Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 943. Romdrup, Klarup og fra 18/2 1825 Store Vorde,

Fleskum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.*; M. S. III.; Lkm. 3/221; Kbg. 1695.
Anm. Store Vorde og Seglflod (nu til Gudum og Lille Vorde) udgjorde tidligere et Pastorat.
———————————

0. (1545) Laurits . . .

KS 7:3 (1957-59), s. 19.

1. c. 1547. Anders Jensen; Pr. 67; see Etm.; [† c. 1585].

2. c. 1585. F. S.? Peder Andersen; maaskee St. i Kbh. (80); Pr. 15; Sønnen Mag. A. P. Romdorph blev Rtr. i Ribe (kaldt »Præpositus Rip.« i 1642); [† 1623].

F-P s. 93 (»Petrus Andreæ«); DanKir bd. 20 (1954), s. 842.

3. 1633? Jens Pedersen Hegelund af Ribe Dk. (F. blev Biskop i Ribe), f. 6/12 08; St. Ribe 28; Pr. . . ; ~ Maren Pedersdtr.; see Christen J. H. i Skelund-V.; C. C. Worde i Storvorde-S.; [† 1663].

KUM I, s. 94 (»Ioannes Petri Hegelund Ripensis«); Hegelund I, s. 509, II, s. 277 (broderen Hans Hegelund var Rtr. i Holstebro).

4. c. 1663. Jochum el. Jørgen Bartholomæisen, f. Aalbg.; St. Aalbg. 39; [† 1670].

KUM I, s. 148 (»Ioachimus Bartholomæi Aalb.«).

5. 19/4 1670 [Skp. . . ] Poul Andersen Storm; St. Ribe 41; ~ Anna Jensdtr.; [† 1695; skal have opladt Kald og Kone til en Student (Cand.?); hvorfor han blev pardonneret 21/8 84; fik 11/8 69, som „forrige Skibspræst“, Brev paa det første ledige Landsbykald i Aarhus Stift].

KUM I, s. 166 (»Paulus Andreæ Sturmius«); Nygaards sedler: Skibspræst, 21/8 1684.

6. 10/2 1679**, o. 17/12 80, Peder Jensen Sæbye, f. Sæby 13/3 53; St. Aalbg. 75, Bacc. 77; C. 7/11 78, n.; ~ 14/3 95 Trine Mette Frandsdtr.; [† el. forflyttet før Formanden].

KUM II, s. 59, 73 (»Petrus Iani Sæbyensis«).

7. 3/8 1695, o. 4/9, Abraham Lucassen Calow, d. Aalbg. 28/2 64; F. L. Hansen; M. Cathrine Calow; St. Aalbg. 83; C. 28/11 89, mediocr.; ~ Maren Pedersdtr., E. e. A. J. Poulin i Mov; 3 ~ Etm.; [† 1705].

KUM II, s. 125 (»Abrahamus Lucæ Calowius«).

8. 15/5 1705, o. 17/7, Hans Lauritsen Tanche af Haverslev-B., f. 77; St. Aalbg. 98; C. 01; ~ F. E., † •/1 47; 1 S.; [† 1714].

KUM II, s. 239 (»Iohannes Laurentii«).

9. 2/11 1714, o. 21/12, Peder Udsen af Gosmer-H., f. 23/5 83; St. Kold. 02, Bacc. 03; C. 18/12 04, n.; ~ Christiane Sofie Hynitz, † Astrup Pg. 12/11 47; F. C. Elias H., Overførster; [b. 5/4 1720].

KUM II, s. 280, 283 (»Petrus Udsonius«, 18 år gl.); KoldStud s. 345.

10. 26/4 1720, o. Aalbg. 10/7, Johan Sørensen Bering af Ørslevkloster, f. Heilskov 20/7 90; St. Vibg. 09; C. 24/2 13, l.; Pr. 4/3 41; ~ Rødslet 21/9 21 Anna Kirstine Brorson, f. c. •/2 89, b. 9/5 60; F. Løitn. Peder Lauritsen B.; M. Johanne Christensdtr. Faber af Gosmer-H.; 6 B.; see Etm.; O. N. Brorson i Understed-K.; P. S. Alsing i Lomborg-R.; [† 4/9 1764].

KUM II, s. 340 (»Iohannes Bering«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 802; Nygaards sedler: Vielse, børn, enkens død; PT 11:4 (1944), s. 283; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Hjørring amt, Vennebjerg hrd. nr. 87; i Skanderborg amt, Nim hrd. nr. 1; Hads herreds godser, Åkær nr. 190; Skanderborg købstad nr. 1.

11. 24/11 1756*, 5/2 62**, o. 2/4, Iver Iversen Wagaard af Strandby-B.-M., f. Vagaard 30/5 25; St. Vibg. 43; C. 28/10 52, n.; ~ F. D. Mariane Johansdtr. Bering, f. 15/8 23, † Høgholt 28/12 81; u. B.; [† 17/5 1771].

KUM III, s. 35 (»Ivarus Wagaard«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1079.

12. 3/7 1771 [p. Cap. Ø. Hornum 25/10 65, o. 26/2 66] Ludvig Christian Hansen Milling af Ø. Hornum, f. 15/7 38; St. Aalbg. 59; C. 26/6 62, h.; ~ Johanne Nielsdtr. Holst af Dover-V., f. p. Tunø c. 38, † 24/1 10; u. B.; [# 10/8 1798; † Ø. Hornum 1831; meget dygtig og en god Præd.; saae mere paa det Aandelige, end paa det Verdslige; men lod sig dog ikke bedrage ved Udskiftningen, da Man vilde spidse ham af med de sletteste Jorder; Konen var gebrækkelig og vanskelig; han gav (14/6 10) 500 Rdlr. til Præsterne paa Tunø og 300 Rdlr. til Degnen ss.; desuden 480 Rdlr. til Romdrup Fattigvæsen; 160 Rdlr. til Skolen ss.; 400 Rdlr. til Ø. Hornum Fattigvæsen].

13. 31/10 1798 [r. Cap. Strandby-B.-M. 7/8 92, o. 5/9] Georg Andreas Barfoed af Lumby, f. 54; St. pr. 70; C. 12/1 90, h.; ~ Vive 2/10 92 Maren Guldager af Astrup-R.-A., d. 19/3 55, † 24/2 12; [† 10/9 1811].

14. 29/4 1812 [Rind-H. 12/7 05] Andreas Listo Høeg; [3/3 1819 Ugilt-T.; see der].

15. 28/7 1819 [p. Cap. Vestervig-A. 7/5 13, o. 9/7] Ole Christian Hovedstrup Fogh, f. Ørum i Thy 21/1 86; F. Christ. F.; St. pr. 01; C. 17/1 05, h.; Pr. 15/6 32; ~ 13 Johanne Deichmann af Boddum-Y., f. 22/11 86; 1 S., 1 D.; [† 1/10 1849].

16. 17/12 1840 [Brøndum-S.-T. 22/8 28] Henrik Wederkinch Tetens af Gunderup-N., f. 20//1 02; St. pr. 20; C. 22/7 26; p. Cap. Gunderup-N. 27/4 27, o. 23/5; ~ 29 Anna Kirstine Birgitte Hoff, f. Mariager 15/4 06; F. Ritmstr. Malthe Sehested v. H.; M. Hedevig Susanne Nicoline Schiwe af Astrup-R.-A.; 3 S., 3 D.; see H. M. Hoff i Andsager; [# 15/1 1873; levede 78 i Kbh.; E. S. 3/559].

17. 28/4 1873. Niels Peter Fønss; see Haderup.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.