Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 838. Nykirke (Øster- el. St. Petri K.) og indtil 22/1 1866 Give,

Nørvangs Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

M. S. III.; K. 3/138; R. M. 7/6 1766; Lkm. 6/135; L. S. v. W.; Kbg. 1700; men defect 1800–15.
———————————

0. (1575) Claus . . . ; havde Sønnen Hans, der døde af Pest i Kbh. 11/9 75 (»Hans, H. Klaussis Søn af Nykirke«).

Hegelund I, s. 107; II, s. 366.

1. 15 . . Søren Nielsen Smed, vistnok af Jelling-H.; Pr. . . ; ~ Bodil Andersdtr., som overlevede ham; see N. S. Nykirk i Lyngby-A.; C. S. Nykirke i Tyregod-V.; [† 10/8 1608; Lgst.].

Hegelund I, s. 503; II, s. 252; DanKir bd. 17, s. 2372 (se nedenfor).

2. o. 3/4 1608. Peder Jensen Aale af Aale-T.; ~ Karen Sørensdtr. Ørum (ikke Grum), maaskee af Ørum-D., som blev jagen fra sit Huus af Polakkerne og hensov i sin Lund 10/7 59 (Hist. Tidsskr. 2/237); see Etm.; S. P. Faber i Hundslund; [† 15/11 1640; Gravtræer].

Hegelund I, s. 495, 496; II, s. 271; DanKir bd. 17, s. 2372-73 (se nedenfor).

3. 1640. Jens Berntsen Falenkamp, vistnok af Pjedsted-G.; St. Roesk. 28, i Rostock 34; ~ c. 40 F. D. Bodil Pedersdtr., † Veile 27/1 59; 11 B.; [blev jagen fra Huus og Hjem af de Svenske og siden 6/8 1659 dræbt af Brandenburgerne og Polakkerne hos sin Svoger i Hundslund (Hist. Tidsskr. l. c.); Gravtræer: »Dette loed hr. Søren Pedersen giøre til sine kiere salig Forældres, Svogers og Søsters ihukommelse«].

KUM I, s. 89 (»Iohannes Falencampius Cimber«); Helk I, s. 207; VejAar 1918-1, s. 35 (se nedenfor); DanKir bd. 17, s. 2373-74 (se nedenfor).

4. E. f. B. 13/1 1660. Jens Andersen Bendstrup; St. Aarh. 54, i Franeker 55; ~ Birgitte Lauritsdtr. Fog af Feldballe-N.; 2 S., 1 D.; 2 ~ H. A. Grønbech i Ølsted-T.; see A. J. Fog i Rye-S.; [afstod Kaldet til. Etm. 22/1 1675; † 1675(?); Enken gav vistnok Alterstager til Vester Kirke i 1676].

KUM I, s. 251 (»Ioannes Andreæ Benstrupius«); Helk I, s. 165; Nygaards sedler: Afståelse; Danske Kancelli: Ansøgning om afståelse; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Hatting hrd. nr. 2 (original), 3 (original); DanKir bd. 17, s. 2546 (Vester kirke).

5. 16 . . Stephan Sørensen Jelling af Jelling-H.; St. Vibg. 48, Bacc. 50; St. i Franeker 52; [† 1674. Mangler i L. S. v. W., og findes ikke i Eedsbogen. Har saaledes formodentligt været „Prædikestudent“ hos Nr. 4].

KUM I, s. 211, 227 (»Stephanus Severini Iellingensis«); Sixhøj nr. 218; Helk I, s. 264.

6. 22/1 1675, E. f. B. 18/2 75, F. Halvbdr. Hans Jørgensen Jelling* af Jelling-H., f. 47; maaskee St. Od. 67; 1 ~ Kirsten Lauritsdtr., St.dtr. af J. O. Aale i Barrit-V., † før 1700; 2 D. af samme Positur som han selv; 2 ~ Karen Knudsdtr. Borberg af Borbjerg, † 15/2 39; u. B.; [# 2/4 1731; b. 19/12 34; havde meget korte Been og Fødder, som han førte korsviis; spiste Rugmeelsgrød med suur Mælk; eiede Give K.; kaldte sin Etm.; god og retsindig, baade i Lærdom og Levnet; T. 304].

KUM I, s. 341 (»Iohannes Georgij Howius« [Hover?]); Danske Kancelli: Kaldsbrev; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 11, 15 og 19.

7. 24/10 1704**. Johan Balthasar Bilhardt, f. Haderslev; F. Johann Hinrich B., Cantor; M. Anna Schrøder af Aller-T.; St. Haderslev t. Wittenberg 99, Kbh. 04; R. m. Kbhs. Sp. 3/2 41; 1 ~ Cathrine . . . , b. Give 7/4 19; u. B.; 2 ~ Anne Meier, f. c. 86, b. Give 17/1 62; (Bdrdtr. t. Anne H. M. ~ S. Borch i Thyregod-V. og t. Cathrine H. M. ~ F. C. Sylve og S. H. Ammidsbøll i Flade-D.); u. B.; [† 1745, Skifte 29/4 50; boede som adjungeret i Billund (nu Bøllund, Give S.); eiede en Tid Give K.; Slet Rygte paa sig om adskillige forargelige og lidelige Gjerninger; see khist. S. 1/150].

KUM II, s. 299 (»Iohannes Ba[l]thazar Bilhart, Holsatus«); Achelis I, nr. 4125; Kbg. Give (1700-1800) opsl. 33, 99; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 27; Nørvang provstis skifteprot. (1715-52) f. 124a opsl. 127 »min konis Faster Sl. Mad. Anne Meiers Sl. H. Søren Borchs [i Thyregod-V.]«; PT 1980, s. 45-46; 7:6 (1921), s. 134; DanKir bd. 17, s. 2417 (se nedenfor).

8. 12/2 1746 [p. Cap. Gjerrild-H. 30/8 37, o. Vibg. 30/5 38] Mikkel Hansen Haasum af Holbæk-U., f. 12; St. Aarh. 30, Bacc. 31; C. 22/9 35, h.; kaldet af sin Formd., som eiede Give K.; ~ Johanne Cecilie Hedvig Hintze, d. 21/12 30; F. Johannes Hintze, Apoth. i Fredericia; M. Johanne Marie Falk; B.; [# 1754; † s. A. el. 55; ondt Rygte].

KUM II, s. 520, 542 (»Michaël Haasumius«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nørvang Herred: Stovgård Gods, hrd. nr. 59; Nygaards sedler: Hustrus dåb.

9. 5/4 1754 [p. Cap. Kollerup-V. 13/6 49, o. 3/10] Lorents Caisen Stallknecht°, f. Veile 23/10 24; F. C. S., Hospforst.; M. Kirstine Christensdtr. Kirchebye; St. Kold. 45, Bacc. 46; C. 27/11 47, h.; Cons.-Rd. (80); ~ Veile 23/7 54 Maren (Marie) Saxe, d. Veile 25/2 33, † 8/2 02; F. Friderich S., Bager i Veile; M. Sophie Hansdtr. (2 ~ H. H. N. Neuchs i Veile-H.); 3 S., 7 D.; see Cai L. S. i Jelling-H.; Etm.; A. C. P. Bildsøe i Løsning-K.; F. C. Kjerulf i Helgenæs; J. H. H. Neuchs i Ø. Snede; [# 27/7 1798; † 26/1 99; en i alle Henseender dygtig Mand; eiede Give K. fra 54; egen Begr. i Give K.].

KUM III, s. 55, 61 (»Lorentius Stallknegt«, 21 år gl.); KoldStud s. 299-300; Nygaards sedler: Børn, Konsistorialråd; DanKir bd. 17, s. 2457 (se nedenfor).

10. 27/7 1798 [p. Cap.* 9/9 96, o. 11/10] F. S. Lorents Stallknecht, d. 22/11 74; St. Fred. 91; C. 30/4 95, h.; Cons.-Rd. . . ; ~ Caroline Mathilde Gielff, f. c. 67, † her 15/5 29, E. e. . . . ; 1 S., 4 D.; [† 27/8 1816; Begr. i Give K.].

KUM III, s. 448 (»Laurent. Stallknecht«, 18 år gl.); Nygaards sedler: Dåb, børn, 1801, enkens død; DanKir bd. 17, s. 2457 (se nedenfor).

11. 21/5 1817 [Høibjerg-E. 12/4 99] Michael Andreas Fosie Berg; [30/9 1818 V. Aaby-Aa.; see der].

12. 21/4 1819 [Rødding-L.-P. 8/1 13, o. 4/8] Andreas Jørgen Fischer Bastrup, f. Tulstrup 28/3 78; F. Laurits B., Ldmd.; M. Joh. Marie Aaboe; St. Aarh. 98; C. 13/7 01, l.; Hør. Aarh. 04; Adj. ss. 20/12 05; ~ Marie Kirstine Wormslev af Viby-T., f. c. 86, † Kbh. •/7 55; 2 D.; [† 13/10 1819; prædikede her kun 2–3 Gange; „Efter Alles Vidnesbyrd en brav og dygtig Lærer. Cordial og gemytlig; yndet for godmodig Skjemt og sit ægte tørre Lune“. See Hist Tidsskr. IV. 3/70].

13. 12/4 1820 [p. Cap. Glenstrup 21/9 10] Johan Arent Adolph; [4/6 1834 Bredstrup; see Hesselager].

14. 20/8 1834, o. 24/10, Christian Edvard Møller; [19/7 1847 Dalby-S.; see der].

15. 3/10 1847 [Frederikshavn 12/11 43] Jens Andreas Mølsted; [23/1 1857 Jungshoved; see der].

16. 19/4 1859 [past. vic. her 57] Johan Conrad Bolvig; [26/11 1868 Vaalse; see der].

17. 6/2 1869 [Valsbøl, Flensbg. Pr., 8/8 62, afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.; Hjelpep. i Bjært •/12 67 – •/11 68; i Ø. Hæsinge-H. 69] Peter Andreas Caspar Simonsen; [18/6 1873 Aale-T.; see Onsbjerg].

18. 10/9 1873 [Cap. p. p. Sønderby 29/10 66, o. 13/12; Smidstrup-S. 26/9 68] Hans Christian Hansen, f. Svendbg. 10/3 39; F. Rasm. H., Skibsførr.; M. Inger Marg. Cathr. Troensegaard; St. Od. 59; C. 20/1 65, l.; 1 ~ Dreslette 4/11 68 Emilie Caroline Krag af Dreslette, f. S. Broby 26/10 37, † 16/9 69; 1 D.; 2 ~ Smidstrup 12/7 70 Caroline Debell, f. Varde 10/12 45; F. Hans D., Kbmd.; M. Mar. Bejer; 1 S., 1 D.; [† 30/10 1873, faa Dage efter sin Indsættelse; meget dygtig og afholdt].

19. 13/1 1874 [Cap. p. p. Greis-S. 17/4 71, o. 21/7] Frederik Theodor de Fine Olivarius; [2/7 1877 Linnerup-H.; see der].

20. 12/9 1877 [Cap. p. p. Maibølle 28/7 73, o. 3/10; Saxkjøb. 23/1 75] Frits Holger Christiani af Bjerregrav-Aa.-T. (F. nu i Nysted-H.), f. 18/7 48; St. Rand. 66; C. 21/6 72, l.; ~ 10/6 74 Cecilie Ulrikke Birgitte Marie Pontoppidan, f. Nysted 10/6 56; F. Frode Camillus P., Apoth. i Nysted; M. Ines Seidelin; (77) 2 S.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2016. Øster Nykirke, s. 2339-2382, Give Kirke, s. 2417-2446 (udg. 2017).
Sorensen, Villy M.: Præsteliste Øster Nykirke og Give.
Klitgaard, Carl: Et funn. Vejle Amts Aarbog 1918–1, s. 35 (Om et guldsmykke fundet 1844, der havde tilhørt Jens B. Falenkamp og hustru, præst nr. 3).