Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1378. Sognepræster i Ærøskjøbing,

Ærø Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift
(tidligere Sønderborg-Nordborg Amt, Als-Ærø Stift).

M. S. 1-b/11; Hübertz 82; Lkm. 2/556; Kbg. 1664.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 15 . . Hans Nielsen; [† 1560].

2. 1560. Christen Andersen, f. p. Ærø; see A. C. Arreboe i Vordingbg.-K.; [† 1606].

3. 1606. Christen Nielsen, f. Jydld.; St. i Kbh. (01); [† 1619].

F-P s. 175 (»Christiernus Nicolai Ripensis«).

4. o. 22/9 1619. Lorents Nielsen, f. Jydld. c. 78; [† 1645].

KS 3:5 (1884-86), s. 116 (»Lavrentius Nicolai«, 41 år gl.).

5. 1645 [r. Cap. Nordborg, k. 1 Adv. (29/11) 40, o. 16/12] Erik Rasmussen Mand, f. Gamby, Fyen 09; St. Od. 36; ~ 7/7 44 Margrethe Philipsdtr. Loun (Løve); F. hertugl. Mundkok; M. Agnete . . . ; mindst 1 S., 1 D.; see Hans E. M. i Vindeby; [† 1664; som Forældreløs, kom han i Poul P. Danchels Huus i Kjøbelev; W. 2/7].

KUM I, s. 133 (»Ericus Erasmius«); KS 3:5 (1884-86), s. 132 (»Ericus Erasmi«, 31 år gl.); PT 11:6 (1945), s. 5-7 (Poul Danchels Optegnelser).

6. 1664. Hans Hansen Brandt, f. p. Ærø; St. Od. 60; 1 ~ Stinecke . . . . ; 2 ~ Ærøskjøb. 18/1 71 Kirstine Ansborg; 2 ~ Etm.; see P. Brandt. i Gjelsted-R.; [† 1674; gav 1/1 1670: 50 Rdlr. til Kirken].

KUM I, s. 290 (»Iohannes Iohannis Brant Arroënsis«); DanKir bd. 10, s. 1607 (se nedenfor).

7. 13/1 1675 [r. Cap.* . . ] Peder Nielsen Sølle af V. Hæsinge-L.; St. Od. 64; ~ 2/2 76 (s. D. døde hans fader) F. E., † 20/11 27; see Niels P. S. p. Bogø; [† 1693].

KUM I, s. 318 (»Petrus Nicolai Sollensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Vindinge hrd. nr. 5.

8. 14/11 1693. Søren Jacobsen Ørsted; [24/5 1701 Haraldsted-A.; see der].

9. 4/6 1701 [p. Cap. Nannestad, Aggershuus Stift, E. f. B. 10/11 65] Samuel Rasmussen Schou, f. N.; St. Christiania 60; ~ Christine Davidsdtr. Friedlieb fra Stralsund; see Ph. H. S. Friedlieb i Mariager-H.-S.; Etm.; [† 1710; Lgst.].

KUM I, s. 570 (»Samuel Erasmi Schovius«); GEOH, s. 95; DanKir bd. 10, s. 1608 (se nedenfor).

10. 28/7 1710 [p. Cap.* 2/10 1703, o. Fraugde 20/5] Jens Jensen Gaverslund af Andsager, f. 2/8 74; maaskee St. Ribe 92; ~ 12/3 05 F. D. Blanceflor Margrethe Schou, f. Engelsted, Nannestad i Norge, † Mariager 29/4 50; 3 S., 1 D.; 2 ~ P. Bertelsen i Østermarie p. Bornholm; 3 ~ 4/5 17 Fr. Christiansen, Rtr. Ærøskjøb.; see Samuel J. G. i Grundfør-S.; [† 10/12 1711].

KUM II, s. 191 (»Ianus Iohannis«); AaDB s. 96.

11. 4/1 1712. Ditlev Mogensen Lucoppidan af Ø. Skjerninge-H., f. 85; St. Hlh. 05, Bacc. 06; C. 3/10 10, n.; ~ Margrethe Sophie Hansdtr. Hjort af Steenstrup-L.; u. B.; 2 ~ en Kbmd. p. Ærø; [† 1743; blev svag efter et ulykkeligt Fald, da en Hest slog ham af; levede dog mange Aar derefter].

KUM II, s. 304, 309 (»Ditlevus Magni Lucoppidanus«, 17 år gl.).

12. 11/5 1743 [r. Cap.* 29/9 27, o. 28/11] Bernt Reinicke, f. c. 92; F. Johan Frederik R. i Odense; M. Margrethe Mathiasdtr.; St. Od. 14, Bacc. 15; C. 19; ~ Dorthea Sofie Fabricius af Rise-M., d. 3/4 09; 6 S., 3 D.; [† 17/5 1754].

KUM II, s. 383, 390 (»Bernhardus Reiniche«, 22 år gl.); Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 6-7;); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 2011.

13. 26/7 1754 [Skp. 15/9 46, o. 16/9; men kom kuns til Bergen] Johan Georg Petersen Smith; [7/6 1760 Ønslev-E.; see Thisted-T.].

14. 7/6 1760 [p. Cap. Veiby-T. 25/6 51, o. 21/7] Didrik Pedersen Top; [6/10 1769 Slag. St. Mik. K.; see der].

15. 6/10 1769, o. 26/1 70 [Lect. Kbh. 61] Mag. Søren Nielsen Gudme af Herslev-V., f. 12/9 29; St. Vibg. 47, Bacc. 48; C. 30/5 50, h.; D. p. C. 53; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 14/10 55 – 14/10 60; Mag. 58; (Rtr. Aalbg. 69); Pr. 81; ~ Aalbg. 27/6 70 Sophie Christiane Ludvigsdtr. de Hemmer, d. Aalbg. 30/4 45, b. 9/7 95; F. Prof. Mag. L. Christophersen de H., Rtr. i Aalbg.; M. Else Cathrine Christiansdtr. Kølichen af Kbh. Frue K. 1 r. Cap.; 4 S., 4 D.; see Herman P. G. i Rerslev-Ve.; [† 11/7 1795; W. 1/375].

KUM III, s. 75, 80 (»Severinus Gudme«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1143; Borchs K. nr. 288.

16. 2/10 1795 [Skp. 2/5 94] Hans Peder Thjellesen; [18/10 1805 Vive-O.-V.; see Sønderup-N.].

17. 8/1 1806 [c. Hjelpep. v. Kbh. Nic. K. 6/8 02] Hans Bertram Trojel; Pr. 10; [28/7 1819 Helsingør St. Olai K.; see der].

18. 20/10 1819 [Cat. Veile 13/1 09, o. 21/3] Christian Carl Gøtzsche af Jyderup-H., f. 21/8 81; St. Slag. 99; C. 18/1 03, l.; ~ 18/8 09 Birgitte Cathrine Paulsen (Paulin), f. p. Chrhvn. 1/11 84, † 24/11 53; F. Peder Damstrup P., Tømmerhandler; M. Cathrine Ørnstrup; 2 D.; [† 5/3 1824].

19. 28/5 1824 [Cat. Kbh. Hel. G. K. 21/1 18, o. 13/3; tillige Præd. v. Harboes Fruekloster 31/1 18] Jørgen Stephensen, Pr. 33; [11/3 1834 Broager; see der].

20. 4/7 1834 [Resen-H. 23/9 29] Hans Christian Christensen; Pr. 6/2 35; [25/5 1839 Bregninge-S.; see der].

21. 6/8 1839 [Cat. Assens 13/7 27, o. 14/9] Hans Buhl; [23/10 1841 Kallundborg; see Lynge-U.].

22. 26/12 1841, o. Kbh. 25/2 42 [Overlærer v. Søetatens Drengesk. 37] Jørgen Fenger Olrik, f. Helsing. 24/6 06; F. Holger Ludvig O., Hospforst.; M. Anna Sophie Hellesen; St. Helsingør 24; C. 2/11 32, l.; Lærer v. Søetatens Drengesk. 34; ~ 42 Anna Vilhelmine Eleonora Fenger, f. i Skaarup 4/5 14, levde sindsvag 68, † 29/1 96; F. Fred. F., Eier af Magaard, Skaarup S.; M. Birthe Christine Hellesen; u. B.; [† 14/10 1848; tog sig med en saaden Iver af Skolevæsenet, at Biskoppen i et Brev (4/6 44) udtalte, at Skolen i Æ. stod som et sjeldent oplysende Mønster paa, hvad der til at bevirke en flittig og stadigt uafbrudt Skolegang med Alvor, Fasthed og Kraft kunde udrettes; (S. Necrol. I, 375)].

23. 12/1 1849 [r. Cap. Kattrup-Ø.-T. 17/8 47] Peter Nicolai Jespersen; [19/9 1850 c. Sp. i Adelby, Flensbg. Provstie; see Sommersted].

24. 8/7 1851 [c. Fp. 16/7 50, o. 19/7] Harald Valdemar Dahlerup; [30/11 1860 Vaalse; see Ørbæk].

25. 8/1 1861 [p. Cap. Aastrup 16/1 46, o. 6/2; Idestrup 8/5 47; Ønslev-E. 29/9 48; Elmelunde 24/8 53] Carl Edvard Klein, f. Stubbekjøbing 21/1 20; F. Peter Helvig K., Districtslæge; M. Frederikke Marie Nicoline Canariis; St. Nykjøb. 39; C. 29/4 45, h.; Pr. 5/12 63; ~ 4/5 53 Lovise Dorothea Hansen af Ønslev-E., f. 3/9 19, † 6/12 1914; 2 S., 1 D.; [9/8 1869 Bregninge p. Æ.; † 29/4 85].

26. 19/10 1869, o. 24/11 [c. Adj. Hors. 2/9 56; Adj. ss. 2/10 57; Roesk. 27/12 62] Peter Jørgen Christian Scharling; [4/12 1871 Hirschholm; see der].

27. 13/2 1872. Jacob Sidenius; [† 7/7 1876; see Fred. Mich. K. o. Cat.].

28. 15/9 1876 [o. Cat. Svendbg. 1/9 73] Laurits Prip*, f. Fred. 13/12 42; (Bdr. t. Rasmus P. i Egense); F. Jørgen P., Skibstømrer; M. Anna Lausine Thimm; St. Haderslev 63; frivillig i Krigen 64; Alumn. (Insp.) p. Elers Coll. 70; C. 20/1 70, h2.; Cap. p. p. Steenstrup-L. 18/11 71, o. 20/12; 1 ~ Kbh. Johs. K. 10/8 70 Marie Sophie Petræa Mollerup, f. p. Haven, Hørby S., 23/10 41, † Kbh. 23/10 71; F. Kmrd. Christ. M., Propr.; M. Nielsine Henriette Færch; 1 D.; 2 ~ Kbh. Garn. K. 23/6 74 Anna Jacobine Dorothea Smith, f. Roesk. 5/8 50, † 1927; F. Prof., Dr. phil. Casp. Vilh. S., Docent i slavisk Lit. og Sprog; M. Anna Marie Soph. Fred. Joh. Louise Christ. Røhl; 10 S., 3 D.; [18/8 1879 Strynø; Værum-Ø. 28/7 76; Ourø 2/8 93; † 3/9 1925].

Elvius s. 490; G-HF II, s. 1-2.
———————————

 

 

No 1379. Sognecapellaner (eft. Rescr. 2/3 1742 residerende) i Ærøskjøbing,

[Ærø Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift]

M. S. 1-b/11; Hübertz 83; Lkm. 2/558.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1a. 1594. Conradus Petri, maaskee af Hillested; til c. 1597.

1 (b). 1597 [p. Cap. V. Ulslev] Jørgen Rasmussen, maaskee f. Svendbg.; maaskee St. 85; Hør. Svendbg. . .; P. i Norge . . ; [dømt paa Nyborg Slot 23/8 1597, at miste Kaldet og ingen geistlig Kald el. Sogn at bekomme, fordi han havde indtrængt sig].

FS nr. 305 (»Georgius Erasmi Svenburgensis«); F-P s. 104.

1c. (1608). Mads Lauritsen Wittinge; [16 . . Rise-M.; see der].

2. 1621. Oluf Olufsen Othense; [1622 Bregninge; see der].

3. 1622, Frants Hansen Gislev af Gislev, f. c. 92; St. 15; c. Rtr. her 36 i 1 Aar; ~ . . . ; 1 S., 1 D.; see Etm.; L. Frantsen, r. Cap. Rudkjøbing-S.; [† 1662; tog stor Skade i Ildebranden 42].

KUM I, s. 18 (»Franciscus Iohannis Fionus«); KS 3:5 (1884-86), s. 118 (»Franciscus Johannis Giselevius«, 30 år gl.).

4. o. 26/1 1662. Christopher Jørgensen Rose; St. Slag. 46; ~ F. D.; see Jørgen C. R. her; [† 8/6 1698].

KUM I, s. 197 (»Christophorus Georgij Rosæus«); KS 5:3 (1905-07), s. 735.
(5. 16 . . Peder Nielsen Sølle; [13/1 1675 Sp.*; see der] – Udgår her, var måske p. Cap.).

6. 15/6 1695**. F. S. Jørgen Christophersen Rose, f. 8/10 69; St. Od. 91; 1 ~ Marie Elisabeth . . . , f. c. 75, b. 4/5 07; 2 ~ 15/9 11 Agathe Sofie Jebsen, f. 8/6 86, † 3/4 44; [† 24/10 1715; Eptph.].

KUM II, s. 181 (»Georgius Rosæus«); DanKir bd. 10, s. 1592-94, 1608 (se nedenfor).
(7. 2/10 1703, o. Fraugde 20/5, Jens Jensen Gaverslund; [27/7 1710 Sp.*; see der] – Udgår her, var måske p. Cap.).

8. 14/4 1716. Andreas Jacobsen; [8/9 1727 N. Søby-H.; see Galten-V.-H.].

9. 29/9 1727, o. 28/11, Bernt Reinicke; [11/5 1743 Sp.*; see der].

10. 15/3 1743 (sic!) [p. Cap.* 4/1 37, o. 30/1] Morten Jacobsen Kullerup af Faaborg-D., f. 8/6 04; St. Od. 24, Bacc. 25; C. •/9 28; ~ Maren Westermann, d. Od. St. Knuds K. 4/10 02, b. Rise p. Ærø 22/11 77; F. Giert W., Vognmd. i Od.; M. Maren Pedersdtr.; see Jacob M. K., r. Cap. Nakskov-B.; [† 17/4 1747].

KUM II, s. 461, 469 (»Martinus Kullerup«, 23 år gl.); Achelis II, nr. 6342; PT 14:6 (1964-65), s. 34-35 (Slægten Mølmark); Wads sedler: Hustrus forældre; Kbg. Od. Skt Knuds (1698-1741), opsl. 87 (mors dåb).

11. 7/7 1747 [r. Cap. Rise-M. 25/1 43] Arent Pedersen Falencamp; [8/9 1750 Bregninge-S.; see der].

12. 23/1 1751, o. 2/4, Jens Reinhold, f. Nybg. 15; F. Reinhold Torbjørnsen; M. Cathr. Jensdtr.; St. Nybg. 38; C. 4/8 49, h.; ~ 17/10 53 Petronelle Marie Lund af Simmerbølle (Fred. Marstrands Stdtr.); [† 1756].

KUM II, s. 594 (»Ianus Reinholt«, 23 år gl.).

13. 25/6 1756 [p. Cap. Assens-Kj. 22/1 45, o. 30/1; Skydebjerg-O. 8/8 49; her 24/11 52] Niels Sass Pedersen Juul af Assens-Kj. r. Cap., f. 19/9 21; St. pr. 41; C. 44; ~ Anne Hedvig Hannibalsdtr. Bolt af Skydebjerg-O., † før 05; 2 S., 3 D.; [afsat 1772; † 8/11 1805].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 18; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Ærø hrd. nr. 57.

14. 1/4 1773, o. 30/4 [Cat. Kbh. Trin. K. 18/1 70] Hans Jensen Holm; [19/10 1787 Marstal; see der].

15. 19/10 1787, o. 28/11, Hans Christian Bunkeflod; [11/6 1790 r. Cap. Od. St. Hans K.; see Sp. ss.].

16. 24/9 1790, o. 23/10, Bernhard Mathias Wedel; [11/3 1800 Marstal; see der].

17. 30/5 1800, o. 1/8, Christian Gorm Limkilde; [7/4 1809 Sæby; see Skjelskør].

———————————

 

 

No 1380. Ord. Catecheter i Ærøskjøbing,

[Ærø Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift]

 
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 18/6 1813, o. 30/8, Niels Johan Lindenhan; [19/12 1818 Vedsted; see Tyrstrup-H.].

2. 3/9 1819 [p. Cap. Od. Hosp.-P. 21/5 13, o. 30/6] Niels Christian Tobias Lange; [7/8 1822 Vindblæs-D.; see Viskinde-A.].

3. 14/2 1823. Albert Leth; [8/10 1830 r. Cap. Ribe Dk.; see Middelfart.-K.].

4. 7/1 1831, o. 23/3, Johan Frederik Christian Møller; [2/1 1840 Branderup; see der].

5. 3/5 1840 [p. Cap. Bregninge-S. 6/12 35, o. 1. Onsdag i Fasten 37; Marstal 24/1 40] Henrik Peter Christian Tram; [25/3 1848 Ølby-A.-F.; see Klinte-G.].

6. 4/6 1848, o. Kbh. 18/8, David Ludvig Carl August Warming; [11/10 1858 Ø. og V. Alling; see Sal-E.].

7. 28/12 1858, o. 16/3 59 [Institutbest. i Skanderborg 51] Peter Joseph Mazanti; [23/6 1868 V. Tørslev-S.; see der].

8. 29/9 1868, o. 9/12, Hans Peter Holst, f. Saxkjøb. 22/9 39; F. Enius Catharus H. af Nysted-H. r. Cap., Kbmd.; M. Hansine Conradine Hedv. Kragelund; St. Nykjøb. 58; C. 22/1 64, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 24/2 64 – 24/8 65; Lærer i Kbh., bl. A. v. Melchiors Real- og Latinsk. og ved Realsk. i Store Kongensgade; 1 ~ Kbh. Holm. K. 23/4 69 Caroline Emilie Andreasen, f. Kbh. 15/9 42, † 14/12 74; F. Hans Peter A., Høker og Huseier; M. Soph. Marie Svendsen; 2 S., 1 D.; 2 ~ Ærøskjøb. 30/4 76 Sophie Christine Binas, f. Ærøskjøb. 17/1 50; F. Hans Curt Gottlieb B., Skibsfører og Reder; M. Ane Eriksen; (77) 1 D.; [17/7 1876 Seden-Aa.; Førslev 24/9 1881; † 1/2 1893].

Borchs K. nr. 712; Elvius s. 136; G-HF I, s. 229-230.

9. 22/1 1877, o. 16/2, Albert Emil Theodor Kønigsfeldt, f. Hillerød 14/2 50; F. Johs. Peter Fred. K., Adj. v. Fdbg. Sk.; M. Vilh. Christiane Krogh; St. Fdbg. 68; Lærer i v. Mariboes Latin- og Realsk. og v. Borgerdydssk.; C. 25/6 73, l.; Huslærer hos Lehnsgreve Reventlow •/11 74 – •/3 77; 1 ~ Kbh. Holmens K. 5/5 77 Charlotte Frederikke Louise Hedemann, f. Kbh. 28/1 54, indskr. i Roskilde Kloster 65, optaget i den danske Adel 28/11 73, † Magleby 9/9 90; F. Cptlieut. i Flaaden Christ. Fred. H.; M. Margrethe Vilh. Soph. Hedemann; (78) 1 D.; 2 ~ Kbh. Immanuels K. 21/2 94 Frederikke Sofie Gabriele Brønniche, f. Roesk. 21/2 70; F. Søren B., Kbmd.; M. Marie Georgine Funder af Storring-S.-G.; [18/6 1880 Falslev-V.; Magleby-H. 13/5 89].

Elvius s. 112-113; G-HF I, s. 708.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2017. Ærøskøbing Kirke, s. 1525-1626.
Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.