. 115-116.

15. 19/5 1845 [Vaalse 2/5 32] Frederik Carl Rosen, f. Ebeltoft 3/10 87; F. Christian R., Toldinsp.; M. Elisabeth Kirstine Sletting; St. Nykjøb. 05; C. 10/1 15, l.; Adj. Hors. 14/4 09; Cat. Hors. 15/4 18; Sp. Hals 14/9 27; ~ 18/7 18 Bodil Maria Mandix, f. 24/9 94, † 6/4 65; F. Landvæsenscomm. Ole M. til Tamdrup Bisgd.; M. Joh. Marie Kruuse; 6 S., 2 D.; see Chr. Heilmann R. i Rold-V.; [† 21/7 1847. Kraftig, alvorlig, særdeles begavet; de tørreste Sandheder haglet fra ham uden Persons Anseelse. Hidsig, sær, eensidig. Foretrak tilsidst i den Grad Natten for Dagen, at han spiste til Middag ved Midnat og gik tilsengs, naar Andre stode op; see B. D. G. 1/210; E. 2/686 og S. 2/821].

(12/10 – 20/12 1847. Peter Kragh; see Øsby)

16. 20/12 1847 [Hee 29/11 33] John Thomsen Gad, f. Kbh. 8/10 00; F. Svend G., Theehandler og en stor Skibsrheder; M. Anna Sophie Bang; St. Kbh. 20; C. 12/1 26, l.; Sp. Vegerslev-V. 9/3 27, o. 2/5; Pr. 5/6 41; Formand for Tiendecomm. i N. Horne-Bølling-Hammerum-Ulvborg-Hind HH. 19/3 46; Pr. her 20/12 47; R.* 8/5 66; Stpr. 1/4 68; D.-M. 1/3 77 ved sit 50 Aars Jub; ~ 18/5 27 Anna Maria Albertine Holm, f. Kbh. 9/12 02, † 17/6 52; F. Jens Axel H., Chinacpt.; M. Maren Kirstine Abel; 2 S., 6 D.; see F. V. L. Oehlenschläger i Ring-F. Dygtig og nidkjær.

———————————

 

 

No 596. Residerende Capellaner i Kjettinge og Breigninge.

[Musse Herred, Maribo Amt, Lolld.-Falsters Stift]

Rh. 1/399; M. S. 2-b/35; L. S. v. W.; L. P. B. 30.
———————————

1. 10/8 1764 [p. Cap.* 3/6 57, o. 12/8] Daniel Winther; [30/7 1770 Ulsø-F.; see Hasle-F.].

2. 31/8 1770, o. 21/9, Frants Rosenstjerne Nielsen Krag; [22/3 1775 r. Cap. Thoreby; see Taagerup-T.].

3. 13/4 1775, o. 2/6, Frederik Christian Svendsen Krag; [26/4 1777 Radsted; see der].

4. 18/6 1777, o. 18/7, Steen Balslev; [25/4 1788 Sp.*; see der].

5. 30/5 1788, o. 13/8, Jens Peter Johansen Sevel af Idestrup, f. Roholte 28/4 63; St. pr. 82; C. 3/4 86; [† 1791].

6. 4/11 1791, o. 14/12, Hans Sletting; [9/12 1796 Brorstrup-R.-H.; see der].

7. 17/3 1797 [p. Cap. Aal 28/2 94, o. 20/3; Viskinde-A. 18/9 95] Hans Ditlev Heineth; [29/12 1797 Holeby-B.; see Veggerløse].

8. 2/2 1798, o. Kbh. 2/3, Niels Hansen Ranleff; [16/12 1803 Slemminge-F.; see der].

Nedlagt efter Rescr. 30/9 1803.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8 Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Kettinge Kirke, s. 1087-1100, Bregninge Kirke, s. 1101-1108.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Kiettinge Sogn s. 483-487, Præsterne: s. 483, Breigninge Sogn: s. 482).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Kjettinge Sogn s. 393-402, 620, Præsterne: s. 395, 620; Bregninge Sogn: s. 402). PDF-udgave.