Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 982. Sandby,

Nørre Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

Rh. 1/134; M. S. 2-b/4 og 67; L. S.*; Lkm. 2/686; Kbg. 1771.
Anm. Perpetueret(1) 16/6 1679 til Bispestolen; Præsterne altsaa Vicepastorer(2).
———————————

1. 8/9 1525. Rasmus Olsen.

FR s. 91-92.

2. (1564). Mikkel Clausen; kaldtes den kloge Præst; Man bragte Syge til ham allesteder fra.

3. (1566). Christopher Pedersen; Pr. (70); [† 1584].

4. c. 1580. Niels Pedersen, i 30 Aar, f. c. 53; maaskee St. 74; ~ Margrethe Bartholomæidtr.; B.; 2 ~ Etm.; see J. N. Sandbye i Rødby-R.; J. Christensen i Nakskov; [† c. 1610; Lgst.].

FS nr. 629 (»Nicolaus Petri Foburg«); DanKir bd. 8, s. 495 (se nedenfor).

5. c. 1610 [p. Cap.* c. 07] Jens Eriksen Bang; St. i Kbh. 02, i Rostock 09, i Wittenberg 09-10; F. E. Olufsen B.; Pr. . . ; ~ F. E.; see Etm.; R. R. Kjøring i Veileby; J. Clausen i Errindlev-O.; L. P. Horbeløv her; [† 1629; Lgst.].

FS nr. 402 (»Joannes sive Janus Erici Bang«); F-P s. 189; Helk I, s. 158; DanKir bd. 8, s. 495 (se nedenfor).

6. o. 24/9 1629 [Rtr. Nakskov 1/6 27] Laurits Hansen Bruun (Brunow), f. 01; St. Od. 24; ~ her 20/6 30 (viet af Biskop H. Mikkelsen) F. D. Maren Jensdtr.; maaskee 2 ~ Etm.; [† 1644; hans Navn paa Prædikestolen 1635].

KUM I, s. 65 (»Lavrentius Iohannis f. Brunovius«); KS 3:5 (1884-86), s. 141 (»Laurentius Johannides Brunovius«, 26 år gl.), s. 124 (»Laurentius Johannis Brunovius Loll.«, 28 år gl.); DanKir bd. 8, s. 491 (se nedenfor).

7. o. 8/5 1644 [Rtr. Nykjøb. p. F.] Mag. Clemens Pedersen Fabricius; St. Od. 36, Bacc. 38; Mag. Kbh. 15/5 43; ~ F. E.(?) Maren . . . ; vist 3 ~ Etm.; [† el. befordret 1647].

KUM I, s. 132, 145, 180 (»Clemens Petræus, Petri Fabricius.«); KS 3:5 (1884-86), s. 133 (»Clemens Petri Fabricius«); PT 11:6 (1945), s. 37, 53 (Poul Danchels Optegnelser).

8. o. 10/3 1647 [Hør. Nakskov . . ] Bo Hansen Faack (Vake), f. Flensbg.; F. Hans V., Kbmd.; St. Od. 38; fmtl. ~ F. E.; vist 4 ~ Etm.; [† el. forflyttet 1650].

KUM I, s. 142 (»Boëthius Iohannis Faack«); Achelis I, nr. 1987; KS 3:5 (1884-86), s. 135 (»Boëtius Johannis Faack«).

9. o. 30/6 1650. Laurits Pedersen Horbeløv af Horbelev, f. c. 17; St. Slag. 39; Pr. . . ; ~ 15/9 50 (trol.) F. E.(?) Maren Jensdtr. Bang, f. her og en Dtr. af Nr. 5; maaskee E. e. 3 Formænd; [† 1676; nærede sære Principer, hvorved han nær havde forvildet alle sine Tilhørere].

KUM I, s. 152 (»Laurentius Petræus Horbel.«); KS 3:5 (1884-86), s. 137 (»Laurentius Petri Horbeløf«, 33 år gl.); HT-Sadolin s. 526.

10. 8/11 1671**. Niels Augustinussen Schandorph af Thoreby, f. c. 48; St. Sorø 66; ~ (trol.) Mette Jensdtr. Lucoppidan af Landet-B., 2 ~ D. Hansen i S. Broby; [† 1/5 1679 i Landet p. Taasinge, lige før sit Bryllup; Lgst. v. Landet K.].

KUM I, s. 338 (»Nicolaus Augustini Scandorfius«); SB s. 198; Danske Kancelli: Kaldsbrev; Kbg. Landet (1646-1733) opsl. 77 (død); DanKir 10, s. 2678 (Landet Kirke).
 

Den 16/6 1679 fik Fyens Biskop Thomas Kingo indtægten af Sandby. Derefter var præsterne Vicepastorer indtil 26/5 1909.

 

11. 1679. Mag. Johan Davidsen von der Heide; St. Helsing. 73; Mag. Kbh. 21/6 77; ~ Anna Isaksdtr.; [† 1684; denne „forvovne Præst“ pleiede at sige: „Saalænge Skoven har Kjeppe, saa lad kun Ridefogden brumme“].

KUM II, s. 41, 74 (»Iohannes Davidis von der Heide«).

12. 8/11 1684. Mag. Offe (Olfert) Schade Ditlevsen Friis; St. Roesk. 75, Bacc. 77; Mag. Kbh. 11/6 84; 1 ~ Edel Dorothea Knudsdtr. (dydig), † 94; 2 ~ Nakskov 8/1 95 Magdalene Christine Høpner, † 38; (Sstr. t. Marie S. H. ~ D. S. Blicher, ø. Cap t. Kbh. Trin. K.); F. Nicolai H., Bgmstr. i Nakskov; M. Maren Lundt; see Etm.; [† 1724; fattig formedelst sin sidste Kones Ødselhed; Trætte med Degnen formedelst Jord, han havde pløiet fra denne; maatte give Jorden tilbage og 12 Rdlr. i Mulkt].

KUM II, s. 57, 73, 129 (»Offo Ditlovij Frijs/Offo-Schade Ditlevii Friis«); Danske Kancelli: Kaldsbrev som vicepastor; Kbg. Nakskov (1638-1707) opsl. 277 (2. vielse); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 1157.

13. 10/12 1723**. F. S. Michael Christopher Offesen Friis, f. 96; St. Nakskov 17, Bacc. 19; C. 24/11 22, l.; ~ 12/9 25 Dorthea Christensdtr. Winding, † Skanderbg. 30/3 73; [† 1728].

KUM II, s. 410, 423 (»Michaël Christophorus Oweni Friis«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Hjelmslev hrd. nr. 14.

14. 4/10 1728 [Hør. Od. 21] Hans Oluf Hellesen, f. Od. c. 90; F. H. Andersen, Kandestøber; M. Anne Mikkelsdtr.; St. Od. 13; C. 18/11 17, h.; 1 ~ Gjertrud Kirstine Bodtzen, f. i Fyen, en Sstrdtr. af J. M. Bielefeldt i Gamtofte; 1 D.; 2 ~ Danstedgd., Nebbelunde S., 1/8 31 Abel Marie Frederiksdtr. Felthuus, f. Nysted 22/12 11; F. F. Didriksen F., Godsejer; M. Karen Jensdtr. Lyngbye af Helgenæs; (51) 4 S., 2 D.; [† 1749; ved en sær, tarvelig Levemaade samlede han stor Rigdom].

KUM II, s. 370 (»Iohannes Olavius Helgonis fil.«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 1392, 2606, Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 174; FWDP 982,14.

15. 28/3 1749 [Rørbæk-G. 6/12 42] Gregers Jensen; [1752 Skovlænge-S.-G.; see der].

16. 4/8 1752, o. 6/10, Christian Christiansen Ramus; [22/3 1760 Maribo-H.; see Stokkemarke].

17. 9/5 1760 [p. Cap. Nakskov-B. 27/11 39, o. s. D.] Frants Christophersen Næraae, f. Næraa; F. C. Frantsen., Degn; M. Voldborg Hansdtr.; St. Od. 32, Bacc. 33; C. 30/1 38, h.; ~ 20/4 46 Cecilie Margrethe Jansdtr. Samuel af Vesterborg-B.; [† 1764; samlede som p. Cap. ved en uefterfølgelig Sparsomhed Midler; forresten der susp. en kort Tid og mulkteret for en Uagtsomhedsfeil ved Uddelingen af Nadverens Sacrament].

KUM II, s. 536, 543 (»Franciscus Næraae«, 23 år gl.).

18. 3/9 1764 [Nustrup 26/5 58] Mag. Johan Arent Eilersen Dyssel; [1774 Østofte; see der].

19. 21/4 1774 [r. Cap. Kjøbelev-V. 2/12 68, o. 7/4 69] Søren Sørensen Assenius af Laurbjerg-L., f. 41; St. Vibg. 59; C. 12/6 65, n.; ~ Christine Hornemann Frederiksdtr. Suhr af Kjøbelev-V., f. 23/6 43, † 18; [† 10/6 1791; Pg. br. 76; N. 22].

KUM III, s. 191 (»Severinus Assenius«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 1255.

20. 1791 [p. Cap. Kold. 29/4 85, o. 15/6] Johannes Blangsted af Rødding-S., f. 45; St. Ribe 65; C. 27/11 71, n.; O.; men dog ingen Kvindehader; [† 12/4 1805].

Achelis II, nr. 6607.

21. 12/7 1805 [r. Cap. Skjelskør 29/8 94] Laurits Urne Fischer; [6/10 1809 Vestenskov-K.; see der].

22. 7/2 1810. Jens Petersen; Pr. 19; [31/5 1820 Skjelby-Gj.; see der].

23. 22/11 1820 [Cat. Nakskov 15/6 18] Eggert Rasmussen Galthen; [28/5 1824 Gloslunde-G.; see Fjelsted-H.].

24. 1/10 1824 [r. Cap. Skovlænge-S.-G. 20/11 18] Søren Hagerup Holck af Venø, f. Edø, Trondhj. St., 13/10 91; St. Hlh. 10; C. 24/10 14, l.; ~ 26/4 21 Laurine Dorothea Jørgensen, f. 3/10 02, levede 68; F. Jørgen J., Godseier; M. Karen Marg. Elisabeth Kølle; 1 S., 1 D.; see Johan C. H., r. Cap. t. Kbh. Frelsers K.; [† 7/9 1827; en meget dygtig Præst].

25. 30/11 1827 [r. Cap. Skovlænge-S.-G. 12/1 25] Christian Lemvigh; [28/10 1835 Krummerup-F.; see der].

26. 9/2 1836, o. 25/3 [Adj. Nakskov 26/9 26] Jens Rudolph Johannes Berg; [17/7 1840 Feiø; see Dannemarre-T.].

27. 27/11 1840, o. 13/1 41, Carl Jacob Trojel; [18/6 1852 Tødse-E.; see der].

28. 12/9 1852 [p. Cap. Ormslev-K. 5/10 42, o. 18/11; Aarslev-T. 27/2 47] Ambrosius Johannes Meldal; [16/11 1868 Taars; see der].

29. 6/9 1869. Johannes Julius Erlandsen; [9/12 1872 Tisted-B.-D.; see Assens o. Cat.].

30. 10/3 1873. Christen Lundsgaard Nielsen; [14/5 1877 Rudkjøb.-S.; see Tikjøb-H.-H. r. Cap.].

31. 23/7 1877 [Cap. p. p. Nakskov-B. 11/8 73, o. 3/10] Jacob Møller, f. Aarh. 22/8 43; F. Niels Jacobsen M., Kbmd.; M. Anna Marie Bruun; St. Aarh. 63; C. 22/6 70, h1.; ~ Kbh. Johs. K. 3/11 71 Ellen Carlsen Olivarius, f. Kbh. 3/11 49, † 13/2 1927; Pleiedtr. af Mathias Olivarius i Hodde-T.; (77) 1 S., 2 D.; [11/3 1885 Radsted; Ørslev-S. 20/11 1901; † der 8/12 1908].

Elvius s. 428; G-HF II, s. 466-67.
———————————

Noter:

(1) perpetuere = (af lat. perpetuare) at gøre noget vedvarende; her: henlægge indtægterne fra sognet til varigt brug for bispestolen.
(2) Vicepastor = en præst, der passede et præstekald, hvis indehaver havde indtægterne af det, men ikke selv boede paa stedet og kunne passe det.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Sandby Kirke, s. 481-497.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Sandbye Sogn s. 153-174, Præsterne: s. 164, II s. 272, 326-327).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Sandby Sogn s. 128-139, 608, 610, Præsterne: s. 134). PDF-udgave.