Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 348. Grundfør og Spørring,

V. Lisbjerg Herred, Aarhuus Amt og Stift.

L. S. 1/32; K.; L. P. B. 351; P. 68; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/65; Kbg. 1814.
Anm. I Hinderup findes Rudera af en Kirke (Pont. d. Atl. 1/114).
———————————

1. (1523). Niels Sørensen.

2. (1546). Søren Villadsen; see Etm.

3. 15 . . F. S. Peder Sørensen.

4. (1581. 98). Jacob Jensen Møller; [1603 Ebeltoft-D.; see der].

5. 1603 [Ebeltoft-D. 03] Jens Jensen Bay, f. Rand.; F. vist Bgmstr.; 1 ~ Anne Jensdtr., f. c. 66, † 18/3 02; 2 ~ Gjertrud Eriksdtr. (Gribsdtr.).; 2 ~ Etm.; [† 3/12 1630; gav Alteret i G.; 1. Hustrus Lgst.].

L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 152-153, 361; DanKir bd. 16, s. 1666 (se nedenfor).

6. 1631 [Hør. Aarh.] Jens Nielsen Hundslund* (el. Torild) af Torrild-V., f. c. 00; maaskee St. Aarh. 26; ~ F. E.; [† 10/10 1682 el. 17/8 83 el. 17/2 s. A.; see T. 302; hans Initialer paa Prædikestolen 1636].

KUM I, s. 76 (»Ianus Erasmi Torildius«); PT 2008, s. 144 (der korrigerer PT 2006, s. 189 ang. hans ophav); DanKir bd. 16, s. 1662 (se nedenfor).

7. 25/5 1669**, o. 4/3 70, Laurits Jørgensen Sommerfeldt; St. i Rostock 57, i Kbh. 60; ~ 29/12 71 Magdalene Nielsdtr. Galten af Galten-V.-H.; 2 ~ D. Jensen i Hjerk-H.; 3 ~ J. P. Murer i Grindsted-H.; [† 17/12 1676].

KUM I, s. 293 (»Laurentius Georgij Somrnerfeldius«); Helk I, s. 385; P-Aarh. f. 50a, opsl. 53.

8. 30/3 1677** [Skp., o. 8/7 75] Villads Olufsen, f. Istebjerg v. Kallundbg. 49; F. O. Povelsen; St. Kallundbg. 70; Pr. 3/5 92; 1 ~ Eline Bjørnsdtr., f. c. 27/9 47, † 3/12 85; M. Maren Hansdtr.; 3 S., 2 D.; 2 ~ Grundfør 18/1 87 Maren Rasmusdtr. Lassen, f. Aarh. 8/3 49, † 30/9 10, E. e. Niels Madsen, Tolder i Aarh.; (Sstr. t. Rasmus R. L. i Lunde-Ou.); F. R. L., Kbmd. og Overformynder i Aarh.; M. Anne Rasmusdtr.; u. B.; see L. S. Laurbjerg i Sønderholm-F.; Etm.; (N. C. Botzen i Tolstrup-S.); [† 20/2 1719].

KUM II, s. 24 (»Wilhadus Olaj«); E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 16, 641, 812; Nygaards sedler: Far, skibspr., børn, 1. hustrus død, svigermor, 2. vielse, 2. hustrus død, død; PT 5:6 (1909), s. 175 (hustrus biografi); FWDP 348,08; DanKir bd. 16, s. 911 (Århus Domk.).

9. 30/10 1710**, o. 12/12, F. S. Ole el. Oluf Villadsen, f. 7/5 83; St. pr. Aarh. 01; Pr. 15/10 38; ~ Helvig Melchiorsdtr. Sommerfeldt af Aarh. Dk. 1 r. Cap.; 3 B.; see M. O. Sommerfeldt i Helgenæs; [† 24/9 el. 28/9 1739].

KUM II, s. 267 (»Olaus Vilhadi Grundfør«, 20 år gl.).

10. 13/11 1739 [Rtr. Mariager 2/4 34] Mag. Samuel Jensen Gaverslund af Ærøskjøb., f. 9/1 07; St. Ærøskjøb. 24; C. 24/10 30, n.; Mag. 14/6 35; ~ . . . Arrildsdtr. Friis af Spentrup-G.; [† 21/8 1744].

KUM II, s. 461 (»Samuel Iani Gaverslund«, 18 år gl.).

11. 25/9 1744 [r. Cap. Vibg. Sortebr. K. 10/8 36] Jacob Jørgensen Graae af Sal-G., f. 14/3 11; St Vibg. 29, Bacc. 30; C. 8/9 35, l.; Pr. 16/10 54 el. 52; ~ 27/11 37 Sophie Olesdtr. Sadolin af Vibg. Sortebr. K., f. 14, b. Vibg. 20/11 78; 2 S., 6 D.; [† 24/4 1760].

KUM II, s. 511, 516 (»Iacobus Graae«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 960.

12. 5/9 1760 [Søby-S.-H. 15/10 53] Jens Michael Christiansen Lund* af Voldum-R., f. 1/1 24; St. Vibg. 42; p. Cap. Voldum-R. 18/10 48, o. 7/2 49; Søby-S.-H. 9/6 51**; ~ Kold. 22/4 57 Maren Høxbroe (Høgsbro), d. Kold. 13/8 36, † Vellev 12/10 10; F. Hans Hansen H., Bgr. i Kolding; M. Anne Cathrine Mikkelsdtr. (Sstr. t. Dorothea M. ~ C. V. J. Lund i Voldum-R.); 5 S., 6 D.; see Christian V. L. i V. Velling-S.; Hans N. L. i Vellev; S. Hansen i Dollerup-F.-R.; [† 16/12 1800].

KUM III, s. 22 (»Ianus Michaël Lund«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1068; E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 654; Nygaards sedler: Hustrus dåb, hustrus død.
(12/3 – 14/8 1801. D. Hopp; see Hvornum-S.).

13. 14/8 1801 [Aggersø-O. 15/2 90] Christian Vilhelm Brinch, f. Lungholm, Olstrup S. 24/12 56; F. Niels B., Forv. p. Lungholm, Pederstrup og Skjelstofte; M. Margrethe Cathrine Kallager; St. pr. 79; C. 16/1 82, n.; (Hammelev-E. 9/10 82*); (p. Cap. her 7/9 87*); Sp. Raabjerg 14/12 87, o. 30/4 88; ~ Kattrup, Sæby S., Løve Hrd. 30/6 88 Christiane Dorothea Nøragger af V. Hæsinge-S., f. 20/4 59, † Merløse Skole 24/10 27; [† 21/6 1811].

PT 14:2 (1960), s. 12-13.

14. 29/4 1812 [Skagen 1/4 08] Hans Tønning, f. Vrigsted 31/8 63; F. Jens Pedersen T.; M. Birte Jensdtr.; Tjener hos Oberst Lillienskjold i Hors.; St. Hors. 93; C. 29/4 96, l.; r. Cap. Skagen 19/5 97; 1 ~ Hors. 18/8 97 Birgitte Charlotte Madsdtr. Saxild, d. Kbh. 27/5 58, † 18/3 98; F. M. Olsen S., Contr. M. Anna Barbara Zahn; u. B.; 2 ~ 99 Elisabeth Marie Rømer af Hygom, f. 19/11 68, † 7/1 38; 2 S., 3 D.; see Jørgen J. T. i Gjødvad-B.; [† 24/12 1844. Vandt nogle Gange Præmier af det evang.-chrl. Prædikelegat; men skal forøvrigt have været meget bondsk i Væsen, Sprog og Tanke; det fortælles i L. S. v. W. (til Skagen), at han som Tjener hos Oberstlieut. Lillienskjold friede til Husets Gouvernante, Elisabeth Marie Rømer (skal vist være Birg. Charl. Saxild), der lovede, at forlove sig med ham, naar han blev Cand., og at ægte ham, naar han blev Præst, og blev hun derved Anledning til, at han tog fat paa Studeringerne, ligesom hun og indfriede sit Løfte. Var en brav Mand og nidkjær Sjælesørger, men oversaae i sin Iver undertiden formelle Hensyn, som da han under en Visitats paa Skagen temmeligt alvorligt mindede Biskop . . . om, dog endeligt at forlade sin Underholdning, for at begive sig i Kirken, hvor Menigheden ventede, og Biskoppen laconisk svarede ham: „Hør! Broer faaer være artig“; men dog blev noget stødt og bemærkede, da T. var gaaet: „Bondedrengen stikker dog i Ærmet“; see B. D. G. 1/175].

15. 9/3 1845 [Møgeltønder 29/8 32] Peter Severin Fønss af Feldballe-N., f. 16/10 01; St. Aarh. 20; C. 25/10 25, l.; Lærer v. Søetatens Drgsk. 25; Sp. Daler 9/11 27, o. 11/1 28; Ballum 17/9 30; 1 ~ 7/5 28 Andrea Lorenze Fabricius af Kbh. Frelsers K., f. 23/9 01, † 29/10 46; 3 S., 5 D.; 2 ~ 14/6 54 Sophie Frederikke Møller, f. 31/12 09, † 15/4 88; F. Kgrd. Hans Christian M., Forp. p. Marselisborg; M. Margrethe Magdalene Ditlefine v. Voss; u. B.; [† 11/1 1862].

Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 78, 87-88.

16. 22/3 1862 [Sest 21/8 50] Johan Sigismund Schmidt, f. Nybg. 28/11 14; F. Math. Henrik S., Chef for det Sjællandske Jægercorps; M. Anna Dorothea Johne; St. Nybg. 32; C. 18/11 38, l.; c. Adj. i Helsing. 37; i Roesk. •/12 38; Adj. ss. 4/3 40; Grindsted-G. 25/10 40, o. 2/12; ~ 27/7 41 Ida Elisabeth Spies, f. 17/12 15, † 9/8 75; F. Cclrd. Vilhelm S., Byskrvr. i Helsing.; M. Cecilie Christiane Klingberg; u. B.; [# 13/8 1884; boer i Kbh.; dygtig, men fattig].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1980. Grundfør Kirke, s. 1653-1669, Spørring Kirke, s. 1671-1688.