Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 989. Seierslev, Eierslev og Jordsby,

Nørre Herred paa Mors, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 90; M. S. III.; M. Nr. 497; E. M.; Lkm. 4/271; Vahls M. 145; Kbg. 1760.
———————————

1. 1536. Laurits Winther, f. Seierslev; [† 1550; paa Taarnets nordre Side findes et lidet Hoved i en Steen, som skal forestille ham; eft. E. M. hedte han Jens W.].

2. 1550. Oluf Gregersen; 7 B.; [† 1571].

3. 1571 [p. Cap.* (68)] Anders Christensen el. Eskesen Overskjærer, f. i Harsyssel el. p. Skovgaard; [† 1590; eft. M. Nr. 497 var det 2 forskjellige Mænd; 1584 kaldes han Eskildsen].

4. 1590. Jens Thomsen Skjerbæk, f. Skjerbæk, Seierslev S.; Pr. (08. 19); ~ . . . . . ; see 2 Etm.; [† 1637; havde 1619 Capellanen Peder Jensen].

KS 5:2 (1903-1905), s. 547; 3:3 (1881-1882), s. 746.
4b. (1623) [p. Cap. (19)]. Peder Jensen Hugger af Dronninglund, var Sp. eller Cap.; ~ F. D. Margrethe Jensdtr. Seierslev; 1 D.; 2 ~ Etm.; [vist † 1637 el. før].
               KS 3:3 (1881-1882), s. 746; KlitVen s. 75-76

5. 1637. Thomas Pedersen Farstrup af Farstrup-A.; St. Vibg. 23; 1 ~ F. E., † før 52; 2 ~ Kirsten Olufsdtr., maaskee af Hillerslev-K.; see P. T. Seierslev i Laastrup-S.; J. T. Seierslev i Aardestrup-B.-G. (? Ingen der med dette Navn); [† 1659].

KUM I, s. 61 (»Thomas Petri Farstrupensis«); Kbg. Skjoldborg-K. (1641-1704), opsl.10, f. 7b (»Kirsten Olluffsdtr. H. Thomisis i Seyrsleff« var fadder).
(k. 24/2 1659 [Fp. v. Lavrits Powisch’s Reg. p. Mors og i Thy] Jens Sørensen Morsing. Formedelst forskjellige Ankeposter blev Valget forkastet; see N. khist. Saml. 1/96–101, 700; [1660 Nykjøb.-L.-E., men tiltraadte ikke; see Nylarsker]).

6. 20/9 1660. Knud Olufsen Thisted (Sinnerup), f. Thisted c. 29; St. Vibg. 51; Pr. 14/10 75; ~ 61 Karen Jørgensdtr. Lund, E. e. Samuel Hansen Lime, Bgr. i Nykjøb. M. (Svigerforældre t. O. N. Aslov i Næsborg-S.-O.), † Vadgd., Seierslev S., 19/3 96; 1 D.; see Etm.; [† 5/7 1685; gav 40 Rdlr. til Seierslev K.; Hans og Hustrus navne paa Alterklæde; Eptph.].

KUM I, s. 234 (»Canutus Olai Tidstadius«); Sixhøj nr. 256; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 43, 46, 147; PT 1990, s. 10; DanKir bd. 12, s. 1020, 1024 (se nedenfor).

7. 13/6 1681**, o. 31/8 [Hør. Aalbg. 76] Jens Ibsen Widsted, f. Vidsted i Vensyssel 5/8 50; F. J. Mortensen W., Bde.; M. Marie Bertelsdtr.; St. Aalbg. 69, Bacc. 76; C. 19/6 71, n.; Skp. (83); 1 ~ (81) F. D. Anne Marie Knudsdtr. Sinderup, f. c. 62, † 16/12 85; u. B.; 2 ~ 23/9 86 Annike Pedersdtr. Bodtzen, f. c. 47, (Sstr. t. Cathrine P. B. ~ N. S. Steenstrup i Øsløs-V.-A. og Halvsstr. t. Hans P. B. i Tirstrup-F.); F. Peter Carstensen Bodtz, Orgelbygger i Vibg.; M. Magdalene(?) . . . ; 1 S.; 2 ~ J. N. Erslev i Alsted-B.; [† 1693].

KUM II, s. 14, 70 (»Iohannes Iapeti Vidstedius/Iohannes Iapeti Widstedius, 4. cl . coll. in sch . Aalb.«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 43, 46; FWDP 989,07 og 59,10; Sixhøj nr. 476.

8. 15/4 1693, o. 9/8, Hans Hansen Stork el. Storch, f. p. Bornholm 62; F. H. Christensen S., Amtsforv.; M. Christine Mikkelsdtr. Sode; St. Kbh. 84; C. 17/5 93, illum.; 1 ~ Anna Ravn; 2 ~ . . . Rasmusdtr. Brunow af Klinte-G.; 2 ~ Christen Ottesen, Bgr. i Faabg.; [† 1703].

KUM II, s. 130 (»Iohannes Storck«).

9. 13/3 1703 [Veierslev-B. 13/1 75, o. 7/4] Jens Iversen Holst af Veierslev-B., f. 27/8 48; St. Vibg. 69; C. 17/7 72, mediocr.; 1 ~ Karen Pedersdtr. Bredal; 2 ~ 76 Maren Lauritsdtr., † 97, Skifte 14/6 s. A.; F. L. Christensen i Aalbg.; M. Kirstine Lauritsdtr.; 3 S., 1 D.; 3 ~ Thisted 17/6 97 Anna Hansdtr., † Gadegd. 24/8 38; 1 S., 2 D.; see Laurits J. H. i Selde-Aa.; [† 1716, Skifte 7/9 s. A.; mulkteret 93 for diverse Forsømmelser; „her fandtes ikke Meget enten in pastore eller in grege, som nogenledes kunde meritere; hvorfore jeg ikke undlod, at give dennem tilkjende min census over deres lunkne pietatis exercitia og anden strafværdig Forhold(1) (Bk. Dgbg. 390)].

KUM II, s. 13 (»Ioannes Ivari Holstius«); Sixhøj nr. 500.

10. 1/2 1717 [Pestp., o. 23/9 11] Laurits Andersen Als, f. Nibe 71; St. Aalbg. 00; C. 7/9 11, n.; ~ Kbh. Holmens K. 12/3 17 Anna Maria Larsdtr. Guldager; mindst 2 D.; 2 ~ J. N. Erslev i Alsted-B.; see J. O. Oxenbøll i Brahetrolleborg-K.; [† 4/5 1721].

KUM II, s. 258 (»Laurentius Andreæ Alsius«).

11. 4/7 1721 [Skp., o. 9/6 15] Mag. Knud Sørensen Antvorskov, f. Nykjøb. p. F. 85; M. Marie Henriksdtr. Schmidt; St. Nykjøb. p. F. 10; C. 18/5 13, h.; Mag. Kbh. 30/7 16; ~ Kbh. Holmens K. 27/5 17 Johanne Christophersdtr. Sidenborg; [† 26/9 1728].

KUM II, s. 349, 404 (»Canutus Antvorskou«, 24 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nykøbing Falster byfoged, nr. 293, (227).

12. 26/11 1728, o. 26/4 29, Ferdinand Jochumsen Phister, f. Kbh. 18/6 94; F. J. Frederiksen Ph., Kok i Kbh.; M. Johanne Jensdtr. Bech; St. pr. 11, Bacc. 12; C. 19/2 20, h.; Inform. i N.; ~ Anna Henriksdtr. Krefting, f. Bærum i N. 05, † Nykjøb. p. M. 17/11 69; F. H. K. i Christiania; 3 S., 5 D.; see Jochum F. P. i Gjerslev; [† 10/10 1752; fik intet Offer til Pintse 45 formedelst Bøndernes Opsætsighed i Anledning af det anbefalede Messefald(2)].

KUM II, s. 355, 378 (»Nansonius Fister/Phister«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Københavns borgret nr. 247.

13. 24/11 1752 [Solbjerg-S. 24/7 44] Peder Pedersen Rodsted, f. Rodsted v. Slag. 10; F. P. Marcussen; M. Maren Pedersdtr.; St. Slag. 32; tjente 8 Aar i Hestgarden; C. 16/3 43, n.; Fp. 26/9 s. A., o. 28/9; Pr. 74; 1 ~ Gjertrud Maria Lauritsdtr. Knudsgaard, † 15/5 57; F. L. K. i Vibg.; 3 S., 2 D.; 2 ~ 7/8 57 Inger Marie Enevoldsdtr. Wagaard af Skelund-V., f. c. 34, † Aalbg. 12/11 91; 2 S.; [† •/4 1776].

KUM II, s. 537 (»Petrus Roësted«, 22 år gl.).

14. 3/7 1776 [Solbjerg-S. 5/1 75] Johan Didrik Vilhelm Westenholtz, f. Wilster 31; Sp. Gjerlev-E. 12/9 66**, o. 18/11; afsat 72, fordi Konen kom for tidligt (i Barselseng efter Brylluppet); Pr. . . ; ~ 72 Karen Thomasdtr. Hee af Borup-H., f. c. 33, b. Nykjøb. p. M. 30/7 00; (94) 1 S.; [† 18/12 1794; fik 71 tvende Præmier af Landvæsenscollegiet for 2 Afhandlinger; W. 2/572 og 3/849; N. 655].

15. 27/2 1795 [Frøslev-M. 11/7 94, o. 14/1 95] Niels Lauritsen Sommer af Gosmer-H., d. 7/56 66; St. Vibg. 84; C. 3/7 87, h.; ~ Rødding 30/10 99 Maren Mehl af Rødding-K., f. c. 83, † Vibg. 12/8 54; 1 S., 9 D.; [sluttede Accord med sin Cap., Finckenhoff, og drog til Aarh.; † Aarh. 3/12 1837].

Sixhøj nr. 1426; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Rødding hrd. nr. 93; Nygaards sedler: Dåb, vielse, børn, død; Kbg. Vibg. Domk. (1849-75) opsl. 9 (enkens død).

16. 17/3 1838 [Søndbjerg-O.-J. 10/1 27] Frederik Haugaard; [14/6 1854 Særslev; see der].

17. 28/5 1854 [Flade-D. 25/9 39, o. •/11] Peter Andreas Lynge, f. Esbønderup 24/10 00; F. Andreas L., Distrlæge.; M. Sophie Magd. Mengel; St. Fdbg. 18; C. 15/1 27, h.; Lærer v. Kbhs. Fattigsk. . . ; ~ 20/9 47 Emilie Ulrica Berggreen, f. 9/7 10, † 26/5 72; F. Carl Peter B., Kamfabr.; M. Dorothea Lynge; 1 S.; [† 24/7 1872].

18. 28/7 1873. Jens Dahl; see Hassing-V.

———————————

 

 

No 989b. Capellaner pro loco i Seierslev, Eierslev og Jordsby.

[Nørre Herred paa Mors, Thisted Amt, Aalborg Stift]

———————————

1. 19/12 1873 [Cap. p. p. her 22/5 67, o. 8/7] Anders Jensen; [20/8 1875 Aulum-H.; see der].

2. 2/12 1875, o. 4/2 76 [Best. af en Realsk. i Nykjøb. p. M. . .] Theodor Aastrup; [26/11 1877 Galtrup-J.; see der].

3. 18/2 1878, o. 27/3 [Lærer ved en Høisk. i Ebeltoft •/5 75; Best. af en Pigesk. ss. •/9 s. A.] Villiam Martin Sveistrup Thomsen, f. Nibe 22/4 49; F. Thom. T., Kbmd.; M. Mar. Chr. Sveistrup; St. Aarh. 68; C. 19/1 74, h2.; ~ 10/9 75 Caroline Thomsen, f. Skodborg 27/11 53; F. Jesp. Oluf T., Gdeier. og Sognefgd.; M. Juliane Haderup; (77) 1 S.; [4/5 1883 Øsløs-V.-A.].

———————————

Noter:

(1) »her fandtes ikke Meget . . . « = her fandtes ikke meget fortjenstfuldt, hverken hos præsten eller menigheden, hvorfor jeg ikke undlod at sige dem min mening om deres lunkne fromhedsøvelser . . .
(2) Messefald = at messen falder bort, dvs. aflysning af gudstjenesten.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1942. Sejerslev Kirke, s. 1013-1025, Ejerslev Kirke s. 1026-1032, Jørsby Kirke, s. 1033-1038.