Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 254. Felding (Nørre-) og Tvis,

Ulvborg Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K. 1/676; M. Nr. 502; R. M. 9/6 1766 og 8/6 68; M. S. III.; Lkm. 6/488; Kbg. 1677 (÷ 1736-48).
———————————

1 a. (1584) Jacob Bølling.

1 b. o. 23/1 1600. Daniel Andersen Thim, maaskee af Tim-M.; [fmtl. † el. forflyttet 1606].

Hegelund I s. 341, II s. 203.

1 c. o. 16/3 1606 [vist Hør. Lemvig 15/1 03] Hans Christensen Riber; St. Ribe 02, St. i Kbh. (04–05); [var her endnu 1636; see N. khist. S. 6/544].

F-P s. 188, 201, 218 (»Johannes Christierni Ripensis«); Hegelund I s. 395, 455, II s. 229, 255-256; KS 5:2 (1903-05), s. 560; 2:6 (1872-73), s. 544; Viborg Landstings Dombog C, 17/8 1636 (f. 271, 339).

1 (d). o. 31/3 1650, i. Vinding K. 16/4, Mads Christensen Ørre af Ørre-H.; maaskee St. Randers 34; ~ Karen Hansdtr., f. c. 09, b. 26/3 83; [† c. 1676].

KUM I, s. 122 (»Matthias Christiani Cimber«); Nygaards sedler: Fader.

2. E. f. B. 3/4 1676. Laurits Pedersen Grøn af Nøvling-S., f. •/5 50; St. Vibg. 72; ~ Anna Jepsdtr. Solgaard; F. Jeppe Christensen S., Rtr. i Holstebro; M. Maren Nielsdtr. Solgaard; 5 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 19-20/6 1700].

KUM II, s. 32 (»Lavrentius Grønnius«); Sixhøj nr. 530; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Ulfborg hrd. nr. 32.

3. 6/8 1700. Frants Jensen Hvass, f. c. 68; F. J. Andersen H., Capitelsskrvr. i Aarh.; M. Karen Frantsdtr.; St. Aarh. 88; Pr. 12; 1 ~ F. E., † 23/9 14; u. B.; 2 ~ Anna Hansdtr. Strømberg, f. 16; 2 S.; 2 ~ Etm.; F. H. Thomsen S. til Vinderslevgd.; M. Anna Nielsdtr. Fog; see Hans F. H. i Jyllinge-G.; [† 18/8 1726; eiede Tviskloster].

KUM II, s. 163 (»Franciscus Iani Hwas«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Ulfborg hrd. nr. 32, 53; Nygaards sedler: Død; Kbg. Vinding-V. (1646-1761) opsl. 106.

4. 4/10 1726 [Fogedfuldm. v. Tim 21-26] Frederik Hansen Richard, f. 16/9 92; F. H. Richardsen, Herredsskrvr. i Års og Slet HH.; M. Olivia Mortensdtr.; St. Thisted 11; Consumtionsforp. i Løgstør 19-21; ~ F. E.; b. Tvis 20/12 61; 1 D.; see C. C. Nislev i Naur-S.; [† 14/6 1729].

KUM II, s. 358 (»Fridericus Iohannis Richardus«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Løgstør skifteprot., nr. 76; Nygaards sedler: Foged, Død; HimF s. 258.

5. 25/7 1729, o. 23/9, Niels Lauritsen Sommer, f. c. 92; St. Hors. 13; ~ Sophie Elisabeth Clemensdtr. Fog af Hviding, f. 08, † Kbh. c. 68; 5 B.; [† 23/4 1749].

KUM II, s. 373 (»Nicolaus Laurentii Sommer«, 20 år gl.); Nygaards sedler: børn.

6. 1/8 1749. Peder Clemensen Fog af Hviding, f. c. 22; St. Ribe 44; [† 3/7 1749, før Ordinationen af Sprinkler].

KUM III, s. 39 (»Petrus Fogh«, 22 år gl.); Achelis II, nr. 5774; Nygaards sedler: Død.

7. 1/8 1749, o. 3/10, Daminanus Christensen Knudsen, f. Roesk. 24/8 17; F. C. K., Universitetsforv.; M. Bodil Stendorph af Steenmagle-S.; St. Roesk. 37; C. 40; ~ Aalbg. Bud. K. 19/6 50 Ellen Marie Møller, f. p. Kjølskegd. i Hallund, d. 25/1 17, † Holstebro 6/9 89; (Sstr. t. Lisbeth Cathrine M. ~ J. E. C. Mavors, r. Cap. i Randers); F. Ditlef Lasson (Laursen) M., Forpagter; M. Susanne Marie Weibye; u. B.; [† 26/12 1776].

KUM II, s. 582 (»Damianus Knudsen«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 2257; Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Ulfborg hrd. nr. 130, i Roskilde amt, Sømme hrd. nr. 89; Nygaards sedler: Vielse, Hustrus dåb og forældre; PT 15:2 (1967-68), s. 142-43.

8. 28/8 1776 [p. Cap.** 28/4 74, o. 10/6] Peter Randrup*, f. Vestervig 15/5 48; F. Christen R.; M. Karen . . . ; St. Aalbg. 68; C. 26/6 71, n.; ~ Handbjerg Pg.12/11 77 Karen Berthelsen, f. 48, † 5/3 26; F. Jeppe B., Forp. p. Eskjær og flere St., sidst p. Tjele og N. Vinge; M. Mette Nielsdtr.; 3 S., 2 D.; [† 24/2 1829].

KUM III, s. 280 (»Petrus Randrup«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 658; Nygaards sedler: Vielse.

9. 5/6 1829, o. 15/7, Carl Hassager; [30/1 1841 Laastrup-S.; see Særslev].

10. 12/4 1841, o. 9/6, Christopher Sølling Høxbroe af Rødding-S., f. 10/7 03; St. Kold. 23; C. 1/11 30, h.; ~ 30/9 42 Ane Henriette Cathrine Poulsen, f. 26/7 23; F. Christ. P. i Veyen Mølle; M. Maren Schou; 3 D.; [† 18/11 1852].

11. 4/3 1853 [Lærer v. Od. Realsk. •/11 48; tillige Redacteur af Fyens Avis 49] Nis Hansen; [25/3 1859 Sottrup; see der].

12. 14/5 1859 [p. Cap. Lundum-H. 12/10 51, o. 28/11] Henrik Georg Marius Hansen af Lundum-H., f. Vadum 17/7 24; St. Ribe 41; C. 21/1 47, l.; (68) O.; [28/7 1873 Vadum; † Rand. 2/7 1876].

13. 6/10 1873 [Cap. p. p. Fjelsted-H. 14/4 66, o. 2/5] Peter Ammundsen; [28/3 1878 Pjedsted-G.; see der].

14. 3/5 1878 [Cap. p. p. Vandborg-F. 5/3 73, o. 23/4; Dybe-R. 14/8 76] Jens Peter Møller af Hygom-H. (F. senest i Steenløse-F.) f. Dannemarre 16/5 46; St. Vibg. 65; C. 20/6 72, h1.; ~ 1/9 74 Marie Kirstine Nielsen, f. Ringkjøb. 15/1 50; F. And. N., Skllrr. og Kksgr. i Ringkjøb.; M. Soph. Jensen; (77) 2 D.; [1905 N. Lyndelse; † 4/3 1920].

Sixhøj nr. 1802.
———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.