Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 889. Pjedsted og Gaarslev,

Holmans Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

H. 3/234; K. 3/339; M. S. III.; R. M.; L. S. v. W.; Lkm. 6/192; Kbg. 1705.
———————————

1. 1529. Peder Glambech; ~ Ane Pedersdtr. Dyre fra Starup; 2 ~ Etm.; [† 1552; hans Bdr. var Adelsmanden Mats Raale (»Roli«); var 41 i Strid med Sognemændene om Præstegaardens Tilliggende].

KS 2:6 (1872-73), s. 701-704; 6:3 (1939-41), s. 164.

2. 1552. Jens Bredal; Pr. (66); ~ F. E., som endnu levede •/8 1611; 1 S.; [† 1611-12].

KS 5:2 (1903-05), s. 556; 2:6 (1872-73), s. 641, 646, 659, 667, 701-704; Hegelund I s. 285, II s. 178. Sønnen Peder, der prædikede i Ribe 1596, er måske identisk med den Peder Jensen Pjedsted, der var kapellan i Stjørdal i Norge og som forlod kaldet i 1609.

3. c. 1612 [p. Cap.*, o. 14/3 99**] Bernt Berntsen Fahlenkamp*; F. B. F., Kræmmer fra Westphalen, Bgr. i Kold.; M. Maren . . . ; St. i Kbh (92); Pr. 12, var endnu Pr. 36; ~ Birgitte . . . , † Engom Pg. 19/2 59; see Etm.; Bernt B. F. i Engom; Jens B. F. i Ø. Nykirke-G.; [b. Engom 11/1 1658].

F-P s. 116 (»Bernhardus Bernhardi«); KS 5:2 (1903-05), s. 556; 2:6 (1872-73), s. 549; 2:6 (1872-73), s. 646, 667; Hegelund I s. 326, II s. 196; VejAar 1925, s. 33 (Præsterne i Engom).

4. o. 26/8 1646**. F. S. Peder Berntsen Fahlenkamp; St. Roesk. 30; [† 1649].

KUM I, s. 99 (»Petrus Bernhardinus Falencamp«).

5. o. 14/3 1649**. Holger Sørensen Ørum af Ørum-D., f. c. 20; St. Od. 40; [† 1672].

KUM I, s. 156 (»Oligerus Severini Ørumius«).

6. 5/6 1672 [Hør. og Cant. Ribe •/7 69] Laurits Davidsen Foss af Ribe Cathr. K., f. 12/8 43; St. Ribe 62, Bacc. 66; C. 10/3 66; Pr. 99; 1 ~ . . . ; 2 ~ Ørum 7/10 90 Anna Kirstine Nielsdtr. Sommer af Ørum-D., f. 67; 2 S.; 2 ~ O. T. Steenberg i Hedensted; see Jens L. F. i Sønderho; David L. F. i Grindsted-H.; [† 1704].

KUM I, s. 311, 332 (»Laurentius Davidis Foss«).

7. 10/10 1704 [r. Cap. Kragerø, Aggersh. St., 30/1 94] Mag. Christen Christensen, f. 67; St. Christiania 85; Pr. 16; Mag. 18; 1 ~ Kirsten Bering, b. Kragerø 3/3 04; 2 ~ Vita Frantsdtr. Bering, f. c. 83; F. F. B., Bgmstr. og Landthingshører i Vibg.; 3 ~ Anna Cathrine Edinger, E. e. A. J. Cheldorph i Bogense-S., † Bog. 23/5 58; (Sstr. t. Nicolai L. K. i Vestenskov-K. og t. Ellen E. ~ C. H. Achthon i Ørsted-D.); F. Lorents E., prof. i Odense; M. Barbara Hansdtr. Landorph; [† 1731].

KUM II, s. 138 (»Christianus Christiani«); Kbg. Kragerø (1702-66) s. 366 (1. hustrus død) ; E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 731;Gejstl. sk. i Vejle amt, Holmans hrd. nr. 4, 12.

8. 22/6 1731 [Tunø 5/2 17, o. 26/2] Lucas Knudsen Knub (Knoff?), f. Skive? 3/6 82; St. Vibg. 04; C. 17/9 14, n.; 1 ~ Sara Heidensdtr. Wiinberg, † Tunø 1/4 26; 2 S., 2 D.; 2 ~ Maren Christiansdtr. Hirtznach af Astrup-T.-H., † 5/1 53; u. B.; see Nicolai K. i Gjern-S.; [† 28/6 1748, ansaaes for at være dygtig i, at mane].

KUM II, s. 296 (»Lucas Knubius«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 772; FWDP nr. 889.08.
(1747. Niels Ewald; see Skodborg).

9. 24/11 1747** [Skodborg 30] Niels Jensen Høstmark af Urlev-S.-D., f. 30/10 04; St. pr. 22, Bacc. 23; C. 22/6 24, n.; Pr. 21/8 50; 1 ~ 31 Cathrine Dorothea Mikkelsdtr. Lausen, f. Haderslev, † 52; F. M. L.; 2 S., 2 D.; 2 ~ 54 Margrethe Berntsdtr. Suhr af Viby-T., E. e. N. Hasse el. Hass i Tranebjerg; u. B.; see Jens N. H. i Anst-G.; [† 1772].

KUM II, s. 445, 450 (»Nicolaus Iani Høstmarch«, 19 år gl.).

10. 18/6 1772 [p. Cap.* 25/9 67, o. 18/12] Claus Jørgensen Bang, f. Stoustrup 8/6 37; F. J. B.; M. Maren Pedersdtr.; St. Fred. 55; C. 11/12 58, n.; Pr. 74; ~ Kirsten Jørgensdtr. Thomsen, † Fred. 6/8 06; (Moster t. O. Olsen i Greis-S. og t. Maren O. ~ A. Søeborg i Byrum-V.-H. ); u. B.; [† 30/6 1797; Pg. br. 31/8 79].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Elbo hrd. nr. 96.

11. 28/7 1797 [Korup-U. 20/7 92] Hans Buhl, f. Eltang 7/4 63; F. Søren Bunde; M. Anna Johansdtr. Ravn; St. Fred. 82; C. 20/4 87, h.; p. Cap. her, o. 5/3 90; ~ 93 Maren Bang, f. 16/9 70, † 13/1 49; F. Laurits Jørgensen B., Ldmd. i Hemb, S. Vissing S.; M. Inger Sophie Cathrine Hvid; 2 S., 3 D.; see Hans B. i Lynge-U.; Lars P. B. i Karlby-V.; [† 27–28/11 1822].

12. 30/5 1823 [Allesø-B. 3/5 05] Johan Jacob Edsberg* af Brenderup-O., f. •/8 68; St. Od. 87; C. 2/5 92, h.; r. Cap. Bogense-S. 28/3 94, o. 25/4; ~ Margrethe Struch, † Middelfart 19/1 60; F. Ldmd. i Fyen; 4 S., 2 D.; [# 3/12 1849; † Middelf. 7/5 52].

13. 26/2 1850 [Torning-L. 22/7 31] Jacob Christian Jacobsen, f. Sandholts-Lyndelse 21/5 03; F. Jens Jørgen J., Degn ss.; M. Anna Marie Christensen; St. Od. 22; C. 25/4 26, l.; p. Cap. Haarby 3/6 28, o. 18/7; Hjelpep. Tranekjær-T. 1/3 30 – 21/8 31; ~ Hillerslev i Fyen 30/10 31 Anna Sophie Hansen, f. p. Slæbæksgaard, Kirkeby S., 3/10 02, † 24/5 64; F. Hans H., siden Eier af Nybøllegd.; M. Sophie Eriksen; 2 D.; [† 12/9 1877].

14. 28/2 1878 [N. Felding-T. 6/1073] Peter Ammundsen, f. 21/6 36; F. Kmrd. Jørg. Vilh. A. til Smidstrupgd.; M. Antonette Vilh. Villumsen; St. Kold. 55; C. 23/1 62, h1.; Cap. p. p. Fjelsted-H. 14/4 66, o. 2/5; ~ 8/11 67 Frederikke Augusta Sørensen af Smidstrup-S., f. p. Bogø 16/8 40; (78) 4 S., 1 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Ravn, J. J.: Nogle Uddrag af Pjedsted Kirkes ældste Regnskabsbog i Viborg Landsarkiv. Vejle Amts Aarbog 1928, s. 139-141.