Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 331. Gloslunde og Græshave,

Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Loll.-Falsters Stift.

Rh. 1/298; M. S. 2-b/11; L. P. B. 13; Lkm. 2/716; Kbg. 1733.
———————————

0. (1547) Jørgen . . . ; see N. khist S. 6/280.

1. (1560). Niels Ibsen; Pr.; ~ I. . . . M. . . . ; [† 28/2 1588; blev mistænkt for, at have stjaalet 17 Oldensviin fra N. Andersen i Skovlænge; hans og Hustrus Initialer paa Altertavlen 1581; Lgst.].

DanKir, bd. 8, s. 360, 362-63 (se nedenfor).

2. 1588 [Landet-Aa. 73] Rasmus Hansen; maaskee St. 72; [† før 1608; gav 78 Kalken til Aageby Kirke].

FS nr. 269 (»Erasmus Johannis«); DanKir, bd. 8, s. 389 (Aageby kirke).

3. 1608 [p. Cap. Halsted-A. 00] Peder Christophersen af Halsted-A.; St. Sorø c. 97; [† 1638].

F-P s. 150 (»Petrus Christophori Laaland«); SB s. 109.

4. 1638 [r. Cap. Rudkjøb.-S. s. A., o. 27/9, tillige Rtr.] Hans Lauritsen Bogense, f. 05; maaskee St. Od. 29; see Etm.; [† 1664].

KUM I, s. 95 (»Iohannes Laurentii Veiboëlius Cimber«); KS 3:5 (1884-86), s. 130 (»Johannes Laurentii Bogonianus«, 33 år gl.).

5. 1664. Niels Rasmussen Schow af Vestenskov-K., f. 32; vist St. Kbh. 53; ~ Gloslunde 11/1 65 F. D. Margrethe Hansdtr., f. 5/3 46, † Maribo 5/3 87 el. 89; B.; [† 1685; Enken gav 89 Daabsfad til Maribo Kirke; Hustrus Lgst. ss.].

KUM I, s. 241 (»Nicolaus Erasmi.«); HT-Sadolin s. 542; DanKir bd. 8, s. 65, 81 (Maribo kirke); Det var ikke enken, men datteren, der blev gift med Jacob Pedersen, Degn i Vestenskov.

6. 7/3 1685. Gregers Andersen Sidelmann; St. Holbæk 74, Bacc. 76; Pr. 15; 1 ~ Nakskov 23/9 85 Dorothea Gjordtsdtr. Treschow; (Sstr. t. Rasmus G. T i Kjeldby, Halvsstr. t. Anne Jensdtr. ~ A. Olufsen, r. Cap. i Stege); F. G. Andersen T., Kbmd. og Rdmd. i Stege; M. Anna Nielsdtr.; 2 ~ Dorothea Augusta Verner, b. Maribo 29/1 42; see Gjort (Gerhard) G. S. i Arninge; K. A. Rhold i Hunseby; (G. Jensen i Skovlænge-G.-S.); [† 1725; hans og 1. Hustrus Initialer paa Alterkalken 1698].

KUM II, s. 49, 72 (»Gregorius Andreæ Sidelmannus«); S.H. Finne-Grønn: Familierne Treschow og Wiel, NTG, bd. 1, 1910, s. 192-194, 196; DanKir, bd. 8, s. 360-61 (se nedenfor).

7. 23/3 1725. Anders Simonsen Aarhuus af Halsted-A., f. 26/4 94; St. Nykjøb. p. F. 14; C. 9/3 17, l.; ~ 25 Dorothea Sophie Ahlefeld, E. e. C. L. Forbus i S. Kirkeby-A.; 3 ~ Etm.; [† 1727].

KUM II, s. 384 (»Andreas Simonis Aarhuus«, 20 år gl.); Seidelin bd. 1, s. 200.

8. 22/11 1727. Hans Frederiksen Seidelin*, f. Nykjøb. p. F. 6/4 01; F. F. Hansen S., Apoth. af Kbh. Holmens K.; M. Karen Clausdtr. (Moster t. Sofie H. Seidelin ~ I. D. Brink t. Kbh. Nic. K.); St. Nykjøb. 17, Bacc. 18; St. i Rostock 22, i Wittenberg 23; C. 7/5 26; 1 (~) trolovet Kbh. •/9 21 Cathrine Jacobsdtr. Godiche; F. Jacob Månsson Göddick, Sp. i Örtofta og Lilla Harrie i Lunds Stift; M. Anna Simonsdtr. Hjort; 1 D.; 2 ~ F. E., b. 12/4 52; u. B.; 3 ~ Magdalene Christine Gjordtsdtr. Sidelmann af Arninge, f. c. 33, boede som Enke i Maribo, † Kbh. St. Nic. S. 10/4 99; 4 S., 1 D.; see L. J. Bentzon i Vestenskov-K.; [† 1/6 1790. Nøiagtig og sparsommelig. Der fortælles, at, da han paa sine gamle Dage, vel indpakket, kjørte til Kirke, maatte Degnen, som sad bag ved ham, puffe ham i Ryggen, hvergang Præsten kjørte forbi en Kirkegænger. Dette ærgrede Degnen, og han puffede derfor til ham, saa ofte de kjørte forbi et Piletræ, saa at den gamle Præst sad og bukkede og bukkede hele Veien. Naar de nu kom til Kirke, og der næsten ingen Besøgende havde været, spurgte han bagefter Degnen: „Men, monstro, hvor bleve alle Kirkegængerne af ?“, hvortil Degnen med en vis Sandhed svarede: „De bleve vist staaende nede paa Veien og gloe paa hinanden“; see Rh. S. 301; den bekjendte Bogtrykker og Udgiver af „Dagen“, Claus Henrik S., var hans Søn; Lgst.].

KUM II, s. 408, 414 (»Ioh. Friderici Seidelin«, 17 år gl.); Helk II, s. 245; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 479; Kbg. Kbh. Skt. Nik. K. (1797-1805 D) opsl. 33 (enkens død); Seidelin bd. 1, s. 189-200; DanKir, bd. 8, s. 363 (se nedenfor).

9. 1/10 1790 [Nestved St. Mortens K. 27/4 87] Andreas Pedersen Lyhmann, f. Kbh. 1/11 36 (maaskee Bdr. t. Anna M. L. ~ P. A. Lyngbye i Vium-L.); F. P. Andresen L., Bgr.; M. Mette Müller; St. 53; C. . . , h.; r. Cap. Nysted-H. 30/12 73, o. 26/3 74; 1 ~ Mette Christine Danielsdtr. Huusfeldt af Nysted-H., † 14/9 77; 1 D.; 2 ~ 10/8 87 Ida Sophie Kjeldsen, f. 62, † 27/2 44; F. Ove K., Org. i Nysted; M. Karen Just; 3 S., 4 D.; see H. V. Breinholm i Tyrsted-U.; [† 1/6 1799].

10. 26/10 1799 [Gislum-T. 25/1 93, o. Kbh. 5/4] Dr. phil. Jørgen Borch af Nakskov-B., f. Od. 67; St. Nakskov 87; Alumnus p. Borchs Coll. 90–93; C. 13/1 91 med udm. Berømmelse; Dr. phil. 31/1 93; ~ Kbh. 10/4 93 Ingeborg Klog, f. Vestmanø p. Island 66, † Gloslunde 6/5 43; 1 S., 4 D.; [† 17/3 1824; lærd og flittig; dygtig Philolog; N. 78; E. 1/171 og S. 1/200].

Borchs K. nr. 430.

11. 28/5 1824 [Sandby 22/11 20] Eggert Rasmussen Galthen; [16/10 1838 Fjelsted-H., see der].

12. 1/1 1839 [Cat. Kbh. Holmens K. 29/12 30; Ord.-Tilladelse 29/8 35] Thorgeir Gudmundsen; [8/2 1849 Nysted-H.; see der].

13. 1/1 1849 [Bredstrup 24/1 40] Andreas Jørgen Nielsen, f. Ubberud 5/12 00; F. Peter N., Skllrr.; M. Maren Cathr. Andersdtr.; Sem. Skaarup c. 22; St. pr. 24; C. 23/10 29, h.; Cat. Svendbg. 17/8 31, o. 29/11; ~ 28/1 32 Maren Perette Augusta Wedel af Skaarup-T., f. 22/2 02; 4 S., 3 D.; [# 13/12 1867].

14. 14/2 1868 [Cat. Korsør 28/5 59, o. 7/9] Alexander Frederik Lassen, f. Ebeltoft 2/10 28; F. Adam Fred. Alexander L. af Kverndrup, Apoth., siden Gjæstgiver i Veile; M. Eleonore Sophie Gottschalck af Jordløse-H.; St. Aarh. 45; C. 23/4 50, l.; Lærer v. Slag. Realsk. 54; ~ 4/4 55 Christine Petræa Emilie Zahle af K. Stillinge, f. Hlh. 23/4 29; (68) 5 S., 2 D.; [30/8 1875 Egebjerg].

15. 16/12 1875. Lars Simon Hansen; [see Præste-Embedet ved Hors. Straffe-Anstalt].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Gloslunde Kirke, s. 353-363, Græshave Kirke, s. 364-371.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Gloslunde Sogn s. 395-410, Præsterne: s. 398, II s. 290, Grøshave Sogn: s. 410-418).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Gloslunde Sogn s. 296-304, Præsterne: s. 298; Græshave Sogn: s. 304-305, 615). PDF-udgave.