Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 673. Klinte og Grindløse,

Skam Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/13; J. M. 125; B. M. 452; Lkm. 2/121; Kbg. 1741.
Anm. Grindløse synes i Reformationens Tid at have været et Pastorat for sig; der nævnes saaledes P. Eriksen, som 1529 fik Presentats paa Grindløse efter Hans Steen. Ligeledes Hans Olufsen Bang (G. 3/1 128).
———————————

0. 23/2 1529. Peder Eriksen.

FR s. 199; DanKir bd. 9, s. 5571 (se nedenfor).

1. (1535). Hans Madsen; [† 1565. Hermed samstemmer ikke G. 3/1 123, som har Niels Olufsen Bang, først til Ore og Gudme og c. 1532 hertil; maaskee er han forvexlet med Etm.; maaskee var Hr. Hans i Grindløse].

DanKir bd. 9, s. 5503, 5537, 5571 (se nedenfor).

2. 1558** [Ore (55)] Niels Nielsen Bang*, f. udenfor Ægteskab c. 32 (el. Formandens Søn); St. 55; Pr. 13/7 89; ~ Karen (Cathrine) Knudsdtr., f. Bogense, † 06; 3 S., 5 D.; see Etm.; Jens N. B. i Flemløse; C. Lauritsen i Espe-V.; L. Andersen i Krogsbølle (Agernæs-H.); K. Nielsen i Tanderup; [† 25/11 1608; „flindskallet, tynd Mand; bene docet“(1); see J. M. l. c.; efter Weiles Manuscr. en Søn af Jens B.; »Hr. Niels i Ore« fik 7/1 55 Brev »paa Kongens Part af Tienden af Ore Sogn i dette Aar«; Lgst.; G. 3/102, 136; T. 283].

FS nr. 575 (»Nicolaus Bang«); F-P s. 26; KB bd. 1 (1551-55) s. 357; DanKir bd. 9, s. 5537, 5558-59 (se nedenfor).

3. 1608 [p. Cap.* (03)] F. S. Hans Nielsen Bang; St. 99; Pr. 17/2 32; ~ Maren Nielsdtr. Bang af Skamby; 3 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see Niels H. B. i Dalum-S.; G. Hansen i Krogsbølle (Agernæs-H.); [† 3/5 1636; hans Navn p. en Katekismusaltertavle i Grindløse K. 1603; Pg. br. s. A. el. 37].

FS nr. 380 (»Johannes Bang«); F-P s. 167; DanKir bd. 9, s. 5537, 5595 (se nedenfor).

4. 1636 [p. Cap.*, o. 9/9 35] Hans Jacobsen Hindsholm af Viby, f. 08; St. Od. 32, Bacc. 34; Pr. 28/3 61; 1 ~ F. E., † c. 60; 2 ~ p. Jerstrup 31/3 61 Lene Pedersdstr., b. Od. St. Knuds K. 17/10 84; [† 7/9 1678].

KUM I, s. 110, 123 (»Iohannes Iacobi Hindzholm«); KS 3:5 (1884-86), s. 128 (»Johannes Jacobi Hintzholmius«, 27 år gl.); 5:3 (1905-07), s. 732, 733, 734; DanKir bd. 9, s. 5537 (se nedenfor).

5. 17/12 1669*, 29/9 78, o. 13/11 [Rtr. Nykjøb. p. F. c. •/4 77] Mag. Rasmus Pedersen Bruun af Torkilstrup, f. 16/6 41; St. Kbh. 62; C. 16/12 65, l.; Walkendorfs Coll. i 5 Aar; Mag. 77; 1 ~ Anne Hansdtr. Ravn, f. Skien i Norge 27/7 43, † 15/11 92; F. H. Jørgensen R., Kbmd. i Skien; M. Valborg Christensdtr.; 4 S., 2 D.; 2 ~ 5/9 94 Anne Lucie Hansdtr. Husum, f. Bogense 2/2 71, † 31/7 95; F. H. Jørgensen H., Bgmstr.; M. Kirsten Sonesdtr.; 1 S.; 3 ~ 25/11 96 Kirsten Jensdtr., Digterinde(2), E. e. Jens Kjær, Rdmd. i Assens, f. Assens 13/3 48, b. 16/4 28; F. Jens Clausen, Bgmstr. i Assens; M. Kirsten Pedersdtr.; u. B.; see H. H. Storch i Seierslev-E.-J.; [† 31/8 1713; lærd og agtet; Eptph.; Begr. i K.].

KUM I, s. 310 (»Erasmus Petri Brunovius«); E. Brejls skifteuddr.: Bogense byfoged nr. 43, 46; DanKir bd. 9, s. 5537, 5556-5558, 5559 (se nedenfor).

6. 3/12 1712*. Gøde Ernstsen Helm af Brenderup-O., f. Haarslev 11/2 82; St. pr. 03; ~ 15 Rebekka Salome Andersdtr. Munch; u. B.; 2 ~ Peder Jensen, Rgmtskrvr.; F. A. M., Rgmtskrvr. p. Biskoptorp; M. Hedv. Langhorn; [† c. 1727; Oberstlieut Warnsted, som havde kaldet ham 3/10 12, søgte at faae den kgl. Conf. gjenkaldt, da hans Dygtighed til Prædikestolen og Levnets Skikkelighed ikke skulde være, som det kræves af en P.; men Biskoppen fik Kongebrev 30/9 13, at han skulde ham ordinere, hvis W. ikke inden 14 Dage for Retten anhængiggjorde(3) nogen Usømmelighed af ham (St. M.)].

KUM II, s. 286 (»Ægidius Helm«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 48.

7. 12/5 1727, o. 6/6, Jørgen Christensen Poulin, f. Ass.; F. C. Hansen; M. Gedske Jørgensdtr. (2 ~ P. K. Bellinge, r. Cap. Assens-Kj.); St. Od. 09, Bacc. 11; ~ Bogense •/3 32 Anna Elisabeth Philipsdtr. Hagedorn; F. Oberstlieut. P. Joh. H., t. Harritslevgd.; M. Christiane v. Hoppen; 2 D.; see A. T. Rachlou i Snoldelev-T.; [† Od. 1737; Pg. br. 13/8 31].

KUM II, s. 339, 354 (»Georgius Christianus Paulinus«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Skam hrd. nr. 2.

8. 11/3 1735*, o. 20/11 37, Ernst Anastasius Hermansen Krøyer, f. Maribo •/12 03; F. H. K., senest Bfgd. i Rand.; M. Anna Sophie . . . ; St. Kbh. 23; C. 20/5 27, h.; ~ Slag. St. Mik. K. 21/10 38 Anna Andersdtr. Tamdrup, E. e. Mag., Rtr. Niels Borch i Slag.; (Sstr. t. Kirstine A. T. ~ P. H. J. Rachløv, r. Cap. i Korsør-T.); F. A. Bertelsen T., Farver i Slag.; 3 ~ Etm.; [† 1745].

KUM II, s. 452 (»Ernestus Statius«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged nr. 757.

9. 1/7 1745 [Tunø 3/8 42, o. 14/9] Søren Sørensen Broge, f. Aarh. 11/4 17; F. Skipper paa Færgesmakken; St. pr. 36; C. 23/1 41, n.; Pr. (63); 1 ~ Sophie Amalie Olufsdtr., † 22/4 45; 1 S.; 2 ~ 46 F. E., b. 1/2 87; 3 D.; [b. 29/5 1790].

KUM II, s. 574 (»Severinus Broge«, 20 år gl.).

10. 2/10 1790 [Tønning-T. 1/6 87] Jørgen Kampmann af Skjæve, f. 9/11 55; St. Aalbg. 75; C. 13/10 78, n.; (Sp. Emmerlev 10/9 84*); p. Cap. Børglum-V.-F. 1/4 85, o. 2/11; ~ Martha Angel; u. B.; Adoptivdtr.: see A. C. Holm i Møborg-N.; [† 18/8 1807].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Skam hrd. nr. 45.

11. 23/10 1807 [r. Cap. Brenderup-O. 4/1 99, o. 15/2] Palle Saabye Monrath af Egense, f. 20/4 69; St. Svendbg. 88; C. 20/10 96, h.; ~ 20/9 99 Kirstine Margrethe Ipsen; F. Hans P. I., Kbmd. i Aakirkeby; M. Ellen Elisabeth Frederiksdtr. Monrad af Nexø-B.; B.; Sønnen Erik Christ. M., bekjendt Literat(4); [† 16/2 1836; Monument p. Kg.].

DanKir bd. 9, s. 5560 (se nedenfor).

12. 17/5 1836 [N. Næraa-B. 21/9 31] Thomas Mainwering Arthur Arctander, f. Kbh. 30/9 97; F. Cfrrd. Hans Nicolai A., Amtmand i Frederiksborg; M. Birgitte Frederiksdtr. Brammer; St. Fdbg. 14; C. 14/1 23, h.; Premierlieut. i Livcorpset . . ; Sp. Sneibjerg-T. 31/12 23, o. 14/3 24; 1 ~ 24 Anna Brammer af Strø, f. Nørhaa 00, † 27/6 30; 2 S.; 2 ~ 9/9 31 Amalie Fjelstrup, f. 19/6 11, levede 68; F. Jstrd. Søren August F. t. Sindinggaard; M. Ida Hedvig Cecilie Schmidt; 4 S., 4 D.; [† 20/5 1866; Monument p. Kg.].

DanKir bd. 9, s. 5560 (se nedenfor).

13. 18/8 1866 [Ølby A.-F. 25/3 48] Henrik Peter Christian Tram, f. Astrup, Grinderslev S., 23/3 10; F. Christ. Albrecht T., Landvæsenscomm.; M. Caroline Bonne; St. Vibg. 29; C. 6/5 36, h.; p. Cap. Bregninge-S. 6/12 36, o. 1ste onsdag i Fasten (8/2) 37; Marstal 24/1 40; Cat. Ærøskjøb. 3/5 40; ~ 23/3 41 Ursula Tetens Ottesen af Bregninge-S., f. 14/2 23, † 1/4 76; 4 S., 1 D.; see Stephan D. T. i Elsted-E.; [# 6/2 1882; † Kbh. 22/3 1892; Monument p. Kg.].

Sixhøj nr. 1650; DanKir bd. 9, s. 5560 (se nedenfor).
———————————

Noter:

(1) »bene docet « = prædiker godt.
(2) Kirsten Jensdatter skrev salmebogen Enkens Skærv i Templen: bestaaende i Gudelige Suk og Sange med Morgen- og Aften-Psalmer i tallet 35, item Morgen- og AftenSukke til hver Dag i Ugen, trykt i 1718 og genoptrykt flere gange. Hendes salmer behandler skabelsen, men mest det kristne livs kamp. I forordet fortæller hun, hvordan hun, der tidligere har brugt sin pen til husholdningsregnskaber, nu vil bruge den til højere regnskaber med Gud og at den skærv hun kan frembære er »i Suk og Sange«.
(3) anhængiggøre = (jur.) om retssag: indbringe (for en domstol) til afgørelse.
(4) Litteraten Erik Christian Monrath (1801–1856) udgav en lang række skrifter af højst forskelligt indhold, bl. a. etnografiske, samt oversættelser og digte, og som uden held påbegyndte nogle æstetiske tidsskrifter og ugeblade.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2020. Klinte Kirke, s. 5503-5570, Grindløse Kirke, s. 5571-5628.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.