Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 968. Røgen og Sporup,

Gjern Herred, Aarhuus (før Skanderborg) Amt, Aarhuus Stift.

M. S. III.; Aarh. M.; K. 3/252; P. 14; Lkm. 5/403; Kbg. 1691.
———————————

1. 15 . . Laurits . . .

2. 15 . . Jens Olsen (Aagesen?).

3. (1584). Niels Knudsen.

4. (1608). Jacob Pedersen; [var her endnu 1620].

KS 5:2 (1903-05), s. 552; 3:2 (1877-80), s. 757.

5. 162 . Iver Andersen; [1637 vist S. Næraa-Aa.; see der].

6. c. 1637(?) [Skp., o. 21/4 30] Jens Sørensen Klimp* el. Klemp, vistnok af Vibg. Graabrødre K.-A.-T.; St. Vibg. 26; Pr. 22/10 62; ~ Anne Nielsdtr., † 94; vist 3 S., 1 D.; [† 1679; fmtl. hans Eptph i K. (uden Navn)].

KUM I, s. 80 (»Ian. Severini Wiburg.«); PT 8:6 (1927) s. 190 (»Jens Sørensen Viborg«); KS 3:5 (1884-86), s. 347 (Skibspræster 1610-70); P-Aarh. f. 5a, opsl. 7; DanKir bd. 16, s. 3563 (se nedenfor).

7. 12/4 1670**, o. 12/11 72, Oluf Sørensen Pind af Haurum-S.; St. Aarh. 64; ~ Else Sørensdtr.; Sstr. t. C. S. Wiborg i Laurbjerg-L.; F. S. Madsen i Outrupgd., Røgen S.; [levede endnu 1689, ved Moderens Skifte].

KUM I, s. 318 (»Olaus Severini Pindius«); P-Aarh. f. 51a, opsl. 54; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Galten hrd. nr. 2; i Viborg amt, Houlbjerg hrd. nr. 6.

8. o. 3/10 1679. Søren Lauritsen Laurberg af Laurbjerg-L.; St. Vibg. 70; ~ 79 Beate Palæmonsdtr. (Pallesdtr.) Zoëga af Linaa-D.; 3 B.; 2 ~ Etm.; see Laurits S. L. i Sønderholm-F.; [† 30/3 1691; stor Poet].

KUM II, s. 21 (»Severinus Laurentij Laurimontanus«); Sixhøj nr. 518; FAaW, s. 26; E. Brejls skifteuddr.: Korsør byfoged nr. 422 (Sønnen Palæmon).

9. 16/6 1691, o. 28/8, Søren Ottesen Grønbech* (Lind el. Linde) af Grønbæk-S., f. 67; St. Vibg. 86; Pr. 14; 1 ~ F. E., b. 13/2 96; 2 S.; 2 ~ Grundfør 3/2 97 Karen Nielsdtr., f. Aarh. efter 65, † 14/7 00; F. N. Madsen, Tolder og Bgmstr. i Aarh.; M. Maren Rasmusdtr.; u. B.; 3 ~ 01 Johanne Marie Christensdtr. Sommer af Sjelle-S.-L., f. c. 76, b. Røgen 11/6 58; u. B.; [† 31/1 1748; Eptph.; Lgst.; T. 298].

KUM II, s. 146 (»Severinus Othonis Grønbek«); Sixhøj nr. 659; Danske Kancelli: Kaldsbrev; FAaW, s. 26; DanKir bd. 16, s. 3564, 3564-66 (se nedenfor).

10. 24/12 1745**, o. 20/5 46, F. Bdrs. Andreas Jensen Grønbech* af Roslev-R., f. 15/9 15; St. Vibg. 32; C. 26/1 36, n.; Pr. 70; ~ 9/7 50 Anna Cathrine Pedersdtr. Fabich af Gjern-S., d. 3/4 25, † 24/4 02; see F. Thura i Gjern-S.; L. J. Hald i Høibjerg-E.; C. A. F. Bagger i Ølstykke; [# 11/3 1796; † 18/5 99; eiede K. fra 1767, siden hans Efterkommere; gav 97 med sin Hustru Sygesæt til K.].

KUM II, s. 537 (»Andreas Grønbech«, 17 år gl.); Sixhøj nr. 971; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 72; DanKir bd. 16, s. 3545, 3554 (se nedenfor).

11. 27/5 1796, o. 7/9 [Hør. Aarh. 85] Christian Cramer, f. Aarh. 24/12 el. 23/12 61; F. Hans Christiansen, Smed; M. Margrethe Cramer; St. Aarh. 81; C. 30/4 93, h.; 1 ~ Aarh. 9/1 97 Else Marie Selmer, f. 24/3 67, † 22/3 10; F. Schack Mathiesen S. af Ø. Snede, Apoth.; M. Elisabeth Jensdtr. Sonne; 2 S., 1 D.; 2 ~ 11 F. Sstr. Helene Johanne Selmer, f. 13/11 75, † 23/3 22; u. B.; [† 1/3 1813].

12. 5/11 1813 [Miss. i Grld. 21/2 06, o. 28/2] Johan Jessen, f. p. Marienborg, Klintholm, p. Møen 26/12 82; F. Jes J., siden Forp. p. Petersgaard; M. Elisabeth Cathrine Hammerich; St. Vdbg. 00; C. 18/7 04, n.; ~ 19/12 13 Magdalena Sophie Neergaard, f. Liliendal i Sjæll. 6/12 85, † 22/3 51; F. Peter N., Forp. af Høfdinggd. og Lilliendal; M. Susanne Staal; 4 S., 2 D.; see Peter N. J. i Grønbæk-S.; [† 24/5 1852; Kirkegaardsmonument].

DanKir bd. 16, s. 3566 (se nedenfor).

13. 25/8 1852 [Dollerup-F.-R. 8/1 44] Rasmus Hansen Holm; [4/3 1859 Thorsager-B.; see der].

14. 14/5 1859 [V. Hornum-H.-F. 31/12 49] Christian Hieronymus Hübner, f. Hillerød 22/6 05; F. Hans Christ. H., Fuldm. paa Amtstuen; M. Pouline Schiertner; St. Fdbg. 24; C. 12/1 31, n.; p. Cap. Everdrup 25/5 32, o. 11/7; Ølstykke 18/2 35; Hjelpep. i Dalby-T 37; r. Cap. Vissenbjerg o.s.v. 28/5 39; ~ 15/9 39 Jensine Caroline Almind, levede 68 i Vibg.; F. Jens Pedersen A., Gross. og Lysestøber i Kbh.; M. Caroline Hørup; 1 S.; [† 2/4 1867].

15. 18/6 1867 [Spandet 11/10 55; afsat af den preussiske Reg. formedelst Eedsnægtelse 29/5 67] Erhard August Hjort af Jerne-S., f. Thorstrup 2/11 17; St. pr. 35; C. 8/11 40, h.; p. Cap. Hygum 26/3 46, o. 6/5; ~ Brøns 12/12 55 Sophie Caroline Matzen af Hygum, f. 8/9 19; u. B.; [# 17/9 1880; boer i Aarh.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1990-91. Røgen Kirke, s. 3545-3568, Sporup Kirke, s. 3569-3591.