Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 521. Hygom og fra 17/8 1810 til 10/3 24 Engbjerg; siden Hove,

Vandfuld Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K. 2/457; L. P. B. 426; M. S. III.; Lkm. 6/537; Kbg. Hygom 1758, Hove 1737.
Anm. Engbjerg havde tidligere Harboøre, Harboøre nu Engbjerg til Annex. Hove var tidligere et Pastorat for sig; see der. Ramme siges 1573 at have været Annex til Hygum.
———————————

1a. (1573). Erik Lauritsen; lod a. c. Marg. Reventlou indstevne til Vibg. Landsthing, fordi hun havde ladet Døren tillukke for ham, da han skulde forrette Tjeneste. Hun undskyldte sig med, at han var uværdig, efterdi han en lang Tid ikke havde holdt Alterens Sacramente, førte et forargeligt Levnet med Larmen og Buldren i sit Huus. Han dømtes fri og hun tilholdtes, ei at gjøre ham Indpas i hans Embede, men omgaaes ham via juris non facti (Lkm.).

1b. (1584). Jesper Andersen el. Niels Mouritsen; (den Ene var i Hygom, den Anden i Ramme, men hvilken er hvilken? See N. khist. Saml. III 2/212).

KS 3:2 (1877-80), s. 212.

2a. o. 29/10 1595. Mads Clemendsen; St. i Kbh. (81); see Etm.; [† 1632].

F-P s. 96 (»Mathias Clementis«); KS 2:6 (1872-73), s. 545, og 5:2 (1903-05), s. 560; Hegelund I s. 275; II s. 173.

2b. o. Kold. 19/8 1632. F. S. Jens Madsen; vist St. Vibg. 30; see Etm.; J. Hygum i Engbjerg-H.; P. J. Hygom i Tørring-H.; [† eft. 1661].

KUM I, s. 102 (»Ioannes Matthias«); Sixhøj nr. 15.

3. E. f. B. 11/5 1665. Laurits Andersen Brandstrup; St. Vibg. 57; ~ vist F. D. Kirsten Jensdtr. (Sstr. t. P. J. Hygom i Tørring-H.); 2 ~ Etm.; see N. P. Bhie her; C. J. Bech i Ferring; [† c. 1682; deltog som Student i Kbhs. Forsvar].

KUM I, s. 269 (»Laurentius Andreæ Brandstrupius«); Sixhøj nr. 330.

4. 24/6 1682, E. f. B. 24/8 [Rtr. Holstebro 30/4 78] Ditlev Poulsen Friis; St. Kbh. 69; ~ F. E.; [† c. 1691].

KUM II, s. 11 (»Dithlevius Pauli Frisius«).

5. 1691. Niels Pedersen Bhie af Bøvling-F., f. 60; St. Ribe 81; Pr. 19; ~ 90 (Bev.16/8) Maren Lauritsdtr. Brandstrup, en Dtr. af. Nr. 3, † 13/7 39; u. B.; [† 1728; gav Klostergden. til Skolevæsenet 5/1 28 og oprettede dertil en Fundats; Fundatstavle i K.; han og Hustru var belægtede i 3. Led; Lgst.].

KUM II, s. 109 (»Nicolaus Petri Bhi«); Nygaards sedler: Vielse, død; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Vandfuld hrd. nr. 2; DanKir bd. 18, s. 1403, 1404, 1406 (se nedenfor).

6. 1/3 1728, o. 27/5, Peder Sørensen Bhie af V. Nykirke-F.; f. c. 98, St. Ribe 19; ~ (38) Abelone Kirstine Mogensdtr., Skifte 12/5 55; F. M. Lauritsen; M. Edel Lauritsdtr. Brandstrup, en Dtr. af nr. 3; 2 S., 3 D.; [afstod 1757 Kaldet til Etm.; † 22/11 58].

KUM II, s. 429 (»Petrus Bie«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Vandfuld hrd. nr. 2, 18, 21, 22; Nygaards sedler: Afståelse; første hustru, Dorothea Margrethe Lauritsdtr. Pouch, udgår, hun var ~ Peder B. Bie i Bøvling-F.

7. 16/9 1757, o. 26/10, Hans Lauritsen Rømer, f. Rammegd., d. 13/7 29; (Bdr. t. Ove H. L. R. i Veggerby-B.); F. L. Sørensen R. af Vitten-H.-H., Forv. og Bkdmr. p. Ryssensteen; M. Karen (Cathrine) Friis Hansdtr. Strømborg; St. Vibg. 47; C. 51; ~ Aalbg. Bud. K. 20/10 62 Elisabeth Lauritsdtr. Wadum af Tørring-H., f. 40, b. Skjæve 13/9 10; 3 S., 1 D.; see H. Tønning i Grundfør-S.; Etm.; Niels V. R. i Hellevad-H.-Ø.; C. B. W. C. Leth paa Jegindø; [b. 1/1 1792].

KUM III, s. 73 (»Iohannes Rømmer«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 1136; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Hjørring amt, Vennebjerg hrd. nr. 105; Nygaards sedler: Kaldsbrev, vielse, begravelse.

8. 30/3 1792 [Torsted 10/12 90, o. 16/2 91] F. S. Lars Hansen Rømer, d. 2/12 63; St. Aalbg. 84; C. 88, h.; O.; [b. 25/3 1796].

KUM III, s. 402 (»Laurentius Røemer«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Vandfuld hrd. nr. 64.

9. 20/5 1796 [Ramme 5/2 s. A.] Peter Friis; [3/10 1806 Ø. og V. Assels; see Østbirk-Y.].

10. 20/2 1807, o. 28/7, Frederik Ludvig Gleerup, f. Aarh. 18/9 74; F. Jstrd. Fred. Christ. G., Bgmstr.; M. Marg. Cathr. Thye; St. Aarh. 91; C. 25/7 00, l.; ~ Aarh. Dk. 8/7 07 Anna Elisabeth Gjeding, f. Aarh. 25/9 80, † Lemvig 21/6 42; F. Andreas G., Bkdmr. paa Marselisborg; M. Birg. Hansdtr. Gleerup; 3 S., 1 D.; see Mathias F. G. i Føns-Ø.; Johannes T. G. i Vrou-R.; [† 6/9 1812; Mindetavle i K.].

DanKir bd. 18, s. 1405 (se nedenfor).

11. 7/5 1813 [Naur-S. 5/12 94] Knud Peter Lind; 10/3 1824 Hove for Engbjerg; [23/7 1830 Eltang-V.; see der].

12. 6/10 1830 [Falslev 16/9 25] Søren Tang Harpøth; [25/9 1838 Randlev-B.; see der].

13. 1/1 1839 [Sneibjerg-T. 9/12 31] Enoch Christian Krarup; [11/1 1858 Søften-F.; see der].

14. 15/3 1858 [Harboøre-E. 23/12 48] Christian Frederik Møller, f. Kbh. 26/6 15; F. Christ. Fred. M., Prof. og Kunstmaler; M. Anna Cathr. Haase; St. Kbhs. Bgdsk. 33; C. 7/7 38, l.*; p. Cap. Dannemarre-T. 9/6 45, o. 11/7; Pr. 17/4 58; ~ Petronella Cornelia Winther af Dannemarre-T., f. 19/12 15, † Steenløse 26/11 77; 4 S., 1 D.; see Jens P. M. i N. Felding-T.; Søren A. M., cd. th. 74/1; [9/11 1870 Steenløse-F.].

15. 15/1 1871. Caspar Christopher Müller; see Brøndum-N.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2011, Hygum Kirke, s. 1369-1412, Engbjerg Kirke, s. 1333-1368, Hove Kirke, s. 1413-1448.