Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 226. Engbjerg og Harboøre,

Vandfuld Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

L. S. v. W.; K. 1/605; L. S. 1/45; R. M. 7/3 1766 og 12/6 69; M. S. III.; Lkm. 6/541;
S. i Engbjerg-K.; Kbg. 1738.
Anm. Harboøre var oprindeligt Hovedsognet; men 1550, efter en Vandflod, som næsten totalt ruinerede Sognet, blev Engbjerg Hovedsognet.
———————————

0. 1514. Christen Christensen; [† 1542].

1. 1542. Paaske (Pascasius) Jespersen; [var her endnu 31/7 1583].

Hegelund I s. 157; II s. 98.

2. 1582. Jens Pedersen (Paaske); see J. N. Bølling i Ferring; [† 1620].

KS 3:2 (1877-80), s. 212; 5:2 (1903-05), s. 560; 2:6 (1872-73), s. 544.

3. 1620. Jørgen Andersen Riber; maaskee St. Ribe 98; ~ (32) Maren Pedersdtr.; u. B.; vist 2 ~ Mette . . . ; u. B.; maaskee 2 ~ Etm.; [† 1659; gav 32 Lysestager til Kirken].

F-P s. 159 (»Georgius Andreæ«); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 147; DanKir bd. 18, s. 1345, 1352 (se nedenfor).
(Udgår her, var vist kun kapellan. 4. E. f. B. 28/11 1653** [Hør. Ribe 17/11 45] Niels Frendesen (Frenderi); St. Ribe 40; [levede endnu 1678 som Capellan, en gammel mand, »som for Guds Skyld nyder sin Ophold i Præstegaarden«])
        KUM I, s. 155 (»Nicolaus Frendlovius Ripensis«); Nygaards sedler: 1678.

5. E. f. B. 10/10 1659. Henrich Johansen Frich, f. Helsing.; F. Johannes Heinckesen Friccius fra Braunschweig, Kantor i Helsing.; M. Elisabeth Henriksdtr. Mørs; St. Helsing. 56; præceptor v. Sorø 55–57; St. i Strassbourg 58; maaskee ~ F. E.; [† 1668; han var fadder i Ingstrup i 1654; W. 1/324; N. 176].

KUM I, s. 266 (»Henricus Iohannis Friccius«); HEB s. 109; E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 147; Kbg. Ingstrup (1646-1739), f. 34b, opsl. 40; EM bd. 3, s. 114-115; SB s. 283; Helk I, s. 213.

6. 23/1 1668, o. 15/2, Mads Jensen Hygom af Hygom; St. Vibg. 57; ~ Karen Sørensdtr. Bhie af Ingstrup-H.-A.; [† 1677; gav 75 Kalken til Kirken].

KUM I, s. 269 (»Matthias Ioannis Hyom«); Sixhøj nr. 340; KlitVen s. 208; DanKir bd. 17, s. 1278 (se nedenfor).

7. o. 2/4 1677. Peder Pedersen Kragelund af Faareveile (F. blev Biskop i Ribe), d. Ribe 1/1 56; St. Ribe 72; Pr. – 94; ~ Mette Christine Frederiksdtr. Koch af Visby; mindst 2 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see Peder P. K. i Kallehave; H. H. Ramløse i Hvidbjerg-Ø.-L.; R. S. Ørting her; [† 12/5 1694; han tilstod, at, da han forlangte sit Kaldsbrev af Herremandens Forvalter, „kunde det ikke erlanges paa andre Vilkaar, end ham af mig, Spot at undflye, maatte tilsiges 400 Rd., hvoraf endeel strax blev betalt, endeel siden klareret“; see Helveg: Den danske Kirkes Hist. 1/461].

KUM II, s. 32 (»Petrus Petri Kragelund«); E. Brejls skifteuddr.: Lundenæs og Bøvling amter nr. 1237; Lø hrd. og Ballum birks provsti: Justits- og skifteprot. 1696-1751, fol. 1; Nygaards sedler: Dåb; FWDP nr. 226,7; FAaW, s. 40; Giessing I, s. 328.

8. 30/6 1694. Thomas Nielsen Graa af Kallundbg. r. Cap.; vist St. Slag. 87; Pr. . . ; ~ F. E.; 1 D.; see A. B. Wolder i Resen; [† 8/10 1736].

KUM II, s. 153 (»Thomas Gravius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Vandfuld hrd. nr. 11; Lundenæs og Bøvling amter, nr. 1237; Lø hrd. og Ballum birks provsti: Justits- og skifteprot. 1696-1751, fol. 1; FWDP nr. 226,8.

9. 15/10 1729**, o. 17/3 30, inds. 2/4, Rasmus Sørensen Ørting af Veggerby-B., f. 90; St. Aalbg. 14; ~ F. Stdtr. Lene Pedersdtr. Kragelund, f. her, † c. 65; u. B.; [† 26/7 1749].

KUM II, s. 385 (»Erasmus Severini Ørting«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Vandfuld hrd. nr. 12, i Viborg amt, Hindborg hrd. nr. 15; FWDP nr. 226,9; Nygaards sedler: Testamente, arvingen P. Obel, dennes hustru Anne Ramløse, H. H. Ramløses børn, hvilket viser at Anne R. er Lene Kragelunds søsterdatter.

10. 5/9 1749, o. 3/10, Mag. Poul Christian Nielsen Riis, f. p. Kongensholm 1/8 20; F. N. Pedersen R.; M. Ingeborg Poulsdtr. Weirum af Tørring-H.; St. Ribe 40; C. 12/10 44; Mag. 65; ~ Lemvig 17/9 50 Marie Cathrine Jensdtr. Stavsholm, † 14/8 78; F. J. Pedersen S., Delefgd. i Harboøre; M. Maren Jensdtr. Kølhede; u. B.; [† 4/8 1778; Lgst.].

KUM III, s. 5 (»Paulus Christian. Riis«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Vandfuld hrd. nr. 42.

11. 6/5 1778*, o. 22/9 79, Diderik Blicher Pedersen Clementin af Aalbg. Bud. K. r. Cap., f. 11/4 49; St. Aalbg. 67; C. 71, n.; ~ Anna Kirstine Michaelsen, f. 48; † Holstebro 22/5 93; F. Cpt. i Sjælld.; 1 S., 2 D.; [† 1784; W. 9/152; N. 124].

12. 18/2 1785 [Torsted 13/7 82] Peter Høyland; [30/12 1809 Hove; see der].

Derefter blev Engbjerg ved Rescr. 11/5 1810 Annex til Hygom; Harboøre
et Kald for sig, indtil det 10/3 1824 fik Engbjerg til Annex.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2011, Engbjerg Kirke, s. 1333-1368, Harboøre Kirke, s. 1247-1312.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 384. Harboøre og indtil 1550, samt fra 10/3 1824, Engbjerg,

Vandfuld Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

L. S. v. W.; Kbg. 1738.
Anm. Harboøre var oprindeligt Hovedsognet; men, da dette Sogn 1550 blev næsten totalt ruineret ved en Vandflod, blev Engbjerg Hovedsognet indtil 1810, da det blev Annex til Hygom.
———————————

1. 1514. Christen Christensen; [† 1542].

2. 1542. Paaske (Pascasius) Jespersen; [1550 blev Engbjerg Hovedsognet; see Engbjerg-H.].

———————————

3. 2/12 1810 [p. Cap. Kallehave 5/4 93, o. 5/4] Niels Maagh, f. Kbh. 19/2 58; F. Søren M., Glarmester; M. Ingeborg Skov; St. Kbh. 79; C. 10/1 86; ~ Kallehave 11/11 10 Anna Cathrine Holst, E. e. Thærøe, Skipper, b. 29/12 12; u. B.; [# 1/8 1817; † Naur Pg. 5/5 23; hans Navn lever i sørgelig Ihukommelse; de fleste efterfølgende Præster ere blevne modtaget med den Hilsen: „Vi have kuns havt een sølle Præst, og det var hr. M.“; han var ringe udstyret i aandelig og legemlig Henseende; naar han læste med Confirmanterne, maatte han afhentes af to Drenge, der toge ham i Hænderne og bragte ham frem og tilbage; hans Yndlingsbestilling var, at spille Kort med sig selv; naar den høire Haand vandt, vankede der en Snaps; dersom derimod venstre Haand stod sig, maatte han lade sig nøie med en Pibe Tobak].

4. 24/12 1817 [ord. Degn p. Romø 28/6 11] Simon Henrik Rosendahl; [7/8 1822 Gudum-F.; see Beftoft-T.].

5. 10/9 1823 [Ølby-A.-F. 29/6 21] Børge Olsen, f. Helsing. 16/7 84; F. O. Villumsen, Toldbetj.; M. Anna Magd. Børgesen; St. Helsing. 01; C. 16/1 12, h.; p. Cap. Lemvig-N. 7/5 13, o. Roesk. 7/7; 1 ~ 19 Henriette Elisabeth Marie Dems, † Lemvig 28/12 21; F. Secr. i Speciesbanken; M. Marie Elisabeth Lollier; 1 S.; 2 ~ 24/1 23 Johanne Margrethe Lund af Lemvig-N., f. Taarnby 8/5 99; levede 68; u. B.; [† 10/11 1831; Lgst.].

DanKir bd. 17, s. 1303 (se nedenfor).

6. 9/3 1832, o. 16/5, Hans Nicolai Kellermann Rørdam; [30/9 1837 Glenstrup; see Ondløse-S.].

7. 6/1 1838 [p. Cap. Lumby 28/10 35, o. 2/12] Christian Siemsen Jacobsen; [6/9 1848 Mov; see Borre].

8. 23/12 1848 [p. Cap. Dannemarre-T. 9/6 45, o. 11/7] Christian Frederik Møller; [15/3 1858 Hygom-H.; see der].

9. 10/5 1858 [p. Cap. Lerup-T. 17/9 47, o. 27/10; Emmerlev 1/4 48; Agerskov 3/12 51; Nylarsker 11/5 55] Frederik Ludvig Vaupell, f. Kold. 20/11 17; F. Ritmstr. Joh. Vilh. Ludv. V., senest Oberstlieut.; M. Marg. Dorothea Karberg; St. Kold. 36; C. 14/1 42, h.; R.* 6/11 68; ~ Kbh. Frue K. 20/10 58 Agnes Johanne Hjort, f. Kbh. 6/5 35; F. Joh. Pet. Gad H., Skibsfører; M. Johanne Jansen; u. B. Viste stor Omsorg for de Skibbrudne fra det russiske Linieskib „Alexander Newski“, paa hvilket Storfyrst Wladimir var ombord; Ridder af den russiske Stanislaus-Orden 13/9 69; [12/4 1872 Lunde-Ou.].

10. 24/6 1872. John Peter Johnsen; [23/2 1877 Hyllested-R.; see Rødby o. Cat.].

11. 8/5 1877 [Cap. p. p. Steenstrup-L. 30/10 73, o. 26/11] Carl Julius Moe af Ribe Cathr. K., f. Roesk. 22/5 48, St. Ribe 66; C. 21/6 72, I.; ~ 30/6 74 Thalia Frederikke Michelsen, f. Præstø 29/3 45; F. Georg Chr. M., Chordegn; M. Sus. Birg. Louise Gottlieb; (77) 1 S., 2 D.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2011, Harboøre Kirke, s. 1247-1312, Engbjerg Kirke, s. 1333-1368.