Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1133. Særslev,

Skovby Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 314; M. S. 2-a/28; L. S.*; L. P. B. 342; B. M. 415; Lkm. 2/183; Kbg. 1666.
Anm. Særslev havde hørt til St. Knuds Kloster(1) i Odense; Pgden. var i Hemmerslev til 1654.
———————————

1. (1535). Jens Svendsen; Pr. . . ; [† 1554].

DanKir bd. 9, s. 5921 (se nedenfor).

2. 1554. Jesper Lauritsen*, f. Bogense c. 24; Pr. til 04; ~ Margrethe . . . ; 7 S., 1 D.; see Etm.; L. Jespersen i Eilby-M.; H. Jespersen i Guldbjerg-S.; [levede endnu 1606, da Pgden. br. ved hans alchymistiske Forsøg („wollte als ein Chymicus Gold machen, und verwandelte seinen Pfarr-Hoff in einem Aschen-Hauffen“(2) Pont. Ann. 3/56); „tenor est ei svavis; bene docet; doctus pro ætate; firmæ memoriæ(3); egensindet“ (J. M. l. c.); Pg. br. 2 Gange; Eptph. el. Lgst.].

DanKir bd. 9, s. 5979 (se nedenfor).

3. 1603**. F. S. Jens Jespersen*; vist St. 93; ~ Birte . . . ; [† c. 1652; blev allerede 05 urigtig i Hovedet; Landemødet og Biskoppen maatte lade adskillige Præster granske paa hans Sygdom, og han maatte siden holde Cap.; Pg. br. 47].

FS nr. 389 (»Johannes Caspari«).

4. 1652 [p. Cap.*, o. 3/4 50] Mag. Bertel Bertelsen Wichmann, f. Od. 4/2 17; F. B. W.; M. Karen Cathr. Leth; St. Od. 38; Mag. 45; Pr. 28/3 61; 1 ~ Magdalene Hansdtr. (Wandal) af Od. St. Knuds K.; 1 D.; 2 ~ 17/6 60 Anna Eriksdtr. Hvilcken, f. 17/10 46; (Sstr. t. Karen E. ~ J. P. Rosenkilde i V. Aaby-A.); F. E. Jørgensen H., Kbmd. og Rdmd. i Od.; M. Anna Mathiasdtr.; 2 ~ Etm.; [† 10/1 1665; var ogsaa Alchymist; Pg. br. 54 (efter en anden Beretning brændte den to Gange i hans Tid); Eptph.; W. 2/578; N. 660].

KUM I, s. 142 (»Bartholinus Wichmannus«); KS 3:5 (1884-86), s. 137 (»Bartholus Wichman«, 33 år gl.); 5:3 (1905-07), s. 733; E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 519; DanKir bd. 9, s. 5976, 5977 (se nedenfor).

5. 20/12 1665, o. 3/1 66, Hans Nielsen Bang af Dalum-S. (F. blev Biskop i Od.), f. c. 43; St. pr. 63; Pr. 91 ; ~ 9/9 66 F. E., † 19/8 26; 3 S., 5 D.; see Etm.; Steen H. H. B. i Barløse; (J. R. Balslev i Tommerup-B.); [† 26/12 1696; Enken gav visstnok en Oblatæske til K.].

KUM I, s. 314 (»Iohannes Nicolai Bangius«); SL II, s. 237-238; DanKir bd. 9, s. 5950, 5961, 5976, 5977 (se nedenfor).

6. 12/1 1697, o. 15/5 [Hør. Od. (96)] Christian Broderus Jacobsen Bircherod af Aasum, f. Od. 16/5 72; St. pr. 92; Pr. 28; ~ 28/6 (el. 28/5) 98 F. D. Else Cathrine Hansdtr. Bang, f. 4/6 76, † 20/7 35; 3 S., 3 D.; see Etm.; A. C. Holm i Vigerslev-V.; C. J. Strøyberg i S. Broby; [† 30/3 1729; Eptph.].

KUM II, s. 186 (»Christianus Broderus Bircherodius«); DanKir bd. 9, s. 5976 (se nedenfor).

7. 6/6 1729, o. 7/8, F. S. Hans Bang Christiansen Bircherod, d. 27/3 01 (23/5 02); St. Od. 20, Bacc. 21; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 11/12 20 – 11/12 25; C. 14/11 24, n.; Pr. . . ; ~ 3/7 30 Anna Cathrine Lauritsdtr. Luja, f. Od. •/6 06, b. 29/4 43; F. L. Christiansen L., Prof. i Philos. ved Gymn. i Od.; M. Cathr. Ludvigsdtr. Stoud af Od. St. Knuds K.; 1 D.; see H. P. Høyer p. Fæmø; [b. 28/2 1743].

KUM II, s. 430, 435 (»Iohannes Bang Bircherod«, 20 år gl.); Borchs K. nr. 143.

8. 29/3 1743 [Guldbjerg-S. 21/5 42, o. 27/7] Peder Jacob Aabye* af N. Aaby-I., f. 29/9 16; St. Od. 35; C. 5/5 40, n.; 1 ~ 23/10 42 Mette Magdalene Suthorn paa Gyldensteen (Man sagde, at han blev Præst i Guldbjerg, for at tage Hønsepigen), b. 2/4 48; 1 D.; 2 ~ 23/9 el. 25/9 48 Anna Cathrine Jørgensdtr. Fædder af Gauerslund, f. c. 26, † 23/5 00; 2 S., 2 D.; see I. C. L. Schmaltz i Vissenbjerg; S. Bønnelykke i Brenderup-O.; [† 10/4 1804; høist original; vittig og djærv; vældig Jæger; en uendelig Mængde Fortællinger haves om ham; Eptph.].

KUM II, s. 564 (»Petrus Iacobus Aabye«, 20 år gl.); DanKir bd. 9, s. 5976, 5978 (se nedenfor).

9. 4/5 1804 [p. Cap. Taagerup-T. 3/5 99, o. 5/7; S. Kirkeby-S. 30/8 s. A.; her 19/3 02] Benjamin Sidenius* af N. Vedby-A., f. 18/4 74; St. Nykjøb. 93; C. 23/7 98, h.; R.* 19/5 49; ~ 3/10 04 Christiane Holm, f. 4/7 78, † 12/6 44; F. Christ. H., Kbmd.; 4 S., 4 D.; see Christopher A. H. S. i Brenderup-O.; L. N. Balslev i Eilby-M.; [† 6/3 1854; vittig og sarcastisk; gav c. 1850 et Kirkeskib til K., til Minde om en Druknet søn; Monument p. Kg.].

DanKir bd. 9, s. 5974, 5980 (se nedenfor).

10. 14/6 1854 [Seierslev-E.-J. 17/3 38] Frederik Haugaard af Als, f. 13/5 94; St. Vibg. 15; C. 11/1 21, h.; p. Cap. Vestervig-A. 2/1 22, o. 30/1; Sp. Søndbjerg-O. 10/9 23; tillige til Jegindø 10/1 27; ~ 21/11 23 Hansine Petræa Elisabeth Bendix af Vestervig-A., f. 10/2 06, † 13/6 51; 3 S., 3 D.; [† paa sin Fødselsdag 13/5 1857; heftige Stridigheder paa Mors; Hustrus Eptph. og Lgst. i Seierslev K.; Monument p. Kg.].

Sixhøj nr. 1603; DanKir bd. 9, s. 5980 (se nedenfor), bd. 12, s. 1024 (Sejerslev kirke).

11. 1/8 1857 [Laastrup-S. 30/1 41] Carl Hassager af Veierslev-A.-T., f. 3/1 98; St. Rand. 16; C. 27/4 26, h.; Sp. N. Felding-T. 5/6 29. o. 15/7; ~ 4/5 31 Dorothea Hansine Hørning af Sevel, f. 25/9 14; u. B.; [† 8/12 1875, b. Frederiksberg 17/12 s. A.].

12. 28/2 1876. Joachim Vilhelm Krøyer; see Nordby p. S.

———————————

Noter:

(1) Skt. Knuds Kloster var et benediktinerkloster, opkaldt efter Kong Knud den Hellige, der blev myrdet i Odense 1086. Da kongen i 1100 blev helgenkåret, blev 12 munke fra fra det engelske benediktinerkloster Evesham kaldt til Odense, og det blev begyndelsen til Skt. Knuds Kloster, der blev en af Odenses mest magtfulde og rigeste institutioner i middelalderen. Efter reformationen blev klostret omdannet til len for kongens kansler.
(2) »wollte als ein Chymicus Gold machen, und verwandelte seinen Pfarr-Hof in einem Aschen-Hauffen« = ville som alkymist lave guld og forvandlede sin præstegård til en askehob.
(3) »tenor est ei svavis; bene docet; doctus pro ætate; firmæ memoriæ« = har et behageligt foredrag; prædiker godt; lærd efter sin alder; en sikker hukommelse.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2021. Særslev Kirke, s. 5921-5996.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.