Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 466. Ho og Oxby,

V. Horne Herred, Ribe Amt og Stift.

Lkm. 6/338; M. S. III.; L. S. 2/7; L. P. B. 455; S. i. K.; K. 2/339; B. M.; D. Saml. 2/104; Kbg. 1/1 1700.
———————————

1. o. 1518. Mads Adsersen Udtoft*; [† 1570; forfægtede hemmeligen cath. Vildfarelser; T. 331].

2. 1570 [p. Cap.*, o. 22/3 59] Christen Knudsen Dahl; see Etm.; [† 13/2 1604].

KS 3:2 (1877-80), s. 213; Hegelund I s. 238, II s. 153; DanKir bd. 19, s. 1369 (se nedenfor).

3. 1604 [p. Cap.*, o. 21/2 93] F. S. Knud Christensen Hoe*, f. 16/5 70; ~ Karen Christensdtr. af Brøns; 4 D., alle gifte med Bønder; [† 5/10 1645; laa stadig i Processer, blev 1612 beskyldt for ikke at være kommet for at berette en Syg, men først kom Søndag efter Prædikenen, da den Syge var maalløs; s. A. beskyldtes han for at have deltaget i et Overfald paa en Bonde; lærd og nidkjær; T. 166].

KS 5:2 (1903-05), s. 560; 2:6 (1872-73), s. 547; Hegelund I s. 238, II s. 153; PT 11: 5 (1944), s. 57-58; DanKir bd. 19, s. 1369 (se nedenfor).

3b. o. 26/10 1636**. Anders Sørensen, f. Ribe 25/7 08; St. Ribe 27; [† 11/9 1645].

KUM I, s. 83 (»And. Sever. Rip.«); DanKir bd. 19, s. 1369 (se nedenfor).

4. o. 11/11 1645. Mikkel Hansen Guldager (Gullaggrius), f. Ribe 11/11 16; St. Ribe 40; ~ . . . . ; see Knud M. G. i Henne-L.; Anders M. G. i Verst-B.; [† selv sidst med alle sine Huusfolk af Pest •/10 1664].

KUM I, s. 155 (»Michaël Iohannis Guldager«).

5. o. 16/11 1664 [Rtr. Varde 60] Niels Nielsen Holstebroe, f. Holstebro 35; St. Rand. 54; ~ Margrethe Lauritsdtr., f. c. 40, † 29; (Bdrdtr. t. I. Baggesdtr. ~ J. Hansen t. Aalb. Bud. K.); F. L. Baggesen, Rdmd. i Ribe; M. Mette Jensdtr. (Sstr. t. Karen J. ~ J. I. Borch og H. H. Kjær i Ringkøbing-R. og t. Anne J. ~ K. Nielsen i Ulvborg-R.); 15 B.; see B. C. Carstensen, T. L. Møller, M. H. Friis og C. L. Weile, alle i Thorstrup-H.; Etm.; [† 12/10 1692; Pg. br. 4/12 71; lærd og alvorlig; skrev gjerne p. Latin; opskrev Alt, hvad der passerede; men Sønnen lod det Meste brænde].

KUM I, s. 249 (»Nicolaus Nicolai Holstepontanus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, V. Horne hrd. nr. 13; Ringkøbing byfoged nr. 756A; OD-RFR II, s. 196-197; »see Marcus N. H. i Aars-H.« udgår.

6. 22/10 1692. F. S. Mag. Jens Nielsen Hoe, f. c. 67; St. Ringkjøb. 86; Mag. 02; V.-Pr. 22; ~ Ribe Dk. 25/4 95 Kirsten Christophersdtr. Carstensen, f. c. 74, † el. b. Varde 13/3 30; (Sstr. t. Carsten C. C. i Sneum-T., t. Bagge C. C. i Thorstrup-H., Maturin C. C. i Jerne-S., t. Hans Friis C. C. i Lunde-Ou. og havde 2 Søstre ~ i hhv. Lønborg-E. og Øsse-N.); F. Casper C. Carstensen, Bgmstr. i Ribe; M. Kirsten Baggesdtr.; 3 S., 4 D.; see Etm.; Casp. C. J. H. i Lerup-T.; [b. 31/5 1729; lærd og retsindig; tillige velhavende, eiede Ho-Mølle og 1718 i Alt c. 70 Tdr. Htkn.; W. 1/444; N. 255].

KUM II, s. 149 (»Ianus Nicolai Hovius«); »see P. J. Holm i Høiby« udgår; E. Brejls skifteuddr.: Riberhus amt nr. 132A; Gejstl. sk. i Ribe amt, V. Horne hrd. nr. 13, 14, 16; OD-RFR II, s. 198; Nygaards sedler: Ægteskabsbevilling (de var næstsøskendebarn), vielse, børn.

7. 11/7 1729. Niels Arctander Hansen Kingo af Vissenbjerg, f. 29/7 02; St. Od. 19; C. 21, l.; ~ Ho 22/11 30 F. D. Ingeborg Dorothea Jensdtr. Hoe, d. 7/11 00, b. Bording 20/5 88; 1 D., som døde ung; [† 6/8 1755; skulde have arvet Mag. Carstensen i Jerne, men, da der siden opkom Uenighed mellem dem, blev det gjort til Intet].

KUM II, s. 424 (»Nicolaus Arctander«, 18 år gl.); Han var ikke gift med Hilleborg Bering, det var hans mor som døde i Ho 1739; Nygaards sedler: Vielse, mors død, hustrus dåp, enkens begr., testamente; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Ginding hrd. nr. 56.

8. 19/9 1755, o. 22/10, Lambert Mathiesen Borch, f. Varde 4/2 27; F. M. B.; M. Marie Knurborg; St. Ribe 47; C. 51; ~ 57 Susanne Schiøtt, f. c. 30, † 29/10 62; 4 S., 1 D.; see Herman T. B. i Gjørding-V.; [† 2/5 1763; Eptph.; Pg. br. 60].

DanKir bd. 19, s. 1378 (se nedenfor).

9. 8/7 1763 [Bregninge p. Taasinge 13/6 60, o. 18/7] Jacob Pedersen Clausen, f. Ærøskjøb. 27/12 32; F. P. C., Kbmd.; M. Else Marie Kullerup; St. Rudkjøb. 50; C. 54; Pr. 23/10 80; ~ Faabg. 27/4 64 Benedicte Dorothea Mølmark, f. Faabg. 37, b. 24/2 95; 3 S., 8 D.; see J. Fabricius i Sjørring-T.; H. Brinch i Sunds; [† 6/6 1800].

10. 9/1 1801 [Kold. Hosp. 21/9 79, o. 22/9] Niels Holst Jürgensen, f. Rudkjøb. 26/3 50; F. Andreas J., Apoth.; M. Beate Christine Nielsdtr. Holst.; St. pr. Nybg. 68; C. 16/6 73, h.; ~ Cathrine Ravn; kom som Enke ynkeligt af Dage, ved i Indkjørselen til en Gaard at læne sig tilbage og saaledes faae Hovedet knust mellem Porten og en Kiste paa Vognen; mindst 2 S.; [† 25/11 1807].

11. 5/4 el. 8/4 1808 [p. Cap. Sevel 17/11 97, o. 27/2 98, Daler 20/5 03] Niels Spandet af Holmsland r. Cap., f. 21/8 49; St. Ribe 68; C. 15/1 82, n.; O.; [† 12/3 1810; testamenterede sin Formue til Fattigvæsenet].

12. 24/8 1810 [Miss. v. Julianehaab 28/2 00] Rasmus Knudsen; [6/11 1829 Allesø-B.; see der].

13. 20/1 1830, o. 3/4 [Lærer v. Søetatens Dgsk. 1/1 28] Andreas Daniel Andresen; [5/12 1839 Ringkjøb.-R.; see Snesere].

14. 2/3 1840, o. 18/4 [c. Adj. Hors. 36] Jens Peter Georg Jensen; [2/6 1848 Janderup-B.; see der].

15. 29/7 1848, o. 13/9, Christen Thomsen Christensen; [16/5 1858 Hals; see der ].

16. 23/7 1858 [p. Cap. Verninge 29/7 49 , o. 8/8; Hjelpep. Middelfart; Tved] Rasmus Rasmussen af Jordløse-H., f. 16/10 16; St. Od. 36; C. 8/11 42, h.; ~ 8/9 58 Albertine Abel af Dalum-S., f. p. Holmsland 19/4 27, † Faabg. 19/4 98; u. B.; [12/11 1870 N. Nebel-L.; † 25/10 85].

Verninge, s. 156.

17. 15/1 1871 [Cap. p. p. Besser-O. 17/9 66, o. 28/12; ledig 24/1 67; past. vic. p. Endelave 12/2 s. A.; Hjelpep. i Lidemark-B. •/10 s. A.; do. Hem-S.; do. Neksø-B.; do. Romdrup-F.-S. 186 . ; do. Vollerslev-G. 187 . ; do. Gjedsted-F.] Conrad Frederik Bugge Aschlund, f. Kbh. 28/11 24; F. Einar Sevverin A., Sagfrr.; M. Johanne Margrethe Nielsen; St. Slag. 42; Sec. Lieut. v. Ingeniørkorpset 1/8 48; Premierlieut. ss. 7/9 49; Cpt. ss. 21/3 53; # 21/3 61; C. 23/1 66, h1.; ~ Fred. Trin K. 4/5 57 Ketty Christiane Neckelmann, f. Ballegd., Mariager, 16/11 30, † Kbg. 12/5 1917; F. Major Johan Frederik N. v. andet jydske Infrgmt.; M. Anne Kirstine Bang; (73) 4 S., 3 D.; [† Kbh. 28/4 1907].

AaDB s. 139.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 19 Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1984. Ho Kirke, s. 1351-1382, Oksby Kirke, s. 1383-1404.