Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 710. Landet og fra 20/8 1575 til 5/6 1738 Bregninge,

Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 230; M. S. 2-a/53; Lund: Beskrivelse over Øen Thorseng S. 30 og 33; Lkm. 2/315; St. M.;
B. M.; Kbg. Landet 1646 (÷ 1734–38), Bregninge 1646 (÷ 1734–72).
Anm. Bregninge var og er nu igjen et Pastorat for sig. Præsten boede i Lundby.
———————————

1. 15 . . Poul Nielsen.

2. (1571). Niels Mule; St. 55; Pr. (80); see P. H. Bager i Allesø-B.; [† 1581; var meget kjed af at faae Bregninge til Annex].

FS nr. 618 (»Nicolaus Mule«); F-P s. 32; Kbg. Landet (1646-1733) opsl. 7 (præstebiografi).

3. i. 18/6 1581 [r. Cap. Nybg. 78] Morten Nielsen Mesling (Mesburgensis), f. v. Veile; Rtr. Nybg. 77; ~ 78 Mette Jørgensdtr., E. e. en Mand i Nybg., f. Kjøge . . , † 13/12 28; 3 S., 2 D.; see Etm.; E. Mortensen i Tillitze; [b. 20/6 1618, samme Dag hans Datter blev ~ Etm.; visstnok hans Initialer p. en Skriftestol i K.; hans Navn p. Kirkeklokken 90; Lgst.].

Kbg. Landet (1646-1733) opsl. 8 (præstebiografi); DanKir bd. 10, s. 2668, 2675, 2676 (se nedenfor).

4. 3/7 1618 [p. Cap.*, o. 15] Peder Sørensen Aarhuus; 1 ~ 7/1 18 F. D. . . . Mortensdtr. Mesling; 2 ~ 25/5 40 Karen Mogensdtr. af Kverndrup, f. 25/5 24; 2 ~ Etm.; [† 3/6 1649; hans Initialer paa Jernankre p. Kirkens vestre gavl].

Kbg. Landet (1646-1733) opsl. 8 (præstebiografi), opsl. 20 (død); DanKir bd. 10, s. 2609, 2635 (se nedenfor).

5. 1649 [p. Cap.* 45, o. 18/3 46] Jens Mogensen Haasum (Hosum) af Haasum-R., f. 30/11 16; St. Hlh. 35; Pr. 3/11 70; ~ her 24/6 50 F. E., † S. Broby 26/8 84; 3 S., 3 D.; see Etm.; M. J. Lucoppidan i Ø. Skjerninge-H.; N. A. Schandorph i Sandby; D. Hansen i S. Broby; Sønnen Ditlev blev P. t. Bergens Dk.; [† 25/10 1679; gav Alterstager til K. 50, Knæleskammel 66, Altersæt 67 og Messeskjorte 72; Begr. i K.; Lgst.].

KUM I, s. 130 (»Ioannes Magni f. Hoshumius«); KS 3:5 (1884-86), s. 135 (»Joannes Magni Hossumius«, 30 år gl.); Hlh. s. 30; Kbg. Landet (1646-1733) opsl. 8 (præstebiografi), opsl. 22 (vielse), opsl. 79 (begr.), opsl. 98 (enkens begr.), børn: 23 (Peder 51), 25 (Mogens 52), 28 (Ditlef 54), 32 (Mette 56, † 57), 35 (Mette 58), 43 (Margrethe 63); DanKir bd. 10, s. 2648, 2656-57, 2660, s. 2661, 2677, 2679 (se nedenfor), s. 1992 (Ø. Skerninge kirke).

6. 19/10 1672*, o. 14/6 74**, F. S. Mag. Peder Jensen Lucoppidan, f. 20/4 51; St. Od. 69; Mag. 02; ~ Od. 16/10 78 Anna Christine Jørgensdtr. Falster af Aasum, f. Od. 24/3 54, † 27/3 14; 8 S., 4 D.; see Jens P. L. i Uby; Etm.; [† 31/12 1717; stor Antiqvar; opbyggede Pg; han og Hustru gav 92 Oblatæske til K.; Hustruen gav 14 Lysekrone til K.; Begr. i K.; Maleri av ham, Hustru og Børn i Svendbg. S. Nic. K.].

KUM II, s. 13 (»Petrus Iani Lucoppidanus«); Kbg. Landet (1646-1733) opsl. 8 (selvbiografi), opsl. 23 (dåb), 75 (vielse), 217 (hustrus død), 227 (begr.), børn: 80 (Barbara Cathrine 79), 83 (Birthe 80), 88 (Jens 82), 98 (Jørgen 84), 106 (Niels 86), 113 (Margrethe 87, † s.å.), 121 (Knud 88), 133 (Ditlev 90), 142 (Mogens 91, † 03), 147 (Peder 92), 153 (Margrete Sophia 94), 161 (Andreas 96); DanKir 10, s. 2610, 2658-59, 2673, 2679 (se nedenfor), s. 207-209 (Svendbg. Skt. Nikolaj kirke).

7. 24/12 1717**. F. S. Niels Pedersen Lucoppidan, f. 21/2 86; St. Od. 02, Bacc. 03; C. 15/10 04, n.; 1 ~ Svendbg. Frue K. 6/5 18 Dorothea Poulsdtr. Langeland af Svendbg. Frue K., f. 91, † 19/6 21; u. B.; 2 ~ 21/10 22 Karen Hansdtr. Rasch, f. Od. 07; (Sstr. t. Erik H. R. i Viby og t. Anna H. R. ~ N. J. Faaborg i Østrup-H.); F. H. Eriksen R., Kbmd. i Od.; M. Ursula Andersdtr. Schytte af Uggerslev-B.; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 26/6 1730; ogsaa en lærd Antiqvar og en god Poet; Begr. i K.; W. 1/624 og 3/477; N. 352].

KUM II, s. 275, 282 (»Nicolaus Petri Lucoppidanus«, 17 år gl.); Danske Kancelli: Kaldsbrev; Kbg. Landet (1646-1733) opsl. 8 (biografi), opsl. 106 (dåb); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sunds hrd. nr. 27, 40; Odense byfoged nr. 1408; Wads sedler: 2. hustrus forældre; Kbg. Svendborg Frue (1687-1793) opsl. 100 (1. vielse); Strøm 3, s. 94; DanKir 10, s. 2679 (se nedenfor).

8. 22/12 1730, o. 9/2 31. Mag. Mathæus Reutze, f. Klarskov, Marslev S., d. Gamtofte 10/2 89; F. Johan Didrik Steenbritz (el. Klarskov); M. Clara Marie Mathiasdtr. Reutze af Ryslinge; St. Kjerteminde 06, Bacc. 11; Mag. Kbh. 30/7 18; Insp. ved Valkendorfs Coll. (18); C. 21/2 19, l.; ~ F. E.; 2 D.; 3 ~ Etm.; [† 5/6 1738; Begr. i K.].

KUM II, s. 315, 354, 421 (»Matthias/Mathæus Reutze«, 16 år gl.); Kbg. Landet (1646-1733) opsl. 8 (biografi); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 38; DanKir 10, s. 2679 (se nedenfor).

9. 5/9 1738, o. 19/11, Christen Henriksen Morsing af Hjerk-H., d. 17/1 04; St. Od. 22; C. 30/4 36, n.; 1 ~ F. E., † 45; 2 ~ Johanne Bang, f. c. 21, b. Svendbg. Nic. K. 6/1 76; F. Niels Andersen i Falden, Søllested S.; M. F. Sstr. Elisabeth Margrethe Steenbritz; 7 S., 2 D. (foruden 3, † spæde); [† 22/2 1760; N. 398; Eptph. i Svendbg. Nic. K.].

KUM II, s. 445 (»Christiernus Henrici Morsing«, 18 år gl.); Kbg. Landet (1646-1733) opsl. 8 (biografi); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 38; F. Winther: En slægt Norup fra Ribe, 2017; DanKir bd. 10, s. 208-209 (Svendborg Skt. Nikolaj Kirke).

10. 18/4 1760 [Bregninge 14/5 51, o. 11/6] Simon Pedersen Riise, f. Od. 25/11 15; F. P. Simonsen R., Kbmd.; M. Anna Maria Jørgensdtr.; St. Od. 36; C. 20/3 41, n.; ~ 12/10 53 Charlotte Cathrine Woisolefski, d. Roesk. Dk. 28/9 25, † 90; F. Alexander W., Cornet; M. Marie Kirstine Mentz; 1 D.; see Etm.; [† 2/7 1790; hans Initialer paa Jernankre p. Kirkens vestre gavl; gav c. 80 Sygesæt til K.].

KUM II, s. 572 (»Simon Rise«, 21 år gl.); Kbg. Landet (1646-1733) opsl. 9 (biografi); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 1563; Kbg. Roskilde (1708-1741) opsl. 112 (hustrus dåb); FWDP 710,10; DanKir bd. 10, s. 2635, 2659 (se nedenfor).

11. 13/8 1788** [Tved i F. 17/12 83, o. 2/4 84] Mathias Musmann, f. Haderslev 1/1 49; F. Mathias M., Bgmstr.; M. Magd. Lunding; St. i Kiel 69; i Kbh. 75; C. 8/4 83, l.; ~ 10/1 85 F. D. Juliane Sophie Amalie Riise; u. B.; [# 25/9 1809; b. 10/4 10].

12. 1/12 1809, o. 20/12, Frederik Christian Lund, f. Kbh. 8/3 80; F. Carl Conrad L., Rdmd. og Brygger; M. Fred. Christiane Trane; St. Kbhs. Bgdsk. 96; C. 28/10 00, l.; Cons.-Rd. 28/10 36; 1 ~ Chrbg. Slk. 29/7 09 Cecilie Marie Cathrine Cramer, f. Flensbg. 17/3 83, † her 24/4 15; F. Kbmd.; M. Helene Kall; 3 S., 1 D.; 2 ~ Landet 29/7 19 F. Sstr. Mette Marie Margrethe Cramer, f. Flensbg. 7/4 90, † 13/6 25; 2 S., 1 D.; 3 ~ Svendbg. Frue K. 8/3 27 Nicoline Caroline Simonsen, f. Svendbg. 7/10 96, † Svendbg. 6/11 77; F. Cpt. Gregers S., Org., Stadsmusicant og Chef for Borgervæbningen; M. Elisabeth Mossin; u. B.; see Frederik V. L. i Tryggelev-F.; [† 31/3 1854; var blind i 14 Aar; Monument p. Kg. over ham selv og hans to første Hustruer; E. 2/162 og S. 2/250].

Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1809-28 V) opsl. 2 (1. vielse); Kbg. Landet (1813-24) opsl. 2 (1. hustrus død), opsl. 7 (2. vielse); Kbg. Svendbg. Frue k. (1794-1814) opsl. 9 (3. hustrus dåb), (1821-35 V) opsl. 8 (3. vielse), (1876-97 D) opsl. 10 (enkens død); DanKir bd. 10, s. 2679 (se nedenfor).

13. 24/6 1854 [Cat. Aarh. 16/5 40] Johan Peter Christian Lyngbye; [14/4 1866 Alsted-F.; see der].

14. 25/6 1866 [Oddense-O. 6/1 42] Dr. phil. Peter Sølling Schousboe af Skibet, f. Thorstrup 27/9 07; St. Aarh. 25; C. 27/10 30, l.; Cat. Veile 21/1 35, o. 11/3; Dr. phil. i Kiel 8/11 42; 1 ~ 23/4 35 Juliane Regine Reddelien, f. Aarh. 25/12 11, † 22/1 51; F. Heinrich Nic. Christopher R., Apoth.; M. Maren Holbech; 8 S., 4 D.; 2 ~ 27/9 52 Cecilie Caroline Ring, f. Skive 4/11 14; F. Carl Vilh. R., Kbmd. og Møller; M. Rasmine Pouline Harder; u. B.; see Julius C. V. S., o. Cat. Assens; Etm.; [# 30/1 (31/1) 1877; boer i Kbh.; † 1887].

Sixhøj nr. 1764.

15. 23/4 1877, o. 8/6 [Adj. og Viceinsp. Hlh. 6/8 66] F. S. Vilhelm Carl Christian Schousboe, f. Veile 21/2 39; St. Vibg. 57; C. 29/6 64, h2.; ~ St. Johs. K. v. Kbh. 31/7 77 Hanne Sophie Magdalene Bayer, f. Kallundbg. 14/2 53; F. Carl Adolph B., Apoth.; M. Hed. Soph. Larsen; (78) 1 S.; [# 1910; † Kbh. 6/9 1919].

Sixhøj nr. 1764.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2021. Landet Kirke, s. 2609-2698, Bregninge Kirke, s. 2457-2554.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 147. Bregninge (St. Andreæ K.),

Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

St. M.; M. S. 2-a/53; Lund 35; Lkm.; Kbg. 1646 (÷ 1734–72).
Anm. Turø hørte til Bregninge i tiden 1624-1640. Fik 1738 Valdemars Slotskirke som Annex.
———————————

1. (1540). Knud Nielsen; Pg. br. c. 40.

DanKir bd. 10, s. 2458 (se nedenfor).

2. (1552). Peder Philosophus (Svanesø el. Svanekjær); [bad 1554 om at få del i kongetienden som supplement til den ‘arme underholdning’, han havde af præstegårdsavlen og tienden. Forlod Kaldet og nød Kosten til sin Død p. Klosteret i Kbh.; god latinsk Poet].

DanKir bd. 10, s. 2457 (se nedenfor).

3. (1564). Mads Jacobsen; [Pg. br. 64; hvorefter han boede tilleie i Svendborg; siden r. Cap. i Varde; maaskee forvexlet med Nr. 4].

4. 15 . . Hans Madsen; [Pg. br. igjen c. 73; hvorefter han 1573 kom til Horsens].

DanKir bd. 10, s. 2458 (se nedenfor).

Ledigt i 2 Aar. Derefter Annex til Landet efter Rescr. 20/8 1575,
„fordi B. skal være et fast ringe Sogn“.

5. 5/9 1738, o. 19/11, Christopher Iversen af Od. St. Hans K., f. 10; St. Od. 31; C. 34; ~ 6/10 40 Barbara Juliane Jochumsdtr. Steen af Ørsted i F.; [† 1751; Pg. i Nyby br. 45, da han allerede havde flyttet alt sit Boskab ind og skulde Dagen efter have taget Gaarden i Besiddelse; han boede derefter en Tid i Fabrikboligen i Troense (Troensegd.); Bohaven(!) blev ham igjen rigeligen erstattet af Kammerherren, hvorunder vel laae nogle skjulte Aarsager (Lkm.)].

KUM II, s. 532 (»Christophorus Ivari«, 20 år gl.).

6. 14/5 1751, o. 11/6, Simon Pedersen Riise; [18/4 1760 Landet; see der].

7. 13/6 1760, o. 18/7, Jacob Pedersen Clausen (ikke hos Lund); [8/7 1763 Ho-O.; see der].

8. 21/10 1763, o. 4/11, Daniel Frederik Hansen Kugler; i hans Tid blev Pgden. i Bregninge, hvor den nu er; [18/3 1773 Strynø; see der].

9. 18/3 1773 [Strynø 25/8 58, o. 27/10] Mag. Jørgen Valerius Thormøhlen, f. p. Chrhvn. 19/7 17; F. Gross.; St. Kbh. 36; C. 8/7 38, h.; Mag. 42; Hør. Kbh. 43; ~ Gjertrud Marstrand af Simmerbølle, f. 34, b. Rudkjøb. 12/2 12; u. B.; [† 8/10 1799; livlig og spøgefuld].

10. 22/11 1799, o. 18/12, Christian Jensen Krarup af St. Jørgens-S., f. Ørbæk 7/12 68; St. Od. 87; C. 13/7 91, h.; ~ 13/10 02 Lykke Riborg Christine Bekker, f. 31/7 80, † 3/1 46; (Sstr. t. Henrica Vilhelmine A. C. B. ~ C. G. Klingenberg i Døllefjelde-M. og t. Birthe Sophie B. ~ M. E. Bojesen i Lindelse); F. Jstrd. Adrian Tønnesen B., Herredsfoged i Sunds og Gudme HH. og Postmstr. i Svendbg.; M. Christine Henricsdtr. Flindt; 7 S., 1 D.; see Ludvig C. K. p. Tunø; [† 31/3 1845; venlig og gjæstfri; B. D. G. 1/180].

PT 13:6 (1958), s. 93; 14:6 (1964-65), s. 111; 1980, s. 104-105; Martin I. Christensen: Adrian Bekker.

11. 10/6 1845 [Cat. Kjerteminde 2/6 43] Johan Ludvig Møller, f. Kbh. 5/9 07; F. Carl Johan M., Secr. i Høiesteret, samt Adj. og Notar ved det jur. Facultet; M. Vilhelmine Lovise Schmidt; St. Kbh. 28; C. 13/1 35, h.; p. Cap. St. Jørgens-S. 16/10 40, o. 8/12; ~ 10/8 43 Frederikke Charlotte Vilhelmine Brandt af Gamtofte, f. 10/11 15, † Svendbg. 14/4 61; u. B.; [† 9/3 1854; Digter; E. 2/401 og S. 2/495].

12. 2/6 1854 [Cat. Roesk. 24/1 48] Carl August Olivarius; [2/8 1865 Ude- og Oppe-Sundby; see der].

13. 24/11 1865 [Eskriis 12/1 52; afsat 64 af d. t. R.] Hans Johannes Gustav Bock, f. Flensborg 22/5 18; F. Joachim Friedrich B., Kbmd.; M. Sophie Caroline Vilh. Petermann; St. Kbh. 38; C. 19/1 43, l; Lærer v. Petri Realskole i Kbh.; c. Sp. i Sterup, Flensborg. Pr., 24/9 50, o. 6/10; Sp. ss. 7/11 s. A.; ~ Christiansand 2/8 49 Eugenia Bernhardine Hansen, f. 22/9 23; F. Jacob H., Kbmd.; M. Marie Bloch; 1 S., 3 D.; [† 19/4 1875. „En hæderlig og retskaffen Charakteer, men kuns ret vurderet af Faa“. See D. T. 75/106].

Achelis II, nr. 9433.

14.17/7 1875, o. 3/9 [Underbest. af Prof. Bjerings Pigesk. 63; tillige Lærer v. Chrhvns. Bgdsk. 61–66; i Bohrs Sk. 60–62; i Clausens Bgrsk. 60–67; gav fra 66 hver Vinter en Række Cursus for Damer og forberedte Adspirantinder og Aspiranter til Institutbestyrerinde- og Institutbestyrer-Examen; Medlem 71–72 af Comm. ang. de grønlandske Kirke- og Undervisningsforhold; Medlem af Examenscomm. ved Afholdelsen af Skolelærerexam.; Rigsdagsmd. (Od. A. 4. Folkethingskreds) 22/9 69] Hans Christian Diderik Müller, f. Od. 5/9 35; F. Cclrd. Hans M. af Huusby-V., Kasserer og Bogholder ved Fyens Stifts Sparekasse; M. Marie Marg. Lütken af Lumby; St. Od. 54; C. 28/6 59, h1.; ~ 8/9 70 Cornelia Maria Nicoline Frimodt, f. Birkendegd. 18/9 36; F. Joh. F., Godsforv.; M. Nic. Cathr. Nielsen (77) 3 S., 2 D.; [24/1 1882 Ledøie-S.; Udgiver af en Række Skrifter; udenlands 69].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2021. Bregninge Kirke, s. 2457-2554, Valdemars Slotskirke, s. 2555-2598.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rørdam, Holger Fr.: Efterretninger om Bregninge Sognekald paa Taasing. Kirkehistoriske Samlinger 3:4 (1882-84), s. 434-458.