Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 762. Lønborg og Egvad,

N. Horne Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

M. S. III.; K. 2/744; L. P. B. 440; R. M. 5/3 1766; Lkm. 6/348; Kbg. Lønborg 1815, Egvad 1816.
Anm. Egvad maa før c. 1600 have været et Pastorat for sig. Af Præster kjendes:
1. (1584). Jørgen Davidsen; [† c. 1593; (KS 3:2 (1877-80), s. 211)].
2. 1593 [Hør. Ribe 19/3 88] Oluf Hansen; [fik ikke Kaldet (Hegelund I s. 192, 248, II s. 121, 159)].
———————————

1a. (1574). Dines Nielsen; see Etm.; skal alene have været P. t. Lønborg; [levede endnu 1584; † før 1610].

KS 3:2 (1877-80), s. 211.

1b. 19/3 1594(?), [Cap.* , o. 14/4 77], Lauge Pedersen Trellund el. Trøllund; F. P. T., Rdmd. i Ribe; St. i Rostock 74; ~ F. D. Mette Dinesdtr., levede 35; see Etm.; Lambert L. T. p. Holmsland; [var her endnu 1610, fmtl. † før 1619; kaldes 1584 "Sognepræst og Medtjener"].

Helk I, s. 407; Hegelund I s. 120 (»Tryllund«), II s. 74; KS 3:2 (1877-80), s. 211; 5:2 (1903-05), s. 558.

1c. (1619). F. S. Christen Laugesen Trellund (Trøllund); St. i Kbh. (04); [var her endnu 1619; havde Sønnen Lauge C. T., der studerede i Rostock 1642].

F-P s. 206 (»Christiernus Lagonis Trælund«); Helk I, s. 407; KS 2:6 (1872-73), s. 548.
(Udgår her. Fmtl. en forveksling med Jens Hansen Rusk i Lønne. 1 (d). (1611). Jens Hansen; er formodentligt den Præst, som eft. Holbergs Danmarks Riges Hist. 2/810 er bleven brændt for Troldom, da det er et almindeligt Sagn i Sognet, at en Sp. er bleven brændt. Var maaskee i Egvad.)

2. k. 4/6 1628. Peder Iversen Hemmet; forjagen af Fjenderne 29; [frasagde sig Kaldet 1/1 1633; 1636 Aarh. Dk. 2 r. Cap.; see Albæk-V.].

3. 1/1 1633, o. 28/10. Mag. Jens Knudsen Schytte, f. Thy 94; (vist Bdr. t. Niels K. S. i Vestervig-A.); F. K. S. i Smerupgd., Hvidbjerg S., Herredskr. i Thy; M. Anne Nielsdtr.; St. Vibg. 20, Bacc. 22; Inf. p. Sorø 23–29; udenlands: St. i Leipzig 30; Mag. Kbh. 28/5 33; Pr. 37; 1 ~ . . . . ; 1 D.; 2 ~ Bork . . . Christine Lauritsdtr. Borch, f. c. 24, † 68; F. L. Lauritsen, Foged; 1 S., 1 D.; see P. H. Riber i Ølgod-S.; Etm.; [† 5/12 1672; havde Strid med Formanden om Tiendekornet; Eptph.].

KUM I, s. 44, 57 (»Ianus Canuti Schyt«); Helk I, s. 372; PT 1:3 (1882) s. 266; 1:4 (1883), s. 248; KS 6:3 (1939-41), s. 161; HiThi 1967, ca. s. 403-04.

4. 7/7 1668**, E. f. B. 9/1 69, Mag. Søren Jensen Bormann (Bornemann), f. Kbh. c. 44 (fmtl. Bdr. t. Hans J. B. i Marslev-B.); F. J. Sørensen B., Renteskriver; St. Kbh. 66; Pr. 11/8 75; Mag. Kbh. /5 84; 1 ~ 74 F. D. Kirsten Jensdtr. Schytte; 1 S., 1 D.; 2 ~ 81 (Bev. 22/10) Ide Caspersdtr. Carstensen, f. c. 66, † her 27; (Sstr. t. Carsten C. C. i Sneum-T., t. Bagge C. C. i Thorstrup-H., Maturin C. C. i Jerne-S., t. Hans Friis C. C. i Lunde-Ou. og havde 2 Søstre ~ i hhv. Ho-O. og Øsse-N.); F. C. Christopher C., Bgmstr.; M. Kirsten Baggesdtr.; 2 D.; see P. H. S. Friedlieb i Mariager-H.-S.; (B. C. Gosmann i Gudme-B.; J. P. Trolle i N. Aaby-I.; C. E. H. Drejer i Henne-L.; A. S. M. Fibiger i Fanefjord; N. H. Friis i Nordby p. F.; A. C. H. Klagenberg i Brøndum-N.; M. P. Endorph i St. Magleby); [† 19/10 1712].

KUM I, s. 333 (»Severinus Iani Bornius«); OD-RFR II, s. 198; PT 7:1 (1916), s. 53; E. Brejls skifteuddr.: Riberhus amt nr. 66, 132A; Nygaards sedler: Kaldsbrev, enkens død.
(Udgår her, havde Ventebrev paa Kaldet, men var ikke Cap. her. 5. 14/10 1707*. Hans L. Kjerrumgaard; see Oddense-O.).

6. 12/12 1712, o. 22/2 13, Laurits Ottesen Fog el. Grønbech af Grønbæk-S., f. 81; St. Aarh. 97; Pr. 31; ~ Lønborg 19/6 14 Margrethe Knudsdtr. Guldager af Henne-L., f. 93, b. 23/12 32; 1 D.; [† 7/4 1737].

KUM II, s. 229 (»Laurentius Ottonis Fogh«); Nygaards sedler; Vielse, datter; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, N. Horne hrd. nr. 22; Hind hrd. nr. 21, 25, 26.

7. 3/5 1737 [Lime 20/3 33, o. 22/5] Johan Jørgensen Helsted*, f. Hellested 10/8 00; F. J. Hansen, Snedker; M. Kirsten Andersdtr. Malmøe; St. Kbh. 21; C. 24; Pr., i. 19/6 54; 1 ~ 16/2 34 Christine Sophie Terkildsdtr. Nissen af Ormslev-K., f. c. 11, † 1/12 53; 6 S., 6 D.; 2 ~ 3/6 55 Birgitte Jeppesdtr. Tarm af Aadum, E. e. B. A. C. Agerholm i Aadum, † 21/4 75; u. B.; see J. N. F. Müller i Ormslev-K.; H. A. Klagenberg i N. Omme-B.; [† 5/4 1785].

KUM II, s. 436 (»Iohannes Helsted«, 22 år gl.).

8. 12/11 1772**, o. Aarh. 26/2 73, Peder Gjødvad, f. Aalbg. 4/2 41; (Bdr. t. Elisabeth Cathrine A. G. ~ A. Jungersen i Brøndum-S.-T.); F. Anders Lauritsen G., Klædehandlr. i Aalbg.; M. Anne Kirstine Pedersdtr. Boller; St. Vibg. 59; C. 26/4 64, n.; [# 1785; † Karmesholt Skole, Skjæve S., 12/4 1820].

KUM III, s. 191 (»Petrus Giødwad«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1260; E. Brejls skifteuddrag: Ålborg byfoged nr. 3545; Nygaards sedler: Dåb.

9. 1/7 1785 [r. Cap. Mariager-H.-S. 20/8 84, o. 27/10] Andreas Wulff Didriksen Meinert (Meiner), f. Grubbesholm, N. Bork S., 13/7 55; F. D. M., Bkdmr. og Skrvr. i Lønborg Birk; M. Elisab. Soph. Holm; St. Od. 75; C. 17/10 80, n.; Cabp. hos Stiftamtmd., Ghmrd. Brockenhuus i Sjælld. 82; 1 ~ 3/5 85 Marie Elisabeth Horn, f. Kbh. c. 65, † 15/10 90; 2 S.; 2 ~ 29/6 91 Maren Berg Rindom, f. c. 65, † Deibjerg 20/7 31; F. Jens Berg R. i Ringkjøb.; 2 S., 2 D.; [† 29/6 1799].

10. 12/7 1799 [Ferring 2/9 96, o. 10/10] Jørgen Bloch af Viby, f. 31/7 67; St. Od. 84; C. 14/1 91, h.; ~ 27/4 98 Gjertrud Fog af Humble, f. Dalby 10/1 72, † 26/1 40; 4 S., 5 D.; see Jørgen V. B. i Vig-A.; (F. T. de F. Olivarius i Linnerup-H.); [† 25/9 1838; bekostede ny Præsterækketavle i Ferring K. c. 99; E. 1/149 og S. 1/168].

DanKir bd. 18, s. 1516, 1518 (Ferring kirke).

11. 8/12 1838 [Borbjerg 26/9 37] F. S. Jørgen Victor Bloch; Pr. 2/9 51; [11/7 1855 Kjerteminde-D.; see Vig-A.].

12. 8/10 1855 [Vedersø 13/10 38] Edvard Villiam Jeger; [12/7 1864 Knebel-R.; see der].

13. 18/9 1864 [Vium-S.-A. 25/2 53] Frederik Foss Stampe Krarup af Gjerlev-D., f. Veirum 2/2 11; St. pr. 31; C. 26/10 38, *l.; p. Cap. Gjerlev-D. 19/12 40, o. 6/1 41; ~ 18/6 42 Frederikke Krarup af Veile-H., f. Føvling 23/1 14; 1 S., 3 D.; [† 24/10 1881].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.