Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 531. Høibjerg og Elsborg,

Lysgaard Herred, Viborg Amt, Aarhuus Stift.

K.; P. 33; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/422; Kbg. 1693 (÷ 1721-37).
———————————

1. 15 . . Cantillus (Cantor?); „Viburgi degebat, inde profectus concionem habuit“ (P.). Det var altsaa formodentligt en Capellan fra Viborg, som besørgede Gudstjenesten.

2. 15 . . Peder Skam; boede her.

3. c. 1560. Laurits Barchmann i 46 Aar; Pr.; [† før 1608; Eptph.].

4. 1602. Anders Nielsen Munck; St. i Kbh. (01); ~ Maren Pedersdtr.; [mistede efter 10 Aar Forstanden; # c. 1612; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1602; W. 3/552; N. 402].

F-P s. 175 (»Andreas Munk«); KS 5:2 (1903-05), s. 553; 3:2 (1877-80), s. 746.

5. c. 1612. Erik Hansen Horsens, f. Hors.; [† c. 1649; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1612; han siges i Aarh. M. at have været Præst her i 43 Aar; men det er vist en Skrivefeil for 23].

KS 3:2 (1877-80), s. 757 (da kaldet Nielsen); 3:2 (1877-80), s. 749.

6. k. 4/2 49, E. f. B. 24/5 [r. Cap. Bjerregrav-Aa.-T. . .] Christen Jensen af Ø. Velling-H.-G.; maaskee St. Ribe 31; [† 1663].

KUM I, s. 107 (»Christianus Iohannis Rincopensis«); P-Aarh. f. 13b, opsl. 16.

7. k. 4/1 1663 [Hør. Aarh. (61)] Christen Christensen Thorup, f. c. 29; St. Vibg. 50, Bacc. 61; [† 1667].

KUM I, s. 225, 300 (»Christiernus Christierni Torup«); Sixhøj nr. 240; P-Aarh. f. 19a, opsl. 21 (34 år gl.); han var ikke broder til J. C. Thorup i Ø. Velling-H.-G., se PT 2002, s. 102 (Torup).

8. o. 17/5 1667. Christen Henriksen Brochmann; St. Rand. 60; [† 1678].

KUM I, s. 283 (»Christianus Henrici Pontanus); P-Aarh. f. 49a, opsl. 52 (»Christiernus Henrici Pontanus«).

9. 24/9 1677*, o. 26/2 75**, Anders Andersen Thorning (Torning) af Torning-K.; St. Slag. 69; ~ Mette Olufsdtr. af Vinkel-R.; see Etm.; [† 1713; Pg. br. 86].

KUM II, s. 12 (»Andreas Torning«); P-Aarh. f. 52b, opsl. 56; Sixhøj nr. 702; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 530.

10. 19/7 1712*, o. 17/2 13** [Hør. Vibg. 20/1 11] Jesper Lauritsen Aabye af Vorning-K.-H.; St. Vibg. 95; ~ Høibjerg 14/6 13 F. D. Margrethe Andersdtr. Thorning; u. B.; [† 30/6 1723].

KUM II, s. 211 (»Casparus Aabye«); Sixhøj nr. 702; Nygaards sedler: Vielse, barn.

11. 13/8 1723 [r. Cap. Vibg. Graabr. K.-A.-T., o. 22/3 22] Henrik Lorentsen Buchholtz; [21/9 1731 Hvorslev-G.; see der].

12. 2/12 1731, o. 7/12, Hans Jørgen Guldberg, f. Gylling; St. 08, Bacc. 14; [† Fredagen før den Søndag, paa hvilken han skulde have været indsat].

KUM II, s. 335, 381 (»Iohannes Georgius/Georgii Aurimontanus«, 19 år gl.).

13. 8/2 1732, o. 2/5, Søren Nielsen Bisted; [9/11 1736 Levring-H.; see der].

14. 21/12 1736, o. 3/5 37 [Degn i Tem . .] Hans Olsen Ravn; [25/9 1739 Hinge-V.; see der].

15. 11/12 1739. Laurits Bertelsen Bay; [† 13/6 1759 V. Nykirke-F.; see der].

16. 31/8 1759, o. 5/10, Ole Christensen Sadolin; [† 11/11 1773 Torning-K.; see der].

17. 23/12 1773, o. 11/5 74, Laurits Hillemann Sveistrup; [25/2 1784 Levring-H.; see der].

18. 21/4 1784 [p. Cap. Skorup-T. 28/4 74, o. 9/9] Laurits el. Lars Jacob Damiansen Hald af Nibe-V., f. Ferslev 10/4 47; St. Aalbg. 60; C. 4/11 69, n.; ~ Anna Maria Grønbech, vist af Røgen-S., † 47; 3 S.; see Andreas H. i Ousted-T.; [† 1798].

19. 28/9 1798, o. 21/11 [Hør. Vibg. •/5 s. A.] Peter Christian Bendix; [8/2 1799 Vestervig-A.; see der].

20. 12/4 1799, o. 22/5, Michael Andreas Fosie Berg; [21/4 1817 Ø. Nykirke-G.; see V. Aaby-Aa.].

21. 5/11 1817 [p. Cap. Hals 7/5 13, o. 25/6] Frederik Vilhelm Næsted; [12/1 1825 Skyum-H.; see Kippinge-B.].

22. 27/5 1825. Frederik Oldenburg; [4/5 1832 Levring-H.; see Idestrup].

23. 3/8 1832, o. 12/10 [Adj. Sorø 26] Lars Jacob Nøragger Høyberg; [8/6 1836 Sneum-T.; see der].

24. 10/9 1836, o. 20/10 [Adj. Hors. 22/5 32] Jens Nielsen Hornbeck, f. Kbh. 16/8 08; F. Andreas H., Toldbetjent; M. Sophie . . . ; St. Hors. 26; c. Adj. ss. 15/3 28; C. 13/1 32, l.; ~ 18/7 32 Ida Thomasine Andrea Breinholm af Tyrsted-U., f. Skovlænge 4/9 08; 3 D.; 2 ~ Exam. juris. Hans Budtz af Thorsager-B., Forp. i Sneptrup Pg. (Ousted-T.); [† 22/1 1838].

25. 1/5 1838 [p. Cap. Hatting-T. 12/2 34, o. 14/3] Holger Fangel; [5/10 1842 Oxbøl; see Hagenbjerg].

26. 10/12 1842 [Cat. Korsør 26/8 37] August Wolfgang Hertel; [25/9 1850 Haarslev-J.; see der].

27. 2/12 1850 [p. Cap. Kregome-V. 16/5 40, o. 20/5] Peter Vincens Bendix; Pr. 53; [28/3 1861 Aarh. Frue K. og Hospp. ss.; see der].

28. 6/6 1861 [r. Cap. Besser-O. 25/2 53] Julius Ferdinand Bjerager Langhoff, f. Od. 4/9 14; (Bdr. t. Carl C. E. L. i Lyngby-A. og t. Jens S. L. i Lunde-O.); F. Hans L., Tømmermstr. og Brandcpt.; M. Dorthea Møller; St. Od. 34; C. 8/7 40, h.; p. Cap. Skeby-O. 30/9 44, o. 11/12; ~ 30/5 50 Marie Dorothea Hansteen af Tranebjerg, f. 19/10 23; (68) 5 S.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.