Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 711. Landet og til 30/8 1775 Aageby, samt fra 11/6 1692, efter Rescr. 17/4 88, Ryde,

Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift.

L. S.; Rh. 1/286; M. S. 2-b/12; L. P. B. 12; Lkm. 2/707; Kbg. Landet 1736, Ryde 1733.
Anm. Aageby Kirke blev nedbrudt efter Resolution 30/8 1775; Ryde tidligere et Pastorat for sig; see der. Præsten boer i Askø.
———————————

0. (1514. 20). Laurits Pedersen; „af wapn“.

KS 6:2 (1936-38), s. 223.

1. (1540. 49). Hans Nielsen; saare ilde lidt.

2. (1571). Niels Pedersen; maaskee St. 66; var saa „vittig“, at han hjemme i sit Værelse kunde standse Landet Mølle, naar Melet gik i den urigtige Sæk; [† 1573].

FS nr. 628 (»Nicolaus Petri«).
(Udgår her 3. N. N.)

4. 1573. Rasmus Hansen; [1588 Gloslunde-G.; see der].

5. 1588 [p. Cap.* (82)] Hans Jensen Kaa*, f. c. 59; Pr. . .; ~ 91 Dorothea Sørensdtr.; 2 S.; [† 21/9 1632; Lgst.].

DanKir, bd. 8, s. 384-385 (se nedenfor).

6. 1632 [p. Cap. Sønderby-H., k. 27/7 29, o. 23/8; p. Cap. her 30] Hans Iversen Laland (Lolland), f. 03; St. Od. 21; Hør. Nybg.; ~ Barbara Hansdtr.; 2 ~ Etm.; [† 1654].

KUM I, s. 54 (»Iohannes Ivari«); KS 3:5 (1884-86), s. 124 (»Johannes Ivari Laulandus«, 26 år gl.); SB s. 162 (II 615); FWDP 711,06.

7. o. 30/6 1654 [p. Cap.* s. A.] Mads Jacobsen Lerche, f. Nyborg 23; St. Sorø 43; F. J. Madsen L., Rdmd. i Nyborg (Bdr. t. Knud M. L. i Nysted); M. Karen Nielsdtr.; Rtr. Nysted 4/12 50; Pr. . . ; 1 ~ F. E.; 2 ~ (66) Elisabeth Frederiksdtr.; mindst 2 D.; see H. C. Cassel i Stokkemarke; C. C. Heerfordt i Hillested; Etm.; [† 27/12 1679; en sand Kæmpe; 3 Alen tyk omkring Maven og næsten ligesaa breed over Skuldrene; Høiden c. 3¼ Alen; den store Port paa Taarnmuren blev anskaffet, da han døde, fordi Kisten ikke kunde bringes gjennem den daværende Dør; Skilderie (Eptph.) i K.].

KUM I, s. 181 (»Matthias Iacobi Lercke«); KS 3:5 (1884-86), s. 145 (»Mathias Jacobi Lerche«); 5:3 (1905-07), s. 706; SL II, s. 255-256; FWDP 711,07; SB s. 162; DanKir, bd. 8, s. 383-384 (se nedenfor).

8. 10/12 1671**. Hans Hansen Mule af Dannemarre, f. 44; St. Kbh. 62; Pr.; efter Rescr. 17/4 88 tillige Ryde 11/6 92; ~ F. D. Karen Madsdtr. Lerche; 2 B.; [# 1695; besad ikke alene et kostbart Bibl.; men var ogsaa selv virkelig lærd].

KUM II, s. 310 (»Iohannes Iohannis Mulerius«).

9. 30/7 1695 [N. Alslev 12/3 81] Mag. Laurits Hansen Fiil; maaskee St. Vdbg. 71; Skp. . .; ~ Karen Lauritsdtr. Widsted af Nakskov-B., f. 55, † Rødby 27; 2 S., 3 D.; see S. P. Copmann, r. Cap. her; [† 10/6 1720; hans Navn paa Kirkeklokken i Veileby 1696].

KUM II, s. 25 (»Laurentius Iohannis fil.«); DanKir bd. 8, s. 832 (Vejleby kirke).

10. 4/6 1720. Mikkel Mikkelsen Nestius, f. p. Rygen 24/3 93; F. Mag. M. N., Sp. . . . ; M. Ursula Døling; St. fra Stralsund t. Rostock, i Kbh. 16; C. 26/3 s. A., n.; 1 ~ Elisabeth Innis fra Grimsted, f. c. 94, † 41; 4 S., 1 D.; 2 ~ 6/11 43 Margrethe Dorthea Clausdtr. Forbus af S. Kirkeby-A., † Rødby, Skifte 11/12 58; 2 D.; 2 ~ Frederik Jessen, Toldcontrollør i Rødby; see Frederik C. M. N. i Hammer-L.; P. B. T. Gjørup i V. Ulslev; (C. N. Claussen i Arninge); [† 22/2 1747; W. 2/111; N. 425].

KUM II, s. 396 (»Michaël Nestius, Rugianus«, 25 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 1864; Rødby byfoged nr. 282; LF-Degne, s. 18.

11. 12/5 1747 [Ruds Vedby 9/2 42, o. 6/6] Frederik Hugo Christensen, f. Holbæk •/11 14; F. Cmcrd. og Rdmd. C. Christensen; M. Johanne Marie Gravenhorst; St. Holbæk 34; C. 30/1 38, l.; p. Cap. Tølløse-Aa. 39; ~ 11/9 50 Anna Elisabeth Lorentsdtr. Wissing af Værslev-J., † 70; u. B.; [† 1783; kaldes af Rh. en uvurdeerlig Guds Tjener; god Theol.; indsigtsfuld i Lovkyndighed; velgjørende. I hans Tid blev Aageby Kirke nedbrudt; see ovenfor].

KUM II, s. 551 (»Fridericus Christiani«, 20 år gl.).

12. 12/2 1783 [r. Cap. Skovlænge-S.-G. 1/10 77, o. 21/11] Laurits Christopher Pedersen Busch af Kallehave, d. 25/7 48; St. Vdbg. 68; C. 29/4 72, n.; ~ Errindlev 23/10 78 Maren Charlotte Eggertsdtr. Brygmann, f. 51, † 94; (Sstr. t. Dorothea Margrethe E. B. ~ S. Balslev i Kjettinge-B., t. Anna Sophie E. B. ~ N. P. Saabye i Errindlev-O. og Bdrdtr. t. H. P. Brygmann i Thoreby); F. E. Christopher B., Hofskrvr. hos Enkedronning Sophie. Magdalene; M. Marie Pedersdtr. Smidt; 3 S., 6 D.; see J. A. Jessen i Thorslunde-I.; (A. B. Pontoppidan i Hyllested-R.); [† 26/1 1798; Lgst.].

DanKir, bd. 8, s. 385 (se nedenfor); Skifteprot. Køge byfoged (1766-90), f. 445a-449a , opsl. 241 (skifte efter hustrus moder); Kbg. Errindlev (1764-1815) f. 10a, opsl. 13 (vielse).

13. 6/6 1798 [Dollerup-F.-R. 22/6 92] Gavert Nielsen; [21/11 1806 Tirsted-S.-V.; see der].

14. 16/1 1807 [r. Cap. Skovlænge-S.-G. 31/7 95, o. 9/9] Cornelius Michael Bagger, f. p. Amager 64; F. Mikkel Olsen B., Brandinsp.; M. Anna Corneliusdtr.; St. Kbh. 83; C. 9/1 88, h.; [† 5/3 1821].

15. 6/6 1821 [r. Cap. Tirsted-S.-V. 6/1 19] Christopher Michael Claussen; [9/5 1834 Horslunde-N.; see der].

16. 20/8 1834 [Ryslinge 30/5 28] Ole Cosmus Beck; [6/6 1840 Ørslev-S.; see der].

17. 16/10 1840 [r. Cap. Tirsted-S.-V. 25/1 33] Conrad Nannestad af L. Lyngby-Ø., f. St. Hedinge 26/2 03; St. pr. 21; C. 1/5 29, h.; p. Cap. Frederiksberg-H. 25/9 29, o. 8/10; ~ 10/4 30 Elisabeth Frederikke Købke af Mern, f. 30/8 07, levede 68; 2 S., 5 D.; [† 29/1 1858; god Ldmd. og Oeconom].

PT 7:2 (1917), s. 63.

18. 11/4 1858 [Roholte 6/9 33, o. 9/10] Carl Adolph Gjellerup, f. Strandegd. 6/8 08; F. Poul G., Forp.; M. Drude Elisabeth Høffding af Marvede-H.; St. pr. 26; C. 14/7 31, h.; (Blidstrup 24/6 – 21/8 54); 1 ~ Sara Elisabeth Behrendt, en døbt Jødinde; 7 B.; 2 ~ Anna Johanne Elisabeth Fibiger, Søster til Mathilde F. (Clara Raphael)(1); F. altsaa Oberstlieut. Johan F., senest Land- og Søkrigscomm. i det 1ste jydske Distr.; M. Margrethe Cecilie Aasen; see Carl Adolph G., cd. th. 78/2; [† 19/2 1860].

19. 16/6 1860 [Fæmø 21/9 51] Johan Georg Rasmus Nielsen af Fæmø, f. 3/6 16; St. Nykjøb. 34; C. 10/1 42, h.; Miss. v. Frederikshaab i Grld. 16/3 42, o. 30/3; ~ 6/4 42 Justine Cathrine Elisabeth Schwartz, f. Slag. 19/2 15; F. Joh. Fred. Ernst S., Stadsmusicus og Bedemand; M. Sara Nesser; 3 S., 3 D.; see Johan Christoph. Schwartz, cd. th. 77/2; [10/12 1875 Vesterborg-B.].

20. 18/2 1876. Bernhard Ludvig Christian Haase; see Øsse-N.

———————————

 

 

No 712. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Landet, Ryde og Aageby.

[Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift]

———————————

1. 26/5 1694. Laurits Kjeldsen; St. Od. 88; [† 1699].

KUM II, s. 161 (»Laurentius Chiliani Borneman«).

2. 30/6 1699. Svend Poulsen Copmann; St. Kjøge 89; C. 3/11 91, mediocr.; ~ Margrethe Lauritsdtr. Fiil, en Datter af Sp. Nr. 9, † 29; 1 S., 4 D.; see S. H. Müller her; [† 1724].

KUM II, s. 170 (»Sveno Paulinus«).
———————————

3. 18/2 1724 [r. Cap. Skovlænge-S.-G. 16/4 23] Adam Levin Boldt, f. Halsted Kloster 89 el. •/7 87; F. Amtsskriver; St. Nestved 08, Bacc. 09; C. 5/8 12, n.; Forp. p. Grimsted; ~ Elise Sophie Innis, † c. 50; 4 B.; [† 1726].

KUM II, s. 331, 337 (»Adamus Levinus Bolt«, 19 år gl.).

4. 3/5 1726 [Degn i Ryde 19] Steen Henriksen Müller, f. Ribe 87; St. Od. 10; C. 8/12 18, n.; 1 ~ Apollone Thule; u. B.; 2 ~ 25/9 33 Karen Svendsdtr. Widsted, b. Nykjøb. p. F. 11/8 41; 1 S.; see Henrik S. M. p. Feiø; [† 1739].

KUM II, s. 349 (»Stenonius Henrici Muller«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nykøbing Falster byfoged, nr. 440; Kbg. Nykjøb. p. F. (1705-1750), f. 171b, opsl. 174 (enkens begr.).

5. 1739 [r. Cap. Tirsted-S.-V. 17/10 38, o. 19/11] Hans Pedersen Metner, f. Nakskov •/5 03; C. 30/5 31, n.; F. P. M., Skipper; M. Hanne Lisbeth Pries, Præstedtr.; St. Nakskov 26; C. 31; r. Cap. her 10/12 34*; ~ Kirsten Rasmusdtr. Rasch, E. e. P. Munk i Nakskov, b. Nakskov 17/2 61; u. B.; [† 1755].

KUM II, s. 483 (»Iohannes Petri Metner«); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 1145, 1806; Kbg. Nakskov (1758-1814), f. 275a, opsl. 275 (enkens begr.).

6. o. 5/9 1755. Mag. Johan Arent Eliesen Dyssel; [26/5 1758 Nustrup; see Østofte].

7. 21/7 1758, o. 25/8, Nicolai Christiansen Getreuer; [8/10 1762 Gundslev; see der].

8. 3/12 1762, o. 23/3 63, Frederik Jacobsen Thornam; [1778 Sandby-V.; see der].

Nedlagt.

———————————

Noter:

(1) Mathilde Fibiger (13/12 1830-17/6 1872) var en dansk forfatterinde, der i sin debutroman Clara Raphael fremsatte banebrydende tanker om kvindens frigørelse og hendes begrænsede muligheder for uddannelse, udvikling og uafhængighed. Hun arbejdede hele sit liv for kvindens ret til uddannelse og uafhængighed, blandt andet gennem sit virke som telegrafist (fx. som bestyrer af telegrafstationen i Nysted fra 1869).
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8 Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Landet Kirke, s. 372-386, Aageby Kirke, s. 387-390 og Ryde Kirke, s. 391-405.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Landet Sogn: s. 384-395, Præsterne: s. 384, II s. 289, Aageby Sogn: s. 676-681).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Landet Sogn s. 282-291, Præsterne: s. 286). PDF-udgave.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 954. Ryde og fra 1634 Gurreby,

Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, dengang Fyens Stift.

Rh. 1/295; Kbg. Ryde 1733, Gurreby 1659 (÷ 1754-67).
———————————

1. (1531). Mads Hansen; maaskee St. 20.

FS nr. 547 (»Matthias Johannis«).

2. (1571. 84) [r. Cap. Stokkemarke . .] Peder Jepsen; [† c. 1590].

3. 1590 [r. Cap. Rødby-R., k. 27/12 87] Hans Hansen el. Nielsen Viingaard*, f. Kbh.; Rtr. Nysted 78; [† c. 1631].

4. 1631 [p. Cap. Halsted-A., o. 10/7 29] Hans Christensen Sadeel (Sahl), f. c. 03; (Bdr. t. Jens C. S. i Dollerup-F.-R.); St. Sorø 22; [† c. 1637].

KUM I, s. 54 (»Iohannes Christierni Sadelius«); KS 3:5 (1884-86), s. s. 123 (»Johannes Christierni Sadeel«, 26 år gl.); SB s. 136.

5. o. 6/12 1637 [Rtr. Nakskov 22/8 29; afsat 35] Axel Hansen Westerburg af Vesterborg-B., f. 21/12 05; St. Od. 26; Hør. Nakskov 27; Pr. 59; 1 ~ Cathrine Hansdtr. Faack, f. Flensborg 7/5 13, † 19/5 50; 1 S., der blev Degn i Ryde; 2 ~ Anna Jensdtr., f. Rudkjøb. 9/11 07, † 29/6 73; (Sstr. t. Karen(?) Jensdtr. ~ P. A. Bredal i Kjettinge-B.); 1 S.; see L. Axelsen i Vesterbølle-Ø.; [† 4/7 1676; Lgst.].

KUM I, s. 75 (»Axilius Iohannis Laulandiæ«); KS 3:5 (1884-86), s. 141 (»Accilius Johannis Westerburgius«, 24 år gl.), s. 129 (»Acilius Johannis«); LF-Degne s. 32-33; DanKir, bd. 8, s. 403-404 (se nedenfor).

6. 1674**. Anders Frandsen Bruun; [13/6 1681 Rødby-R.; see der].

7. 13/6 1681. Anders Knudsen Bruun, fmtl. af Rødby-R.; maaskee St. Od. 72; ~ Margrethe Pedersdtr.; 2 ~ 21/6 93 E. C. H. Wolf i Skjelby-Gj.; [† 30/10 1682; skal have været Præst, førend han kom her, men hvor?].

KUM II, s. 30 (»Canutus Andreæ« - her formodet fejlskrevet i matr.).

8. k. 30/10 1682 [Rtr. Nakskov 79] Bent Hansen Grimeton; [18/9 1691 Aastrup; see der].

Efter Rescr. 17/4 1688 blev Ryde 11/6 92 Annex til Landet-Aageby;
Gurreby derimod til Skovlænge-Søllested; see der.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8 Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Ryde Kirke, s. 391-405 og Gurreby Kirke, s. 429-440.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Rhyde Sogn s. 376-383, Præsterne: s. 377, II s. 288, Gurrebye Sogn: s. 342-343).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Ryde Sogn s. 291-296, Præsterne: s. 295; Gurreby Sogn: s. 254). PDF-udgave.