Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 744. Lumby,

Lunde Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 110; M. S. 2-a/76; B. M. 466; St. M.; Lkm. 2/107; Kbg. 1679.
———————————

0. 22/6 1530. Henrik Hansen; [† e. 1532].

FR s. 254, 335.

1. 14/10 1532**. Anders Knudsen*, f. Anderup, Lumby S., af berømmelig Slægt; Pr. . . ; ~ Maren . . . , † eft. 90; see Etm.; [† 8/12 1581; Begr. i K.; Eptph.].

FR s. 335; DanKir bd. 9, s. 5080, 5132, 5125 (se nedenfor).

2. 1581. Laurits Lauritsen Kjøng el. Kyng, f. Od. c. 49; Pr. (08); 1 ~ F. D. Susanne Andersdtr., † 85; u. B.; 2 ~ Karine Jacobsdtr., hun skal have været Sstr. til Mag. Bertel Lang til Od. Frue K.; F. J. Jespersen i Od.; (90) 1 S., som blev P.; [† 1621; skænkede 1617 Sygesæt til K.; Begr. i K.; Lgst.; Eptph.].

DanKir bd. 9, s. 5116, 5117, 5132, 5135 (se nedenfor).

3. 1621 [Lunde 05] Oluf Andersen*; maaskee St. Od. 98; r. Cap. Od. Frue K. (03); Pr. 29; ~ Sidse Clausdtr., b. 9/9 41; flere S., (mindst) 3 D.; see J. C. Achthon i Østrup-H.; H. C. Achthon i Frørup; Sønnen Christopher var Degn i Rønninge; [† mel. 11/2 1650 og 22/1 51 (see F. H. 7/192, NB! det er hustruens begr. 1641); Biskop H. Michelsen havde stor Kjærlighed til ham; »Pga. forsømmelse blev embedet 1643 frataget den aldrende Oluf Andersen og bevilget Jørgen Berthelsen, professor eloquentiæ i Odense, der skulle lade sig ordinere som sognepræst, men holde en residerende kapellan. Ved et forlig 1647 lykkedes det dog sognets utilfredse beboere at få tilbagekaldt professorens brev, mod at kongetienden tilfaldt professoratet. Kancelliets Brevbøger (note 20), 26. dec. 1620, 3. jan. 1621, 24. okt. 1643, 7. febr. 1647, 20. marts 1647«].

FS nr. 112 (»Olaus Andreæ«); F-P s. 159; BJMV s. 284 (se nedenfor); KS 7:3 (1960-62), s. 348-349 (se nedenfor); »see J. Olufsen i Lunde« udgår, se der; DanKir bd. 9, s. 5117, 5138 (se nedenfor).

4. 1648** [p. Cap.*, o. 22/9 47] Rasmus Andersen Svitzer, f. Od. c. 22; F. A. Rasmussen S., Kbmd. i Od.; M. Maren Jacobsdtr. (2 ~ Antoni Johansen Svitzer); St. Od. 45; 1 ~ . . . . ; 2 D.; 2 ~ Elisabeth Eriksdtr., b. Od. St. Knuds K. 16/11 91, (Sstr. t. Mette E. ~ H. C. Achthon i N. Broby); F. E. Jørgensen, Kbmd. og Rdmd. i Od.; M. Ane Bertelsdtr. Wichmand; 4 S., 2 D.; see Anders R. S. i Brahetrolleborg-K.; Erik R. S. i S. Høirup-G.; Etm.; P. N. Esterbøl og K. G. Krag i Søndersø; en Datter ~ en Præst p. Lolld., som ikke er funden (fmtl. datterdatteren ~ i Vaabensted, see Etm.; R. F. Næraae i Gjerslev); [† 20/11 1686; blev blind 79].

KUM I, s. 191 (»Erasmus Andreæ Otthonianus«); KS 3:5 (1884-86), s. 136 (»Erasmus Andreæ Ottonianus«, 25 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 655; Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 43; SL II, s. 140, 143; DanKir bd. 9, s. 824, 913 (Od. S. Knuds kirke, forældres gravst.).

5. o. 3/10 1679**. Mag. Mads Madsen Mørch, f. Od. 45; F. M. M.; M. . . . Christensdtr. af Naur-S.; St. Od. 66; Mag. 00; V.-Pr. 12/6 03; Pr. 08; ~ 25/9 82 F. D. Maren Rasmusdtr. Svitzer, f. 58, † 12/10 23; 4 S., 2 D.; see H. T. Holst i Lunde; P. R. Østrup i Vaabensted-E.; [† 24/10 1724; Begr. i K.; Eptph.].

KUM I, s. 335 (»Matthias Matthiæ Mørchius«); DanKir bd. 9, s. 5132-34, 5135 (se nedenfor).

6. 11/11 1724 [r. Cap. Nybg. 28/8 14] Poul Dinesen Lerche, f. Nybg. 15/8 84; F. D. L., Bgmstr.; M. Apollone Lund; St. Nestved 04; C. 20/9 11, l.; Hør. Hlh., siden i Nybg.; ~ Martha Kirstine Henriksdtr., E. e. Boyesen, Capt. p. Vagtskibet ved Nybg., † Od. 14/7 51, b. Lumby 17/7 s. A.; u. B.; [† 4/6 1731; W. 1/599; N. 334].

KUM II, s. 298 (»Paul. Lerche Dion[ys]ij«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 83.

7. 3/8 1731 [Lunde 30/6 21] Anders Ibsen Barfoed af Vigerslev-V. r. Cap., f. Farstrup 1/11 95; St. pr. 16; C. 24/9 20, l.; Pr. 4/5 41; 1 ~ Kbh. 22/12 21 Karen Christiansdtr. Morland, f. Tønsberg 19/9 83, † 3/4 52; F. C. Hansen M., P. t. Frue K. i Tønsberg; M. Sidsel Andersdtr. Bondo; 2 S.; 2 ~ 10/4 53 Anna Magdalene Jørgensdtr. Bloch af S. Næraa-Aa., d. 9/5 28, † 29/11 61; 7 S.; 2 ~ D. F. H. Kugler p. Strynø; see Carl F. A. B. i Vallensved; Georg A. B. i Romdrup-K.; (Andreas M. B. i Allerup-D.); [† 29/11 1761; Lgst.].

KUM II, s. 396 (»Andreas Barfod«, 21 år gl.); NST 11 (1948), s. 124-125, 130; Kbg. S. Nærå-Å. (1664-1732), opsl. 223; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 249; DanKir bd. 9, s. 5133, 5134 (se nedenfor).

8. 2/1 1762 [Herrested 27/10 41] Hans Alexandersen Scheebye af Skeby-O., f. Hjorslev Degnebolig 1/1 05 (04); St. Od. 22; C. 6/9 25, l.; Skeby-O. 29/2 33**, o. 30/9; Pr. 63; 1~ Skeby 36 Ellen Maria Larsdtr. Holst, f. 11, † 26/8 47; F. Stadschir. i Rand.; 8 B. hvoraf 2 S., 3 D.; 2 ~ 10/2 51 Maren Bang Arentsdtr. Hassel af Huusby-V., f. 33, † Østofte 10; 1 S., 2 D.; see Christian C. H. S. i Østrup-H.; Alexander H. S. t. Helsing. St. Olai K.; Ove J. S. i Stokkemarke; [† mente captus 7/4 1765; Eptph.].

KUM II, s. 445 (»Iohannes Scheby«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 83; DanKir bd. 9, s. 5134 (se nedenfor).

9. 17/5 1765 [Laurbjerg-L. 4/7 55, o. 4/7] Laurits Mortensen Bøtcher, f. Ribe 4/4 25; F. M. Lauritsen B., Skoleholder; St. Ribe 44; C. 4/11 48, n.; ~ 26/8 57 Anna Cathrine Børresen, E. e. M. Lerche i Houlbjerg-G.; u. B.; [† anden Paaskedag (25/4) 1791; W. 3/105; N. 114].

Han er ikke broder, men søskendebarn til Henrik B. i Sal-G., se E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1093, 1263.

10. 5/8 1791 [Fensmark-R. 24/4 89, o. 5/6] Peter Vilhelm Lütken* af Skjellerup-E., f. 13/10 61; St. Roesk. 80; C. 17/1 87, l.; Apr. 18/12 07 – 27/8 36; R.* 28/1 12; D.-M. 28/10 36; R. m. Biskopper 24/4 39; ~ Roesk. 27/1 90 Maria Christine Saxtorph, f. 20/11 68, † 20/1 41; F. Jstrd. Hans Chr. S., Rtr. i Roesk.; M. Marie Abigael Kjelschow; 3 S., 2 D.; see Otto D. L. i Karleby-H.-Ø.; (H. C. D. Müller i Bregninge; G. F. P. Strøm i Marslev-B.; G. T. S. R. Heiberg i Vemmelev-H.); Sønnen, Prof. Johannes Christian L., var Lector i Sorø († 25/6 56); [† 18/8 1844; Havde store Fortjenester af Amtets Skole- og Fattigvæsen samt af Industriens og Huusflidens Ophjelpning; var endnu i sin høie Alderdom kraftig og livlig; ualmindeligt agtet fjernt og nær; B. D. G. 1/172; N. 362; E. 2/191 og S. 2/284; Monument p. Kg.].

DBL; DanKir bd. 9, s. 5135 (se nedenfor).

11. 9/9 1844 [Lunde 16/10 40] Christian Holger Hald*, f. Od. 18/2 05; (Morbdr. t. Henriette P. Frederiksen ~ L. C. L. Lassen i Tjæreby); F. Hans Peter H. af Nibe-V., Proc.; M. Mathea Basse; St. Od. 23; C. 11/1 28, l.; Adj. Od. 2/6 29; Sp. Norup 14/7 30, o. 28/7; Pr. 18/7 44; R.* 6/10 60; D. M. 5/7 80; ~ 7/11 29 Abigael Christensen, f. Frijsenborg 1/5 10, † 8/10 80; F. Frederik C., Forp.; M. Bodil Kirstine Dahl; 8 S., 4 D.; [# 27/12 1882; † Od. 20/12 87].

Elvius s. 333; Richter I, s. 421.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991, s. 11, 12 og 45 (datter); 107 (søn); 119, 120, 121, 125, 129, 130 (datter og svigersøn); 206 (hustrus begr.).
Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2019. Lumby Kirke, s. 5079-5148.
Dahlerup, Troels: Provsten i Lumby Hr. Oluf Andersen og hans Bibliothek. Kirkehistoriske Samlinger, 7:3 (1960-62), s. 348-358.