Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 797. Mov,

Fleskum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.; L. P. B. 358; M. S. III.; Lkm. 3/210; Kbg. 1723.
———————————

1a. 15 . . Oluf . . . ; [26/2 1550 afsat fordi han havde indtrængt sig i Stiftet uden at være kaldet af Superintendenten og beskyldtes for Troldom].

KS 7:3 (1957-59), s. 19; 3:3 (1881-82), s. 392-93 (Rørdams biografi om Ole Chrysostomus); DV s. 276-77.

1b. (1568. 84). Jens Nielsen.

KS 3:5 (1884-86), s. 514.

1 (c). (1608. 10). Anders Povelsen Høeg; St. i Kbh. (92).

F-P s. 37 (»Andreas Høgius«); KS 5:2 (1903-05), s. 548.

2. 16 . . [maaskee p. Cap. Hvidbjerg-Ø.-L. (19)] Anders Jensen; vist St. Kbh. 15; see 2 Etm.; [† 1663 meget gammel].

KUM I, s. 21 (»Andreas Iohannis Tystadius«); KS 3:3 (1881-82), s. 745 (1619: »H. Anders Jensøn Tysted Her Peder Oluffsøns til Huidberg etc. hans Medtiener«).

3. 1663. Christian Christensen Budtz; St. Aalbg. 60; ~ F. D.? Anna Andersdtr.; 2 ~ Etm.; [† 1675].

KUM I, s. 282 (»Christianus Christiani Buus«).

4. 11/8 1675**, o. 3/11, Morten Marcussen Bering (Mørch?), f. Vibg. 50; F. M. Mortensen B., Kbmd.; St. pr. 71; ~ F. E.; [† 1687].

KUM II, s. 27 (»Martinus Marci«).

5. 5/4 1687. Poul Jacobsen Poulin el. Poulsen af Aalbg. Frue K., f. c. 53; St. Aalbg. 73; [† før Ordinationen].

KUM II, s. 40 (»Paulus Iacobi Paulinus«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 596.

6. 14/6 1687, o. 13/6 [p. Cap. Ingstrup 84] Jens Clausen Høg (Heug), f. Aalbg. 13/4 53; F. C. Thomsen H., Kbmd. og Rdmd.; M. Gunder Christensdtr.; St. pr. 72; C. 1/7 74, n.; ~ Ingstrup 19/7 88 Else Jacobsdtr. af Ingstrup-H.-A., d. 9/3 64; 1 D.; 2 ~ C. S. Gjessing i Ingstrup-H.-A.; [† 1689].

KUM II, s. 34 (»Ianus Clavdii Høgius«); KlitVen s. 215-216.

7. 25/5 1689, o. 13/8, Anders Jacobsen Poulin el. Poulsen af Aalbg. Frue K., f. 57; St. Aalbg. 77; C. 27/9 88, illum.; ~ Maren Pedersdtr.; F. P. Thomsen i Dal; 2 ~ A. L. Calow i Romdrup-K.; [† 1698; Lgst.].

KUM II, s. 76 (»Andreas Iacobi Paulinus«).

8. 5/3 1698, o. 6/5, Jacob Olsen Spjellerup af Skjelskør r. Cap., f. 72 el. 73; St. Slag. 91, Bacc. 92; C. 23/12 93; Pr. 13;1 ~ Magdalene Sybille Langemach, Skifte 15/5 02 ; 2 ~ Odder 5/10 02 Margrethe Sybille Høyer, f. c. 67, † 28/7 39; F. Christoffer Pedersen H., Tolder i Hors.; M. Inger Gudmandsdtr.; 5 B.; see Etm.; L. P. Winding i Ø. Velling-H.-G.; [† 15/5 1738; Pg. br. 23].

KUM II, s. 184, 186 (»Iacobus Olai Spielderupius«).

9. 24/12 1731** [p. Cap. Ø. Velling-H.-G. 19/11 28, o. 1/4 29] Jens Pedersen Thorup af Ø. Velling-H.-G., f. 7/6 94; St. Od. 13, Bacc. 14; C. 11/5 17, n.; Mov 13/6 29*; ~ 7 Trin. 33 F. D. Margrethe Jacobsdtr. Spjellerup, b. Vibg. 11/11 54; 4 S., 1 D.; see Jacob Sp. J. T. i Vivild-V.; [† 24/1 1742].

KUM II, s. 370, 381 (»Ianus Torupius/Ianus Petri Thorupius«, 22 år gl.).

10. 2/3 1742, o. 4/4, Andreas Jensen Reiersen; [2/6 1769 Ringsted-B.; see Frederiksbg.-H.-H.].

11. 28/7 1769, o. 6/9, Josias Johansen Ryge, f. Roesk. 4/9 36; (Bdr. t. Andreas N. J. R. i Lidemark-B.); F. J. Christiansen R., Cant. v. Dk.; M. Mette Sophie Anderløve; St. Roesk. 55; C. 4/9 65, n.; Pr. 25/11 79–93; ~ 17/11 69 Henriette Margrethe Lorentzen fra Nestved, f. c. 46, † her 13/4 16; u. B.; [† 19/11 1796; streng og alvorlig; levede alene for sit Embede; tilsidst noget sindsforvirret].

KUM III, s. 150 (»Iosias Ryge«, 19 år gl.).

12. 3/2 1797 [p. Cap.* 13/8 95, o. 18/9] F. Bdrs. Andreas Nicolai Ryge af Lidemark-B., f. 68; St. pr. 85; C. 25/4 92, h.; ~ 2/4 97 Dorothea Elisabeth Saabye, f. Kbh. 16/5 69, † 22/7 34; 3 S., 3 D.; [† 11/9 1821; udmærket populair; mindes med megen Kjærlighed].

13. 27/2 1822, o. 15/5, Niels Fritz; [21/8 1835 Hvirring-H.; see der].

14. 13/10 1835, o. 18/12 [Adj. p. Hlh. 183 .] Christian Abraham Mølmark; [10/7 1848 Sørbymagle-K.; see Ørslev-B.].

15. 16/9 1848 [Harboøre-E. 6/1 38] Christian Siemsen Jacobsen; [10/2 1866 Borre; see der].

16. 8/5 1866 [Aastrup-S. 27/2 59, o. 25/3] Theodor Knuthsen, f. Tillitze 13/2 18; F. Ditlev K., St. og Sognedegn, tillige Eier af Rosenbjerg og en Mensalgd. (tilsammen c. 20 Tdr. Htkn.); M. Ane Sophie Smidt; St. pr. 38; C. 10/5 44, h.; Skllrr. i Holbæk •/11 45; tillige Institutbest. ss.; i S. Jernløse 9/3 48; ~ Strømsø 27/9 44 Anna Krumm, f. Nøsted v. Drammen 7/12 18; F. Nic. K., Skibscpt. og Rheder; M. Elisab. Cathr. Lind; 4 S., 4 D.; see John Theodor K., cd. th. 77/2; [# 29/12 1884; Har faaet Skolegangen ordnet saaledes, at den er aldeles frivillig om Sommeren, men at hver Klasse søger Skolen hver Dag om Vinteren].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.